تاریخ نشر :شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۸۸مشاهده : 63سبک زندگی افراد مشهورRSSاشتراک:

شوق پیروزی تحمل شکست

شوق پیروزی تحمل شکست
فرد- همواره شور و امیدی که در ورزشگاه‌های بزرگ و به هنگام مسابقات حساس با غریو شادی و حرکات هیجان‌انگیز به‌نمایش درمی‌آید در پایان مسابقه و پس از شکست یک تیم، به صورت سیلابی ویرانگر علیه زندگی شهروندان و تاسیسات شهری به حرکت درمی‌آید و دیوانه‌وار، وندالیسم را در ابعاد وحشتناک بروز می‌دهد. حال پرسش […]

فرد- همواره شور و امیدی که در ورزشگاه‌های بزرگ و به هنگام مسابقات حساس با غریو شادی و حرکات هیجان‌انگیز به‌نمایش درمی‌آید در پایان مسابقه و پس از شکست یک تیم، به صورت سیلابی ویرانگر علیه زندگی شهروندان و تاسیسات شهری به حرکت درمی‌آید و دیوانه‌وار، وندالیسم را در ابعاد وحشتناک بروز می‌دهد.
حال پرسش این است که چگونه می‌توان براحساس شکست فائق آمد؟ به این معنا که از باخت، درس و تجربه آموخت، اما یکسره تسلیم هرمان و حسرت نشد.

آیا می‌توان هنگام مسابقات حساس، به جای تکیه بر برد قطعی، چند احتمال را در خانه ذهن آماده داشت؟ ممکن است عده‌ای خرده بگیرند که چرا همیشه امید به برد نداشته باشیم؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت که اگر رویا و آرزوها با خرد و واقع‌بینی همراه نباشد، هر شکستی می‌تواند ابعاد فاجعه‌آمیزی پیدا کند، همچنان که شماری از نوجوانان پس از ناکامی در آزمون‌ها دست به خودکشی زده‌اند و یا دچار افسردگی درازمدت شده‌اند. احساس جمعی شکست آن هم شکستی که با فروریختن کاخ رویاها پیش آمده باشد، برای یک جامعه پیامدهای بسیار زیانباری دارد و به همین دلیل بازنگری در مقوله شکست و به ویژه احساس شکست برای داشتن درکی منطقی‌تر از این رخداد که در تمام عمر درکنار پیروزی‌ها با آدمی است ضرورت دارد.

چنین به نظر می‌رسد که شکست، عاملی برای طرد شدن، پرت شدن و افتادن است و یا یک کاستی یا ناخوشی جبران‌ناپذیری که به آسانی، پویایی را در یک انسان متوقف می‌کند. چنین به‌نظر می‌رسد که در ریشه‌یابی کلمه شکست در آنجا که به رفتار انسان و جامعه انسانی مربوط می‌شود باید از نو نگریست. آدمی در مسیر زندگی و کسب تجربه‌های تازه بر بستری از سایه روشن‌ها و یا همان شکست‌ها و پیروزی‌ها گام برمی‌دارد و این روند، همواره بر تجربه‌های او می‌افزاید. پس شکست به مفهوم واخوردگی و پس‌نشستن نمی‌تواند باشد.

در مسیر زندگی آنچه حاصل می‌شود، بیشتر صیقل یافتن است.در برخورد با شکست، یک انسان خردمند، تمام سعی خود را برای برخاستن دوباره به کار می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد، اندوه ناشی از شکست، پویندگی و حس پیشرفت و موفقیت را در او مغلوب کند.

اما در رویارویی با موقعیت‌های دشوار پیروزی یا شکست، همواره می‌توان با در پیش داشتن احتمالات گوناگون از تلخی‌های ناشی از شکست کاست و شیرینی پیروزی را چند برابر کرد. بیشتر تماشاگران جوان و پرشوری که پس از پایان مسابقات بزرگ و حساس ورزشی، خشم برآمده از احساس شکست را بر تاسیسات شهری و از جمله اتوبوس‌ها فرومی‌بارند، حدس و گمان خود را تنها بر برد تیم مورد علاقه‌شان استوار کرده‌اند و در رویارویی با شکست به آستانه انفجار درونی کشانده می‌شوند.

از این‌رو فرهنگ‌سازی و آموزش جوانان برای رویارویی با واقعیت‌ها و کنترل احساسات، فضایی آکنده از شور و همبستگی در ورزشگاه‌ها پدید می‌آورد و از فوران خشم ناشی از احساس تلخ شکست جلوگیری می‌کند.

جامعه در سطح کلان تا هسته خانواده نیز این توان را می‌یابد که در هنگام هرگونه مسابقه‌ای، انتظارات معقول خود را مطرح کند و از رویاسازی‌های زیانبار بپرهیزد، هرچند تشویق‌ها، آرزوها و شور امید به پیروزی در هنگامه مسابقات بزرگ جای خود را دارند، اما نباید پیامدهای تلخ و مخرب به همراه داشته باشند. مربیان آموزشی، روانشناسان و رسانه‌ها در سوق دادن جامعه به سوی واقع‌نگری، نقش بسیار حساسی دارند و می‌توانند با سازوکارهای مناسب این نقش را ایفا کنند.

همشهری آنلاین

2009-08-15
امتیاز بدهید
امتیاز : 4 تعداد رای : 1
تاریخ نشر :چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۸۷مشاهده : سبک زندگی افراد مشهورRSSاشتراک:

شوق پیروزی تحمل شکست

شوق پیروزی تحمل شکست
فرد- همواره شور و امیدی که در ورزشگاه‌های بزرگ و به هنگام مسابقات حساس با غریو شادی و حرکات هیجان‌انگیز به‌نمایش درمی‌آید در پایان مسابقه و پس از شکست یک تیم، به صورت سیلابی ویرانگر علیه زندگی شهروندان و تاسیسات شهری به حرکت درمی‌آید و دیوانه‌وار، وندالیسم را در ابعاد وحشتناک بروز می‌دهد. حال پرسش […]

فرد- همواره شور و امیدی که در ورزشگاه‌های بزرگ و به هنگام مسابقات حساس با غریو شادی و حرکات هیجان‌انگیز به‌نمایش درمی‌آید در پایان مسابقه و پس از شکست یک تیم، به صورت سیلابی ویرانگر علیه زندگی شهروندان و تاسیسات شهری به حرکت درمی‌آید و دیوانه‌وار، وندالیسم را در ابعاد وحشتناک بروز می‌دهد.
حال پرسش این است که چگونه می‌توان براحساس شکست فائق آمد؟ به این معنا که از باخت، درس و تجربه آموخت، اما یکسره تسلیم هرمان و حسرت نشد.

آیا می‌توان هنگام مسابقات حساس، به جای تکیه بر برد قطعی، چند احتمال را در خانه ذهن آماده داشت؟ ممکن است عده‌ای خرده بگیرند که چرا همیشه امید به برد نداشته باشیم؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت که اگر رویا و آرزوها با خرد و واقع‌بینی همراه نباشد، هر شکستی می‌تواند ابعاد فاجعه‌آمیزی پیدا کند، همچنان که شماری از نوجوانان پس از ناکامی در آزمون‌ها دست به خودکشی زده‌اند و یا دچار افسردگی درازمدت شده‌اند. احساس جمعی شکست آن هم شکستی که با فروریختن کاخ رویاها پیش آمده باشد، برای یک جامعه پیامدهای بسیار زیانباری دارد و به همین دلیل بازنگری در مقوله شکست و به ویژه احساس شکست برای داشتن درکی منطقی‌تر از این رخداد که در تمام عمر درکنار پیروزی‌ها با آدمی است ضرورت دارد.

چنین به نظر می‌رسد که شکست، عاملی برای طرد شدن، پرت شدن و افتادن است و یا یک کاستی یا ناخوشی جبران‌ناپذیری که به آسانی، پویایی را در یک انسان متوقف می‌کند. چنین به‌نظر می‌رسد که در ریشه‌یابی کلمه شکست در آنجا که به رفتار انسان و جامعه انسانی مربوط می‌شود باید از نو نگریست. آدمی در مسیر زندگی و کسب تجربه‌های تازه بر بستری از سایه روشن‌ها و یا همان شکست‌ها و پیروزی‌ها گام برمی‌دارد و این روند، همواره بر تجربه‌های او می‌افزاید. پس شکست به مفهوم واخوردگی و پس‌نشستن نمی‌تواند باشد.

در مسیر زندگی آنچه حاصل می‌شود، بیشتر صیقل یافتن است.در برخورد با شکست، یک انسان خردمند، تمام سعی خود را برای برخاستن دوباره به کار می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد، اندوه ناشی از شکست، پویندگی و حس پیشرفت و موفقیت را در او مغلوب کند.

اما در رویارویی با موقعیت‌های دشوار پیروزی یا شکست، همواره می‌توان با در پیش داشتن احتمالات گوناگون از تلخی‌های ناشی از شکست کاست و شیرینی پیروزی را چند برابر کرد. بیشتر تماشاگران جوان و پرشوری که پس از پایان مسابقات بزرگ و حساس ورزشی، خشم برآمده از احساس شکست را بر تاسیسات شهری و از جمله اتوبوس‌ها فرومی‌بارند، حدس و گمان خود را تنها بر برد تیم مورد علاقه‌شان استوار کرده‌اند و در رویارویی با شکست به آستانه انفجار درونی کشانده می‌شوند.

از این‌رو فرهنگ‌سازی و آموزش جوانان برای رویارویی با واقعیت‌ها و کنترل احساسات، فضایی آکنده از شور و همبستگی در ورزشگاه‌ها پدید می‌آورد و از فوران خشم ناشی از احساس تلخ شکست جلوگیری می‌کند.

جامعه در سطح کلان تا هسته خانواده نیز این توان را می‌یابد که در هنگام هرگونه مسابقه‌ای، انتظارات معقول خود را مطرح کند و از رویاسازی‌های زیانبار بپرهیزد، هرچند تشویق‌ها، آرزوها و شور امید به پیروزی در هنگامه مسابقات بزرگ جای خود را دارند، اما نباید پیامدهای تلخ و مخرب به همراه داشته باشند. مربیان آموزشی، روانشناسان و رسانه‌ها در سوق دادن جامعه به سوی واقع‌نگری، نقش بسیار حساسی دارند و می‌توانند با سازوکارهای مناسب این نقش را ایفا کنند.

2009-03-04
امتیاز بدهید
امتیاز : 4 تعداد رای : 1

نو عروس

نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
یک روز از زندگی ملانیا ترامپ در کاخ سفید | او و شوهرش در اتاق جدا می خوابند!یک روز از زندگی ملانیا ترامپ در کاخ سفید | او و شوهرش در اتاق جدا می خوابند!
اشکان خطیبی و همسر جان | از زندگی و ازدواج سفید تا تولد یک فرزند با سال تحویلاشکان خطیبی و همسر جان | از زندگی و ازدواج سفید تا تولد یک فرزند با سال تحویل
زندگی مرضیه ابراهیمی | از اسیدپاشی تا ازدواج و نمایشگاه عکاسیزندگی مرضیه ابراهیمی | از اسیدپاشی تا ازدواج و نمایشگاه عکاسی
زندگی امیرعلی اکبری | شکارچی خرس لهستان و غول روسیهزندگی امیرعلی اکبری | شکارچی خرس لهستان و غول روسیه
زندگی زهرا کیانی؛ دختر ۱۸ ساله ای که تاریخ ساز شد!زندگی زهرا کیانی؛ دختر ۱۸ ساله ای که تاریخ ساز شد!
زندگی محمد صلاح؛ از مسلمان شدن هواداران به خاطر او تا لقب فرعون مصر !زندگی محمد صلاح؛ از مسلمان شدن هواداران به خاطر او تا لقب فرعون مصر !
«علی کریمی»؛ جادوگرِ عصیانگر از زندگی کاری اش می گوید«علی کریمی»؛ جادوگرِ عصیانگر از زندگی کاری اش می گوید
زندگی متفاوت مگان مارکل قبل و بعد از ازدواج سلطنتی | چی بود و چی شد!!!؟زندگی متفاوت مگان مارکل قبل و بعد از ازدواج سلطنتی | چی بود و چی شد!!!؟
مصاحبه با صفر کشکولی | از تصادف و فوت همسر تا ماجرای توهین رامبد جوانمصاحبه با صفر کشکولی | از تصادف و فوت همسر تا ماجرای توهین رامبد جوان
زندگی «میلاد عبادی پور» در لهستان چگونه می گذرد؟زندگی «میلاد عبادی پور» در لهستان چگونه می گذرد؟
ناگفته‌هایی از زندگی «فروغ فرخزاد» از زبان خودشناگفته‌هایی از زندگی «فروغ فرخزاد» از زبان خودش
همه چیز از زندگی تیفانی ترامپ ، دختر کوچک و مرموز دونالد ترامپهمه چیز از زندگی تیفانی ترامپ ، دختر کوچک و مرموز دونالد ترامپ
زندگی آغاسی؛ از خوانندگی در لاله زار تا نمازی که هیچوقت ترک نکرد!زندگی آغاسی؛ از خوانندگی در لاله زار تا نمازی که هیچوقت ترک نکرد!
گذری بر زندگی پرویز شهریاری، ریاضیدانی که فلسفه می‌دانستگذری بر زندگی پرویز شهریاری، ریاضیدانی که فلسفه می‌دانست
اکبر گلپایگانی از زندگی شخصی اش می گوید ، انقلاب که شد، از خودی‌ها خوردیماکبر گلپایگانی از زندگی شخصی اش می گوید ، انقلاب که شد، از خودی‌ها خوردیم
آشنایی با زندگی رضا شاهرودی ؛ از ناپدید شدن دردناک پدرش تا بالاترین رقم دستمزد!آشنایی با زندگی رضا شاهرودی ؛ از ناپدید شدن دردناک پدرش تا بالاترین رقم دستمزد!
زندگی آرات حسینی ؛ پسر عنکبوتی ۴ ساله ایرانیزندگی آرات حسینی ؛ پسر عنکبوتی ۴ ساله ایرانی
زندگی محمد حسین میثاقی ؛ از اجرای برنامه با سِرُم تا ناخوابی به علت پدر شدن!زندگی محمد حسین میثاقی ؛ از اجرای برنامه با سِرُم تا ناخوابی به علت پدر شدن!
گذری بر زندگی «بهنام بانی»، ستاره‌ی این روزهای موسیقی پاپگذری بر زندگی «بهنام بانی»، ستاره‌ی این روزهای موسیقی پاپ
زندگی جذاب انگین اکیورک، از شروع با مسابقات استعداد یابی تا دوری از شبکه های اجتماعیزندگی جذاب انگین اکیورک، از شروع با مسابقات استعداد یابی تا دوری از شبکه های اجتماعی
زیر و بم زندگی کاوه رضایی در مصاحبه اختصاصی با خواهرزن!زیر و بم زندگی کاوه رضایی در مصاحبه اختصاصی با خواهرزن!
مریم حیدرزاده از زندگی شخصی اش می گوید، نگرانم عشق منقرض شود!مریم حیدرزاده از زندگی شخصی اش می گوید، نگرانم عشق منقرض شود!
مروری بر زندگی بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت و خیرترین فرد جهانمروری بر زندگی بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت و خیرترین فرد جهان
زندگی شخصی «جنیفر لارنس»، بازیگر معروف هالیوودزندگی شخصی «جنیفر لارنس»، بازیگر معروف هالیوود
زندگی نامه «املی نوتوم» ، نویسنده معروفزندگی نامه «املی نوتوم» ، نویسنده معروف
زندگی نازنین بیاتی | از مضحک ترین موقعیتی که در آن قرار داشت تا تقلب کردن!زندگی نازنین بیاتی | از مضحک ترین موقعیتی که در آن قرار داشت تا تقلب کردن!
راز های زندگی مارگو رابی؛ پرنسس خوش‌ شانس استرالیاییراز های زندگی مارگو رابی؛ پرنسس خوش‌ شانس استرالیایی
مصاحبه با ایرج طهماسب ، من آقای مجری نیستم !مصاحبه با ایرج طهماسب ، من آقای مجری نیستم !
گفت و گو با بابک جهانبخش ، خجالت می‌کشم بعضی کارهایم را بخوانم!گفت و گو با بابک جهانبخش ، خجالت می‌کشم بعضی کارهایم را بخوانم!
گذری بر زندگی مهسا ایرانیان، اولین زن استنداپ کمدین ایرانیگذری بر زندگی مهسا ایرانیان، اولین زن استنداپ کمدین ایرانی
زندگی عجیب و دردناک آزیتا لاچینی | از ازدواج در ۱۱ سالگی تا مرگ ۳ همسر و ۳ فرزندزندگی عجیب و دردناک آزیتا لاچینی | از ازدواج در ۱۱ سالگی تا مرگ ۳ همسر و ۳ فرزند
روایت واقعی داستان زندگی آزیتا لاچینی در برنامه هزار داستان آن قدر تاثیرگذار بود که به مدت ٦٠ دقیقه تمام مخاطبان را تا آخر برنامه میخکوب کرد و حتی احسان علیخانی هم در اینستاگرامش روحیه او را ستود.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
زندگی جالب یارا شهیدی ؛ از مدلینگ و بازی در هالیوود تا همکاری با هیلاری کلینتون!
زندگی تیلور سوییفت و همه حاشیه‌ های جذاب‌ زندگی اش
زندگی امیرعلی اکبری | شکارچی خرس لهستان و غول روسیه
زندگی جالب پرهام مقصودلو ، جانشین احتمالی کاسپارف!
زندگی جنجالی گریس کلی؛ از بچه پولداری و بازیگری تا وداع با سینما برای ملکه شدن!
زندگی امین تارخ؛ از تولد وسط کودتا تا آقا معلم بازیگران ایرانی!
یک روز از زندگی ملانیا ترامپ در کاخ سفید | او و شوهرش در اتاق جدا می خوابند!
زندگی آیت‌ الله طالقانی و دلایلی که باید یاد او را زنده نگاه داشت؟
زندگی عجیب کیانو ریوز | از درآمد عجیب و خانه ساده تا مرگ فرزند و نامزد!
مادر ترزا؛ از خانواده‌ ای فوق العاده ثروتمند تا زندگی در کنار فقرا !
زندگی جالب آقا جواد عزتی؛ از بازی در بوستان های تهران تا تبدیل شدن به یک ستاره همه‌فن حریف
زندگی ثریا الله‌ وردی | ناجی کودکان گم شده و خانواده هایشان!
زندگی پروفسور حسابی و شایعات مشهوری که درباره ایشان وجود دارد!
زندگی پرتلاطم جمیله جمیل؛ از تجاوز و سرطان تا فتح قله هالیوود
ریحانه پارسا؛ لیلای جنجالی سریال پدر
زندگی شادی کرم‌ رودی؛ مادرِ معتادِ فیلم سینمایی دارکوب
زندگی آغاسی؛ از خوانندگی در لاله زار تا نمازی که هیچوقت ترک نکرد!
زندگی کایلی جنر ؛نگاهی به ولخرجی‌ های میلیون دلاری کایلی جنر | از سیسمونی لوکس تا مژه مصنوعی گرون!
زندگی عجیب و غریب نرگس کلباسی؛ از پریشانی در هند تا عشق در سر پل ذهاب
زندگی زهرا کیانی؛ دختر ۱۸ ساله ای که تاریخ ساز شد!
زندگی دزیره اخوان ؛ چهره‌ ای جهانی که بدون کمک گرفتن از زیبایی موفق شده!
زندگی پراتفاق جان مک کین؛ از اسیر شدن پس از سقوط هواپیما تا مرگ براثر سرطان مغز!
۱۶ نکته جالب از زندگی رابرت دنیرو که از آن ها بی خبرید!
زندگی جنجالی سلین دیون و راه های خرج کردن ثروت بی پایانش!
زندگی جسیکا آلبا، از چهره محبوب مجلات سبک زندگی تا روی فرم آمدن پس از بارداری!
زندگی عبدالله رئیسی؛ آقازاده واقعی که قله کنکور را فتح کرد!
زندگی جالب و اعیانی ایرج میرزا، شاعرِ باحال و صریح الهجه مشروطه
ناگفته‌های زندگی شخصی بیانسه | از اجداد برده دار تا تناسب اندام بعد از بارداری!
زندگی محمدرضا هدایتی؛ از طغرل و پسرعمه زا تا کلاه برداری از او
زندگی جذاب انگین اکیورک، از شروع با مسابقات استعداد یابی تا دوری از شبکه های اجتماعی
زندگی محمد بن سلمان | از ناشی گری در ولیعهدی تا اصلاحات و شبه کودتا!
کیم کارداشیان و کانیه وست با زندگی عجیب و دلایل جدایی!
چارلیز ترون و نکات جالبی از زندگی پر هیجانش؛ از قتل پدرش تا رابطه با زن ها!
کوکسل بابا و زندگی جالبش ؛ کوچولوی بی‌اعصاب ولی محبوب فضای مجازی!
زندگی آناشید حسینی ؛ عروس جنجالی و برند بازِ سفیر ایران !
گالری آرایش عروس
خرید اینترنتی بلیط هواپیما ( ارزان تر از همه جا )
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
زندگی عجیب و دردناک آزیتا لاچینی | از ازدواج در ۱۱ سالگی تا مرگ ۳ همسر و ۳ فرزند
زندگی عجیب و دردناک آزیتا لاچینی | از ازدواج در ۱۱ سالگی تا مرگ ۳ همسر و ۳ فرزند
زندگی جالب یارا شهیدی ؛ از مدلینگ و بازی در هالیوود تا همکاری با هیلاری کلینتون!
زندگی جالب یارا شهیدی ؛ از مدلینگ و بازی در هالیوود تا همکاری با هیلاری کلینتون!
زندگی تیلور سوییفت و همه حاشیه‌ های جذاب‌ زندگی اش
زندگی تیلور سوییفت و همه حاشیه‌ های جذاب‌ زندگی اش
زندگی امیرعلی اکبری | شکارچی خرس لهستان و غول روسیه
زندگی امیرعلی اکبری | شکارچی خرس لهستان و غول روسیه
زندگی جالب پرهام مقصودلو ، جانشین احتمالی کاسپارف!
زندگی جالب پرهام مقصودلو ، جانشین احتمالی کاسپارف!
زندگی جنجالی گریس کلی؛ از بچه پولداری و بازیگری تا وداع با سینما برای ملکه شدن!
زندگی جنجالی گریس کلی؛ از بچه پولداری و بازیگری تا وداع با سینما برای ملکه شدن!
زندگی امین تارخ؛ از تولد وسط کودتا تا آقا معلم بازیگران ایرانی!
زندگی امین تارخ؛ از تولد وسط کودتا تا آقا معلم بازیگران ایرانی!
یک روز از زندگی ملانیا ترامپ در کاخ سفید | او و شوهرش در اتاق جدا می خوابند!
یک روز از زندگی ملانیا ترامپ در کاخ سفید | او و شوهرش در اتاق جدا می خوابند!
فیلم پرشین ویامیران پرواز