اگر میخواهید نخود سبز همیشه سبز بماند

اشتراک:
اگر میخواهید نخود سبز همیشه سبز بماند خانه داری
۱ـ اگر میخواهید نخود سبز همیشه سبز بماند آنرا قبل از گذاشتن در فریزر در آب جوش ریخته و ۵ دقیقه بگذارید بجوشد.
۱ـ اگر میخواهید نخود سبز همیشه سبز بماند آنرا قبل از گذاشتن در فریزر در آب جوش ریخته و ۵
دقیقه بگذارید بجوشد.
گردآوری:
اخبار مرتبط:
پیشنهادات وِیژه
فیلم پرشین وی