فرزندان هاشمی از خاطرات زندگی پدر می گویند، میراث پدر آبرو و اعتبار ایشان است

فرزندان هاشمی از خاطرات زندگی پدر می گویند، میراث پدر آبرو و اعتبار ایشان استمهارت های زندگی
فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی فاطمه هاشمی رفسنجانی می گوید همه اعضای خانواده کمبود پدر را احساس می کنند؛ از مادرم تا نوه ها

مصاحبه با فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی

فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی  , فاطمه هاشمی رفسنجانی می گوید همه اعضای خانواده کمبود پدر را احساس می کنند؛
از مادرم تا نوه ها. او می گوید آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام
در مسائل مختلف اهل تذکر دادن به ما نبود بلکه به ما آموزش می داد. در ادامه مشروح این گفتگو را می خوانید:

شما در زندگی خود از کدام وجه مرحوم هاشمی رفسنجانی بیشتر تاثیر گرفته اید؟

– نمی شودت گفت از کدام وجه، چون ایشان خصوصیات زیادی داشتند که همه خصوصیات ایشان در زندگی ما تاثیر گذاشته است.
البته این که می گویم در زندگی ما تاثیر داشته باید
گفت که هیچ کدام از این ویژگی ها در ما قابل مقایسه با ایشان نیست. اولین مسئله تلاش و پشتکار ایشان بود
که برای ما در کار به عنوان یک الگو قرار داشت. ایشان در کنار تلاش، ایمان به خدا داشتند
و مسئله و اتفاقی را از زاویه خدا نگاه می کردند و نسبت به خدا آن مسئله را می سنجیدند.فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی

نگاه می کردند که خداوند چه وظیفه ای در رابطه با خدمت به مردم بر دوش انسان ها گذاشته است.
ایشان همیشه خدا و مردم را در ذهن و فکرشان مورد توجه قرار می داد
و می گفت که اگر ما باید کاری انجام دهیم باید نگاه کنیم که وظیفه مان هست که انجام دهیم.
وظیفه ما این است که به مردم خدمت کنیم و این وظیفه است که خدا به گردن ما گذاشته است.

بحث دیگر صبوری ایشان بود که در تصمیم گیری و رفتارمان خیلی تاثیر می گذاشت.
نکته قابل توجه دیگر دوری از اسراف و پرهیز از ریاکاری بود.

فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی از پدر می گویند

از بچگی به خاطر دارم که ایشان خیلی بر مطالعه کردن ما و همچنین رعایت مسائل مذهبی تاکید داشت.
ما هم می دیدم که خودشان چگونه عمل می کنند. مواردی که از ایشان برای ما الگو بود خیلی زیاد است.

فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی

محسن هاشمی رفسنجانی

مواردی پیش آمده بود که به شما تذکر بدهند؟

– ایشان اهل تذکر دادن نبود، اهل آموزش دادن بود و این آموزش را هم با عملش و صحبت هایش انجام می داد.
به این صورت بود که وقتی به تکلیف می رسیدیم توضیح می دادند
که باید چه مسائلی را انجام دهیم و رعایت کنیم و از چه مواردی باید پرهیز کنیم
که بیشتر همه این موارد را با عمل خود به ما می آموختند و این باعث می شود که این آموزش در ناخودآگاه ما بماند.

وقتی در منزل ایشان بودیم که مثلا وقت نماز ظهر یا مغرب می شد تنها می گفتند که من رفتم نماز بخوانم.
ما می فهمیدیم که ما هم باید برویم نماز بخوانیم. ایشان اخلاقی نداشتند که نظرشان را تحکم یا تحمیل کنند.
درباره مسائل اخلاقی هم اینگونه بود. اگر دور هم جمع می شدیم و می خواستیم درباره کسی حرف بزنیم می گفتند

که می دانید صحبت کردن درباره کسی درست نیست. اگر هم صحبتی درباره مسئله ای می شد
اولین سوالی که می پرسیدند این بود که چقدر مطمئن هستید اطلاعات شما درست هست که صحبت می کنید.
با ما برخورد نمی کردند که چرا این را می گویید بلکه می پرسیدند که چقدر اطلاعات دارید؟

درباره حجاب به شما تذکر یا توصیه ای داشتند؟

– از همان روزهای اول که تکلیف شدیم می گفتند که باید حدود شرعی را رعایت کنید.
البته از نظر ایشان فقط چادر حجاب نبود و می گفتند که پوشیدگی حجاب است حالا چه چادر یا با مانتو و روسری.

فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی از نبود پدر می گویند

به ما گفته بودند و مداوم تکرار نمی کردند و این یک مسئله پذیرفته شده بود.فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی

در یک سال گذشته که مرحوم هاشمی رفسنجانی نبودند،
نبود ایشان را در زندگی خود بیشتر در چه مسائلی احساس کرده اید؟

– به طور کلی شخصا در همه امور زندگی خودم کمبود ایشان را احساس می کنم. بعضی از روزهای هفته را در کنار ایشان می گذراندم.
این از نظر ظاهری و شکلی است. به علاوه در همه مواردی که داشتم با ایشان مشورت می کردم.
هر کاری که می خواستم انجام دهم چه کاری که جدید بود یا این که از گذشته جریان داشت،
با ایشان در آن باره مشورت می کردم. حتی مصاحبه هایی که می کردم همیشه به ایشان می دادم
که بخواند و همه را می خواندند. البته من از ایشان می خواستم و ایشان نمی خواستند،

خواهش می کردم که مطلبی را که نوشته ام بخوانند. حتی در مباحثی که در کلاس ها مطرح می کردم؛
چون رشته من علوم سیاسی است و همیشه در کلاسم مسائل روز را بیان می کنم.
همیشه از ایشان نظرات کارشناسی را می گرفتم. حالا نبود ایشان برای من خیلی سخت است.

تاثیر نبود ایشان را بیشتر در کدام مسائل سیاسی و اجتماعی دیده اید؟

– اتفاقاتی که هم در بحث سیاست داخلی و هم بحث سیاست خارجی افتاده است؛
روز به روز روابط ما با دنیا در حال بدتر شدن است و همینطور اتفاقاتی که در داخل افتاده است.
آقای هاشمی وزنه تعادل بود. جامعه جهانی به ایشان به عنوان یک فرد معتدل نگاه می کرد.فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی

فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی

فاطمه هاشمی رفسنجانی

فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی از فوت پدر می گویند

از زمانی که ایشان فوت شده اند شما این احساس را نکردید که از این به بعد مهم ترین پشتیبان خود را از دست داده اید؟

– قبلا هم که ایشان بود، فشار روی ایشان زیاد بود. برای این که آیت الله هاشمی را اذیت کنند
روی خانواده ایشان فشار می آوردند. البته هنوز هم برخی از فشارها ادامه دارد
ولی به هر حال این که ما پشتیبان خوبی در زندگی شخصی مان داشتیم،
خیلی برای مان مهم بود. ایشان برای همه ما یک ستون بود. در خانواده ما،

همه ما از مادرم تا حتی نوه ها از نبود ایشان احساس کمبود می کنند
ولی یک صحبت خیلی قشنگی که در مراسم سالگرد ایشان گفته شد
این بود که گفتند خانواده هاشمی، شما خدا را دارید و پدر من هم همیشه روی خدا تاکید می کردند.

به نظرتان مهم ترین میراثی که از پدرتان برای شما به جا مانده است چیست؟

– اعتباری بود که پدرمان برای ما به جا گذاشت. مهم ترین میراثی که از پدرمان به ما رسیده است،
اعتباری است که در جامعه داخلی و جامعه جهانی داشتند.فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی

طی یک سال گذشته مسئولان مختلفی درباره پدر شما صحبت کرده اند؛
کدام یک از آنها بیشتر از شما دلجویی کرده اند؟

– من که نام نمی برم ولی اکثر افرادی که دوستان پدرم بودند بعد از حادثه،
برخی چندین بار آمدند و رفتند یا ما به منزل آنان رفتیم و برخی هم رفت و آمدشان ادامه دارد.
ولی هنوز هم برخی با نگاه سیاسی به رفت و آمد با ما نگاه می کنند و یک وحشتی در آنها وجود دارد.

فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی از دیداز با رهبری می گویند

در دیداری که اعضای خانواده هاشمی با رهبری داشتند چه نکاتی مطرح شد؟

– در این دیدار هیچ یک از اعضای خانم خانواده هاشمی حضور نداشتند و فقط آقایان بودند.

بعد از فوت پدرتان هیچ فرصتی برای دیدار و صحبت شما با ایشان پیش نیامد؟

– نه، فرصتی نشد. فقط روزی که در دانشگاه تهران مراسم بود
چند دقیقه برای مراسم نماز در حد چند دقیقه، من دخترهای رهبری و همسر رهبری را دیدم ولی رهبری را ندیدم.

در این مدت سیاسیون به شما برای ادامه فعالیت سیاسی توصیه ای نداشته اند؟

– برای من کسی توصیه ای نداشته است. درباره برادرانم یا فائزه را نمی دانم.فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی

بعد از این به نظر شما سرنوشت خانواده هاشمی چه می شود؟

– ما به سرنوشت مان فکر نکرده ایم. تعیین شده است. هر اتفاقی که بیفتد
و هر مسئله ای که پیش بیاید ولی چیزی که همیشه برای من مهم بوده است این بوده که به خودمان می بالیم که چنین پدری داریم.

تحلیل تان از وضعیت سیاسی کشور چیست؟ به نظرتان دولت روحانی چقدر تا پایان کار موفق می شود؟

– انشاءالله آقای روحانی تا پایان دولت شان هستند و شعارهایی که دادند را عملی خواهند کرد.

فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی از وضعیت سیاسی کشور می گویند

محسن هاشمی، فرزند مرحوم هاشمی رفسنجانی یک سال پس از درگذشت پدر
خود در مصاحبه ای درباره موضوع وجود رادیواکتیو در بدن رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن گفته است.
محسن هاشمی که اکنون رئیس شورای شهر تهران است اعلام کرده
نباید در اطلاع رسانی در این رابطه شتابزده عمل کنیم و زمانی که گزارش نهایی به ما اعلام شد
به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.» در ادامه مشروح این گفتگو را می خوانید:

شما از کدام وجه مرحوم هاشمی رفسنجانی بیشتر تاثیر گرفته اید؟

– یکی از مهم ترین ویژگی های آیت الله هاشمی رفسنجانی، عقلانیت و سعه صدر ایشان بود.
ایشان هیچ گاه بر اساس عصبانیت، هیجان یا مسائل شخصی و عاطفی تصمیم نمی گرفتند
و حتی در شرایطی که ما و سایر نزدیکان و دوستداران ایشان به خاطر جفا و هتک حرمتی که به ایشان می شد
دچار ناراحتی می شدیم و از ایشان می خواستیم که یا خود واکنش نشان بدهند

یا اجازه بدهند که ما پاسخ بی حرمتی ها را بدهیم، آیت الله هاشمی رفسنجانی با صبر و متانتی منحصر به فرد ما را دعوت به آرامش می کردند.
این رفتار ایشان که به تعبیر آیت الله جوادی آملی، خلق عظیم هاشمی بود،
تاثیر عمیقی بر ذهن ما گذاشت که برای تصمیم گیری و رفتار، باید مصالح مردم و انقلاب را بر منافع و مسائل شخصی خود مقدم کنیم.

نبود هاشمی رفسنجانی طی یک سال گذشته را بیشتر در چه اتفاقاتی حس کرده اید؟
فکر می کنید اگر ایشان زنده بودند جلوی رخ دادن کدام حوادث را می گرفتند؟

فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی از سیاست پدر می گویند

– یکی از مسائلی که برای آیت الله هاشمی رفسنجانی اهمیت ویژه ای داشت،
وحدت و برادری بین مسئولان بود و ایشان معتقد بود اخلاقی که بوی کدورت و دشمنی و کینه ورزی بگیرد،
موجب تضعیف قدرت کشور و کاهش اعتماد و حمایت مردم از انقلاب می شود،

ایده وحدت ملی از اهدافی بود که همیشه آیت الله هاشمی رفسنجانی آن را دنبال می کرد،
شاید اگر ایشان امروز بود در این جهت می توانست نقش موثری ایفا کند
و همدلی و همگامی بین مسئولان جهت حل مشکلات مردم و کاهش نارضایتی ها و اعتراضات تفاوت محسوسی با شرایط فعلی می یافت.

به نظرتان مهم ترین میراث مرحوم هاشمی برای شما چیست؟

– مهم ترین میراث ایشان برای ما، اعتبار و آبرویی است که در پیشگاه خدا و مردم دارند
که مسئولیتی سنگینی برای حفظ این میراث بر دوش ما قرار دارد. اما میراث هاشمی برای جامعه،
همان تفکر و راه اوست. آیت الله هاشمی رفسنجانی، همواره چشم به آینده داشت
و همه تلاش خود را به کار می گرفت تا فردایی بهتر را برای مردمش و ایران رقم بزند.
راه او اعتدال و عقلانیت، خویشتن داری و پویایی، شجاعت و مداراست.فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی

فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی از علت فوت پدر می گویند

آیا در طول این یک سال با رهبری دیدار داشته اید، مضمون دیدارها چه بوده است؟

– در ملاقات هایی هم به طور خانوادگی هم به طور خصوصی خدمت رهبر معظم انقلاب رسیده ایم
و ایشان لطف و مهر زیادی به آیت الله هاشمی رفسنجانی ابراز کردند و فرمودند
که هر سحر برای آقای هاشمی دعا می کنم و نماز می خوانم. در مورد سایر مسائل خانواده نیز تذکرات مفید و موثری می دهند.

در مورد علت فوت آیت الله چقدر در جریان پیگیری پرونده هستید؟

– این موضوع در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پیگیری می شود
و از طریق دبیرخانه در جلساتی مطالب به خانواده منتقل می شود.
موضوع مواد رادیواکتیو نیز در همین چارچوب منتقل شد اما این که این مواد چه میزان در وضعیت ایشان تاثیر دارد مسئله ای نیست
که ما بتوانیم در مورد آن با اطلاعات فعلی قضاوت کنیم
و نباید در اطلاع رسانی در این رابطه شتاب زده عمل کنیم و زمانی که گزارش نهایی به ما اعلام شد به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.

محمد هاشمی، برادر رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید
صبح روزی که آیت الله هاشمی رفسنجانی دار فانی را وداع گفت بسیار سرحال و بشاش بود و هیچ کسالتی نداشت.
او معتقد است اگر آیت الله هاشمی در قید حیات بود حوادث اخیر هیچگاه روی نمی داد و علاج واقعه را قبل از وقوع آن می کرد.

آخرین دیدار شما با آیت الله هاشمی کی بود؟

– آخرین دیدار من با آیت الله هاشمی روز سه شنبه، یعنی همان روزی که فوت شدند بود. از صبح تا ظهر با هم بودیم.

فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی از آخرین دیدار با پدرشان می گویند

در مجمع تشخیص مصلحت نظام؟

– بله.

حال شان چطور بود؟

– حال شان خیلی خوب بود. هیچ کسالتی نداشتند. خیلی هم بشاش و سرحال بودند.

یادتان می آید آخرین صحبتی که با هم داشتید چه بود؟

– صحبت هایی که در روز آخر با هم داشتیم درباره برنامه های ایشان بود.
آقای قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت با دفتر تماس گرفته بود
که می خواهد بیاید حاج آقا را ببیند و کار فوری دارد. من به ایشان اطلاع دادم که حاج آقا گفتند بیاید
بعد دو مرتبه آقای قاضی زاده هاشمی گفتند می خواهند
برای ناهار بمانند که باز هم حاج آقا قبول کردند و ناهار با هم خوردند؛ بنابراین صحبت خاصی نبود.

در این یک سال بعد از فوت آیت الله هاشمی، خواب ایشان را هم دیدید؟

– زیاد. من زیاد خواب ایشان را می بینم.فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی

خواب خاصی دیدید که برای شما جالب بوده باشد؟

– از همین خواب های معمولی بوده است. در زمان حیات شان بودند. مثلا فرض کنید نشسته بودند
و داشتند مطالعه می کردند. چون من معمولا می رفتم پیش ایشان تا برخی کارها که می خواستم انجام دهم
و به اتاق استراحت ایشان می رفتم، موقع ناهار و سر نماز به اتاق شان می رفتم. الان هم بیشتر همان شرایط را خواب می بینم.

فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی ، خواب ایشان را دیده ام

در این یک سال زمان خاصی بوده که به صورت ویژه یاد ایشان کنید؟

– تقریبا هر روز و همیشه.

می خواهم بدانم اتفاق ویژه ای افتاده که به یاد ایشان افتاده باشید؟

– بیشتر مواقع به یاد ایشان می افتم. من از نظر عاطفی بسیار به ایشان وابسته بودم.
الان هم بیشتر مواقع در شرایط وابستگی و عاطفی که قرار می گیرم یاد ایشان می افتم.
مثلا گاهی در خانواده و فامیل اتفاقی می افتد و مسئله ای پیش می آید که ناخودآگاه به یاد ایشان می افتم.

فکر می کنید اگر آیت الله هاشمی در قید حیات بودند در جریان اتفاقات و اعتراضات اخیر چگونه رفتار می کردند؟

– به عقیده من اگر ایشان در قید حیات بودند دو فرضیه وجود داشت؛
یکی این که اگر ایشان زنده بودند هم این اتفاق هایی که افتاد به همین شکل رخ می داد یا نه؟
فرضیه دوم هم این است اگر این اتفاقات زمانی که ایشان در قید حیات بودند
رخ می داد آیت الله هاشمی چه واکنشی داشتند و چه می گفتند.

درباره هر دو فرضیه توضیح دهید.

– در مورد اول یعنی اگر ایشان زنده بودند هم این اتفاق هایی که افتاد
به همین شکل رخ می داد یا نه؟ من معتقدم خیر چنین اتفاقی نمی افتاد و ایشان پیش بینی می کردند و جلوی این اتفاقات را می گرفتند.

فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی از اعتراضات اخیر می گویند

چطور؟

– شما ببینید شرایطی که بعد از انتخابات و قبل از انتخابات برای کشور به وجود آمد چه بود.
در ایام انتخابات شاهد بودیم که چه بداخلاقی هایی شد. در مناظره ها خیلی بداخلاقی صورت گرفت
و نسبت های ناروایی به مدیران عالی کشور وارد شد. نسبت هایی که به مدیران عالی کشور
در مناظره ها زدند سه مورد بیشتر نبود؛ دروغگو، دزد یا قاتل سه واژه ای بود که در مناظره ها به مسئولان نظام نسبت داده شد.

آقای هاشمی همیشه از این نوع مسائل و بداخلاقی ها رنج می برد بنابراین شاید مانع این ادبیات و دیالوگ ها در مناظره های انتخاباتی می شد.
بعد از انتخابات هم که نتیجه آن منجر به شکست یک طرف و پیروزی جناح دیگر شده بود
ما رفتارهای جناح شکست خورده را دیدیم. من معتقدم اگر آقای هاشمی در قید حیات بودند
سعی می کردند بعد از انتخابات قلب ها را به هم نزدیک کنند و مانع این جدایی و دلخوری شوند و حتما اعتدالی رفتار می کردند.

بر اساس سوابقی که از ایشان وجود دارد اگر آیت الله هاشمی در قید حیات بودند
اعتراضات به این شکلی که اتفاق افتاد و با شعار مرگ بر روحانی شروع شد و شعارها توسعه پیدا کرد ادامه پیدا نمی کرد و معتقدم ایشان علاج واقعه را قبل از وقوع آن می کرد.فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی

فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی از احمدی نژاد می گویند

فرضیه دومی هم بود که اگر این اتفاقات زمانی که ایشان در قید حیات بودند رخ می داد آیت الله هاشمی چه واکنشی داشتند
و چه می گفتند. من معتقدم واکنش ایشان در اینجا دو وجهی بود.
اولا با توجه به حمایت هایی که آمریکا، اسرائیل، عربستان و ضد انقلاب خارج از کشور از معترضان داشتند
حتما ایشان آن را مذموم می دانستند و این راهکار را درست نمی دانستند.

ایشان حتما به معترضان می گفتند که باید مطالبات خود را از راه مدنی مطرح کنند.
از طرف دیگر هم حتما به مسئولان دولتی و حاکمیت هشدار می دادند که به حقوق مردم توجه کنند.

ایشان در سال ۸۸ نامه مشهوری دارند که به نامه بدون سلام شهرت یافته است؛
در انتهای آن نامه با بیتی که «سرچشمه شاید گرفتن به پیل/ چو پر شد نشاید گذشتن به پیل»
آینده حمایت ها از محمود احمدی نژاد را پیش بینی کرده بودند. نظر شما چیست؟

– ایشان از نظر تحلیل مسائل و آینده نگری خیلی خوب بودند. همان نامه ای که شما به آن اشاره کردید نامه ای است
که تحلیل و روایتی از امروز است و ایشان این روزهای آقای احمدی نژاد را پیش بینی کرده بودند.
هر کسی که آن نامه را بخواند، می بیند حوادثی که امروز اتفاق افتاد و رفتارهایی که آقای احمدی نژاد انجام می دهد،

همه تحلیل و پیش بینی شده است. الان هم افراد محفلی می گویند
آقای هاشمی چقدر آینده نگر بوده و چقدر خوب آینده را پیش بینی کرد.
به تعبیری ایشان آنچه را جوان در آیینه می دید، در «خشت خام» می دید.

هفته نامه صدا

2018-01-16 / گردآوری:
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین ویچارخونه
زندگی مرضیه ابراهیمی | از اسیدپاشی تا ازدواج و نمایشگاه عکاسیزندگی مرضیه ابراهیمی | از اسیدپاشی تا ازدواج و نمایشگاه عکاسی
اکبر گلپایگانی از زندگی شخصی اش می گوید ، انقلاب که شد، از خودی‌ها خوردیماکبر گلپایگانی از زندگی شخصی اش می گوید ، انقلاب که شد، از خودی‌ها خوردیم
زندگی آرات حسینی ؛ پسر عنکبوتی ۴ ساله ایرانیزندگی آرات حسینی ؛ پسر عنکبوتی ۴ ساله ایرانی
زندگی هیجان انگیز گلشیفته فراهانی | بازیگری که از مهرجویی به ریدلی اسکات رسیدزندگی هیجان انگیز گلشیفته فراهانی | بازیگری که از مهرجویی به ریدلی اسکات رسید
زندگی اندی ماری |از نجات از کشتار وحشیانه در کودکی تا لقب شوالیه!زندگی اندی ماری |از نجات از کشتار وحشیانه در کودکی تا لقب شوالیه!
زندگی آغاسی؛ از خوانندگی در لاله زار تا نمازی که هیچوقت ترک نکرد!زندگی آغاسی؛ از خوانندگی در لاله زار تا نمازی که هیچوقت ترک نکرد!
زندگی محمد حسین میثاقی ؛ از اجرای برنامه با سِرُم تا ناخوابی به علت پدر شدن!زندگی محمد حسین میثاقی ؛ از اجرای برنامه با سِرُم تا ناخوابی به علت پدر شدن!
زندگی متفاوت مگان مارکل قبل و بعد از ازدواج سلطنتی | چی بود و چی شد!!!؟زندگی متفاوت مگان مارکل قبل و بعد از ازدواج سلطنتی | چی بود و چی شد!!!؟
آشنایی با زندگی رضا شاهرودی ؛ از ناپدید شدن دردناک پدرش تا بالاترین رقم دستمزد!آشنایی با زندگی رضا شاهرودی ؛ از ناپدید شدن دردناک پدرش تا بالاترین رقم دستمزد!
همه چیز از زندگی تیفانی ترامپ ، دختر کوچک و مرموز دونالد ترامپهمه چیز از زندگی تیفانی ترامپ ، دختر کوچک و مرموز دونالد ترامپ
اشکان خطیبی و همسر جان | از زندگی و ازدواج سفید تا تولد یک فرزند با سال تحویلاشکان خطیبی و همسر جان | از زندگی و ازدواج سفید تا تولد یک فرزند با سال تحویل
نگاهی به زندگی و مراسم ازدواج خاص و دیدنی جان اسنو و رز لزلی و مهمانان معروف این مراسمنگاهی به زندگی و مراسم ازدواج خاص و دیدنی جان اسنو و رز لزلی و مهمانان معروف این مراسم
زندگی کاتریونا گری؛ دختر شایسته ۲۰۱۸ |از نقاشی برای خیریه تا رقابت با دختر تراجنسیتی!زندگی کاتریونا گری؛ دختر شایسته ۲۰۱۸ |از نقاشی برای خیریه تا رقابت با دختر تراجنسیتی!
زندگی بابک فرزاد ، نخبه ایرانی که در غربت درگذشتزندگی بابک فرزاد ، نخبه ایرانی که در غربت درگذشت
زندگی نامه توماس کارلایل و نقش قهرمانان در تاریخ‏زندگی نامه توماس کارلایل و نقش قهرمانان در تاریخ‏
زندگی عبدالله رئیسی؛ آقازاده واقعی که قله کنکور را فتح کرد!زندگی عبدالله رئیسی؛ آقازاده واقعی که قله کنکور را فتح کرد!
زندگی زهرا کیانی؛ دختر ۱۸ ساله ای که تاریخ ساز شد!زندگی زهرا کیانی؛ دختر ۱۸ ساله ای که تاریخ ساز شد!
گفت‌و‌گو با پیمان قاسم‌خانی، همه چیز از زندگیِ آن قهر کرده با مدیری!گفت‌و‌گو با پیمان قاسم‌خانی، همه چیز از زندگیِ آن قهر کرده با مدیری!
سروش جمشیدی از زندگی شخصی اش می گوید، «قیمت» شیرین دورهمیسروش جمشیدی از زندگی شخصی اش می گوید، «قیمت» شیرین دورهمی
«ساعد سهیلی»از زندگی شخصی می گوید،روزهای سخت بازیگری تا عشق در پاریس«ساعد سهیلی»از زندگی شخصی می گوید،روزهای سخت بازیگری تا عشق در پاریس
از زندگی ادریس البا جذاب‌ترین مرد ۲۰۱۸ بیشتر بدانیماز زندگی ادریس البا جذاب‌ترین مرد ۲۰۱۸ بیشتر بدانیم
مصاحبه با صفر کشکولی | از تصادف و فوت همسر تا ماجرای توهین رامبد جوانمصاحبه با صفر کشکولی | از تصادف و فوت همسر تا ماجرای توهین رامبد جوان
شجاع خلیل‌زاده از زندگی شخصی اش می گوید ، شالیزار بدنم را ساختشجاع خلیل‌زاده از زندگی شخصی اش می گوید ، شالیزار بدنم را ساخت
ناگفته‌هایی از زندگی «فروغ فرخزاد» از زبان خودشناگفته‌هایی از زندگی «فروغ فرخزاد» از زبان خودش
زندگی نامه امامعلی حبیبی؛ قهرمانی که ببر مازندران شد و هرگز سر خم نکردزندگی نامه امامعلی حبیبی؛ قهرمانی که ببر مازندران شد و هرگز سر خم نکرد
رازهای پنهان زندگی «آرنولد شوارتزنگر»، بازیگر معروفرازهای پنهان زندگی «آرنولد شوارتزنگر»، بازیگر معروف
زیر و بم زندگی کاوه رضایی در مصاحبه اختصاصی با خواهرزن!زیر و بم زندگی کاوه رضایی در مصاحبه اختصاصی با خواهرزن!
زندگی سعید مرتضوی؛ آن مظنون همیشگی | از ورود با توصیه تا ماجرای زهرا کاظمیزندگی سعید مرتضوی؛ آن مظنون همیشگی | از ورود با توصیه تا ماجرای زهرا کاظمی
زندگی امیرعلی اکبری | شکارچی خرس لهستان و غول روسیهزندگی امیرعلی اکبری | شکارچی خرس لهستان و غول روسیه
زندگی هدیه تهرانی؛ از شکار شدن توسط آزیتا حاجیان و محمدرضا شریفی نیا تا تصادف وحشتناک!زندگی هدیه تهرانی؛ از شکار شدن توسط آزیتا حاجیان و محمدرضا شریفی نیا تا تصادف وحشتناک!
زندگی سارا خادم الشریعه ؛ از شگفتی‌ سازی در جهان تا غوغا در بوندس لیگا!زندگی سارا خادم الشریعه ؛ از شگفتی‌ سازی در جهان تا غوغا در بوندس لیگا!
بردن جایزه 95 هزار دلاری سارا خادم‌ الشریعه در رقابت های جهانی روسیه باعث شد همه در کنار مدالی که کسب کرد بیشتر به مبلغ جایزه این مسابقات فکر کنند. اما سارا خادم‌ الشریعه برای این جایگاه چه کرده و چه مشکلاتی داشته؟
سوژه های روز رو این جا ببینید !
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
آرشیو برنامه های خارجی و ایرانی - داغ داغ
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
زندگی آناهیتا نیکوکار ؛ جوان‌ ترین زن خلبان ایرانی !
زندگی جون بایز؛ ملکه موسیقی مردمی
زندگی بیژن سمندر؛ سراینده نامهربون و پریا
زندگی اندی ماری |از نجات از کشتار وحشیانه در کودکی تا لقب شوالیه!
زندگی مهدیه نساج و کمک همسرش برای خلق شخصیت مینو!!!
زندگی حسن آقامیری روحانی تلگرامی و نظر سید احمد خمینی درباره خلع لباس شدنش
نکات جالب زندگی لیدی گاگا | از تتو های عجیب تا حلقه ای گران قیمت!
زندگی نیکولا تسلا؛ از کلاه بزرگی که ادیسون سرش گذاشت تا برنده شدن مقابل ادیسون!
۴۰ نکته جذاب زندگی کیت بلانشت| از دوست صمیمی معروف تا خانم آمریکا!
زندگی جالب گریگوری مندل؛ از تحصیل با پول جهزیه خواهر تا عنوان پدر علم ژنتیک!
آشنایی با زندگی مایکل شوماخر به مناسبت تولد ۵ سالگی!
۴۰ نکته جذاب و خواندنی از زندگی مرلین مونرو که خیلی از آن ها را نمی دانید!
زندگی سجاد پوراحسان ؛ قربانی اتوبوس دانشگاه که کم نظیر بود!
زندگی مسعود صابری ؛از فامیل بودن با رسول صدر عاملی تا اجرای کنسرت پس از جراحی مغز و اعصاب!
ازدواج پرستو صالحی؛ همه فراز و فرود‌های یک سلبریتی در زندگی اش!
زندگی بابک فرزاد ، نخبه ایرانی که در غربت درگذشت
زندگی مریم مومن، فخرالزمان سریال بانوی عمارت
زندگی صغری خانی شهرآبادی؛ تنها بانوی پاکبان !
نکات جذاب زندگی جیک جیلنهال به مناسبت تولد ۳۸ سالگی او
زندگی جالب رودکی، پدر شعر فارسی
همه چیز درباره زندگی بهرام بیضایی ؛ روشنفکر فصل‌های سخت
زندگی پر فراز و نشیب ملک طباطبایی یا خانم‌ زاده؛ همسر مهندس بازرگان
یلدای طولانیِ سلطان قیر |همه چیز از زندگی تا اعدام حمیدرضا باقری درمنی !
زندگی کاتریونا گری؛ دختر شایسته ۲۰۱۸ |از نقاشی برای خیریه تا رقابت با دختر تراجنسیتی!
همه چیز از زندگی کارل لاگرفلد، سلطان مد جهان و رژیم غذایی جالبش
زندگی جالب و اعیانی ایرج میرزا، شاعرِ باحال و صریح الهجه مشروطه
۴۰ نکته خواندنی از زندگی اما استون به مناسبت تولد ۳۰ سالگی او
حقایق زندگی نیکی هیلی ، زن دشمن ایران در سازمان ملل
زندگی شاپرک شجری‌ زاده ؛ از خیابان انقلاب تا درخواست تحریم ایران در کانادا!
خاطرات کارمن؛ عروس ایرانی-سوئیسی بن‌لادن
زندگی احمدرضا دالوند؛ آخرین سخنان او پیش از درگذشت
زندگی پیام صابری | از مادرش که نشان لژیون دونور را در فرانسه گرفته تا ازدواج جنجالی با زیبا بروفه!
زندگی مشترک پریانکا چوپرا و نیک جوناس چگونه آغاز شد؟ | از آشنایی تا تور ۲۳ متری لباس عروس!
زندگی حسنا جلیل؛ جنجالی که این زن ۲۵ ساله در افغانستان به پا کرد
زندگی جو فریزر، بوکسور جنجالی که اولین شکست محمدعلی کلی را رقم زد!
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
فال حافظ
فال روزانه
زندگی سارا خادم الشریعه ؛ از شگفتی‌ سازی در جهان تا غوغا در بوندس لیگا!
زندگی سارا خادم الشریعه ؛ از شگفتی‌ سازی در جهان تا غوغا در بوندس لیگا!
زندگی آناهیتا نیکوکار ؛ جوان‌ ترین زن خلبان ایرانی !
زندگی آناهیتا نیکوکار ؛ جوان‌ ترین زن خلبان ایرانی !
زندگی جون بایز؛ ملکه موسیقی مردمی
زندگی جون بایز؛ ملکه موسیقی مردمی
زندگی بیژن سمندر؛ سراینده نامهربون و پریا
زندگی بیژن سمندر؛ سراینده نامهربون و پریا
زندگی اندی ماری |از نجات از کشتار وحشیانه در کودکی تا لقب شوالیه!
زندگی اندی ماری |از نجات از کشتار وحشیانه در کودکی تا لقب شوالیه!
زندگی مهدیه نساج و کمک همسرش برای خلق شخصیت مینو!!!
زندگی مهدیه نساج و کمک همسرش برای خلق شخصیت مینو!!!
زندگی حسن آقامیری روحانی تلگرامی و نظر سید احمد خمینی درباره خلع لباس شدنش
زندگی حسن آقامیری روحانی تلگرامی و نظر سید احمد خمینی درباره خلع لباس شدنش
نکات جالب زندگی لیدی گاگا | از تتو های عجیب تا حلقه ای گران قیمت!
نکات جالب زندگی لیدی گاگا | از تتو های عجیب تا حلقه ای گران قیمت!