برای زنده و درخشان کردن فرش

اشتراک:
برای زنده و درخشان کردن فرش خانه داری
برای زنده و درخشان کردن فرش کمی سرکه و خاک اره را مخلوط کرده و برسی در این مخلوط زده بر روی فرش بکشید.بگذارید خوب خشک شود بعد روی آن جارو برقی بکشید.
برای زنده و درخشان کردن فرش کمی سرکه و خاک اره را مخلوط کرده و برسی در این مخلوط زده
بر روی فرش بکشید.
بگذارید خوب خشک شود بعد روی آن جارو برقی بکشید.
گردآوری:
اخبار مرتبط:
پیشنهادات وِیژه
فیلم پرشین وی