پنج شنبه, ۴ مرداد , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

مجموعه کاریکاتورهای جالب و دیدنی (۲۲)

اشتراک:
کاریکاتور
مجموعه کاریکاتورهای جالب و دیدنی (۲۲) دیگه امیدی به تدبیر نیست!!! دولت‌یازدهم این جدول خالی را پُرکند در ترافیک مانده!!! هر ۳۱ دقیقه یک ایرانی در تصادفات می‌میرد ۷۷ میلیون ایرانی پای دستگاه! کاربر ارسالی

مجموعه کاریکاتورهای جالب و دیدنی (۲۲)

مجموعه کاریکاتورهای جالب و دیدنی (22) دیگه امیدی به تدبیر نیست!!! مجموعه کاریکاتورهای جالب و دیدنی (22) دولت‌یازدهم این جدول خالی را پُرکند  در ترافیک مانده!!! مجموعه کاریکاتورهای جالب و دیدنی (22) هر ۳۱ دقیقه یک ایرانی در
تصادفات می‌میرد مجموعه کاریکاتورهای جالب و دیدنی (22) ۷۷ میلیون ایرانی پای دستگاه!

کاربر ارسالی

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس