پنج شنبه, ۳۰ فروردین , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

تاثیرات منفی دیدن ماواره برخانواده را می دانید

اشتراک:
تاثیرات منفی دیدن ماواره برخانواده را می دانید مهارت های زندگی
اثرات منفی ماهواره وقتی به اطرافمان نگاه می کنیم، تفاوتهای زیادی را نسبت به چند سال پیش در رفتار و لباس پوشیدن و بسیاری از عادتهای مردم می بینیم.تفاوتهای که چندان دلچسب نیست و حضور و نشانه های ماهواره را می توان دید. باورها و نگرشهای بسیاری بر محیط خانواده تاثیر می گذارد.بسیاری از ارزشها، […]

اثرات منفی ماهواره

وقتی به اطرافمان نگاه می کنیم، تفاوتهای زیادی را نسبت به چند سال پیش در رفتار و لباس پوشیدن و
بسیاری از عادتهای مردم می بینیم.
تفاوتهای که چندان دلچسب نیست و حضور و نشانه های ماهواره را می توان دید.

باورها و نگرشهای بسیاری بر محیط خانواده تاثیر می گذارد.
بسیاری از ارزشها، فرهنگ و اخلاقیات نسل به نسل به خانواده انتقال می یابد که نشانده هویت ملی و فرهنگی
خانواده و جامعه است.
ابزارها و تکنولوژی ارتباطی مدرن نیز تاثیر بسزایی دارند از جمله ابزارها ماهواره است.
با توجه به محتویات، برنامه ها و مدت زمانی که افراد صرف دیدن آن می کنند، تاثیرات متعددی را دریافت
می کنند.
جای تامل است که بپرسیم، آیا افراد در محیط خانواده آشنا به تاثیرات مثبت و منفی آن بر تک تک
اعضای خانواده هستند؟ دیدگاه انتقادی در دیدن فیلم از چه جایگاهی برخوردار است؟ آیا عادت به دیدن هر برنامه و
فیلمی دارند؟ نسبت به تاثیرپذیری افراد خانواده رفتار هوشمندانه را اعمال می کنند؟ مراقبت از خود در دیدن فیلم های
ماهواره ای چه معنایی دارد؟

آموزش از راه دور

با پالایش مثبت و منفی فیلم ها و انتخاب درست، دیدگاه انتقادی خود را افزایش
دهید و مراقبت از خود را در راس قرار دهید و عاقلانه تر با آن برخورد کنید

گاهی افراد به
صرف سرگرم شدن، به دیدن فیلم و برنامه های آن می پردازند.
بسیاری از این فیلم ها با جذابیت های بسیاری ساخته می شوند.
پیام و تبلیغات بسیاری از برنامه های ماهواره ای فرد را به زندگی توام با سرگرمی و خوشگذارنی های زیاد
و سطحی فکر کردن تشویق می کند و بتدریج در ذهن بیننده رسوخ می کند.
تاثیرات ماهواره تدریجا به زندگی ما وارد می شود و اثرات طولانی مدتش دست از سرمان بر نمی دارد.افراد در
موقعیتهای بسیاری از داشت ها و آموخته های خود استفاده می کنند.
یکی از این آموخته های ذهنی صحنه های فیلم است که به طور ناخودآگاه در ذهن فرد جا می گیرد
و در صورت لزوم و در شرایط مناسب یادگیری تبدیل به رفتار می شود.
حال خودتان قضاوت کنید آنچه در ذهن شما از صحنه های فیلم انباشته شده است برای شما مفید است یا
مضر؟ آیا دوست دارید فرزند و همسرتان چنین رفتارهای را تقلید کند؟

هوای احساس خانه خراب می شود

بسیاری از برنامه های ماهواره، سعی در جایگزین
کردن افکار خود بجای افکار فرد دارند.
به بیان دیگر این رسانه با نمایش برنامه های مختلف، او را به بی اعتنایی و منفعلی دچار می کند
و فرصت تامل و مقایسه حق از باطل را از انسان سلب می نماید.
به نوعی با محور قرار دادن برهنگی زنان و عدم پایبندی تعهدات و ضوابط و قوانین پذیرفته شده مردان، زمینه
ساز طلاق و خیانت برای زن و شوهر می شوند.
ترویج مدپرستی و آرایشهای نابهنجار و بی عاطفی در محیط خانواده، القای چندین عشق، جذاب جلوه دادن تفریحات ناسالم و
رابطه ی نامشروع در بین جوانان و …
مواردی از اهداف فیلم های ماهواره است.
شواهد وجود چنین آسیب های در سطح جامعه و خانواده قابل مشاهده است.
با دور کردن معنویت و ارزشهای خانواده، الگو و معیارهای درست اخلاقی و دینی را از خانواده گرفته و او
را دچار سطحی نگری و مدپرستی نابهنجاری قرار می دهد.
در حالیکه ارزشهای اسلامی خانواده را ملزوم و سفارش به رعایت حقوق و احترام زن و مرد به یکدیگر، عدم
مرزشکنی، ارزش دار بودن فرزند، ترویج و افزایش محبت و مودت در محیط خانه و اعضای خانواده می کند.

امن ترین جای دنیا، خانواده است

خانواده امن ترین محیط زندگی است.
فرد بسیاری از آموخته های خود را، در محیط خانه و خانواده فرا می گیرد.
خانواده نه تنها امن ترین جا برای فرد است بلکه کوچکترین نظام اجتماعی است که ریشه های هر جامعه در
نظام اعتقادی، باورها، ارزشها و فرهنگ در آن نهفته است.
برای تضعیف فرهنگ جامعه، مناسب ترین مکان، خانواده است.
یکی از اهداف محسوس فیلم ها و برنامه های ماهواره تعضیف فرهنگ خانواده است که آسیب های آن گریبانگیر بسیاری
از افراد و زندگیها شده.
در این فیلم ها با نشانه گرفتن ارزشها و باورهای خانواده، آنگونه که خود می پسندد مسائل را در ذهن
مخاطب القاء می کنند.
ثابت شده است دیدن ۶ ثانیه از صحنه های یک فیلم، اثرات طولانی مدت بر ذهن افراد دارد.

نگاه مان را تغییر دهیم

حال خودتان قضاوت کنید آنچه در ذهن شما از صحنه های فیلم انباشته شده است برای شما مفید است یا
مضر؟ آیا دوست دارید فرزند و همسرتان چنین رفتارهایی را تقلید کنند؟

ماهواره به عنوان یک رسانه در عین فرصت
می تواند تهدید و آسیب های فراوانی را به همراه می آورد.
نهاد خانواده مانند هر نهاد دیگری نیازمند قوانین و ضوابط خاص خود است.
ضوابط و مرزهای مشخص خانواده را به سر منزل می رساند و بدون وجود قوانین و ارزشها، نهاد خانواده دچار
گسیختگی می شود.
آگاهی و بینش از صدمات ماهواره سپر بزرگی در برابر آسیب هاست.
پرکردن اوقات فراغت با ابزار های مناسب و ترویج محبت و سالم سازی ارتباط بین اعضای خانواده به نوعی واکسینه
کردن است.
با پالایش مثبت و منفی فیلم ها و انتخاب درست، دیدگاه انتقادی خود را افزایش دهید و مراقبت از خودوخانواده
تان را در راس قرار دهید و تمهیداتی بیاندیشید تا ماهواره زندگی تان را خزان زده نکند.

تبیان

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
مهارت های زندگی
بیشتر >
آرون گروپس