تولید ۴ مدل سواری متوقف شد

اشتراک:
تولید ۴ مدل سواری متوقف شد خوردو
توقف ۴ مدل خودروی داخلی شهریور ماه امسال تولید لیفان ۶۲۰ با موتور ۱۸۰۰ سی‌سی با کاهش صد درصدی از ۱۵۷۲ دستگاه در شهریور ۱۳۹۳ به صفر رسید(dot) در این مدت تولید لیفان X60 با کاهش صد درصدی از ۹۲۳ دستگاه در شهریور ۱۳۹۳ به صفر رسید(dot) شهریور ماه امسال تولید جک J5 با کاهش […]

توقف ۴ مدل خودروی داخلی

شهریور ماه امسال تولید لیفان ۶۲۰ با موتور ۱۸۰۰ سی‌سی با کاهش صد درصدی از ۱۵۷۲ دستگاه در شهریور ۱۳۹۳
به صفر رسید(dot) در این مدت تولید لیفان X60 با کاهش صد درصدی از ۹۲۳ دستگاه در شهریور ۱۳۹۳ به
صفر رسید(dot) شهریور ماه امسال تولید جک J5 با کاهش صد درصدی از ۱۳۰۳ دستگاه در شهریور ۱۳۹۳ به صفر
رسید(dot) در این مدت تولید نیسان قشقایی با افت صد درصدی از چهار دستگاه در شهریور ۱۳۹۳ به صفر کاهش
یافت(dot)

ایسنا

گردآوری:
اخبار مرتبط:
پیشنهادات وِیژه