پیشگویی

فال و طالع بینی جالب و پیشگویی برای ازدواج فال و طالع بینی جالب و پیشگویی برای ازدواج

فال ازدواج هر گاه بخواهید حساب کنید که آیا آقای (… ) زاده (…) با خانوم (…) زاده (…) می توانند ازدواج کنند یا نه؟ آیا ستاره این دو نفر با هم جفت هست یا نه؟ و در آینده تا آخر با هم زندگی میکنند یا نه ؟ ابتدا نام و نام مادر هر دو […]

پیشگویی پیشگویی

سوال شما: <input onclick="function onclick() { if (this.form.question.value!=’) this.form.answer.value = fortune(); }” dir=”rtl” type=”button” name=”ask”> جواب پیشگو: از اینکه به این فال و فالهای دیگه فقط به عنوان سرگرمی نگاه میکنین خوشحالم

هواوی