جمعه, ۷ بهمن , ۱۴۰۱

نحوه برجسته بافی فرش

اشتراک:
کاردستی
برجسته بافی فرش فرش برجسته به فرشی گفته می شود که پزرهای نقوش ان بلندتر از پرزهای زمینه بافته شود وبه صورت سه بعدی شکل گیرد مناظری که گل هایی ان به صورت برجسته وسه بعدی وانواع سایه روش در این گونه فرشها بوجود می اید بسیار طبیعی به نظر می رسد وجلوه خاصی دارد […]

برجسته بافی فرش

فرش برجسته به فرشی گفته می شود که پزرهای نقوش ان بلندتر از پرزهای زمینه بافته شود وبه صورت سه
بعدی شکل گیرد مناظری که گل هایی ان به صورت برجسته وسه بعدی وانواع سایه روش در این گونه فرشها
بوجود می اید بسیار طبیعی به نظر می رسد وجلوه خاصی دارد بافتن این نوع فرشها به مهارت وممارست زیاد
نیاز دارد که باروش فنی پرداخت می شود

برجسته بافی فرش

برجسته بافی فرش

قالیهای نقش برجسته دارای سطوح و برجستگی های خاصی درطرحها و نقش
های مختلف می باشد ومی توان از هرنقوشی مانند اسلیمی ها بندی وسربندها ,نتقوش حیوانی وگل های ختایی گرفته تانگاره
های چهره ادمی ,خطوط وووو می توان بافت

تاریخچه قالیهای نقش برجسته

دردروه صفویه به هنر قالی بافی خیلی
اهمیت می دادند(dot) دوره شاه عباس درشهر اصفهان کارگاه قالیهای نفیس وزربفت ونقش برجسته از زیبا ترین قالیهایی بود که
دران دوره بافته می شد مشهورترین قالی نقش برجسته یاد شده درتاریخ.
محمد بلعمی تاریخ نویس بوده که این بافت را به صورت پرده زربفت گوهر نشان توصیف.
می کردند.
از جمله فرش معروف بهارستان ,کسری ,که درزمستانها یادوربهار بوده است ودر تخت طاقدیس (تخت معروف ساسانیان ) اویخته.
بوده که تصویر چهل وهفت پادشاه گذشته ایران باگوهر وسیم بران نگاشته شده بودبنا به نظر کارشناسان سه تختهاز این
قالی های نقش برجسته درموزه های کشورهای دیگر نگهداری میشود

۱ نقش برجسته شکارگاه (دروین )۲نقش برجسته ترنج باگل وجانور.
(درایتالیا )

۳نقش برجسته وگل وجانور وخطوط (درامریکا )

و دیگرقالی های نقش برجسته ای که درموزه تهران نگهداری می
شود.

بهترین ونفیس ترین نقش برجسته دنیا قالیچه بوستان مرحوم استاد علی خدادادی در اصفهان باتاروپود۳میلیون و۳۰۰هزارگره بیش از۲۰ رنگ است
که ۵سالو۸ماه طول کشید تا کاربر جسته ان تمام شود هنوز کسی نتوانسته برای این قالیچه قیمتی مشخص کندوسایل ومصالح
وابزار قالیهای نقش برجسته

۱-موادومصالح این قالیها از انواع خامه مانند کرک.
مرینوس ,ابریشم وچله مناسب رجشمار(dot)

۲-نخ پود نظیر نخ گلابتون.
سیم تاب ,مفتولهای نارک طلا یانقره که درواقع تاری از فلز مزبوربوده وبه دوررشته ابریشم تابیده شده است مانند نخ
گلابتون نقره ای یا طلای استفاده می شود البته نخ گلابتون در رنگهای مختلف موجود است

ابزار ودار تفاوتی با
بافت های دیگر ندارد.

روش ترک وفارسی هم مورداستفاده قرار می گیرد.

برجسته بافی فرش

فرش برجسته

وسایل پرداخت:

انواع قیچی پرداخت (تیغه کوتاه , تیغه.
خمیده.
)

انواع ماشین های پرداخت (.
مثل قیچی برقی.
موزر )(dot) و تیغ های ژیلت بکار می رود

برجسته کاری درحین بافت:

برای هر نوبافتی که مد نظر دارید.
پس از هر رج بافت برجسته کاری انجام می دهیم.
به این ترتیب که پرزهای زمینه کار را باقطر یکسانت وپرزهای نقوش را.
از ۳الی ۷ (بستگی به ارتفاع ان نقوشی که در نظر دارید دارد ) قیچی می کنیم ممکن است این
نوبافت برجسته یک پود یا دوپود باشد

برجسته کاری یک پود:

به این ترتیب که گره های نقوش مطابق
نقشه بافته می شود طول پرز مطابق با نوع برجسته کاری قیچی می شود اما سطح زمینه دست بافت از
یک پود بافته می شود مانند گلیم ساده.
انقدر پود رفت وبرگشت می شود تاسطح زمینه با سطح بافت گره خورده یکدست شود این پود از.
پشم مرینوس , کرک , ویاابریشم.
می باشد بطوری که به عنوان پود ضخیم در ناحیه ای که گره بافته شده استفاده شود این نوبرجسته بافی
انعطاف زیادی دارد

برجسته کاری پس از بافت

این نو ع برجسته کاری پس از اینکه کاربافت به اتمام رسید.
سطح بافت را یکدست پرداخت می کنند.
سپس با قیچی برقی یاموزر و یا باقیچی های ظریف دورنقوش را شیار وسپس بعد ایجاد می کنند که نقوش
یاخطوط برجسته تر ازمتن بنظر می رسد.

برجسته کاری زمینه سوف بانخ گلابتون.
به روش ساده وپیچ بافی

زمینه ساده : نقوش را با استفاده نخ کرک , ابریشم ,ویا مرینوس با گره
می بافند.
با استفاده از دوپود نازک وضخیم.
,اما زمینه بافت با همان پود ضخیمی که برای بافت گره ها بکاررفته مورداستفاده قرار می گیرد.
, پود نازک که از نخ گلابتون است.
مانند پود معمولی چند بار درزمینه تکرار می شود تاهم سطح بافت.
گردد

روش دوم : پود نازک که از نخ گلابتون است به صورت گلیم پیچ سطح زمینه را می پوشاند
و باتکرار پودپیچ هم سطح بافت می شود

فرش ایرانی

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
کاردستی
بیشتر >
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
فرادرس