رفع ترک چینی با شیر

اشتراک:
رفع ترک چینی با شیر خانه داری
شیر ترک خوردگی فنجان های چینی را از بین می برد.بهترین و آسانترین راه را برای بر طرف ساختن آثار ترکیدگی در فنجان های چینی آنست که فنجان را درون شیر قرار داده و به آرامی مدت نیم ساعت تا ۴۵ دقیقه ، بسته به میزان ترک خوردگی بجوشانید.اگر ترک فنجان زیاد نباشد ، پروتئین […]
شیر ترک خوردگی فنجان های چینی را از بین می برد.
بهترین و آسانترین راه را برای بر طرف ساختن آثار ترکیدگی در فنجان های چینی آنست که فنجان را درون
شیر قرار داده و به آرامی مدت نیم ساعت تا ۴۵ دقیقه ، بسته به میزان ترک خوردگی بجوشانید.
اگر ترک فنجان زیاد نباشد ، پروتئین موجود در شیر ، کاملا درز آن را خواهد پوشاند و چینی شما
جوش خواهد خورد .
rahenarafteh.com
گردآوری:
اخبار مرتبط:
پیشنهادات وِیژه
فیلم پرشین وی