شنبه, ۲۵ فروردین , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

خودت رابدون ترس ابرازکن

اشتراک:
خودت رابدون ترس ابرازکن مهارت های زندگی
آدمی با رفتار، معاشرت و تعامل تعریف می شود و رفتار اجتماعی موثر و موفق بدون ارتباط های صمیمی و دوستانه غیر ممکن و بعید به نظر می رسد. جرات مندی قدرت برقراری و حفظ ارتباطات انسانی در بهداشت روانی افراد و رفتار اجتماعی اشخاص تاثیر بسزایی دارد. مهارت های ارتباطی خوب مستلزم داشتن سطوح […]

آدمی با رفتار، معاشرت و تعامل تعریف می شود و رفتار اجتماعی موثر و موفق بدون ارتباط های صمیمی و دوستانه غیر ممکن و بعید به نظر می رسد.

جرات مندی

قدرت برقراری و حفظ ارتباطات انسانی در بهداشت روانی افراد و رفتار اجتماعی اشخاص تاثیر بسزایی دارد. مهارت های ارتباطی خوب مستلزم داشتن سطوح بالایی از خودآگاهی می باشد.یکی از عوامل مهم ارتباط موثر بین فردی توانایی یا ناتوانایی شخص در ابراز وجود است.

جرات مندی( ابراز وجود) توانایی ابراز خود و ابراز حقوق خود، بدون تجاوز به حقوق دیگران است.عمل جرات مندانه به فرد اجازه می دهد تا اعتماد به نفس را در خود حس کند و عموماً موجب برانگیختن حس احترام دوستان و آشنایان می شود. جرات مندی امکان دست یابی به روابط صادقانه را افزایش می دهد و به فرد کمک می کند تا درباره خود احساس بهتری داشته باشد و بر موفقیت های روزمره تسلط بیشتری بیابد. و همین امر در جای خود توان تصمیم گیری و احتمال توفیق او را در دستیابی به آنچه از زندگی می خواهد افزایش دهد.

رفتار جرات مندانه یک رفتار بین فردی است که شامل ابراز صادقانه و نسبتاً صریح افکار و احساسات است. به نحوی که از نظر اجتماعی مناسب بوده و احساسات آسایش دیگران نیز در آن مدنظر باشد. ابراز وجود باعث گرفتن حق خود و ابراز عقاید و احساسات و افکار خویش به طور مستقیم و صادقانه است. به نحوی که در این حق خواهی و تکاپو برای رسیدن به خواسته های خود حقوق دیگران نیز محترم شمرده شود. انسان همواره نیازمند بیان خویشتن است . بیان خویش چه به صورت کلامی و چه غیر کلامی هنگامی موثر است که با فرهنگ، سنت ها و ارزش های جامعه تناسب داشته باشد. این مهارت مشتمل بر ابراز عقاید، امیال و حتی نیازها و ترس هاست. جرات مندی همچنین شامل دفاع از حقوق خود به شکلی که حقوق دیگران پایمال نشود می باشد. با چنین مهارتی قادر خواهید بود که مانع سوء استفاده دیگران شده و از تحمیل نظرات و خواسته های دیگران بر خود جلوگیری کنید.

در هر حال ابراز وجود برای داشتن یک رابطه مطلوب کارساز می باشد و باید آن را آموخت و اجرا کرد.
سه سبک اصلی در برقراری ارتباط وجود دارد

پرخاشگرانه:

در این سبک فرد با تهدید کردن، تضییع حق دیگران و توهین آمیز برخورد کردن با دیگران ارتباط برقرار می کند. و می خواهد از این راه به اهداف خود برسد.

منفعلانه

در این سبک ارتباط فرد با عذرخواهی افراطی و کوچک انگاری خود تمامی افکار، احساس ها و حقوق شخصی خود را به نفع طرف مقابل نادیده می گیرد.
رفتار جرات مندانه یک رفتار بین فردی است که شامل ابراز صادقانه و نسبتاً صریح افکار و احساسات است. به نحوی که از نظر اجتماعی مناسب بوده و احساسات آسایش دیگران نیز در آن مدنظر باشد

جرات مندانه

ارتباط جرات مندانه گونه ای از ارتباط است که در آن هر احساسی به جز اضطراب به راحتی ابراز شده و نتیجه آن حرکت به سمت اهداف و مقاصد شخصی، بدون ضایع کردن حق دیگران است.

تفاوت ابراز وجود با رفتار منفعلانه این است که در ابراز وجود بر حق خود تاکید می شود و در رفتار منفعلانه فرد از حق خود می گذرد. همچنین ابراز وجود با رفتار پرخاشگرانه این تفاوت را دارد که در پرخاشگری فرد فقط بر حق خود تاکید می ورزد و به حقوق دیگران تجاوز کند. اما در رفتار قاطعانه نه تنها بر حقوق خود بلکه بر حق دیگران تجاوز نمی کند.

مهارت جرات ورزی به فرد کمک می کند که بتواند

** به خود اطمینان داشته باشد

** اعتماد به نفس خود را افزایش دهد

** احترام دیگران را جلب کند

** توانایی تصمیم گیری خود را بهبود ببخشد

** حقوق خود را حفظ کند

بخش خانواده ایرانی تبیان

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
مهارت های زندگی
بیشتر >
آرون گروپس