دستگاه بخار پز در خانه

اشتراک:
دستگاه بخار پز در خانه خانه داری
– برای ساختن این دستگاه، یک قابلمه برداشته و آبکشی روی آن قرار دهید.سپس مقداری آب در قابلمه بریزید ( به میزانی که آبکش با آب برخورد نکند) حالا هر ماده ای را که می خواهید بخار پز کنید، روی آبکش قرار دهید .اجاق گاز را روشن کنید تا مواد غذایی شما بخار پز شود.
– برای ساختن این دستگاه، یک قابلمه برداشته و آبکشی روی آن قرار دهید.
سپس مقداری آب در قابلمه بریزید ( به میزانی که آبکش با آب برخورد نکند) حالا هر ماده ای را
که می خواهید بخار پز کنید، روی آبکش قرار دهید .
اجاق گاز را روشن کنید تا مواد غذایی شما بخار پز شود.
گردآوری:
اخبار مرتبط:
پیشنهادات وِیژه
فیلم پرشین وی