نکاتی در مورد خانه داری

اشتراک:
نکاتی در مورد خانه داری خانه داری
پوست کندن و خرد کردن پیاز بدون اشک ریختن برای جلوگیری از جاری شدن اشک چشم در موقع پوست کندن پیاز سر و ته پیاز را اول نبرید.بلکه بعد از پوست کندن آنها را ببرید برای خرد کردن پیاز بعد از پاک کردن آن را مدتی در فریزر قرار دهید .پیاز را زیر آب پوست […]
پوست کندن و خرد کردن پیاز بدون اشک ریختن برای جلوگیری از جاری شدن اشک چشم در موقع پوست کندن
پیاز سر و ته پیاز را اول نبرید.
بلکه بعد از پوست کندن آنها را ببرید برای خرد کردن پیاز بعد از پاک کردن آن را مدتی در
فریزر قرار دهید .
پیاز را زیر آب پوست بکنید.
در موقع خرد کردن پیاز هر چند لحظه یک بار دست ها را زیر آب بگیرید.
تمیز کردن جواهرات: برای تمیز کردن جواهرات از خمیر دندان استفاده کرده و سپس آنها را با آب شسته و
کاملا خشک کنید.
khanum.ir
گردآوری:
اخبار مرتبط:
پیشنهادات وِیژه
فیلم پرشین وی