وقتی کیک از قالب جدا نمی شود

اشتراک:
وقتی کیک از قالب جدا نمی شود خانه داری
شما صبر کنید تا کاملاً کیک سرد شود.یا ممکن است که ظرفتان مناسب نباشد.در این صورت می توانید از کاغذ مخصوص این کار که از فروشگاه های مربوطه می توانید تهیه کنید استفاده نمایید.
شما صبر کنید تا کاملاً کیک سرد شود.
یا ممکن است که ظرفتان مناسب نباشد.
در این صورت می توانید از کاغذ مخصوص این کار که از فروشگاه های مربوطه می توانید تهیه کنید استفاده
نمایید.
گردآوری:
اخبار مرتبط:
پیشنهادات وِیژه
فیلم پرشین وی