آموزش بافت لباس سرهمی نوزاد در خانه

مشاهده : 5108
آموزش بافت لباس سرهمی نوزاد در خانه خانه داری
در این مطلب آموزش بافت لباس سرهمی نوزاد به صورت مرحله به مرحله یاد می گیرید.

کم کم فصل سرد راه از راه رسیده است و خیلی از خانم ها در این فصل دست
به کار می شوند و بافتنی می بافند ما در این مطلب از پرشین وی قصد داریم
برای شما عزیزان نکات بافت لباس سرهمی نوزاد در خانه را به اشتراک
گذاریم. در ادامه همراه ما باشید

بافت لباس سرهمی نوزاد

این سرهمی برای سنهای یک تا سه ماه، شش تا نه ماه، دوازده تا هجده ماه، دو سال و سه
تا چهار سال است.
در اندازه ها عدد اول برای سایز یک تا سه ماهه است، عدد دوم برای سایز شش تا نه ماهه
است، عدد سوم برای سایز دوازده تا هجده ماهه است، عدد چهارم برای سایز دو ساله است و عدد پنجم
برای سایز سه تا چهار ساله است.وسایل لازم :
· کاموا ۳۰۰-۳۰۰-۳۵۰-۴۰۰-۴۰۰ گرم· میل دو طرفه و میل گرد شماره ۴.۵· میل دو طرفه و میل گرد شماره ۳.۵·
دکمه ۵-۶-۸-۸-۹ عدد

کاموای مورد استفاده باید به گونه ای باشد که به ازای ۲۰ دونه در ۲۶ ردیف با
میل شماره ۴.۵ و یک رج زیر یک رج رو، بافت دارای ابعاد ۱۰*۱۰ باشد، اگر این ابعاد حاصل نشد
به نسبت ابعاد به دست آمده تعداد دانه هائی که باید سرانداخته شود را حساب کنید.

نحوه کم کردنها:

* قبل از علامت: دو تا یکی از زیر

* بعد از علامت: یک دونه را نبافته به میل راست
بگیرید، یکی به زیر ببافید، دونه نبافته را به روی بافته بیاورید (فیلم مربوط به این نحوه کم کردن در
مدرسه بافتنی موجود میباشد)

نحوه بافت سرهمی

* پاچه ها: به صورت گرد بافته میشود.
۴۸-۵۴-۶۰-۶۶-۷۲ دونه با میلهای دو طرفه شماره ۳.۵ سربیاندازید.
یک علامت در ابتدا بگذارید که نشان دهنده محل داخلی پاچه ها میباشد.
یک دور به زیر ببافید و با کشباف سه تا زیر سه تا رو ادامه دهید.
وقتی اندازه کش ۴-۴-۴-۵-۵ سانتیمتر شد یک دور به زیر ببافید، همزمان ۶ دونه در طی این دور کم کنید
(تعداد دانه ها ۴۲-۴۸-۵۴-۶۰-۶۶).
بافت را با میلهای شماره ۴.۵ ادامه دهید.

بافت لباس سرهمی نوزاد

بافت لباس سرهمی نوزاد

یک دور به رو ببافید و با بافت ساده ادامه دهید.
وقتی اندازه کار ۶-۶-۶-۷-۷ سانتیمتر شد یک دونه در هر طرف علامت اضافه کنید، عمل اضافه کردن را از هر
۳-۴-۵-۵-۷ سانتیمتر به تعداد ۴ بار انجام دهید (تعداد دانه ها بعد از افزایشها ۵۰-۵۶-۶۲-۶۸-۷۴).
وقتی اندازه کار ۱۶-۲۰-۲۳-۲۵-۳۲ سانتیمتر شد کار را از محل علامت از حالت گردی خارج کنید و همانند بافت دو
میل ادامه دهید (این کار برای این است که راحتتر دانه ها را به میل گرد منتقل کنیم) بافت لباس سرهمی نوزاد .
در هر طرف علامت یک دونه سربیاندازید (تعداد دانه ها ۵۲-۵۸-۶۴-۷۰-۷۶) وقتی اندازه کار ۱۸-۲۲-۲۵-۲۹-۳۴ سانتیمتر شد یک دونه در
هر طرف علامت کور کنید.
این پاچه را کنار گذاشته و دومی را ببافید.

* بدن: دو پاچه را را به میلهای گرد شماره ۴.۵ منتقل کنید (تعداد دانه ها ۱۰۰-۱۱۲-۱۲۴-۱۳۶-۱۴۸).
همانند بافت با میلهای دو تائی به صورت زیر ادامه دهید محل درز از وسط قسمت جلو میباشد (رج اول
از روی کار): ۴ دونه کور کنید، بقیه را به زیر ببافید.
برگردید، چهار دونه کور کنید و بقیه را به رو ببافید (تعداد دانه ها ۹۲-۱۰۴-۱۱۶-۱۲۸-۱۴۰).
با بافت ساده ادامه دهید.

وقتی اندازه کار ۳۷-۴۵-۵۳-۵۸-۶۵ سانتیمتر شد رج بعد را از روی کار به صورت زیر ببافید: ۱۷-۲۰-۲۳-۲۶-۲۹ دونه ساده (این
دونه ها مربوط به قسمت جلو سمت راست میباشد)، هشت دونه برای زیربغل کور کنید، ۴۲-۴۸-۵۴-۶۰-۶۶ دونه ساده ببافید (این
دونه ها مربوط به قسمت پشت میباشد)، ۸ دونه برای زیر بغل بعدی کور کنید، ۱۷-۲۰-۲۳-۲۶-۲۹ دونه بافت ساده (این
دونه ها مربوط به قسمت جلو سمت چپ میباشد).
این تکه را کنار گذاشته و آستینها رو ببافید.

بافت لباس سرهمی نوزاد

بافت لباس سرهمی نوزاد

* آستینها: به صورت گرد بافته میشود.
۳۶-۴۲-۴۲-۴۸-۴۸ دونه در میلهای دو طرفه شماره ۳.۵ سربیاندازید.
یک دور به زیر ببافید و با کش سه تا زیر سه تا رو ادامه دهید.
وقتی اندازه کار تقریباً سه سانتیمتر شد یک دور به زیر ببافید، همزمان ۶-۱۰-۸-۱۲-۱۰ دونه در طی این دور کم
کنید (تعداد دانه ها ۳۰-۳۲-۳۴-۳۶-۳۸) بافت را با میلهای دو طرفه شماره ۴.۵ ادامه دهید و یک دور به رو
ببافید.

در ابتدای دور یک علامت بگذارید (این علامت نشان دهنده قسمت داخل آستین میباشد).
با بافت ساده ادامه دهید، همزمان وقتی اندازه کار پنج سانتیمتر شد یک دونه در هر طرف علامت اضافه کنید
و عمل اضافه کردن را از هر ۵-۵-۶-۶-۶ دور به تعداد ۶-۶-۷-۸-۹ بار انجام دهید (تعداد دانه ها ۴۲-۴۴-۴۸-۵۲-۵۶).
وقتی اندازه کار ۱۷-۱۸-۲۱-۲۴-۲۸ سانتیمتر شد چهار دونه در هر طرف علامت برای زیر بغل کور کنید (تعداد دانه ها
۳۴-۳۶-۴۰-۴۴-۴۸).بافت لباس سرهمی نوزاد این آستین را کنار گذاشته و دومی را ببافید.

* یقه: آستینها را به میل گردی که قسمت بدن در آن است به محلی که برای زیر بغل کور
کرده بودید منتقل کنید (تعداد دانه ها ۱۴۴-۱۶۰-۱۸۰-۲۰۰-۲۲۰).
چهار علامت در محل بین آستینها و بدن بگذارید.
با بافت ساده ادامه دهید.

همزمان در رج سوم یک دونه در هر طرف تمام چهار علامت کم کنید عمل کم کردن را یک رج
در میان از روی کار به تعداد ۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۵ بار ادامه دهید همزمان وقتی که ۷-۶-۶-۶-۷ بار کم کردید در ابتدای
هر رج دو دونه به تعداد ۳-۳-۴-۵-۵ بار برای شکل دادن یقه کم کنید بعد هم یک دونه به تعداد
۰-۲-۲-۲-۳ بار کم کنید.

بعد از تمام این کاهشها تعداد دانه ها ۵۲-۵۶-۶۴-۷۲-۷۴ خواهد بود و اندازه ۴۵-۵۳-۶۲-۶۸-۷۷ سانتیمتر خواهد بود.
بعد تمام دانه ها را کور کنید.

بافت لباس سرهمی نوزاد

بافت لباس سرهمی نوزاد

* نوار جلوی سرهم: ۶۳-۷۵-۹۱-۹۵-۱۰۳ دونه از نیمه راست جلوی سرهم با میل شماره ۳.۵ بردارید.
یک رج از پشت کار به زیر ببافید، یک رج از روی کار به زیر ببافید .
با کشباف از پشت کار به صورت زیر ادامه دهید: یک دونه بافت ابری(همیشه به زیر)، * دو تا رو،
دو تا زیر* فاصله بین دو * را تکرار کنید و با دو دونه رو تمام کنید.

بافت لباس سرهمی نوزاد وقتی اندازه کشباف ۲ سانتیمتر شد جا دکمه ها را در رج بعد به صورت زیر ایجاد کنید: ۱۰-۱۰-۲-۶-۲ دونه
اول ادامه کشباف، * دو تا یکی از رو، یک ژوته، ده دونه کشباف*، فاصله بین دو ستاره را ۴-۵-۷-۷-۸
بار تکرار کنید، با دو تا یکی از رو، یک ژوته دو تا زیر و یک دونه بافت ابری تمام
کنید.
کشباف را ادامه دهید تا اندازه آن چهار سانتیمتر شود، با دونه های رو به رو و زیر به زیر
کور کنید.

همین کار را برای نوار سمت چپ نیز انجام دهید البته جا دکمه ایجاد نکنید.

* کلاه: ۶۰ تا ۱۰۰ دونه از میان دونه های کور شده یقه با میل گرد شماره ۴.۵ بردارید (از
دونه های نوار سمت راست و چپ برندارید).
یک رج به زیر از پشت کار ببافید، همزمان تعداد دونه ها را به ۴۴-۴۸-۵۲-۵۶-۶۰ برسانید.
چهار رج بافت ابری ببافید.

روش بافت لباس سرهمی نوزاد

سپس یک رج از روی کار به زیر ببافید، همزمان ۲۴ دونه اضافه کنید، تعداد دونه ها ۶۸-۷۲-۷۶-۸۰-۸۴ خواهد بود.
یک دور از پشت کار به رو ببافید و از روی کار کشباف را به صورت زیر ببافید: یک دونه
بافت ابری، دو تا زیر، *دو تا رو، دو تا زیر* فاصله بین دو * را تکرار کنید و با
یک دونه با بافت ابری ادامه دهید.

دو سانتیمتر کشباف ببافید و بعد با بافت ساده به سمت نیمه جلوی کلاه ادامه دهید تا اندازه کلاه۲۱-۲۳-۲۵-۲۷-۲۸ سانتیمتر
شود البته دونه اول و آخر باید با بافت ابری باشد.
بعد کور کنید.کلاه را دولا کرده و در قسمت بالا به هم بدوزید.
۱۱۲-۱۲۴-۱۳۶-۱۴۴-۱۵۲ دونه از قسمت گردی جلوی کلاه با میل شماره ۳.۵ بردارید.
یک رج از پشت کار به زیر ببافید، یک رج از روی کار به زیر ببافید و با کشباف به
صورت زیر ادامه دهید (از پشت کار): یک دونه با بافت ابری، *دو تا رو، دو تا زیر* فاصلیه بین
دو ستاره را تا دونه ۱۰۸-۱۲۰-۱۳۲-۱۴۰-۱۴۸ ادامه دهید و با دو تا رو و یک دونه با بافت ابری تمام
کنید.
۸ سانتیمتر کشباف ببافید، با دونه های رو به رو و زیر به زیر کور کنید.

* دوختن: درز زیر آستینها و داخل پاچه های شلوار را بدوزید.
نوار جلوی سمت چپ و راست را در پائین محکم کنید و دکمه ها را به نوار سمت چپ بدوزید.
چهار سانتیمتر ابتدا و انتهای کلاه را به نوارهای جلوی سمت چپ و راست بدوزید.
کشباف دور کلاه را دو لا کرده و محکم کنید.

با اندازه و سایز و الگو سرهمی برای بافت آن آشنا شوید

بیشتر بدانید از آموزش بافت لباس نوزاد دخترانه

آموزش بافت لباس نوزاد دخترانه چند مرحله دارد و در هر مرحله قسمتی از ست نوزادی آموزش داده میشود.

مرحله اول:

پتو:

با نخ صورتی ۱۸۷ دانه سر انداخته ، مانند نقشه ۸۰ سانتی متر بافته و کور می کنیم.

حاشیه کنار پتو :

از یک کنار دانه در آورده،برای گوشه های پتو از هر دو طرف یک دانه اضافه کرده و ۶ سانتی متر به
صورت ۴ زیر ، ۴ رو بافته و کور می کنیم. کناره های دیگر را نیز به همین ترتیب بافته و گوشه ها را می دوزیم

مرحله دوم:

ژاکت : از یقه شروع به بافت کرده، ۵۵ دانه سر انداخته و سه رج ساده می بافیم.
در رج بعدی به صورت دوتایکی ، یک ژته بافته و بعد از آن سه رج دیگر ساده می بافیم.
از رج دوتایکی ، یک ژته برای یقه به سمت داخل تا کرده و می دوزیم و از این به بعد رکن
می بافیم. در این میان هر شش رج یکبار ۴ دانه در میان یک دانه اضافه می کنیم تا به ۲۲۰ دانه برسد.

چگونگی بافت لباس سرهمی نوزاد

تعداد دانه ها به ۲۲۰ دانه که رسید به صورت ۳۵ ۴۰ ۷۰ ۴۰ ۳۵ بافت را تقسیم کرده
و به این ترتیب به بافت ادامه می دهیم: ۴۰ دانه های آستین را ۱۷ سانتی متر مانند
نقشه بافته و بعد ، لبه آستین را مانند یقه ولی با ۵ رج ساده می بافیم. دانه های پشت و جلو
را نیز ۱۷ سانتی متر مانند نقشه بافته و بعد ، لبه پایین را مانند لبه آستین می بافیم.

بافتنی

بافت لباس سرهمی نوزاد

مرحله سوم:

جلیقه : مانند ژاکت می بافیم ولی دانه های آستین را نبافته کور می کنیم.

مرحله چهارم:

کلاه: ۷۰ دانه سر انداخته و سه رج ساده می بافیم. در رج بعدی به صورت دوتایکی ، یک ژته
بافته و بعد از آن ، سه رج دیگر ساده می بافیم. از رج دوتایکی ، یک ژته برای یقه به سمت د
اخل تا کرده و می دوزیم. و از این به بعد ۱۸ سانتی متر مانند نقشه می بافیم. بعد از آن ،
سه رج ساده، یک رج دوتایی ، یک ژته ، سه رج ساده بافته و سپس ۲۲ دانه وسط را بین
خود رکن می بافیم. از دانه های هر دو طرف ۲۲ دانه، هر رج یک دانه کور می کنیم.

تا تعداد دانه های هر دو طرف به صفر برسد. ۲۲ دانه را روی میل نگه می داریم.
بندونک کلاه: روی یک میل دیگر ۳۰ دانه سر انداخته ، از قسمت پایین کلاه دانه
در آورده، ۲۲ دانه را روی میل گرفته ، باز هم از سمت دیگر پایین کلاه دانه درآورده، سی دانه دیگر سر انداخته و همه دانه ها را دو رج رکن بافته و کور میکنیم.

بافت لباس نوزادی

مرحله پنجم:

کفش: ۴۵ دانه سر انداخته ۴ رج رکن بافته و در این میان در هر دو طرف ۱ دانه و در وسط دو دانه
اضافه می کنیم. تعداد دانه ها که به ۵۷ دانه رسید ، بعد از آن دو رج ساده، یک رج دوتایکی،
یک ژته (پس از اتمام از این رج به سمت داخل تا کرده و می دوزیم) دو رج ساده می بافیم .

بعد از ۴ رج رکن بافته و در رج پنچم به این ترتیب می بافیم: ۲۲ رکن ، ۱۱ زیر ، دوتایکی کرده
و برمیگردیم. دانه های ۱۱ زیر را بین خود بافته ، از هر طرف یک دانه کور میکنیم. در رج پنجم،
وسط را مانند مدل بافته و پس از ۱۵ رج ساده ، همه دانه ها را باهم می بافیم. بعد، یک رج
را به صورت دوتایکی و یک ژته بافته ، ۴ رج رکن بافته و از این به بعد ۳ رج ساده، یک رج
دوتایکی، یک ژته، سه رج ساده بافته و کور می کنیم. از رج دوتایکی ، یک ژته به سمت
داخل تا کرده و می دوزیم. و به این ترتیب آموزش بافت لباس نوزاد دخترانه به پایان میرسد.

مرحله ششم: نتیجه نهایی آموزش بافت لباس نوزاد دخترانه

امیدوارم از آموزش بافت لباس نوزاد دخترانه لذت برده باشید. هنر بافتنی به دقت و تمرین زیاد نیاز دارد
اگر علاقه دارید که که در این هنر حرفه ای شوید حتما باید به آموزش های پایه بافتنی تسلط کامل داشته باشید.

بردوک / honari

2020-10-14 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فلایتیو