بهار، فصل گل و گلکارى

اشتراک:
بهار، فصل گل و گلکارى خانه داری
بی‌شک، بهار با گل‌ها و شکوفه‌های رنگارنگ خود زیباترین فصل سال است. گل‌های فصل بهار همچنین می‌توانند این شادابی و طراوت را به خانه شما بیاورند با ما همراه باشید تا با هم نحوه گلکاری منزل را بیاموزیم .

گیاهان فصل بهار بسیار مورد توجه هستند. فصل گل و گلکارى هم در این فصل انجام میگیرد . با این حال برای رسیدن به بهاری پرگل باید در زمستان کاشت نشا یا قلمه‌زنی را آغاز کنید. بریا دین نمونه های زیبای گلکاری بهاری با ما در پرشین وی همراه باشید .

فصل گل و گلکارى

در هفته هاى پایانى سال، باغبان ها نیز مانند بقیه افراد با فشار کارى زیادى مواجهند و بیش از پیش مشغول کاشت گل ها و گیاهان مربوط به فصل هستند.شما هم به طور قطع این روزها این صحنه را بارها و بارها در فضاى سبز کنار خیابان ها، بزرگراه ها و پارک ها دیده اید.علاوه بر آنها باغچه هاى خانه ها نیز از این تحول بهارى بى نصیب نمانده اند.به حیاط هر خانه اى که باغچه هر چند کوچکى در آنجا وجود دارد سرى بزنید یا با فضاى سبزى مملو از گل هاى رنگارنگ مواجه مى شوید یا شاهد انبوهى از جعبه هاى چوبى حاوى گل هایى همچون بنفشه، پامچال، همیشه بهار و …

در کنار باغچه خواهید بود که براى کاشت در روزهاى پایانى هفته آماده گذاشته شده اند.اگر حیاط خانه شما نیز باغچه دارد و هنوز اقدامى براى خرید گل هاى آن نکرده اید یا گل هاىتهیه شده کماکان در جعبه هاى مخصوص خود در کنارى باقى مانده اند پیش ازفصل گل و گلکارى به پیشنهادات زیر نیزتوجه کنید: ۱ – پیش از انجام هر اقدامى ابتدا نقشه باغچه را از لحاظ شکل قرارگیرى درختان، گل هاو گیاهان موجود و همچنین فضاى خالى آماده کاشت بر روى کاغذ طراحى کنید.

فصل گل و گلکارىایده های گلکاری

آموزش گلکاری در باغچه

اکنون با توجه به شرایط حاضر و موقعیت آن فضا و همچنین با در نظر گرفتن خصوصیات و نیازهاى درختان و گیاهان موجود و همچنین مورد نظر براى کاشت، مرحله تهیه فرا مى رسد ولى پیش از آن ابتدا طرحىاز نحوه کاشت گل ها و گیاهان بهارى انتخابى نیز بر روى همان نقشه اصلى طراحى کنید و پس ازدستیابى به نتیجه نهایى اقدام نمایید. – سعى کنید از گل ها و گیاهان متنوع (از نظر نوع و رنگ) جهت کاشت استفاده کنید. – کوزه ها و گلدان هاى سفالى گلى و به طور کلى هر ظرفى که داراى ظاهرى زیبا ومناسب براى کاشت گل و گیاه است را حتى اگر شکسته باشد بیرون نریزید.

با قرار دادن آنها در باغچه به فرم ها و حالت هاى مختلف و کاشت  گل و گلکاری در داخل آنها، براى باغچه نمایى متفاوت و زیبا ایجاد کنید. – تخته سنگ هاى کوچک و بزرگ، کنده درخت ها و عناصر طبیعى از این قبیل مى توانند جلوهاى خاص به باغچه شما ببخشند، پس در کنار کاشت گل ها و گیاهان، فضایى هم به قرار دادن اینگونه عناصر اختصاص دهید. – اگر شرایط باغچه شما از نظر وسعت و تعدد گیاهان موجود به گونه اى است که امکان کاشتگل هاى بهارى وجود ندارد، مى توانید با توجه به محیط حیاط و فضاى موجود، گلدان هاى متنوع و متعددى.

فصل گل و گلکارىگل های مناسب برای کاشتن

گل های مناسب برای کاشتن

(از نظر نوع کاربرد، ابعاد، شکل و حتى جنس) تهیه کنید و گل ها را در آنها بکارید.حال با توجه به نوع گلدان ها مى توانید آنها را بر روى زمین قرار دهید یا در صورت دیوارکوببودن به دیوار نصب کنید یا از میله هاى نرده بیاویزید. – مجسمه هاى تزئینى گلى، سفالى، زرین و حتى سنگى، عناصر مناسبى براى هرچه زیباتر کردن باغچه درکنارگل ها و گیاهان محسوب مى شوند. – با نصب جاگلدانى هاى جعبه اى شکل پلاستیکى، چوبى یا آهنى به حفاظ و یا سکوى پشت پنجره ها، بستر مناسبى براى کاشت گل هاى رنگارنگ بهارى و نماى زیبایى براى ساختمان محل زندگى تان فراهم کنید. – از نرده هاى دور دیوار حیاط خانه تان به جاى داربست براى رشد گیاهان رونده درون باغچه ویا گلدان استفاده کنید.

ستاره – جام جم

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
پیشنهادات وِیژه
فیلم پرشین وی