تمیز کردن ظرفی که غذا سوخته است

اشتراک:
تمیز کردن ظرفی که غذا سوخته است خانه داری
تمیز کردن ظرفی که در آن غذا سوخته است: ظرف را از آب گرم پرکنید و یک مشت نمک به آن اضافه کنید اگر تمیز نشد مقداری سرکه در آن بریزید و بجوشانید تا کاملا پاک شود.
تمیز کردن ظرفی که در آن غذا سوخته است: ظرف را از آب گرم پرکنید و یک مشت نمک به
آن اضافه کنید اگر تمیز نشد مقداری سرکه در آن بریزید و بجوشانید تا کاملا پاک شود.
گردآوری:
اخبار مرتبط:
پیشنهادات وِیژه
فیلم پرشین وی