یکشنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

فرش و گلیم

نحوه مرمت کردن فرش و قالی

مرمت قالی تاریخچه مرمت قالی: پیشینه و مرمت قالی از بدو تولد آن وجود داشته است.اگر چه مرمت قالی به عنوان یک هنر ارج داده نمی‌شده است.مرمت قالی کار تنها با فرش و قالی کهنه سر و کار نداشته و ندارد.به عبارتی مرمت کار پوشاننده عیب بوده.مرمت قالی یک مرحله قبل از فروش فرش است […]

آرون گروپس