سه شنبه, ۴ اردیبهشت , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

اشتباهات گذشته را فراموش کنید

اشتراک:
اشتباهات گذشته را فراموش کنید مهارت های زندگی
اشتباهات گذشته را فراموش کنید از این که روی خطاهای گذشته تاکید کنید خودداری نمائید . آنها دیگر به شما تعلق ندارند . این دقت است که عادت و خاطره را به وجود می آورد . به محض اینکه سوزن گرامافون را روی صفحه گرامافون می گذارید شروع به نواختن می کند . دقت ، […]

اشتباهات گذشته را فراموش کنید
از این که روی خطاهای گذشته تاکید کنید خودداری نمائید . آنها دیگر به شما تعلق ندارند . این دقت است که عادت و خاطره را به وجود می آورد . به محض اینکه سوزن گرامافون را روی صفحه گرامافون می گذارید شروع به نواختن می کند . دقت ، سوزنی است که حوادث گذشته را زنده و بیدار می کند . شما نباید توجه خود را روی کارهای بد متمرکز کنید . چه دلیلی دارد که غصه کارهای نابخردانه گذشته را بخورید ؟ سعی کنید خاطرات گذشته را به یاد نیاورید و آنها را در ذهن مجدداً تکرار کنید . تمرکز روی چیزهای منفی ، هدف انسان خدا دوست نیست . برخی از افراد همه حوادثی را که در گذشته برایشان اتفاق افتاده و درد جانگذاز آن را از یک عمل جراحی در بیست سال گذشته گرفته تا چیزهای دیگر به یاد دارند . آنها بطور مکرر در مکرر آگاهی آن بیماری را زنده می کنند . چرا این تجارب را تکرار می کنید ؟ به خاطر آوردن عمدی تجارب دردناک و تلخ ، استفاده نادرست از حافظه و گناهی علیه روح به شمار می آید. با تغذیه خاطرات نازیبا شما آنها را به آینده حمل خواهید کرد . این برای شما زیان آور است . اگر از کسی رنجش شدیدی دارید و هر روز عمل زشت او را به یاد آورده و بطور ذهنی درصدد تلافی بر می آیید ، غرامت سختی باید بابت آن بپردازید . قربانی خاطره تلخ شدن و یادآوری فکر آن بسیار خطرناک است . سعی کنید اشتباهات گذشته و احساسات کینه توز را فراموش کنید و صرفاً خاطره های شیرین را به خود تلقین کنید .افراد انگشت شماری آگاهانه سعی می کنند که استعداد بالقوه ، جسم و ذهن و روح خود را تقویت کنند . بقیه قربانی حوادث گذشته هستند . آنها بطور ملالت انگیزی کار می کنند در حالی که توسط عادات نادرست به جلو رانده و با درماندگی تحت نفوذ آنها قرار می گیرند ، و فقط این را به یاد می آورند . (( من آدمی عصبی هستم . )) یا (( من ضعیفم )) (( من گناه کارم )) و غیره …هر یک از ما مسئولیت داریم با شمشیر خود ریسمان هایی که ما را به بند کشیده پاره کنیم ، یا اسیر و برده باقی بمانیم .خداوند به هر کس آزادی داده تا از روی اختیار و اراده عمل کند . هرگز اراده خود را به کسی تحمیل نکنید ولی اگر می خواهید کسی را قانع کنید که آن چه شما متواضعانه به آن اعتقاد دارید ، برای او ، بهترین است ، او را با عشق تحت تاثیر قرار دهید

http://www.gtalk.ir/

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
مهارت های زندگی
بیشتر >
آرون گروپس