دستشویی خوشبو

اشتراک:
دستشویی خوشبو خانه داری
اگر قدری عطر یا ادکلن روی بلور لامپ دستشویی ،توالت یا حمام بپاشید به محض روشن شدن چراغ،حرارت لامپ بوی خوش آن را در فضا پراکنده خواهد کرد.
اگر قدری عطر یا ادکلن روی بلور لامپ دستشویی ،توالت یا حمام بپاشید به محض روشن شدن چراغ،حرارت لامپ بوی
خوش آن را در فضا پراکنده خواهد کرد.
گردآوری:
اخبار مرتبط:
پیشنهادات وِیژه
فیلم پرشین وی