برای آن که یخچال بوی خوبی بگیرد

اشتراک:
برای آن که یخچال بوی خوبی بگیرد خانه داری
برای آن که یخچال بوی خوبی بگیرد کمی وانیل را به پنبه ای آغشته کرده و درون یخچال بگذارید.
برای آن که یخچال بوی خوبی بگیرد کمی وانیل را به پنبه ای آغشته کرده و درون یخچال بگذارید.
گردآوری:
اخبار مرتبط:
پیشنهادات وِیژه
فیلم پرشین وی