فرزندان هاشمی از خاطرات زندگی پدر می گویند، میراث پدر آبرو و اعتبار ایشان است

فرزندان هاشمی از خاطرات زندگی پدر می گویند، میراث پدر آبرو و اعتبار ایشان استمهارت های زندگی
فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی فاطمه هاشمی رفسنجانی می گوید همه اعضای خانواده کمبود پدر را احساس می کنند؛ از مادرم تا نوه ها

مصاحبه با فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی

فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی  , فاطمه هاشمی رفسنجانی می گوید همه اعضای خانواده کمبود پدر را احساس می کنند؛
از مادرم تا نوه ها. او می گوید آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام
در مسائل مختلف اهل تذکر دادن به ما نبود بلکه به ما آموزش می داد. در ادامه مشروح این گفتگو را می خوانید:

شما در زندگی خود از کدام وجه مرحوم هاشمی رفسنجانی بیشتر تاثیر گرفته اید؟

– نمی شودت گفت از کدام وجه، چون ایشان خصوصیات زیادی داشتند که همه خصوصیات ایشان در زندگی ما تاثیر گذاشته است.
البته این که می گویم در زندگی ما تاثیر داشته باید
گفت که هیچ کدام از این ویژگی ها در ما قابل مقایسه با ایشان نیست. اولین مسئله تلاش و پشتکار ایشان بود
که برای ما در کار به عنوان یک الگو قرار داشت. ایشان در کنار تلاش، ایمان به خدا داشتند
و مسئله و اتفاقی را از زاویه خدا نگاه می کردند و نسبت به خدا آن مسئله را می سنجیدند.فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی

نگاه می کردند که خداوند چه وظیفه ای در رابطه با خدمت به مردم بر دوش انسان ها گذاشته است.
ایشان همیشه خدا و مردم را در ذهن و فکرشان مورد توجه قرار می داد
و می گفت که اگر ما باید کاری انجام دهیم باید نگاه کنیم که وظیفه مان هست که انجام دهیم.
وظیفه ما این است که به مردم خدمت کنیم و این وظیفه است که خدا به گردن ما گذاشته است.

بحث دیگر صبوری ایشان بود که در تصمیم گیری و رفتارمان خیلی تاثیر می گذاشت.
نکته قابل توجه دیگر دوری از اسراف و پرهیز از ریاکاری بود.

فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی از پدر می گویند

از بچگی به خاطر دارم که ایشان خیلی بر مطالعه کردن ما و همچنین رعایت مسائل مذهبی تاکید داشت.
ما هم می دیدم که خودشان چگونه عمل می کنند. مواردی که از ایشان برای ما الگو بود خیلی زیاد است.

فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی

محسن هاشمی رفسنجانی

مواردی پیش آمده بود که به شما تذکر بدهند؟

– ایشان اهل تذکر دادن نبود، اهل آموزش دادن بود و این آموزش را هم با عملش و صحبت هایش انجام می داد.
به این صورت بود که وقتی به تکلیف می رسیدیم توضیح می دادند
که باید چه مسائلی را انجام دهیم و رعایت کنیم و از چه مواردی باید پرهیز کنیم
که بیشتر همه این موارد را با عمل خود به ما می آموختند و این باعث می شود که این آموزش در ناخودآگاه ما بماند.

وقتی در منزل ایشان بودیم که مثلا وقت نماز ظهر یا مغرب می شد تنها می گفتند که من رفتم نماز بخوانم.
ما می فهمیدیم که ما هم باید برویم نماز بخوانیم. ایشان اخلاقی نداشتند که نظرشان را تحکم یا تحمیل کنند.
درباره مسائل اخلاقی هم اینگونه بود. اگر دور هم جمع می شدیم و می خواستیم درباره کسی حرف بزنیم می گفتند

که می دانید صحبت کردن درباره کسی درست نیست. اگر هم صحبتی درباره مسئله ای می شد
اولین سوالی که می پرسیدند این بود که چقدر مطمئن هستید اطلاعات شما درست هست که صحبت می کنید.
با ما برخورد نمی کردند که چرا این را می گویید بلکه می پرسیدند که چقدر اطلاعات دارید؟

درباره حجاب به شما تذکر یا توصیه ای داشتند؟

– از همان روزهای اول که تکلیف شدیم می گفتند که باید حدود شرعی را رعایت کنید.
البته از نظر ایشان فقط چادر حجاب نبود و می گفتند که پوشیدگی حجاب است حالا چه چادر یا با مانتو و روسری.

فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی از نبود پدر می گویند

به ما گفته بودند و مداوم تکرار نمی کردند و این یک مسئله پذیرفته شده بود.فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی

در یک سال گذشته که مرحوم هاشمی رفسنجانی نبودند،
نبود ایشان را در زندگی خود بیشتر در چه مسائلی احساس کرده اید؟

– به طور کلی شخصا در همه امور زندگی خودم کمبود ایشان را احساس می کنم. بعضی از روزهای هفته را در کنار ایشان می گذراندم.
این از نظر ظاهری و شکلی است. به علاوه در همه مواردی که داشتم با ایشان مشورت می کردم.
هر کاری که می خواستم انجام دهم چه کاری که جدید بود یا این که از گذشته جریان داشت،
با ایشان در آن باره مشورت می کردم. حتی مصاحبه هایی که می کردم همیشه به ایشان می دادم
که بخواند و همه را می خواندند. البته من از ایشان می خواستم و ایشان نمی خواستند،

خواهش می کردم که مطلبی را که نوشته ام بخوانند. حتی در مباحثی که در کلاس ها مطرح می کردم؛
چون رشته من علوم سیاسی است و همیشه در کلاسم مسائل روز را بیان می کنم.
همیشه از ایشان نظرات کارشناسی را می گرفتم. حالا نبود ایشان برای من خیلی سخت است.

تاثیر نبود ایشان را بیشتر در کدام مسائل سیاسی و اجتماعی دیده اید؟

– اتفاقاتی که هم در بحث سیاست داخلی و هم بحث سیاست خارجی افتاده است؛
روز به روز روابط ما با دنیا در حال بدتر شدن است و همینطور اتفاقاتی که در داخل افتاده است.
آقای هاشمی وزنه تعادل بود. جامعه جهانی به ایشان به عنوان یک فرد معتدل نگاه می کرد.فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی

فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی

فاطمه هاشمی رفسنجانی

فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی از فوت پدر می گویند

از زمانی که ایشان فوت شده اند شما این احساس را نکردید که از این به بعد مهم ترین پشتیبان خود را از دست داده اید؟

– قبلا هم که ایشان بود، فشار روی ایشان زیاد بود. برای این که آیت الله هاشمی را اذیت کنند
روی خانواده ایشان فشار می آوردند. البته هنوز هم برخی از فشارها ادامه دارد
ولی به هر حال این که ما پشتیبان خوبی در زندگی شخصی مان داشتیم،
خیلی برای مان مهم بود. ایشان برای همه ما یک ستون بود. در خانواده ما،

همه ما از مادرم تا حتی نوه ها از نبود ایشان احساس کمبود می کنند
ولی یک صحبت خیلی قشنگی که در مراسم سالگرد ایشان گفته شد
این بود که گفتند خانواده هاشمی، شما خدا را دارید و پدر من هم همیشه روی خدا تاکید می کردند.

به نظرتان مهم ترین میراثی که از پدرتان برای شما به جا مانده است چیست؟

– اعتباری بود که پدرمان برای ما به جا گذاشت. مهم ترین میراثی که از پدرمان به ما رسیده است،
اعتباری است که در جامعه داخلی و جامعه جهانی داشتند.فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی

طی یک سال گذشته مسئولان مختلفی درباره پدر شما صحبت کرده اند؛
کدام یک از آنها بیشتر از شما دلجویی کرده اند؟

– من که نام نمی برم ولی اکثر افرادی که دوستان پدرم بودند بعد از حادثه،
برخی چندین بار آمدند و رفتند یا ما به منزل آنان رفتیم و برخی هم رفت و آمدشان ادامه دارد.
ولی هنوز هم برخی با نگاه سیاسی به رفت و آمد با ما نگاه می کنند و یک وحشتی در آنها وجود دارد.

فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی از دیداز با رهبری می گویند

در دیداری که اعضای خانواده هاشمی با رهبری داشتند چه نکاتی مطرح شد؟

– در این دیدار هیچ یک از اعضای خانم خانواده هاشمی حضور نداشتند و فقط آقایان بودند.

بعد از فوت پدرتان هیچ فرصتی برای دیدار و صحبت شما با ایشان پیش نیامد؟

– نه، فرصتی نشد. فقط روزی که در دانشگاه تهران مراسم بود
چند دقیقه برای مراسم نماز در حد چند دقیقه، من دخترهای رهبری و همسر رهبری را دیدم ولی رهبری را ندیدم.

در این مدت سیاسیون به شما برای ادامه فعالیت سیاسی توصیه ای نداشته اند؟

– برای من کسی توصیه ای نداشته است. درباره برادرانم یا فائزه را نمی دانم.فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی

بعد از این به نظر شما سرنوشت خانواده هاشمی چه می شود؟

– ما به سرنوشت مان فکر نکرده ایم. تعیین شده است. هر اتفاقی که بیفتد
و هر مسئله ای که پیش بیاید ولی چیزی که همیشه برای من مهم بوده است این بوده که به خودمان می بالیم که چنین پدری داریم.

تحلیل تان از وضعیت سیاسی کشور چیست؟ به نظرتان دولت روحانی چقدر تا پایان کار موفق می شود؟

– انشاءالله آقای روحانی تا پایان دولت شان هستند و شعارهایی که دادند را عملی خواهند کرد.

فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی از وضعیت سیاسی کشور می گویند

محسن هاشمی، فرزند مرحوم هاشمی رفسنجانی یک سال پس از درگذشت پدر
خود در مصاحبه ای درباره موضوع وجود رادیواکتیو در بدن رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن گفته است.
محسن هاشمی که اکنون رئیس شورای شهر تهران است اعلام کرده
نباید در اطلاع رسانی در این رابطه شتابزده عمل کنیم و زمانی که گزارش نهایی به ما اعلام شد
به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.» در ادامه مشروح این گفتگو را می خوانید:

شما از کدام وجه مرحوم هاشمی رفسنجانی بیشتر تاثیر گرفته اید؟

– یکی از مهم ترین ویژگی های آیت الله هاشمی رفسنجانی، عقلانیت و سعه صدر ایشان بود.
ایشان هیچ گاه بر اساس عصبانیت، هیجان یا مسائل شخصی و عاطفی تصمیم نمی گرفتند
و حتی در شرایطی که ما و سایر نزدیکان و دوستداران ایشان به خاطر جفا و هتک حرمتی که به ایشان می شد
دچار ناراحتی می شدیم و از ایشان می خواستیم که یا خود واکنش نشان بدهند

یا اجازه بدهند که ما پاسخ بی حرمتی ها را بدهیم، آیت الله هاشمی رفسنجانی با صبر و متانتی منحصر به فرد ما را دعوت به آرامش می کردند.
این رفتار ایشان که به تعبیر آیت الله جوادی آملی، خلق عظیم هاشمی بود،
تاثیر عمیقی بر ذهن ما گذاشت که برای تصمیم گیری و رفتار، باید مصالح مردم و انقلاب را بر منافع و مسائل شخصی خود مقدم کنیم.

نبود هاشمی رفسنجانی طی یک سال گذشته را بیشتر در چه اتفاقاتی حس کرده اید؟
فکر می کنید اگر ایشان زنده بودند جلوی رخ دادن کدام حوادث را می گرفتند؟

فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی از سیاست پدر می گویند

– یکی از مسائلی که برای آیت الله هاشمی رفسنجانی اهمیت ویژه ای داشت،
وحدت و برادری بین مسئولان بود و ایشان معتقد بود اخلاقی که بوی کدورت و دشمنی و کینه ورزی بگیرد،
موجب تضعیف قدرت کشور و کاهش اعتماد و حمایت مردم از انقلاب می شود،

ایده وحدت ملی از اهدافی بود که همیشه آیت الله هاشمی رفسنجانی آن را دنبال می کرد،
شاید اگر ایشان امروز بود در این جهت می توانست نقش موثری ایفا کند
و همدلی و همگامی بین مسئولان جهت حل مشکلات مردم و کاهش نارضایتی ها و اعتراضات تفاوت محسوسی با شرایط فعلی می یافت.

به نظرتان مهم ترین میراث مرحوم هاشمی برای شما چیست؟

– مهم ترین میراث ایشان برای ما، اعتبار و آبرویی است که در پیشگاه خدا و مردم دارند
که مسئولیتی سنگینی برای حفظ این میراث بر دوش ما قرار دارد. اما میراث هاشمی برای جامعه،
همان تفکر و راه اوست. آیت الله هاشمی رفسنجانی، همواره چشم به آینده داشت
و همه تلاش خود را به کار می گرفت تا فردایی بهتر را برای مردمش و ایران رقم بزند.
راه او اعتدال و عقلانیت، خویشتن داری و پویایی، شجاعت و مداراست.فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی

فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی از علت فوت پدر می گویند

آیا در طول این یک سال با رهبری دیدار داشته اید، مضمون دیدارها چه بوده است؟

– در ملاقات هایی هم به طور خانوادگی هم به طور خصوصی خدمت رهبر معظم انقلاب رسیده ایم
و ایشان لطف و مهر زیادی به آیت الله هاشمی رفسنجانی ابراز کردند و فرمودند
که هر سحر برای آقای هاشمی دعا می کنم و نماز می خوانم. در مورد سایر مسائل خانواده نیز تذکرات مفید و موثری می دهند.

در مورد علت فوت آیت الله چقدر در جریان پیگیری پرونده هستید؟

– این موضوع در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پیگیری می شود
و از طریق دبیرخانه در جلساتی مطالب به خانواده منتقل می شود.
موضوع مواد رادیواکتیو نیز در همین چارچوب منتقل شد اما این که این مواد چه میزان در وضعیت ایشان تاثیر دارد مسئله ای نیست
که ما بتوانیم در مورد آن با اطلاعات فعلی قضاوت کنیم
و نباید در اطلاع رسانی در این رابطه شتاب زده عمل کنیم و زمانی که گزارش نهایی به ما اعلام شد به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.

محمد هاشمی، برادر رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید
صبح روزی که آیت الله هاشمی رفسنجانی دار فانی را وداع گفت بسیار سرحال و بشاش بود و هیچ کسالتی نداشت.
او معتقد است اگر آیت الله هاشمی در قید حیات بود حوادث اخیر هیچگاه روی نمی داد و علاج واقعه را قبل از وقوع آن می کرد.

آخرین دیدار شما با آیت الله هاشمی کی بود؟

– آخرین دیدار من با آیت الله هاشمی روز سه شنبه، یعنی همان روزی که فوت شدند بود. از صبح تا ظهر با هم بودیم.

فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی از آخرین دیدار با پدرشان می گویند

در مجمع تشخیص مصلحت نظام؟

– بله.

حال شان چطور بود؟

– حال شان خیلی خوب بود. هیچ کسالتی نداشتند. خیلی هم بشاش و سرحال بودند.

یادتان می آید آخرین صحبتی که با هم داشتید چه بود؟

– صحبت هایی که در روز آخر با هم داشتیم درباره برنامه های ایشان بود.
آقای قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت با دفتر تماس گرفته بود
که می خواهد بیاید حاج آقا را ببیند و کار فوری دارد. من به ایشان اطلاع دادم که حاج آقا گفتند بیاید
بعد دو مرتبه آقای قاضی زاده هاشمی گفتند می خواهند
برای ناهار بمانند که باز هم حاج آقا قبول کردند و ناهار با هم خوردند؛ بنابراین صحبت خاصی نبود.

در این یک سال بعد از فوت آیت الله هاشمی، خواب ایشان را هم دیدید؟

– زیاد. من زیاد خواب ایشان را می بینم.فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی

خواب خاصی دیدید که برای شما جالب بوده باشد؟

– از همین خواب های معمولی بوده است. در زمان حیات شان بودند. مثلا فرض کنید نشسته بودند
و داشتند مطالعه می کردند. چون من معمولا می رفتم پیش ایشان تا برخی کارها که می خواستم انجام دهم
و به اتاق استراحت ایشان می رفتم، موقع ناهار و سر نماز به اتاق شان می رفتم. الان هم بیشتر همان شرایط را خواب می بینم.

فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی ، خواب ایشان را دیده ام

در این یک سال زمان خاصی بوده که به صورت ویژه یاد ایشان کنید؟

– تقریبا هر روز و همیشه.

می خواهم بدانم اتفاق ویژه ای افتاده که به یاد ایشان افتاده باشید؟

– بیشتر مواقع به یاد ایشان می افتم. من از نظر عاطفی بسیار به ایشان وابسته بودم.
الان هم بیشتر مواقع در شرایط وابستگی و عاطفی که قرار می گیرم یاد ایشان می افتم.
مثلا گاهی در خانواده و فامیل اتفاقی می افتد و مسئله ای پیش می آید که ناخودآگاه به یاد ایشان می افتم.

فکر می کنید اگر آیت الله هاشمی در قید حیات بودند در جریان اتفاقات و اعتراضات اخیر چگونه رفتار می کردند؟

– به عقیده من اگر ایشان در قید حیات بودند دو فرضیه وجود داشت؛
یکی این که اگر ایشان زنده بودند هم این اتفاق هایی که افتاد به همین شکل رخ می داد یا نه؟
فرضیه دوم هم این است اگر این اتفاقات زمانی که ایشان در قید حیات بودند
رخ می داد آیت الله هاشمی چه واکنشی داشتند و چه می گفتند.

درباره هر دو فرضیه توضیح دهید.

– در مورد اول یعنی اگر ایشان زنده بودند هم این اتفاق هایی که افتاد
به همین شکل رخ می داد یا نه؟ من معتقدم خیر چنین اتفاقی نمی افتاد و ایشان پیش بینی می کردند و جلوی این اتفاقات را می گرفتند.

فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی از اعتراضات اخیر می گویند

چطور؟

– شما ببینید شرایطی که بعد از انتخابات و قبل از انتخابات برای کشور به وجود آمد چه بود.
در ایام انتخابات شاهد بودیم که چه بداخلاقی هایی شد. در مناظره ها خیلی بداخلاقی صورت گرفت
و نسبت های ناروایی به مدیران عالی کشور وارد شد. نسبت هایی که به مدیران عالی کشور
در مناظره ها زدند سه مورد بیشتر نبود؛ دروغگو، دزد یا قاتل سه واژه ای بود که در مناظره ها به مسئولان نظام نسبت داده شد.

آقای هاشمی همیشه از این نوع مسائل و بداخلاقی ها رنج می برد بنابراین شاید مانع این ادبیات و دیالوگ ها در مناظره های انتخاباتی می شد.
بعد از انتخابات هم که نتیجه آن منجر به شکست یک طرف و پیروزی جناح دیگر شده بود
ما رفتارهای جناح شکست خورده را دیدیم. من معتقدم اگر آقای هاشمی در قید حیات بودند
سعی می کردند بعد از انتخابات قلب ها را به هم نزدیک کنند و مانع این جدایی و دلخوری شوند و حتما اعتدالی رفتار می کردند.

بر اساس سوابقی که از ایشان وجود دارد اگر آیت الله هاشمی در قید حیات بودند
اعتراضات به این شکلی که اتفاق افتاد و با شعار مرگ بر روحانی شروع شد و شعارها توسعه پیدا کرد ادامه پیدا نمی کرد و معتقدم ایشان علاج واقعه را قبل از وقوع آن می کرد.فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی

فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی از احمدی نژاد می گویند

فرضیه دومی هم بود که اگر این اتفاقات زمانی که ایشان در قید حیات بودند رخ می داد آیت الله هاشمی چه واکنشی داشتند
و چه می گفتند. من معتقدم واکنش ایشان در اینجا دو وجهی بود.
اولا با توجه به حمایت هایی که آمریکا، اسرائیل، عربستان و ضد انقلاب خارج از کشور از معترضان داشتند
حتما ایشان آن را مذموم می دانستند و این راهکار را درست نمی دانستند.

ایشان حتما به معترضان می گفتند که باید مطالبات خود را از راه مدنی مطرح کنند.
از طرف دیگر هم حتما به مسئولان دولتی و حاکمیت هشدار می دادند که به حقوق مردم توجه کنند.

ایشان در سال ۸۸ نامه مشهوری دارند که به نامه بدون سلام شهرت یافته است؛
در انتهای آن نامه با بیتی که «سرچشمه شاید گرفتن به پیل/ چو پر شد نشاید گذشتن به پیل»
آینده حمایت ها از محمود احمدی نژاد را پیش بینی کرده بودند. نظر شما چیست؟

– ایشان از نظر تحلیل مسائل و آینده نگری خیلی خوب بودند. همان نامه ای که شما به آن اشاره کردید نامه ای است
که تحلیل و روایتی از امروز است و ایشان این روزهای آقای احمدی نژاد را پیش بینی کرده بودند.
هر کسی که آن نامه را بخواند، می بیند حوادثی که امروز اتفاق افتاد و رفتارهایی که آقای احمدی نژاد انجام می دهد،

همه تحلیل و پیش بینی شده است. الان هم افراد محفلی می گویند
آقای هاشمی چقدر آینده نگر بوده و چقدر خوب آینده را پیش بینی کرد.
به تعبیری ایشان آنچه را جوان در آیینه می دید، در «خشت خام» می دید.

هفته نامه صدا

2018-01-16 / گردآوری:

نو عروس

دکتر طاهری

مسابقه گردشگری

نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
زندگی بچه های مایکل جکسون | از دختر دردسرساز تا پسری که از پنجره آویزانش کرد!زندگی بچه های مایکل جکسون | از دختر دردسرساز تا پسری که از پنجره آویزانش کرد!
مایکل جکسون سلطان موسیقی پاپ محسوب می شود و حتی پس از مرگش طرفداران بسیاری دارد. گرچه همه ما نام او را شنیده ایم اما شاید درباره برخی از رازهای زندگی او درباره فرزندانش چیزی ندانید. پس با ما همراه باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
بلیط رایگان رفت و برگشت به استانبول
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
زندگینامه هنری فورد ؛ او خورو را مردمی کرد
نکات عجیب از زندگی جولیا رابرتز | از از بیمه لبخند تا شوخی جرج کلونی و بردپیت با او
زندگی صدف خادم ؛ از اضافه وزن شدید تا رینگ بوکس فرانسه
زندگی شهرنوش پارسی‌ پور (همسر سابق ناصر تقوایی) و درخواست کمک مالی از آمریکا
زندگی جین سیمور، پزشک دهکده | از مهمانی ملکه الیزابت به افتخارش تا اسارت مادرش در ژاپن!
زندگی مرجان شیخ الاسلامی آل آقا و همسرش ؛ زن هزار چهره
راز‌های موفقیت زندگی ایلان ماسک ، کارآفرین و نابغه پولسازی جهان
زندگی جنجالی برد پیت | از ازدواج و جدایی عجیب تا تحصیل فرزندانش!
نکات جالب و عجیب از زندگی امبر هرد | از تصادف دوست صمیمی اش تا طلاق پر سر و صد
به بهانه تولد نصرت رحمانی؛ زندگی شاعر شعر سیاه و ماجرای کتک زدن رضا براهنی
۴۰ نکته جذاب از ریحانا | از شکایت پدرش تا کتک خوردن از کریس براون
زندگی نورگل یشیل‌ چای ، از درخشش فیلمش در کن تا سانسور در ایران!
زندگی عجیب نوجوان ژیمناست چابهاری | آیا او را جرقه نزده خاموش کردند؟
زندگی مایک رستم‌ پور ؛ پسری با خالکوبی و زبان انگلیسی یا دژاگه بسکتبال ایران!
کارل لاگرفلد ، اسطوره بی‌ همتای مد جهان که ارثش به گربه اش رسید!
زندگی بن کینگزلی ، مرد هزار چهره سینمای جهان | از گاندی تا ابن سینا!
زندگی آرمین رحیمیان ؛ عبدالمالک ریگی هستم، عاشق ژوکر!
زندگی فرانک دارابونت ؛ خالق برترین های جهان | از رستگاری در شاوشنک تا مردگان متحرک
حقایق تلخ و زشت زندگی لیدی گاگا | از بیماری مزمن تا آزار جنسی!
زندگی سارا خادم الشریعه ؛ از شگفتی‌ سازی در جهان تا غوغا در بوندس لیگا!
بیوگرافی مونا سپهری ؛ فرد کلیدی هولدینگ رنو – نیسان
زندگی جالب یونس دلفی ؛ CR7 وطنی| از شوش تا بلژیک!
رازهای زندگی رزا لوکزامبورگ و جسدی که به جای او دفن شد!
نکات جذاب زندگی لئوناردو دی کاپریو | از زمان عجیب ازدواجش تا فقر در کودکی!
ناگفته های زندگی حسین فردوست پس از دستگیری و بازداشت!
زندگی بهروز بوچانی در جزیره مانوس| از ساخت فیلم مستند تا بردن گران ترین جایزه ادبی!
حکایت زندگی محراب شاهرخی | از خودکشی در سال مرگ تختی تا درگذشت در تنهایی !
۱۴ نکته خواندنی از زندگی کری گرانت به مناسبت تولد ۱۱۵ سالگی اش!
نکات جذاب زندگی جیک جیلنهال به مناسبت تولد ۳۸ سالگی او
زندگی سوفی ترنر و ماجرای عجیب انتخابش در نقش سانسا به خاطر فالوورهایش!
زندگی جالب قدیمی‌ ترین غسال بهشت‌ زهرا (س) | از کار در دامداری تا غسل شهید چمران!
زندگی سارا خادم الشریعه و جایزه بزرگی که برنده شد
زندگی آناهیتا نیکوکار ؛ جوان‌ ترین زن خلبان ایرانی !
زندگی جون بایز؛ ملکه موسیقی مردمی
زندگی بیژن سمندر؛ سراینده نامهربون و پریا
فال روزانه
تعبیر خواب