پنج شنبه, ۱۳ بهمن , ۱۴۰۱

کاریکاتور قبض آب یا منوی رستوران!

اشتراک:
کاریکاتور قبض آب کاریکاتور
کاریکاتور قبض آب , همواره وجود عناوین و ردیف های مختلف در قبوض خدماتی مورد توجه و سؤال افکار عمومی بوده است.

کاریکاتور قبض آب

کاریکاتور قبض آب , درج عناوین مختلف در قبوض آب باعث تعجب مشترکان شده است.
درج عناوین مختلف در قبض آب مشترکان اهوازی باعث تعجب شده است. نکته جالب
در این قبض مبلغ۱۴۶۶۷ ریال است که برای بیشتر عناوین تکرار شده است!

کاریکاتور قبض آبکاریکاتور درج عناوین مختلف در قبوض آب
کاریکاتور قبض آبعناوین و ردیف های مختلف در قبوض

همواره وجود عناوین و ردیف های مختلف در قبوض خدماتی مورد توجه و سؤال افکار عمومی بوده است.
به تازگی درج “تبصره قانونی” در قبض های آب مورد سوال بسیاری از شهروندان است.
این تبصره قانونی از سال ۷۷ بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی انجام شد اما با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها
در سال ۸۹ ، این تبصره از قبض های آب حذف و به طور مجدد در سال ۹۵ بر اساس مصوبه ابلاغی وزیر نیرو،
به قبض های آب اضافه شد.

تسنیم و ایرنا

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فرادرس