درست کردن جاکتابی برای اتاق کودکتان

اشتراک:
درست کردن جاکتابی برای اتاق کودکتان خانه داری
کتابخانه یکی از ضروری ترین وسایل در اتاق کودکان و نوجوانان به شمار می رود برای دیدن مدل کتابخانه کودک و نوجوان با ما همراه باشید .

کتابخانه هایی که برای اتاق کودکان و نوجوانان طراحی می شوند در انواع طرح و
رنگ های متنوع ساخته میشوند .برای دیدن ساخت جاکتابی کودک با ما در
پرشین وی همراه باشید .

ساخت جاکتابی کودک

یک جاکتابی کوچک و زیبا برای اتاق کودک و پدر و مادرهایی که به کار چوب علاقمند
هستند.البته درست کردن این جاکتابی از جنس ام دی اف٬ از کار با چوب آسان تر
است.

وسایل لازم :

۲ عدد تخته ام دی اف ۴۰ *۵۰ سانتیمتر به قطر ۱/۶ میلیمتر برای کناره ها

۲ عدد تخته ام دی اف۸۰*۳۰ سانتیمتر به قطر ۱/۶ میلیمتر برای پنل ها

۲ عدد تخته ام دی اف۸۰ * ۲۸ سانتیمتر بهقطر ۱/۶ میلیمتر برای قفسه

پیچ های ۳/۵ *۳۰ میلیمتری بمخصوص چوب

خمیر پر کننده چوب( این خمیر را میتوانید از ترکیب براده های چوب و چسب چوب

بدست آورید)

اسپری رنگ

سمباده شنی ۱۲۰ و ۲۴۰ مخصوص چوب

دریل اره مویی

سندر(Sander)

خط کش و مداد و متر

مراحل ساخت جاکتابی

به صورت اجمالی٬ جاکتابی کهمی خواهید درست کنید٬ چنین شکل و ابعادی دارد.
پنل های ۳۰*۸۰ را مطابق شکل ببرید.برای این کار اول جایی که می خواهید خالی
کنید با خطکش و مداد مشخص کنید.در مرکز آن یک سوراخ با میخ و چکش ایجاد کنید
و از همان جا با اره مویی به کنارههای دسترسی پیدا کنید و دور تا دور را با آن اره
و خالی کنید.

ام دی اف های کناری را هم مانند شکل بالا ببرید.در شکل بالا٬ از نزدیک جای سوراخ پیچ
ها را که ایجاد می کنید٬ نمایش داده است.همانطور که می بینید٬ اول یک حفره درست
شده و در مرکز آن سوراخ ریزی ایجاد شده است که پیچرا داخل آن بپیچید تا داخل بافت
ام دی اف رفته و محکم شود.همچنین جایی که باید پیچ ها به ام دی اف های کناره پیچ
شوند را با مداد مشخص کنید.

یکی از کناره ها را به دو پنل پیچ کنید.قبل از اینکه کناره ی دوم را پیچ کنید٬ تخته ی قفسه
را نیز به کناره ی اول پیچ کنید.و در آخر کناره ی دوم را به طرف دیگر پنل ها و قفسه پیچ نمایید.
سپس به کمک اسپری رنگ٬ جاکتابی را با رنگ دلخواهتان نقاشی کنید.امیدوارم کودک
دلبندتان حاصل و کار دست شما را بپسندد و از آن به خوبی استفاده کند.

ساخت جاکتابی کودکساخت جاکتابی کودک
کتابخانه کودککتابخانه کودک
کتابخانه کودککتابخانه کودک
ساخت جاکتابی کودکساخت جاکتابی کودک
ساخت کتابخانه

پودمان اول: ساخت جاکتابی کودک و نوجوان۳مقدمه ن فضا دارای استانداردهای خاصی
برای طراحی است یهای خانه، اتاق کودک و نوجوان است. ان اتاقیترکی از مهمیون اتاق
کودک ید در نگاه اول, چنین به نظر برسد که موضوع انتخاب دکوراسیکه کمتر به آن توجه
شده است. شاها انکن میرگذارتریی از تأثیک و نوجوان کودکست! اتاق یطور ننیای است،

اما اقهی سلًک بحث کاملایو نوجوان، ون اتاق کودک و نوجوان تنها بحث انتخاب یان و
نوجوانان است. بنابراین دکوراسکودکروی حالات روحی و عاطفی ار مضر است. اگر د
ر ید و پرطرفدار برای کودکان بسیهای جدلی از رنگیست. انتخاب خیبا نید مبلمان زیو
خرکودکت یری شخصیگلکتواند اثرات نامطلوبی در روند شم، مییافی نداشته باشک
دقت کودکون اتاق یوراسکدبر جای بگذارد.

مدل کتابخانه کودک

نکات زیر ضروری و لازم به نظر میکودکبرای طراحی دکوراسیون اتاق . رنگ مناسب
رنگ برای اتاق او است؛ رنگیم، بهتریه زندگی خود است، رنگ ملایهای اول و نوجوان
در سالکودکاگر های شاد مانند نارنجی و زرد شود، رنگتر می بزرگکودکرم، صورتی،
آبی، و سبز روشن.

هرچه کد، یمانند سفرات رنگ اتاق ی آن را دوست دارد. تأثکودکه کن انتخاب، رنگی
است یت بهتریتر هستند. ولی در نهامناسبد از آن غافل شد.یه نباکار مهمی است
یته بسکت او نی و نوجوان بر شخصکودکد. برای ی همان اساس انتخاب کنون را بریه
انتخاب، و بقیه دکوراسیک رنگ اصلی و پایوارها یزی دیآمبرای رنگم و آبی آسمانی،
هم برای مادر یار ملایی، سبز بسیمویی مثل لیهام انتخاب کرد. رنگیهای ملاوارها
باید رنگیدآورد. به هر حال اتاقی برای کودک مناسب است، که علاوه بخشی را به
وجود میو هم برای کودک فضای آرامشبخش نی

بردوک  – اتاق

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
پیشنهادات وِیژه
فیلم پرشین وی