سه شنبه, ۱۶ خرداد , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

کارتون سرنوشت مبهم قانون حقوق شهروندی!

اشتراک:
کارتون حقوق شهروندی کاریکاتور
کارتون حقوق شهروندی , قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳ برای حفظ حقوق طبیعی اشخاص متهم، جلوگیری از انواع مختلف شکنجه و سوء رفتار ماموران قضائی و رعایت موازین قانونی در بازجویی‌ها، قرارهای بازداشت، توقیف و ضبط اموال و تصرف بیجا در اموال اشخاص متهم وضع شده‌است.

کارتون حقوق شهروندی

کارتون حقوق شهروندی , سرنوشت مبهم قانون حقوق شهروندی

کارتون حقوق شهروندیسرنوشت قانون حقوق شهروندی

قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳ برای حفظ حقوق طبیعی
اشخاص متهم، جلوگیری از انواع مختلف شکنجه و سوء رفتار ماموران قضائی و رعایت موازین قانونی
در بازجویی‌ها، قرارهای بازداشت، توقیف و ضبط اموال و تصرف بیجا در اموال اشخاص متهم وضع شده‌است.

این قانون برخی از مصادیق این نوع رفتارها را بر شمرده و دادگاه‌ها، دادسراها و ضابطان قضائی را مکلف
به رعایت و اجرای دقیق مواد این قانون می‌کند و هیأتی را که اعضای آن از سوی رئیس قوه قضائیه
تعیین شده‌اند مأمور نظارت بر حسن اجرای آن می‌کند.

سرپوش

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فرادرس