پنج شنبه, ۳ فروردین , ۱۴۰۲

در صورت استفاده از گوشت بسته بندی

اشتراک:
در صورت استفاده از گوشت بسته بندی خانه داری
– گوشت قرمز نباید دارای بوی نامطبوع باشد.– سطح گوشت نباید حالت لزج داشته باشد .– کشتار گوشت بایدمجاز باشد (ممهور به مهر دامپزشکی) – در صورت استفاده از گوشت بسته بندی در اوزان بالا ، توجه به مجوز تولید یا واردات و همچنین تاریخ تولید و انقضاء ضروری است .– گوشت خام را درمجاورت […]
– گوشت قرمز نباید دارای بوی نامطبوع باشد.
– سطح گوشت نباید حالت لزج داشته باشد .
– کشتار گوشت بایدمجاز باشد (ممهور به مهر دامپزشکی) – در صورت استفاده از گوشت بسته بندی در اوزان بالا
، توجه به مجوز تولید یا واردات و همچنین تاریخ تولید و انقضاء ضروری است .
– گوشت خام را درمجاورت مواد غذایی پخته نگه ندارید چون ممکن است باعث انتقال آلودگی گردد .
– مواد پروتئینی خام نباید بمدت زیاد در داخل یخچال نگهداری شوند بلکه می بایست سریعا تمیز وقطعه قطعه شده
و به فریزر منتقل شوند .
– در صورت استفاده از گوشت بسته بندی برای خانوار باید مجوز بسته بندی دامپزشکی کشور و تاریخ بسته بندی
و انقضاءآن مشخص باشد .
– گوشت قرمز منجمد در سردخانه ۱۸- درجه سانتیگراد نگهداری شود .
– مدت زمان نگهداری گوشت و ماهی در فریزر بترتیب ۱سال و ۶ ماه می باشد .
البته افزایش درصد چربی مدت ماندگاری آن را کاهش می دهد .
– از مصرف گوشتهای با انجماد مجدد خودداری نمایید .
چون عمل انجماد نفوذ پذیری میکروارگانیسمها را در آنها آسانتر می نماید .
طریقه تشخیص گوشت دیفراست شده این است که اگر در بسته بندی مواد غذایی مشاهد شد که در قسمتی از
آن شیرابه جمع شده و منجمد گردیده است دلیل بر ذوب وانجماد مجدد آن است که در صورت دیفراست مجدد
بوی شدیدی از آن استشمام می شود که نشان دهنده فساد قبلی است .
– برای انجماد مواد پروتئینی باید از لفاف و پوشش مناسبی استفاده شده وبه گونه ای بسته بندی گردندکه پوشش
پلاستیکی کاملا به سطح ماده غذایی چسبیده واز سوختگی ناشی از انجماد در طول نگهداری جلوگیری شود .
– اقلام پروتئینی را فقط بمدت یکماه می توان درجایخی یخچال (۴-الی۷-ºC)نگهداری نمود.
– درهنگام قطع برق مواد داخل یخچال درصورت پوشاندن آن با یک وسیله عایقی (پتوی پشمی) در داخل یخچال بمدت
۱۲-۶ ساعت ودر داخل فریزر بمدت ۲۴-۱۲ ساعت سالم باقی می مانند .
گردآوری:
اخبار مرتبط:
خانه داری
بیشتر >
فرادرس