وابستگی زیاد همسرم به من مرا دیوانه کرده است!

وابستگی زیاد همسرم به من مرا دیوانه کرده است!مهارت های زندگی
ماریه به شدت از بی نظمی و آشفتگی زندگی اش رنج می برد و معتقد است همسرش نه تنها باری از روی دوش او بر نمی دارد بلکه مجبور است وظایف همسرش را هم انجام دهد و جای آنها در زنگی شان با هم عوض شده.آیا این زندگی دوام می آورد؟ ● گفته های زن […]


وابستگی زیاد همسرم به من مرا دیوانه کرده است! ماریه به شدت از بی نظمی و آشفتگی زندگی اش رنج می برد و معتقد است همسرش نه تنها باری از روی دوش او بر نمی دارد بلکه مجبور است وظایف همسرش را هم انجام دهد و جای آنها در زنگی شان با هم عوض شده.آیا این زندگی دوام می آورد؟

● گفته های زن (ماریه می گوید)

من یک وکیل مدافع هستم و اغلب اوقات بسیار تحت فشار هستم ، زیرا باید مسیر طولانی را از محل کارم تا شهر خانه طی کنم . مجید در مدرسه ی شهر ما معلم هنر است و به طور معمول ساعت ۳ بعدازظهر کارش تمام می شود و به خانه می رود و باقی روز را با کار کردن روی نقاشیش سپری می کند عادلانه این است که او شام درست کند ولی غالبا آشپزخانه را درهم و برهم رها می کند و او نمی داند که من هنگام بازگشت به خانه به آرامش نیاز دارم تا از فشار وارده بر من کاسته شود ولی او مدام من را از اتاقی به اتاق دیگر دنبال می کند و دائم پشت سر هم سخن می گوید .

من فکر می کنم در رابطه ی ما من جای مرد هستم و شوهر من بجای زن ، زیرا من به دنبال فضای شخصی خود هستم و او همیشه نیازمند توجه و مهربانی .

آخر هفته ها از همه روزها بدتر است . او می خواهد همه کارها را به همراه من انجام دهد . از خریدهای بیرون گرفته تا خریدهای داخل منزل و هرچه او به من علاقه بیشتر نشان می دهد من بیشتر او را از خود می رانم . من فکر می کنم او بچه ی من است او خیلی باهوش و با استعداد است ولی همیشه باید قرارهای ملاقاتش را به او یادآور شوم ، او همچنین همه کارها را نیمه کاره رها می کند . هر چیز باید تعمیر شود، من تعمیر می کنم . قبض ها را من می پردازم و هرجا که بخواهیم برویم من رانندگی می کنم چرا که رانندگی او را عصبی می کند . او حتی در روابط زناشویی هم موفق نبود و هیچگاه تمایلی از خود نشان نمی داد با اینکه من راه حل هایی هم اجرا کردم ولی نیز کاری از پیش نبرد .

من قبل از ازدواج این مشکلات را پیش بینی نمی کردم .من در ازدواج خود به یک مرد مهربان و شیرین (مجید) روی آوردم .مجیدمعلم بود و من با او در یک جلسه مهمانی ، از یکدیگر خوشمان آمد . ما تقریبا هر روز قرار ملاقات می گذاشتیم سه ماه بعد با یک حلقه ای که خود آنرا ساخته بود از من خواستگاری کرد. ما دوران ماه عسل را به خوبی گذرانیدم و در کنار ساحل قدم می زدیم و خیلی لحظات رمانتیکی را سپری کردیم. اما مشکلات از روزی که ما برگشتیم آغاز شد، مجیددر تعطیلات تابستانی به سر می برد ولی من باید به دفتر کارم می رفتم . و هنگام بازگشت با جورابهای کثیف روی زمین ، ادویه های ریخته شده بروی میز آشپزخانه و قابلمه و بشقابهای نشسته ، روبرو می شوم.

من باید علیرغم کار در بیرون ، کارهای منزل را نیز انجام می دادم. در آغاز من عاشق چهره و کارهای رومانتیک او شده بودم، اما اکنون از وابستگی او در عذاب بودم و هر روز آرزو می کردم به زندگی قبلی خود باز گردم.

● گفته های مرد: ” آیا من می توانم ذهن را بخوانم”

مجید می گوید: ” من همیشه می ترسیدم که ماریه مرا ترک کند زیرا من نمی توانستم او را راضی کنم . ما برای بهبود روابط زناشوییمان روش هایی را امتحان کردیم ولی من دچار وحشت و اصظراب می شدم.

ما سه سال است که ازدواج کردیم ولی من فکر می کنم هیچ کاری را درست انجام نداده ام. بطور مثال سعی می کنم غذایی برای شام درست کنم ولی هنگامیکه ماریه به خانه بر می گردد از من بازخواست می کند که چرا ادویه ها هنوز روی میز آشپزخانه است. خوب من فکر می کنم جا گذاشتن ادویه ها به روی میز نمی تواند جرم بزرگی باشد.

قبل از ازدواج ماریه مرا می ستود ولی حالا بودن مرا نمی تواند تحمل کند. اگر سر صحبت را باز کنم او طفره می رود و مکان را ترک می کند. و اگر او را دنبال کنم نگاه غضبناکی به من می اندازد. خوب من مرد آماده به خدمتی نیستم، چه کار می شود کرد؟ در دوران مجردی به پسر همسایه پول می دادم و او برایم خرید می کرد و اگر دستشویی نقصی پیدا می کرد ، لوله کش را خبر می کردم اما در این مدتی که ماریه مستقل از خانواده اش دوران دانشجویی و تحصیلی اش را میگذرانیده همه کارهایش را خودش انجام می داده . تقریبا دو هفته ش پیش بود که من در حال آشپزی بودم که تلفن زنگ زد و مادر یکی از شاگردانم بود و پس از پایان مکالمه فراموش کردم کارم را به پایان رسانم و ظرفها و مواد غذایی همه در آشپزخانه باقی ماند. هنگامیکه ماریه به خانه آمد و با این وضعیت مواجه شد شروع به سرزنش من کرد که تو هیچگاه کارها را به اتمام نمی رسانی و تو درست مثل یک بچه هستی، همه مسئولیتها برگردن من است. من باید قبضها را پرداخت کنم، رانندگی کنم و تو تنها ایستاده ای و مرا نگاه می کنی . من با خود فکر کردم آخر من از کجا بدانم انجام این کارها او را آزار می دهد ؟ آیا من می توانم ذهن او را بخوانم ؟”

من با این موقعیتها بیگانه بودم زیرا والدین من عاشق یکدیگر بودند و به یکدیگر احترام می گذاشتند و مرا می پرستیدند زیرا من تنها فرزند آنها بودم ، هر هفته مرا به بازی فوتبال می بردند، برای یادگیری درس هنر مرا به کلاسهای متعدد میبردند و من فقط نقاشی ام را در سر می پروراندم. من با خانم های زیادی در ارتباط بودم ولی هیچگاه فکر نمی کردم روزی دوباره ازدواج کنم.

ولی روزی یکی از همکارانم ، قرار ملاقات من و ماریه را ترتیب داد و فردای آن روز دسته گلی برای ماریه فرستادم و ما ساعتها با یکدیگر صحبت می کردیم و من عاشق او شدم و او نیز عاشق من شد و ما قرار ازدواج گذاشتیم سه ماه بعد از او با حلقه ای ساخته ی دست خود ، خواستگاری کردم، او خیلی از دیدن حلقه شگفت زده شده بود، همه چیز به خوبی پیش رفت و ما ازدواج کریم . اما وضع بدین منوال نگذشت ما از همان ابتدا مشکل داشتیم . او شبها کتابی در دست می گرفت و به رختخواب می آمد من هم به تبعیت از او کتابی بر می داشتم و کنار او می خوابیدم ولی او پس از اندکی رو از ی من می گردانید و به خواب می رفت و بزرگترین مشکل ما روابط زناشویی بود. من نمی خواستم ماریه را از دست بدهم .

● گفته های مشاور: ” ترس از واماندگی ”

همانطور که ماریه اشاره کرد نقشهای این دو زوج در خانواده با یکدیگر جابجا شده است. ماریه که زنی بود مستقل ، آموخته بود همه کارها را به تنهایی انجام دهد و کاملا متکی به خود باشد ومجیدهم که به تنهایی زندگی می کرد احتیاج به مهر و محبت و آغوش خانواده داشت،مجیدنه در کودکی و نه در دوران تجرد یاد نگرفته بود چگونه کارهایش را انجام دهد و کارهای منزل را انجام دهد.

بنابراین وظایف کنونی خود را به خوبی نمی توانستم به پایان ببرم و این موضوع او را مشوش می کرد و این اضطراب و تشویش در هنگام خواب به خاطر ترس از شکست و واماندگی است و این ترس با رفتار ماریه مبنی بر استفاده از راههای دیگر برای روابط زناشویی تشدید شده است.

من به آنها پیش نهاد کردم هنگام رفتن به رختخواب ، مطالعه نکنند و خیلی ریلکس بخوابند و یکدیگر را در آغوش بگیرند.

یک اتفاق جالب که هر دوی آنها را به گریه انداخت . راه کار جدید من بود. من از آن دو خواستم بطور جداگانه که سه مشکل خود را بر حسب اولویت به روی تابلویی دفتر من یادداشت کنند. هر دو آنها خندیدند حتی دریافتند یادداشتها هر دو مثل هم است. مشکل اول ماریه حاکی از آن بود که مجیدهمیشه به دنبال اوست و یک لحظه او را تنها نمی گذارد و مجیدنوشته بود، ماریه همیشه از او فرار می کند و حاضر به صحبت با او نیست . مشکل دوم ماریه تمیز نکردن آشپزخانه پس از پخت غذا بود و در یادداشت مجید تشویق نشدن از طرف ماریه پس از پختن غذا بود. سومین مشکل ماریه این بود که مجیدکارهایی را که مربوط به مرد خانه است انجام نمی دهد و سومین مشکل مجیداین بود که ماریه از او انتظار دارد کارهایی را که تا به حال انجام نداده انجام دهد.

وقتی آنها نوشته ها را با صدای بلند خواندند ، آنها متوجه شدند که چقدر مشکلاتشان کم ارزش است . من به آنها گفتم که در نظر دارم در جلسه های آینده به آنها روش برخورد با یکدیگر را یاد بدهم. بطور مثال ماریه به جای خرده گیری از مجید به مسائل شخصی خود بپردازد ومجید نیز به دلایل ماریه برای تنها بودن گوش کند و به او فرصت دهد تا ماریه هم مجیدرا نرجاند. ماریه اذعان داشت من هیچگاه قبل از ازدواج با مجید فکر نمی کردم همه مسئولیتها بر دوش من باشد و دچار کمر درد شوم. در این هنگام مجید دستانش را به معنای حمایت دور شانه ی ماریه گره کرد و به او گفت : عزیزم من همیشه پشتیبان تو هستم و از این به بعد هر دو با هم کار می کنیم. من از این تغییر بسیار شگفت زده شدم. من به ماریه یاد دادم به جای اینکه هنگام صحبت کردن ناگهان مجیدرا ترک کند به او بگوید الان وقت خوبی برای صحبت کردن نیست و تقابلا مجیدمی بایست درک می کرد و اگر سخن مهمی برای گفتن داشت، بصورت موجز و کوتاه آنرا ارائه می کرد.

مشکل اداره ی امور منزل هم حل شد زیرا ماریه با گرفتن شخصی برای انجام امور منزل موافقت کرد و اظهار کرد : ” من علیرغم شکایت از انجام کارهای مالی خانه از اینکار لذت می برم و دوست دارم متصدی امور مالی خانه باشم.”

در قبال این مسوولیتها نیزمجیداعلام آمادگی جهت تهیه شام کرد که هر دو مثل یک خانواده ای خوشبخت با هم شام صرف نمایند.

آخرین مرتبه ای که این زوج را دیدم ،مجیداز نمایشگاه انفرادی که در حال آماده سازی آن بود بسیار خوشحال بود و می گفت بالاخره رویای من به واقعیت پیوست و همه چیز عملی است و به همین دلیل من خالق آثار خوبی شدم.و ماریه مغرور اعلام کرد:” این ها بهترین نقاشی های او بود که تا به حال کشیده است. و من ترجیح می دهم او به کار نقاشی بپردازد تا کارهای منزل.

www.aftab.ir

2010-11-09 / گردآوری:
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
زندگی فرانک دارابونت ؛ خالق برترین های جهان | از رستگاری در شاوشنک تا مردگان متحرکزندگی فرانک دارابونت ؛ خالق برترین های جهان | از رستگاری در شاوشنک تا مردگان متحرک
زندگی سارا خادم الشریعه ؛ از شگفتی‌ سازی در جهان تا غوغا در بوندس لیگا!زندگی سارا خادم الشریعه ؛ از شگفتی‌ سازی در جهان تا غوغا در بوندس لیگا!
زندگی دزیره اخوان ؛ چهره‌ ای جهانی که بدون کمک گرفتن از زیبایی موفق شده!زندگی دزیره اخوان ؛ چهره‌ ای جهانی که بدون کمک گرفتن از زیبایی موفق شده!
نکات جذاب زندگی لئوناردو دی کاپریو | از زمان عجیب ازدواجش تا فقر در کودکی!نکات جذاب زندگی لئوناردو دی کاپریو | از زمان عجیب ازدواجش تا فقر در کودکی!
زندگی شادی کرم‌ رودی؛ مادرِ معتادِ فیلم سینمایی دارکوبزندگی شادی کرم‌ رودی؛ مادرِ معتادِ فیلم سینمایی دارکوب
آشنایی با زندگی مایکل شوماخر به مناسبت تولد ۵ سالگی!آشنایی با زندگی مایکل شوماخر به مناسبت تولد ۵ سالگی!
زندگی بهروز بوچانی در جزیره مانوس| از ساخت فیلم مستند تا بردن گران ترین جایزه ادبی!زندگی بهروز بوچانی در جزیره مانوس| از ساخت فیلم مستند تا بردن گران ترین جایزه ادبی!
زندگی سیدجلال حسینی؛ خداحافظی با سوپرمن تیم ملیزندگی سیدجلال حسینی؛ خداحافظی با سوپرمن تیم ملی
نگاهی به زندگی اوشین و شایعه مرگش ، یوکو تاناکا چکونه زندگی کرده است؟نگاهی به زندگی اوشین و شایعه مرگش ، یوکو تاناکا چکونه زندگی کرده است؟
مادر ترزا؛ از خانواده‌ ای فوق العاده ثروتمند تا زندگی در کنار فقرا !مادر ترزا؛ از خانواده‌ ای فوق العاده ثروتمند تا زندگی در کنار فقرا !
۴۰ نکته خواندنی از زندگی مونیکا بلوچی در تولد ۵۴ سالگی او۴۰ نکته خواندنی از زندگی مونیکا بلوچی در تولد ۵۴ سالگی او
نکته های باورنکردنی در مورد نیمه پنهان زندگی جنیفر لارنسنکته های باورنکردنی در مورد نیمه پنهان زندگی جنیفر لارنس
زندگی محمد بحرانی در ایام جام جهانی |با جناب خان به جام جهانی میرومزندگی محمد بحرانی در ایام جام جهانی |با جناب خان به جام جهانی میروم
زندگی آناشید حسینی ؛ عروس جنجالی و برند بازِ سفیر ایران !زندگی آناشید حسینی ؛ عروس جنجالی و برند بازِ سفیر ایران !
۴۰ نکته خواندنی از زندگی اما استون به مناسبت تولد ۳۰ سالگی او۴۰ نکته خواندنی از زندگی اما استون به مناسبت تولد ۳۰ سالگی او
کوکسل بابا و زندگی جالبش ؛ کوچولوی بی‌اعصاب ولی محبوب فضای مجازی!کوکسل بابا و زندگی جالبش ؛ کوچولوی بی‌اعصاب ولی محبوب فضای مجازی!
ناگفته‌های زندگی شخصی بیانسه | از اجداد برده دار تا تناسب اندام بعد از بارداری!ناگفته‌های زندگی شخصی بیانسه | از اجداد برده دار تا تناسب اندام بعد از بارداری!
زندگی پیام صابری | از مادرش که نشان لژیون دونور را در فرانسه گرفته تا ازدواج جنجالی با زیبا بروفه!زندگی پیام صابری | از مادرش که نشان لژیون دونور را در فرانسه گرفته تا ازدواج جنجالی با زیبا بروفه!
زندگی مهدیه نساج و کمک همسرش برای خلق شخصیت مینو!!!زندگی مهدیه نساج و کمک همسرش برای خلق شخصیت مینو!!!
زندگی فرانک دارابونت ؛ خالق برترین های جهان | از رستگاری در شاوشنک تا مردگان متحرکزندگی فرانک دارابونت ؛ خالق برترین های جهان | از رستگاری در شاوشنک تا مردگان متحرک
چه‌کسی تصور می‌کرد کودکی که در زمستان سرد سال ۱۹۵۹ در اردوگاه پناه‌جویان مون‌ بلیار فرانسه به‌دنیا آمد، روزی کارگردان برترین فیلم تاریخ سینما یعنی رستگاری در شاوشنک خواهد شد؟ سریال مردگان متحرک و فیلم های مه و مسیر سبز از دیگر آثار درخشان و پرشمار این کارگردان می باشد.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
فال حافظ
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
حقایق تلخ و زشت زندگی لیدی گاگا | از بیماری مزمن تا آزار جنسی!
زندگی سارا خادم الشریعه ؛ از شگفتی‌ سازی در جهان تا غوغا در بوندس لیگا!
بیوگرافی مونا سپهری ؛ فرد کلیدی هولدینگ رنو – نیسان
زندگی جالب یونس دلفی ؛ CR7 وطنی| از شوش تا بلژیک!
رازهای زندگی رزا لوکزامبورگ و جسدی که به جای او دفن شد!
نکات جذاب زندگی لئوناردو دی کاپریو | از زمان عجیب ازدواجش تا فقر در کودکی!
ناگفته های زندگی حسین فردوست پس از دستگیری و بازداشت!
زندگی بهروز بوچانی در جزیره مانوس| از ساخت فیلم مستند تا بردن گران ترین جایزه ادبی!
حکایت زندگی محراب شاهرخی | از خودکشی در سال مرگ تختی تا درگذشت در تنهایی !
۱۴ نکته خواندنی از زندگی کری گرانت به مناسبت تولد ۱۱۵ سالگی اش!
نکات جذاب زندگی جیک جیلنهال به مناسبت تولد ۳۸ سالگی او
زندگی سوفی ترنر و ماجرای عجیب انتخابش در نقش سانسا به خاطر فالوورهایش!
زندگی جالب قدیمی‌ ترین غسال بهشت‌ زهرا (س) | از کار در دامداری تا غسل شهید چمران!
زندگی سارا خادم الشریعه و جایزه بزرگی که برنده شد
زندگی آناهیتا نیکوکار ؛ جوان‌ ترین زن خلبان ایرانی !
زندگی جون بایز؛ ملکه موسیقی مردمی
زندگی بیژن سمندر؛ سراینده نامهربون و پریا
زندگی اندی ماری |از نجات از کشتار وحشیانه در کودکی تا لقب شوالیه!
زندگی مهدیه نساج و کمک همسرش برای خلق شخصیت مینو!!!
زندگی حسن آقامیری روحانی تلگرامی و نظر سید احمد خمینی درباره خلع لباس شدنش
نکات جالب زندگی لیدی گاگا | از تتو های عجیب تا حلقه ای گران قیمت!
زندگی نیکولا تسلا؛ از کلاه بزرگی که ادیسون سرش گذاشت تا برنده شدن مقابل ادیسون!
۴۰ نکته جذاب زندگی کیت بلانشت| از دوست صمیمی معروف تا خانم آمریکا!
زندگی جالب گریگوری مندل؛ از تحصیل با پول جهزیه خواهر تا عنوان پدر علم ژنتیک!
آشنایی با زندگی مایکل شوماخر به مناسبت تولد ۵ سالگی!
۴۰ نکته جذاب و خواندنی از زندگی مرلین مونرو که خیلی از آن ها را نمی دانید!
زندگی سجاد پوراحسان ؛ قربانی اتوبوس دانشگاه که کم نظیر بود!
زندگی مسعود صابری ؛از فامیل بودن با رسول صدر عاملی تا اجرای کنسرت پس از جراحی مغز و اعصاب!
ازدواج پرستو صالحی؛ همه فراز و فرود‌های یک سلبریتی در زندگی اش!
زندگی بابک فرزاد ، نخبه ایرانی که در غربت درگذشت
زندگی مریم مومن، فخرالزمان سریال بانوی عمارت
زندگی صغری خانی شهرآبادی؛ تنها بانوی پاکبان !
زندگی جالب رودکی، پدر شعر فارسی
همه چیز درباره زندگی بهرام بیضایی ؛ روشنفکر فصل‌های سخت
زندگی پر فراز و نشیب ملک طباطبایی یا خانم‌ زاده؛ همسر مهندس بازرگان
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
فال حافظ
فال روزانه