طرز ساخت جا تخم مرغی های بسیار فانتزی و شیک

اشتراک:
طرز ساخت جا تخم مرغی های بسیار فانتزی و شیک خانه داری
اگر دوست دارید در اوقات بیکاری در منزل یه کار هنری انجام بدید ما در این مجموعه آموزش بافت جا تخم مرغی با قلاب را داه ایم . با ما همراه باشید .

ما در این مجموعه آموزش بافت جا تخم مرغی با قلاب را داده ایم.
این طرح بسیار زیبا است . بافت جا تخم مرغی بافتی تزیینی است.
با ما در پرشین وی همراه باشید .

وسایل مورد نیاز بافت جا تخم مرغی

قلاب ۲ میلی متر و نخ در رنگ های متفاوت مناسب با سایز قلابمی توانید از مهره و مروارید و،
دکمه و….هم برای تزیین استفاده کنید.

بافت جا تخم مرغیبافت جا تخم مرغی

روش بافت جا تخم مرغی

دور ۱) ۳ زنجیره زده، با بافت نامرئی به زنجیره اول اتصال ایجاد می کنیم تا یک حلقه ایجاد
بشه.

دور ۲) ۱ زنجیره زده، ۹ پایه کوتاه در داخل حلقه ایجاد شده می بافیم و با بافت نامرئی،
به ابتدا متصل می کنیم.

دور ۳) ۱ زنجیره زده، در همین گره یک پایه کوتاه می بافیم، ۲ پایه کوتاه در هر یک از،
گره های بعدی تا آخر، اتصال با بافت نامرئی به زنجیره اول.

دور ۴) ۱ زنجیره زده، در گره بعد ۲ پایه کوتاه، دستورالعمل( در گره بعد ۱ پایه کوتاه ،
درگره بعد ۲ پایه کوتاه) را تا آخر ادامه داده، در نهایت با بافت نامرئی به ابتدا متصل می
کنیم.

دور ۵) ۱ زنجیره زده، در گره بعد ۱ پایه کوتاه می بافیم، در گره بعد ۲ پایه کوتاه، دستورالعمل:
(در هر یک از ۲ گره بعد ۱ پایه کوتاه، در گره بعد ۲ پایه کوتاه) را تا انتها ادامهمی دهیم.
(گره آخر را رها کرده) با بافت نامرئی به ابتدا متصل می کنیم تا در نهایت ۳۵ گره داشته
باشیم.

دور ۶) ۱ بافت نامرئی در گره بعد و هر یک از گره های بعدی تا آخر می بافیم،
و در انتها به ابتدا متصل می کنیم و کار را خاتمه می دهیم.

بافت جا تخم مرغیبافت جا تخم مرغی

قسمت چین دور جا تخم مرغی

دور ۱)رنگ دیگر را به هر قسمت که مایل هستیم با بافت نامرئی متصل می کنیم، ۳ زنجیره زده ،
در هر یک از ۲ گره بعدی ۱ پایه بلند می بافیم، ۷ زنجیره زده، در همین گره ۱ پایهبلند دیگر می
بافیم، در هر یک از ۵ گره بعدی ۱ پایه بلند می بافیم، ۷ زنجیره زده، ۱پایه بلند در همین ،
می بافیم … .و به همین ترتیب تا آخر عمل می کنیم در نهایت با بافت نامرئی به سومین زنجیره،
از ۳زنجیره ابتدایی متصل می کنیم.،

دور ۲) ۱ زنجیره زده، ۱۵ پایه بلند بر روی فضای ۷ زنجیره ای می زنیم، ۳ گره بعدی را،
رها کرده، ۱ پایه کوتاه بر روی گره بعدی می زنیم، ۱۵ پایه بلند بر روی فضای ۷ زنجیره ای،
بعدی می زنیم … .و به همین ترتیب تا آخر عمل می کنیم و در انتها با بافت نامرئی به،
زنجیره اول متصل می کنیم و کار را خاتمه می دهیم.

دور ۳) رنگ متفاوت را متصل کرده و در هر یک از گره های ردیف قبل ( بجز پایه بلنداول و آخر هر ،
گلبرگ و پایه کوتاه بین گلبرگ ها) ۱ پایه کوتاه می بافیم.(در صورت تمایل می تونید ۲ ردیف ببافید)،
و کار را خاتمه می دهیم.در صورت تمایل می توانید با گل،مروارید، دکمه، مهره و … تزیینش کنید.

در گذشته بافتنی به شکل امروزی مرسوم نبود و این هنر زیبا از قلاب بافی قدیمی تر و از بافت،
تار و پود پارچه ای جدیدتر است. بدلیل اینکه بافت ها در گذر زمان به آسانی ازبین می روند تعیین،
قدمت این هنر امری دشوار است. چوب ها و میله های نوک تیزی که طی حفاری های مختلف،
کشف شده، ممکن است میل بافتنی باشند، اما این احتمال هم وجود دارد که برای منظوری ،
کاملاً متفاوت نیز به کار گرفته شده است.

نکته بسیار جالب این است که این هنر که امروزه یک هنر کاملا زنانه است، در گذشته هنری،
کاملا مردانه بوده و حتی در نخستین انجمن بافندگان که در سال ۱۵۲۷ تأسیس شده است،
ورود بانوان ممنوع بوده است.

آفتاب  –  میهن فال

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
پیشنهادات وِیژه
فیلم پرشین وی