کلیک ، نوین

مشاهده : 96
کلیک ، نوین فال و طالع بینی
فرض کنیم تاریخ تولد شما ۲۶/۸/۱۳۴۵ باشد.این اعداد را به ترتیب زیر با هم جمع می‎کنیم : ۱۱= ۹ ۲ = ۲۹ = ۶ ۲ ۸ ۵ ۴ ۳ ۱ عدد یازده عدد تولد شماست.شما می‎توانید مطالب مربوط به عدد یازده را در مرحله اول مطالعه نمایید.در مورد مرحله دوم نیز به ترتیب زیر عمل […]
فرض کنیم تاریخ تولد شما ۲۶/۸/۱۳۴۵ باشد.این اعداد را به ترتیب زیر با هم جمع می‎کنیم : ۱۱= ۹ ۲ =
۲۹ = ۶ ۲ ۸ ۵ ۴ ۳ ۱ عدد یازده عدد تولد شماست.شما می‎توانید مطالب مربوط به عدد یازده را در مرحله اول مطالعه نمایید.
در مورد مرحله دوم نیز به ترتیب زیر عمل می‎کنیم : فرض کنیم نام شما (حسین) و نام فامیل شما
(کریمی) باشد.ابتدا حروف این نام را جداگانه مینویسیم و سپس براساس ابجد صغیر اعداد این حروف را زیر آنها نوشته
جمع می‎کنیم : ح س ی ن ک ر ی م ی ۳ = ۰ ۳ = ۳۰ = ۸ ۶ ۱ ۵ ۲ ۲ ۱ ۴ ۱ عدد ۳ عدد نام و نام فامیل شماست.شما می‎توانید
مطالب مربوط به این عدد را مطالعه نمایید.
مثال دیگر : فرض کنیم تاریخ تولد دوست شما ۸/۱۰/۱۳۴۱ باشد.این اعداد را به ترتیب زیر جمع می‎کنیم : ۹
= ۸ ۱ = ۱۸ = ۸ ۰ ۱ ۱ ۴ ۳ ۱ عدد ۹ عدد تولد دوست شماست.او می‎تواند مطالب مربوط به این عدد را در
مرحله اول مطالعه نماید.
حال فرض می‎کنیم نام دوست شما (محمد) و نام فامیل او (علیزاده) است.حروف این نام را نیز جداگانه نوشته و
اعداد مربوط به آنها را در زیرشان می‎نویسیم و آن اعداد را جمع می‎کنیم.
م ح م د ع ل ی ز ا د ه ۱۲ = ۴۸ = ۴ ۸ ۴ ۴ ۷ ۳ ۱ ۷ ۱ ۴ ۵ دوازده عدد نام و نام فامیل دوست شماست.او می‎تواند مطلب مربوط به این عدد
را مطالعه نماید تذکر مهم اعداد تاریخ تولد و همین طور اعداد حروف نام و نام فامیل را بایستی آنقدر
با هم جمع کنیم تا به عدد ۱ تا ۱۲ برسد.سپس مطالب عدد به دست آمده را مطالعه نماییم.
گاه ممکن است عدد به دست آمده از تاریخ تولد و عدد نام و نام فامیل یکی باشد.مثلاً هر دو
(۱) یا (۲) یا (۳) یا (۴) و….
باشد.در این صورت این دو عدد را با هم جمع کرده و طالع به دست آمده را مطالعه نمایید.
2010-07-07 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
logo-samandehi