وابستگی زیاد همسرم به من مرا دیوانه کرده است!

وابستگی زیاد همسرم به من مرا دیوانه کرده است!مهارت های زندگی
ماریه به شدت از بی نظمی و آشفتگی زندگی اش رنج می برد و معتقد است همسرش نه تنها باری از روی دوش او بر نمی دارد بلکه مجبور است وظایف همسرش را هم انجام دهد و جای آنها در زنگی شان با هم عوض شده.آیا این زندگی دوام می آورد؟ ● گفته های زن […]


وابستگی زیاد همسرم به من مرا دیوانه کرده است! ماریه به شدت از بی نظمی و آشفتگی زندگی اش رنج می برد و معتقد است همسرش نه تنها باری از روی دوش او بر نمی دارد بلکه مجبور است وظایف همسرش را هم انجام دهد و جای آنها در زنگی شان با هم عوض شده.آیا این زندگی دوام می آورد؟

● گفته های زن (ماریه می گوید)

من یک وکیل مدافع هستم و اغلب اوقات بسیار تحت فشار هستم ، زیرا باید مسیر طولانی را از محل کارم تا شهر خانه طی کنم . مجید در مدرسه ی شهر ما معلم هنر است و به طور معمول ساعت ۳ بعدازظهر کارش تمام می شود و به خانه می رود و باقی روز را با کار کردن روی نقاشیش سپری می کند عادلانه این است که او شام درست کند ولی غالبا آشپزخانه را درهم و برهم رها می کند و او نمی داند که من هنگام بازگشت به خانه به آرامش نیاز دارم تا از فشار وارده بر من کاسته شود ولی او مدام من را از اتاقی به اتاق دیگر دنبال می کند و دائم پشت سر هم سخن می گوید .

من فکر می کنم در رابطه ی ما من جای مرد هستم و شوهر من بجای زن ، زیرا من به دنبال فضای شخصی خود هستم و او همیشه نیازمند توجه و مهربانی .

آخر هفته ها از همه روزها بدتر است . او می خواهد همه کارها را به همراه من انجام دهد . از خریدهای بیرون گرفته تا خریدهای داخل منزل و هرچه او به من علاقه بیشتر نشان می دهد من بیشتر او را از خود می رانم . من فکر می کنم او بچه ی من است او خیلی باهوش و با استعداد است ولی همیشه باید قرارهای ملاقاتش را به او یادآور شوم ، او همچنین همه کارها را نیمه کاره رها می کند . هر چیز باید تعمیر شود، من تعمیر می کنم . قبض ها را من می پردازم و هرجا که بخواهیم برویم من رانندگی می کنم چرا که رانندگی او را عصبی می کند . او حتی در روابط زناشویی هم موفق نبود و هیچگاه تمایلی از خود نشان نمی داد با اینکه من راه حل هایی هم اجرا کردم ولی نیز کاری از پیش نبرد .

من قبل از ازدواج این مشکلات را پیش بینی نمی کردم .من در ازدواج خود به یک مرد مهربان و شیرین (مجید) روی آوردم .مجیدمعلم بود و من با او در یک جلسه مهمانی ، از یکدیگر خوشمان آمد . ما تقریبا هر روز قرار ملاقات می گذاشتیم سه ماه بعد با یک حلقه ای که خود آنرا ساخته بود از من خواستگاری کرد. ما دوران ماه عسل را به خوبی گذرانیدم و در کنار ساحل قدم می زدیم و خیلی لحظات رمانتیکی را سپری کردیم. اما مشکلات از روزی که ما برگشتیم آغاز شد، مجیددر تعطیلات تابستانی به سر می برد ولی من باید به دفتر کارم می رفتم . و هنگام بازگشت با جورابهای کثیف روی زمین ، ادویه های ریخته شده بروی میز آشپزخانه و قابلمه و بشقابهای نشسته ، روبرو می شوم.

من باید علیرغم کار در بیرون ، کارهای منزل را نیز انجام می دادم. در آغاز من عاشق چهره و کارهای رومانتیک او شده بودم، اما اکنون از وابستگی او در عذاب بودم و هر روز آرزو می کردم به زندگی قبلی خود باز گردم.

● گفته های مرد: ” آیا من می توانم ذهن را بخوانم”

مجید می گوید: ” من همیشه می ترسیدم که ماریه مرا ترک کند زیرا من نمی توانستم او را راضی کنم . ما برای بهبود روابط زناشوییمان روش هایی را امتحان کردیم ولی من دچار وحشت و اصظراب می شدم.

ما سه سال است که ازدواج کردیم ولی من فکر می کنم هیچ کاری را درست انجام نداده ام. بطور مثال سعی می کنم غذایی برای شام درست کنم ولی هنگامیکه ماریه به خانه بر می گردد از من بازخواست می کند که چرا ادویه ها هنوز روی میز آشپزخانه است. خوب من فکر می کنم جا گذاشتن ادویه ها به روی میز نمی تواند جرم بزرگی باشد.

قبل از ازدواج ماریه مرا می ستود ولی حالا بودن مرا نمی تواند تحمل کند. اگر سر صحبت را باز کنم او طفره می رود و مکان را ترک می کند. و اگر او را دنبال کنم نگاه غضبناکی به من می اندازد. خوب من مرد آماده به خدمتی نیستم، چه کار می شود کرد؟ در دوران مجردی به پسر همسایه پول می دادم و او برایم خرید می کرد و اگر دستشویی نقصی پیدا می کرد ، لوله کش را خبر می کردم اما در این مدتی که ماریه مستقل از خانواده اش دوران دانشجویی و تحصیلی اش را میگذرانیده همه کارهایش را خودش انجام می داده . تقریبا دو هفته ش پیش بود که من در حال آشپزی بودم که تلفن زنگ زد و مادر یکی از شاگردانم بود و پس از پایان مکالمه فراموش کردم کارم را به پایان رسانم و ظرفها و مواد غذایی همه در آشپزخانه باقی ماند. هنگامیکه ماریه به خانه آمد و با این وضعیت مواجه شد شروع به سرزنش من کرد که تو هیچگاه کارها را به اتمام نمی رسانی و تو درست مثل یک بچه هستی، همه مسئولیتها برگردن من است. من باید قبضها را پرداخت کنم، رانندگی کنم و تو تنها ایستاده ای و مرا نگاه می کنی . من با خود فکر کردم آخر من از کجا بدانم انجام این کارها او را آزار می دهد ؟ آیا من می توانم ذهن او را بخوانم ؟”

من با این موقعیتها بیگانه بودم زیرا والدین من عاشق یکدیگر بودند و به یکدیگر احترام می گذاشتند و مرا می پرستیدند زیرا من تنها فرزند آنها بودم ، هر هفته مرا به بازی فوتبال می بردند، برای یادگیری درس هنر مرا به کلاسهای متعدد میبردند و من فقط نقاشی ام را در سر می پروراندم. من با خانم های زیادی در ارتباط بودم ولی هیچگاه فکر نمی کردم روزی دوباره ازدواج کنم.

ولی روزی یکی از همکارانم ، قرار ملاقات من و ماریه را ترتیب داد و فردای آن روز دسته گلی برای ماریه فرستادم و ما ساعتها با یکدیگر صحبت می کردیم و من عاشق او شدم و او نیز عاشق من شد و ما قرار ازدواج گذاشتیم سه ماه بعد از او با حلقه ای ساخته ی دست خود ، خواستگاری کردم، او خیلی از دیدن حلقه شگفت زده شده بود، همه چیز به خوبی پیش رفت و ما ازدواج کریم . اما وضع بدین منوال نگذشت ما از همان ابتدا مشکل داشتیم . او شبها کتابی در دست می گرفت و به رختخواب می آمد من هم به تبعیت از او کتابی بر می داشتم و کنار او می خوابیدم ولی او پس از اندکی رو از ی من می گردانید و به خواب می رفت و بزرگترین مشکل ما روابط زناشویی بود. من نمی خواستم ماریه را از دست بدهم .

● گفته های مشاور: ” ترس از واماندگی ”

همانطور که ماریه اشاره کرد نقشهای این دو زوج در خانواده با یکدیگر جابجا شده است. ماریه که زنی بود مستقل ، آموخته بود همه کارها را به تنهایی انجام دهد و کاملا متکی به خود باشد ومجیدهم که به تنهایی زندگی می کرد احتیاج به مهر و محبت و آغوش خانواده داشت،مجیدنه در کودکی و نه در دوران تجرد یاد نگرفته بود چگونه کارهایش را انجام دهد و کارهای منزل را انجام دهد.

بنابراین وظایف کنونی خود را به خوبی نمی توانستم به پایان ببرم و این موضوع او را مشوش می کرد و این اضطراب و تشویش در هنگام خواب به خاطر ترس از شکست و واماندگی است و این ترس با رفتار ماریه مبنی بر استفاده از راههای دیگر برای روابط زناشویی تشدید شده است.

من به آنها پیش نهاد کردم هنگام رفتن به رختخواب ، مطالعه نکنند و خیلی ریلکس بخوابند و یکدیگر را در آغوش بگیرند.

یک اتفاق جالب که هر دوی آنها را به گریه انداخت . راه کار جدید من بود. من از آن دو خواستم بطور جداگانه که سه مشکل خود را بر حسب اولویت به روی تابلویی دفتر من یادداشت کنند. هر دو آنها خندیدند حتی دریافتند یادداشتها هر دو مثل هم است. مشکل اول ماریه حاکی از آن بود که مجیدهمیشه به دنبال اوست و یک لحظه او را تنها نمی گذارد و مجیدنوشته بود، ماریه همیشه از او فرار می کند و حاضر به صحبت با او نیست . مشکل دوم ماریه تمیز نکردن آشپزخانه پس از پخت غذا بود و در یادداشت مجید تشویق نشدن از طرف ماریه پس از پختن غذا بود. سومین مشکل ماریه این بود که مجیدکارهایی را که مربوط به مرد خانه است انجام نمی دهد و سومین مشکل مجیداین بود که ماریه از او انتظار دارد کارهایی را که تا به حال انجام نداده انجام دهد.

وقتی آنها نوشته ها را با صدای بلند خواندند ، آنها متوجه شدند که چقدر مشکلاتشان کم ارزش است . من به آنها گفتم که در نظر دارم در جلسه های آینده به آنها روش برخورد با یکدیگر را یاد بدهم. بطور مثال ماریه به جای خرده گیری از مجید به مسائل شخصی خود بپردازد ومجید نیز به دلایل ماریه برای تنها بودن گوش کند و به او فرصت دهد تا ماریه هم مجیدرا نرجاند. ماریه اذعان داشت من هیچگاه قبل از ازدواج با مجید فکر نمی کردم همه مسئولیتها بر دوش من باشد و دچار کمر درد شوم. در این هنگام مجید دستانش را به معنای حمایت دور شانه ی ماریه گره کرد و به او گفت : عزیزم من همیشه پشتیبان تو هستم و از این به بعد هر دو با هم کار می کنیم. من از این تغییر بسیار شگفت زده شدم. من به ماریه یاد دادم به جای اینکه هنگام صحبت کردن ناگهان مجیدرا ترک کند به او بگوید الان وقت خوبی برای صحبت کردن نیست و تقابلا مجیدمی بایست درک می کرد و اگر سخن مهمی برای گفتن داشت، بصورت موجز و کوتاه آنرا ارائه می کرد.

مشکل اداره ی امور منزل هم حل شد زیرا ماریه با گرفتن شخصی برای انجام امور منزل موافقت کرد و اظهار کرد : ” من علیرغم شکایت از انجام کارهای مالی خانه از اینکار لذت می برم و دوست دارم متصدی امور مالی خانه باشم.”

در قبال این مسوولیتها نیزمجیداعلام آمادگی جهت تهیه شام کرد که هر دو مثل یک خانواده ای خوشبخت با هم شام صرف نمایند.

آخرین مرتبه ای که این زوج را دیدم ،مجیداز نمایشگاه انفرادی که در حال آماده سازی آن بود بسیار خوشحال بود و می گفت بالاخره رویای من به واقعیت پیوست و همه چیز عملی است و به همین دلیل من خالق آثار خوبی شدم.و ماریه مغرور اعلام کرد:” این ها بهترین نقاشی های او بود که تا به حال کشیده است. و من ترجیح می دهم او به کار نقاشی بپردازد تا کارهای منزل.

www.aftab.ir

2010-11-09 / گردآوری:

نو عروس

نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
گذری بر زندگی نامه رضا نیازمند؛ ژنرال صنعت ایرانگذری بر زندگی نامه رضا نیازمند؛ ژنرال صنعت ایران
جهانگیر کوثری | از زندگی شخصی تا ناجوانمردی در حق خودش و دخترش!جهانگیر کوثری | از زندگی شخصی تا ناجوانمردی در حق خودش و دخترش!
عفت مرعشی ، همسر آیت‌الله اکبر هاشمی‌ رفسنجانی از خاطرات زندگی با ایشان می گویدعفت مرعشی ، همسر آیت‌الله اکبر هاشمی‌ رفسنجانی از خاطرات زندگی با ایشان می گوید
حاشیه‌ های زندگی خصوصی جمال خاشقجی | از همسر اول تا ثبت ازدواج چهارم که باعث مرگش شد!حاشیه‌ های زندگی خصوصی جمال خاشقجی | از همسر اول تا ثبت ازدواج چهارم که باعث مرگش شد!
گذری بر زندگی نانسی عجرم؛ با نفوذترین خواننده زن عربگذری بر زندگی نانسی عجرم؛ با نفوذترین خواننده زن عرب
حسن تفتیان از زندگی کاری اش می گوید،خیلی‌ها به من میگ میگ می‌گویند!حسن تفتیان از زندگی کاری اش می گوید،خیلی‌ها به من میگ میگ می‌گویند!
زندگی جالب خواهران عبدالعزیز | نسخه خاورمیانه ای کارداشیان ها!زندگی جالب خواهران عبدالعزیز | نسخه خاورمیانه ای کارداشیان ها!
همه چیز درباره زندگی آگاتا کریستی ؛ ملکه جنایت!همه چیز درباره زندگی آگاتا کریستی ؛ ملکه جنایت!
۳ درس زیبا از سبک زندگی حضرت محمد (ص)، امام حسن مجتبی و امام رضا (ع)۳ درس زیبا از سبک زندگی حضرت محمد (ص)، امام حسن مجتبی و امام رضا (ع)
زندگی حرفه ای عادل فردوسی‌ پور؛ تنها سوپراستار فوتبالی تلویزیونزندگی حرفه ای عادل فردوسی‌ پور؛ تنها سوپراستار فوتبالی تلویزیون
زندگی منوچهر آتشی | از زنی که عاشقش شد تا دخترش که احوالش را نمی پرسید!زندگی منوچهر آتشی | از زنی که عاشقش شد تا دخترش که احوالش را نمی پرسید!
زندگی محمد بن سلمان | از ناشی گری در ولیعهدی تا اصلاحات و شبه کودتا!زندگی محمد بن سلمان | از ناشی گری در ولیعهدی تا اصلاحات و شبه کودتا!
زندگی کوروش یغمایی؛ پدر موسیقی راک ایران و خالق گل یخ!زندگی کوروش یغمایی؛ پدر موسیقی راک ایران و خالق گل یخ!
زندگی محمدرضا هدایتی؛ از طغرل و پسرعمه زا تا کلاه برداری از اوزندگی محمدرضا هدایتی؛ از طغرل و پسرعمه زا تا کلاه برداری از او
زندگی احمدرضا دالوند؛ آخرین سخنان او پیش از درگذشتزندگی احمدرضا دالوند؛ آخرین سخنان او پیش از درگذشت
زندگی امین تارخ؛ از تولد وسط کودتا تا آقا معلم بازیگران ایرانی!زندگی امین تارخ؛ از تولد وسط کودتا تا آقا معلم بازیگران ایرانی!
۴۰ نکته جالب از زندگی ویل اسمیت به مناسبت تولد ۵۰ سالگی او۴۰ نکته جالب از زندگی ویل اسمیت به مناسبت تولد ۵۰ سالگی او
ناتالی وود | زندگی ناتالی وود ؛ بازیگری که هیچ وقت معمای مرگ تراژدیک و مرموزش مشخص نشد!ناتالی وود | زندگی ناتالی وود ؛ بازیگری که هیچ وقت معمای مرگ تراژدیک و مرموزش مشخص نشد!
گذری بر زندگی پل نیومن؛ ستاره‌ای که به اسکار رودست زدگذری بر زندگی پل نیومن؛ ستاره‌ای که به اسکار رودست زد
آشنایی با زندگی دیدیه دروگبا به بهانه خداحافظی سفیر صلح و عشق و آفریقا از فوتبالآشنایی با زندگی دیدیه دروگبا به بهانه خداحافظی سفیر صلح و عشق و آفریقا از فوتبال
زندگی شهرام جزایری ؛ مردِ فرار های ناکام از کشور!| از نبوغِ بالا تا دستگیری در کانتینر عدس!زندگی شهرام جزایری ؛ مردِ فرار های ناکام از کشور!| از نبوغِ بالا تا دستگیری در کانتینر عدس!
ایرج حسابی از زندگی شخصی پدر می گوید ، پدرم و اینشتین دوست صمیمی بوده‌اندایرج حسابی از زندگی شخصی پدر می گوید ، پدرم و اینشتین دوست صمیمی بوده‌اند
مجید انتظامی از زندگی اش می گوید ؛ هنرمندی که با ملودی، خاطره می‌سازدمجید انتظامی از زندگی اش می گوید ؛ هنرمندی که با ملودی، خاطره می‌سازد
زندگی کاتریونا گری؛ دختر شایسته ۲۰۱۸ |از نقاشی برای خیریه تا رقابت با دختر تراجنسیتی!زندگی کاتریونا گری؛ دختر شایسته ۲۰۱۸ |از نقاشی برای خیریه تا رقابت با دختر تراجنسیتی!
شصت و هفتمین رقابت‌های دختر شایسته Miss Universe در بانکوک برگزار شد. کاتریونا گری از کشور فیلیپین، به عنوان دختر شایسته سال ۲۰۱۸ انتخاب شد.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
حقایق زندگی نیکی هیلی ، زن دشمن ایران در سازمان ملل
زندگی شاپرک شجری‌ زاده ؛ از خیابان انقلاب تا درخواست تحریم ایران در کانادا!
خاطرات کارمن؛ عروس ایرانی-سوئیسی بن‌لادن
زندگی احمدرضا دالوند؛ آخرین سخنان او پیش از درگذشت
زندگی پیام صابری | از مادرش که نشان لژیون دونور را در فرانسه گرفته تا ازدواج جنجالی با زیبا بروفه!
زندگی مشترک پریانکا چوپرا و نیک جوناس چگونه آغاز شد؟ | از آشنایی تا تور ۲۳ متری لباس عروس!
زندگی حسنا جلیل؛ جنجالی که این زن ۲۵ ساله در افغانستان به پا کرد
زندگی جو فریزر، بوکسور جنجالی که اولین شکست محمدعلی کلی را رقم زد!
زندگی کوروش یغمایی؛ پدر موسیقی راک ایران و خالق گل یخ!
۱۶ نکته جالب از زندگی رابرت دنیرو که از آن ها بی خبرید!
نگاهی به زندگی اوشین و شایعه مرگش ، یوکو تاناکا چکونه زندگی کرده است؟
زندگی سیدجلال حسینی؛ خداحافظی با سوپرمن تیم ملی
زندگی جورج بوش پدر؛ از ریاست جمهوری تا بدرفتاری جنسی و جوک های رکیک!
زندگی امیرعلی اکبری | شکارچی خرس لهستان و غول روسیه
زندگی جالب پرهام مقصودلو ، جانشین احتمالی کاسپارف!
بیوگرافی باب دیلن؛ از نفرت از پدر و مادرش تا تصادف ، سیاست و نوبل !
نکته های باورنکردنی در مورد نیمه پنهان زندگی جنیفر لارنس
رازهای زندگی خصوصی هیو جکمن و همسرش | از ۱۳ سال اختلاف سنی تا ممنوع کردن همکاری با آنجلینا جولی توسط همسرش!
نکات جالبی از زندگی اسکارلت جوهانسون به مناسبت تولد ۳۴ سالگی او
زندگی منوچهر آتشی | از زنی که عاشقش شد تا دخترش که احوالش را نمی پرسید!
زندگی سعید راد، از نظر جالبش درباره خسرو شکیبایی تا فاتح ۵۰ ساله قلبها و گیشه ها!
آشنایی با زندگی صادق هدایت ؛ آیا هدایت هم….؟
زندگی آن ماری سلامه، بازیگر نقش ساره در حوالی پاییز
زندگی نگین میرصالحی؛ صاحب برند گیسو و بهترین فشن بلاگر اروپا
آشنایی با زندگی دیدیه دروگبا به بهانه خداحافظی سفیر صلح و عشق و آفریقا از فوتبال
از زندگی ادریس البا جذاب‌ترین مرد ۲۰۱۸ بیشتر بدانیم
۴۰ نکته خواندنی از زندگی اما استون به مناسبت تولد ۳۰ سالگی او
۳ درس زیبا از سبک زندگی حضرت محمد (ص)، امام حسن مجتبی و امام رضا (ع)
همه چیز درباره زندگی آگاتا کریستی ؛ ملکه جنایت!
زندگی قیصر امین‌ پور به بهانه سالگرد درگذشتش؛ شاعر عاشقانه‌ها
زندگی وحید خزایی و داوود هزینه؛ شاخ‌ های اینستا که آواره شدند!
زندگی محمدرضا ژاله ؛ پدیده اینستاگرامی ؛ ول کنم به چشات اتصالی کرده!
زندگی جالب خواهران عبدالعزیز | نسخه خاورمیانه ای کارداشیان ها!
زندگی کایلی جنر ؛نگاهی به ولخرجی‌ های میلیون دلاری کایلی جنر | از سیسمونی لوکس تا مژه مصنوعی گرون!
زندگی علیرضا بیرانوند از لرستان؛ بهترین بازیکن سال آسیا!
گالری آرایش عروس
خرید اینترنتی بلیط هواپیما ( ارزان تر از همه جا )
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
زندگی کاتریونا گری؛ دختر شایسته ۲۰۱۸ |از نقاشی برای خیریه تا رقابت با دختر تراجنسیتی!
زندگی کاتریونا گری؛ دختر شایسته ۲۰۱۸ |از نقاشی برای خیریه تا رقابت با دختر تراجنسیتی!
حقایق زندگی نیکی هیلی ، زن دشمن ایران در سازمان ملل
حقایق زندگی نیکی هیلی ، زن دشمن ایران در سازمان ملل
زندگی شاپرک شجری‌ زاده ؛ از خیابان انقلاب تا درخواست تحریم ایران در کانادا!
زندگی شاپرک شجری‌ زاده ؛ از خیابان انقلاب تا درخواست تحریم ایران در کانادا!
خاطرات کارمن؛ عروس ایرانی-سوئیسی بن‌لادن
خاطرات کارمن؛ عروس ایرانی-سوئیسی بن‌لادن
زندگی احمدرضا دالوند؛ آخرین سخنان او پیش از درگذشت
زندگی احمدرضا دالوند؛ آخرین سخنان او پیش از درگذشت
زندگی پیام صابری | از مادرش که نشان لژیون دونور را در فرانسه گرفته تا ازدواج جنجالی با زیبا بروفه!
زندگی پیام صابری | از مادرش که نشان لژیون دونور را در فرانسه گرفته تا ازدواج جنجالی با زیبا بروفه!
زندگی مشترک پریانکا چوپرا و نیک جوناس چگونه آغاز شد؟ | از آشنایی تا تور ۲۳ متری لباس عروس!
زندگی مشترک پریانکا چوپرا و نیک جوناس چگونه آغاز شد؟ | از آشنایی تا تور ۲۳ متری لباس عروس!
زندگی حسنا جلیل؛ جنجالی که این زن ۲۵ ساله در افغانستان به پا کرد
زندگی حسنا جلیل؛ جنجالی که این زن ۲۵ ساله در افغانستان به پا کرد
فیلم پرشین ویامیران پرواز