بهترین راه حل‌ها را بعد از شام پیدا می‌کنید!

اشتراک:
بهترین راه حل‌ها را بعد از شام پیدا می‌کنید! خانه داری
اگر تصور می‌کنید پیدا کردن روش ارائه یک سخنرانی خوب که روی شنوندگان تاثیر بگذارد کار دشواری است، بهتر است بعد از شام روی این موضوع فکر کنید و مطمئن باشید که در این ساعت راه حل مناسب را خواهید یافت.نتایج تحقیقات جدید نشان می‌دهد در ساعت ۱۰:۰۴ شب خلاقیت انسان به حداکثر می‌رسد و […]
اگر تصور می‌کنید پیدا کردن روش ارائه یک سخنرانی خوب که روی شنوندگان تاثیر بگذارد کار دشواری است، بهتر است
بعد از شام روی این موضوع فکر کنید و مطمئن باشید که در این ساعت راه حل مناسب را خواهید
یافت.
نتایج تحقیقات جدید نشان می‌دهد در ساعت ۱۰:۰۴ شب خلاقیت انسان به حداکثر می‌رسد و این زمان بیش از هر
ساعت دیگری احتمال دارد که مانند ارشمیدوس ناگهان فریاد بر آورید: یافتم، یافتم! بر اساس این تحقیق جدید، احتمال جمع
شدن و یکپارچگی امواج مغزی در بعد از ظهر به حداقل می‌رسد.
به گفته پژوهشگران توان خلاقیت و ابتکار انسان در ساعت ۴:۳۳ بعد از ظهر به حداقل می‌رسد به طوری که
۹۲ درصد از اشخاص مورد مطالعه اقرار کرده‌اند که در این ساعت کمتر از هر زمان دیگری احساس می‌کنند که
چیزی به ذهنشان الهام می‌شود! بر اساس نظرسنجی که از هزار و ۴۲۶ نفر انجام شده، آخر شب بهترین زمان
برای فکر کردن و دوش گرفتن متداول‌ترین روش برای کسب جریان های خلاق است.
۴۴ درصد از ما در این زمان می‌توانیم به یک پیشرفت ذهنی دست پیدا کنیم.
منبع خبر : ایسنا – http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1219921
گردآوری:
اخبار مرتبط:
پیشنهادات وِیژه
فیلم پرشین وی