فال شانس

فال و طالع بینی شانس فال و طالع بینی شانس

این روزها اگر کسی را ببینیم که بدون دردسر در کاری موفق می شود و یا خیلی سریع و بی درد سر پولدار می شود با خود می گوییم که عجب آدم خوش شانسی و معیار و ملاک شانس و خوشبختی را بر این اسا قرار می دهیم.

فال و طالع بینی بد شانسی فال و طالع بینی بد شانسی

برخی افراد همیشه فکرهای منفی می کنند حتما کارکتر کارتون گالیبل را به یاد دارید که مدام دم از ناامیدی و اتفاقات بد می زد. شما هم در اطرافتان کسانی را می شناسید که معتقدند آدم بدشانسی هستند .

فیلم پرشین وی