خمیر چسبناک

اشتراک:
خمیر چسبناک خانه داری
برای جلوگیری از چسبیدن خمیر به وردنه روش زیر را پیشنهاد می کنیم : قبل از پاشیدن آرد ، وردنه را درون فریزر قرار دهید تا سرد شود .در این صورت خمیر به آن نخواهد چسبید chizha.blogfa.com
برای جلوگیری از چسبیدن خمیر به وردنه روش زیر را پیشنهاد می کنیم : قبل از پاشیدن آرد ، وردنه
را درون فریزر قرار دهید تا سرد شود .
در این صورت خمیر به آن نخواهد چسبید chizha.blogfa.com
گردآوری:
اخبار مرتبط:
پیشنهادات وِیژه
فیلم پرشین وی