آشنایی با قالی های استان کهگیلویه و بویر احمد

مشاهده : 1296
آشنایی با قالی های استان کهگیلویه و بویر احمد کاردستی
قالی های استان کهگیلویه و بویر احمد این نقوش برگرفته از پیشینیان و نسل های قبلی است که به بافندگان امروزی انتقال یافته است و با نقوشی از طبیعت پیرامون خود و اشیاء خود و اشیاء مورد علاقه تولید کنندگان ترکیب و مزین شده است.تعدادی از این نقوش به دلیل مجاورت عشایر کهگیلویه و بویر […]

قالی های استان کهگیلویه و بویر احمد

این نقوش برگرفته از پیشینیان و نسل های قبلی است که به بافندگان امروزی انتقال یافته است و با نقوشی
از طبیعت پیرامون خود و اشیاء خود و اشیاء مورد علاقه تولید کنندگان ترکیب و مزین شده است.
تعدادی از این نقوش به دلیل مجاورت عشایر کهگیلویه و بویر احمد با عشایر قشقایی و بختیاری وارد بافته های
این عشایر شده است(dot) یکی از نقوش تزیینی و قدیمی قالی های استان کهگیلویه و بویر احمد نقش حوض نام
دارد .
این نقشه مختص زمینه و متن قالی است .
نقش حوض با استفاده خطوط شکسته فضاهای هندسی متن قالی بوجود می آید و بیشتر اوقات با نقوش گل خرده
( نقوشی کوچک مانند گل پنج پر ، چنگ و …
) اطراف حوض ها و فضاهای خالی پر می شود .
حوض انواع مختلفی دارد.

 قالی کهگیلویه

قالی کهکلویه و بویر احمد

نقش حوض ساده :

بیشتر در قالبهای قدیمی ( تقریباً ۱۳۰ سال پیش) دیده می شود.
این نقش از یک مربع ساده تشکیل شده و در پیرامون آن هیچ نوع گل خرده ای وجود ندارد و
در وسط آن نقش چنگ را می توان دید .

نقش حوض چند ضلعی :

در این نوع نقش شکستگی خطوط بیشتر شده و اطراف و درون آن با خرده نقش پر شده است.
در نمونه ای که تقریباً متعلق به ۹۰ سال پیش است ، نقش حوض شش ضلعی که در پیرامون و
درون با خرده نقش مزین شده است ، دیده می شود .

نقش حوض با نشان ساسانی :

این نقش در قالی هایی که تقریباً قدیمی هستند ، وجود دارد.

چند حوض در وسط :
نمونه هایی از قالی های متعلق به ۶۰ سال پیش به این طرف دیده
شده است که نقش حوض های بزرگی در متن قالی و حوض های کوچکی پشت سر هم قرار گرفته اند.

حوض در حوض :
در این نقش تنوع شکستگی ها بیشتر شده و شکلی را پدید می آورند که به
نقش حوض در حوض معروف است.
این نمونه ها در ۴۰ سال اخیر بیشتر دیده می شوند .
از دیگر نقوش رایج در استان کهگیلویه و بویر احمد نقش خشت می باشد .
در این نوع نقش متن قالی به مربع های ۲۰ × ۲۰ سانتی متر تقسیم و درون هر مربع یک
طرح مستقل از دیگری بافته می شود .
پیرامون مربع ها با یک حاشیه ساده محاط شده است و درون خشت ها از شکل های ساده شده طبیعی
و اشیای مورد علاقه بافندگان منقوش می گردد .
سرو یکی از شکل های ساده شده طبیعی است که در میان خشت ها بافته می شود .
صنوبر و سرو که در جنگل های سرسبز این خطه به صورت تکه درخت دیده می شوند برای هنرمند قالیباف
یاد آور سرسبزی جنگل و نمادی از شادابی و خرمی است .
اصولاً سرو در هنر ایرانی به عنوان درخت مقدس و مظهر بهار و سرسبزی و مردانگی است .
استفاده از سرو در تمدن آشوری و ایلامی و پس از آن در هخامنشی دیده شده است .

قالی کهکلویه

قالی یاسوج

سروهای قالی های عشایر کهگیلویه و بویر احمد به شکل یک سرو ایستاده با شاخه های افقی است.
این نوع سرو در حجاری های تخت جمشید نیز دیده می شود .
نقوش حیوانات در قالی های کهگیلویه و بویر احمد نیز رایج است .
حیواناتی از قبیل آهو ، شیر ، خرس ، کبک و …
که سمبل زیبایی ، شجاعت و …
محسوب می شوند .
از نقوش حیوانات نقش شیر اهمیت ویژه ای دارد .
در بعضی از قالی ها یک یا دو شیر بزرگ در وسط قالی و شیرهای کوچکی در اطراف شیر بزرگ
قرار می گیرند که نشان دهنده شجاعت و عظمت شیر بزرگ در برابر دیگر شیرها است .
شیرهای بافته شده قالی های این خطه دارای یال و کوپال هستند .
نقش سماور که در کنار نقش گیاهی بافته می شود و در سرتاسر متن قالی با تغییراتی در رنگ بافته
می شود از نقوش دیگر قالی های عشایر استان کهگیلویه و بویر احمد است .
از نقوش بکار رفته در قالی های عشایر از دو نقش نعلبکی و کله اسبی می توان نام برد که
بیشتر در بافته های عشایر همجوار با عشایر قشقایی دیده می شود .
این نقش به موازات حاشیه قالی ، بصورت دو ستون با سرستون اسبی شکل در دو طرف قالی قرار می
گیرد و یادآور سرستون های تخت جمشید است .
حاشیه قالی های بویر احمد بسیار ساده است و شامل نقوش سرو و زنگوله ، پنجه خرسی ، صنوبری ،
گلسرخی ، کژدمی و پنجره ای می باشد .
حاشیه های قالی های قدیمی دارای تنوع بیشتری است و از نقوش هندسی در آنها استفاده شده است .

نقوش بکار رفته در گلیم های عشایری استان کهگیلویه و بویر احمد بسیار متنوع است که از میان آنها می
توان به نقش شانه یا شونه اشاره کرد.
این نقش در اکثر نقاط استان در بافت گلیم بکار می رود ولی در هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت
است .

نقش لوزی : نقشایه دیگری است که در گلیم های عشایر استان دیده می شود.
تنوع رنگ آمیزی و تنوع نقش لوزی در مناطق تولید گلیم، بویژه در مناطق سادات محمودی بسیار چشم گیر است
.

نقش آغاجری : یکی دیگر از نقوش رایج در گلیم این استان است که همیشه در ترکیب بندی افقی
به کار می رود احتمال دارد بدلیل مجاورت عشایر این استان با عشایر قشقایی این نقش از گلیم های آنها
اقتباس شده باشد(dot)
نقش چهارپر : از نقوش بسیار جالب گلیم های این منطقه است که معمولاً بصورت تک گل
های مجزا از یکدیگر در ترکیب بندی های افقی و لوزی دیده می شود(dot)
نقش خراسانی : این نقش که
معمولاً در ترکیب بندی افقی گلیم های عشایری به کار می رود به دو شکل متفاوت مشاهده شده است.

نقش چنگ : نقش زیبایی است که زینت بخش بسیاری از گلیم های منطقه است و اغلب درترکیب بندی
لوزی مشاهده می شود.دیگر نقوش بکار رفته در گلیم های این خطه عبارتند از : نقش پرنده، نقش دانه بیگی،
نقش گل تهرانی، نقش فی البداهه(dot) حاشیه گلیم های استان کهگیلویه و بویر احمد بسیار ساده است و تنوع کمتری
در آن دیده می شود.
معروف ترین حاشیه ها عبارتند از : حاشیه خراسانی، حاشیه هفت و هشت، حاشیه کتابی و حاشیه بندروی.

نقش شیر :از دیگر نقوش گبه است که هم در گبه های رنگی و هم در گبه های خودرنگ کاربرد
دارد .
نقش شیرها گاهی به صورت تک و کوچک در بین گلهای متنوع کوچک و گل خرده ها بافته می شود
.
گاهی اوقات شیرها پشت سرهم به صورت کوچک تکرار می گردد .
پاره ای اوقات نیز شیرها بزرگ هستند و بصورت یک شیر تنها یا دو شیر نشسته روبروی هم یا ایستاده
که شمشیری در دست دارند .
به نشانه قدرت و جنگجویی دیده می شوند فضای اطراف شیرها نیز با گلهای کوچک پر می شود .

نقش قاب قرآنی :این نقش که همان نقش بوته است ، بدلیل تزئینات بوته ها در اطراف قرآن ها
به نام قاب قرآنی معروف است و در گبه های رنگی یا خود رنگ بکار می رود .
گاهی اوقات تمام سطح گبه را می پوشاند.
این نقش از روزگاران قدیم بر روی انواع دستبافت ها مانند قلمکار ، قالی و ترمه بکار رفته و رایج
ترین نوع آن به « بته جقه ای» مشهور شده است .

نقش گل و بلبل :در این نقش که از رایج ترین نقوش گبه های عشایر کهگیلویه و بویر احمد
است ، دو بلبل روبروی یکدیگر بر روی یک شاخه گل که گل های آن همان نیم گل های هشت
پر است ، نشسته اند .

نقش گل خرده :از نقوشی است که در گبه های خود رنگ استان کهگیلویه و بویر احمد رایج است
.
گل خرده ها از نقوش متنوعی مانند چنگ و ستاره تشکیل می شوند و متن گبه با این نقوش کوچک
و با نظمی خاص پر می شود .
از دیگر نقوش این استان که در گبه های رنگی و خود رنگ عشایر بکار می رود ، نقش ستاره
است که در کنار یکدیگر بافته شده و حد فاصل آنها شکلی شبیه لوزی ایجاد می شود .

نقش کاجی :نقش کاج که مانند سرو مظهر سرسبزی و جوانی و زندگی است در گبه های عشایر استان
کهگیلویه و بویر احمد به صورت درخت های کاج جدا از یکدیگر تمام متن گبه را می پوشاند .
نقش کاجی در بعضی از گبه های خودرنگ مناطق تولید گبه (از جمله سربیشه) دیده می شود(dot)
نقش گل
کلمید
:این نقش شبیه کلم باز شده است .
این نگاره شباهت زیادی به گل شاه عباسی بدون ساقه و برگ دارد .

نقش سماوری :این نقش در تمام متن گبه تکرار می شود .
در کنار ورودی سماورها نقش سروی که سر آن کمی خم شده است ، دیده می شود .
نقش سماوری روی گبه ها با نقش سماوری قالی ها متفاوت است .
حاشیه گبه های کهگیلویه و بویر احمد مانند حاشیه قالی ساده ولی هندسی تر است .
از معروف ترین و زیباترین حاشیه ها می توان از حاشیه شیری ، حاشیه خشت ، حاشیه گل ، حاشیه
چنگ و حاشیه کژدمی نام برد .

سازمان میراث فرهنگی یاسوج

2016-10-24 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
خرید بهترین برندهای تولید کننده مداد و نوشت افزار در دفتر دستک خرید بهترین برندهای تولید کننده مداد و نوشت افزار در دفتر دستک
دراین مطلب به بررسی برترین برندهای ایرانی و وارداتی مداد و نوشت افزار از فابرکاستل و استدلر و استابیلو تا پارس مداد و آرت لاین و آریا می پردازیم .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
آموزش درست کردن گلدان به شکل قو با بطری + تصاویر
پادری متفاوت با پلاستیک بسازید ( فوق العاده زیبا و آسان ) +تصاویر
چگونه با کاموا گل درست کنیم ؟ +تصاویر
آموزش درست کردن لانه با بادکنک +تصاویر
آموزش درست کردن دستمال سر ستاره نشان + تصاویر
آموزش ساخت طاووس زیبا با بطری آب معدنی + تصاویر
ساخت جا شمعی با وسایل دور ریختنی شیشه و چوب (۱) + تصاویر
چگونه خمیر عروسک سازی درست کنیم ؟ + تصاویر
آموزش درست کردن قلب دیواری با کاغذ رنگی + تصاویر
آموزش درست کردن آویز نمدی به شکل ماه و ستاره + تصاویر
مراحل ساخت زیر لیوانی با رزین و تکه های درخت
آموزش درست کردن پادری با پارچه های غیر قابل استفاده + تصاویر
آموزش درست کردن آدمک با کاغذ برای کودکان +تصاویر
آموزش ساخت گلدان دکوراتیو با قالب کاغذی
آموزش درست کردن گل رز با تور +تصاویر
آموزش درست کردن قلب سه بعدی با کاغذ رنگی +تصاویر
آسان ترین روش برای رنگ کردن پر پرندگان +تصاویر
آموزش ساخت دمپایی روفرشی با پلیورهای بی استفاده
مینیاتور به چه معناست؟
آموزش درست کردن گلدان با لاستیک +تصاویر
درست کردن توپ کاموایی رنگارنگ از صنایع دستی ژاپن
مراحل بافت گلیم
آموزش ساخت مبل عروسکی با بطری +تصاویر
ظروف سرامیک چگونه ساخته می شود؟
آموزش درست کردن کیف سکه چرمی با طرح اوریگامی
آموزش بافت سبد قلاب بافی با کاموا +تصویر
آموزش درست کردن حلقه زیبا و آنتیک با استفاده از سکه
آموزش ساخت هندوانه سه بعدی با مقوا +تصاویر
چگونه با قلوه سنگ پادری بسازیم +تصاویر
با نخ های کنفی فرشی زیبا درست کنید
با فرش های لهستانی آشنا شوید
روش ساخت دستبند گره ای با مهره های فلزی
ویژگی های فرش قشقایی
آموزش درست کردن گل رز با شانه تخم مرغ
فرش معیوب | عیوبی که در فرش پیداست
روشی ساده برای درست کردن آویز گردنبند کریستال
logo-samandehi