تاریخ نشر :یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۸۷مشاهده : 69سبک زندگی افراد مشهورRSSاشتراک:

چرا با هم سر جنگ داریم؟

چرا با هم سر جنگ داریم؟
چرا بعضی افراد همیشه در هنگام درخواست، لحن و ژستی طلبکارانه داشته و از کلمات دستوری استفاده می‌کنند؟ چرا در درخواست‌ها کمتر از کلمه لطفا استفاده می‌شود؟باید گفت این نوع رفتارها به‌ویژه استفاده از کلمات باید گونه و دستوری تا اندازه زیادی از نوع ساخت‌هایی که بر جامعه ما حاکم است سرچشمه می‌گیرد.ما دچار ساخت‌های […]

چرا بعضی افراد همیشه در هنگام درخواست، لحن و ژستی طلبکارانه داشته و از کلمات دستوری استفاده می‌کنند؟
چرا در درخواست‌ها کمتر از کلمه لطفا استفاده می‌شود؟باید گفت این نوع رفتارها به‌ویژه استفاده از کلمات باید گونه و دستوری تا اندازه زیادی از نوع ساخت‌هایی که بر جامعه ما حاکم است سرچشمه می‌گیرد.ما دچار ساخت‌های قیم مآبانه هستیم و حوزه اجتماعی از این موضوع بیشتر تحت‌تأثیر قرار گرفته است و شما می‌توانید این ساختار را در سطح روابط اجتماعی، خانواده، روابط فردی و نهاد‌های آموزشی بسیار ملاحظه کنید.

به تعبیر ماکس وبر، روابط سازمانی حاکم بر بنگاه‌ها بر پایه نظام سلسله مراتبی، قفسی آهنی را برای روابط دمکراتیک و برابرساخته است واین آینده بدی را برای نظام بروکراتیک و دیوان سالارانه ترسیم کرده است.

امروزه اصل را براساس کار گروهی و رفتار برابر می‌گذارند تا ضمن رشد خلاقیت‌های فردی، کارایی نیز بالا رود. روابط احترام آمیز نیز غیر از آن نیست؛تو به من احترام می‌گذاری، من به تو احترام می‌گذارم پس ما با هم برابریم. این در حالی است که ساخت‌های جامعه این ارزش‌ها را خاموش نگه می‌دارد و این ارزش‌ها بروز پیدا نمی‌کنند مگر در دوره‌هایی که افراد مصلح ظهور پیدا می‌کنند.

دکتر علی اصغر سعیدی،جامعه شناس و استاد دانشگاه می‌گوید: اگر به ریشه‌های لاتین برگردیم، parentalism، به اقتدار قیم مآبانه والدین اشاره دارد . اگر دقت کنیم در هر جایی دنبال یک برتر می‌گردیم؛ در خانواده، دولت و… و اعلام اقتدار در هر زمینه‌ای وجود دارد. بنابراین برای برتری طلبی و اعلام قدرت نیز از« باید» استفاده می‌شود.

تفکری در جامعه ما وجود دارد که افراد فکر می‌کنند اگر زور وجود نداشته باشد کارها پیش نمی‌رود.مثلا در خانواده می‌گویند بچه باید زور بالای سرش باشد در غیراینصورت کاری که به او محول شده است را انجام نمی‌دهد.

دکتر سعیدی در این زمینه می‌گوید: در حقیقت باید گفت تفکر قیم مآبانه ساده ساز است. در این نوع تفکر اولین چیزی که باعث حل کردن مسائل می‌شود استفاده از زور است. در نحوه رابطه برابرانه درست است که نتایج بهتر است اما خیلی پیچیده‌تر بوده و در حقیقت به مهارت و دانش بیشتری نیاز است. در شیوه ارتباط برابرانه دیگر به‌خود رابطه فکر نمی‌شود بلکه به نتیجه اش توجه می‌شود.

تعریف و تصویر اقتدار در جامعه ما به نوعی غلط بوده و شیوه‌ای ناصحیح وجود دارد. رفتارهای باید گونه و امرگونه و در سطوحی نیز در دسترس نبودن، عاملی است که فرد را مقتدر تصویر می‌کند. این جامعه شناس در این زمینه چنین اظهار نظر می‌کند:در جامعه ما مدیران در هر سطحی، خانواده و دوستان می‌خواهند زیاد دیده نشوند، پاسخگو نباشند، در دسترس نباشند تا به این صورت بگویند اقتدار دارند.مثلا اگر به استاد دانشگاه ای‌میل بزنند جواب نمی‌دهد، چون تفکر او این است که اگر به دانشجو جواب بدهد اقتدار ندارد و اقتدار به گونه‌ای بافاصله داشتن با دانشجو معنا می‌شود و اتفاقا این قضیه مقبول‌تر می‌افتد و دانشجویان به استاد احترام می‌گذارند. به این علت که این تفکر وجود دارد که اگر استاد ای‌میل جواب می‌دهد، در اتاقش باز و در دسترس است و این یعنی زیاد علم ندارد، کارایی ندارد و… .

عکس این قضیه مربوط به دوستان و استادان بنده در انگلستان است که آنجا بیشتر اقتدار به دانش بر می‌گردد نه سلسله مراتب. یعنی هرکه با دانش‌تر باشد از اقتدار بیشتری برخوردار است.

سحر محمد زاده،کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی علت عدم‌تلطیف در بیان خواهش‌ها را درست اجتماعی نشدن افراد و عدم‌یادگیری درست مهارت‌های زندگی دانسته و می‌افزاید: تغییر در یک سری از ارزش‌های قدیمی به‌دلیل درست درونی نشدن آنهاست، مثلا در گذشته رعایت احترام در کلام بسیار اهمیت داشته اما در نسل‌های بعد این اصل رعایت نمی‌شود. تناقض میان ارزش‌های گفته شده و آنچه در عمل اجرا شده است، نیز عامل تأثیر‌گذار دیگر در ضدارزش شدن درخواست در بیان نیازهاست، خودمحوری افراد نیز عاملی دیگر به حساب می‌آید.

افسانه پورمحمدی (کارشناس مطالعات خانواده)، استفاده از جملات دستوری را به ساختار اجتماعی، تربیتی و فرهنگی جامعه وابسته می‌داند. به‌نظر می‌رسد ریشه طلبکارانه رفتار کردن و عدم‌درخواست در بیان خواسته‌ها، به مسائل تربیتی و خانوادگی باز می‌گردد. ما در تربیتمان یاد نمی‌گیریم که خواهش کردن و با لطف صحبت کردن، رعایت ادب و احترام به دیگران است نه احساس حقارت و ضعف. در این صورت وقتی افراد تصورشان این است که با خواهش کردن کوچک می‌شوند، دائما تلاش می‌کنند که از جملات امری استفاده کنند. ما به این صورت بار می‌آییم و طرز صحیح صحبت کردن و یا درخواست را یاد نمی‌گیریم و این قضیه در تمامی ارتباط‌ها و در تمامی سطوح وجود دارد.

وی با بیان مثال‌هایی در نقش‌های مختلف، می‌افزاید: وقتی رئیسی با کارمند خود با لحنی باید گونه و دستوری صحبت می‌کند، دایره اقتدار را در ذهن خود وسیع‌تر می‌انگارد و فکر می‌کند باید کارمندان سلسله مراتب قدرت را از یاد نبرند و با ذکر آن مرتبا این نکته را یادآوری می‌کند.به‌نظر می‌رسد همکاران به‌دلیل حس رقابتی که نسبت به هم دارند با یکدیگر باید گونه برخورد می‌کنند. در این صورت هر کسی که خواهش گونه برخورد کند فکر می‌کند رتبه اش پایین‌تر است. پس« باید» می‌گویند تا احساس برتری کنند. باید گفتن در نقش والدین و اساتید نسبت به فرزندان و شاگردان تا حدی که فرزند به تمییز درست و نادرست و شاگرد به فهم آنچه باید بیاموزد برسد لازم است، ولی نباید ادامه یابد.

طولانی شدن اقتدارها در هر حوزه‌ای باعث مشکلات می‌شود. مثلا لازم است والدین بچه تا سن ۱۶ سالگی وی اعمال اقتدار داشته باشند و پس از آن کم کم دایره اقتدار را کمتر کنند اما متأسفانه در خیلی از موارد این وضعیت را ادامه می‌دهند. یکی از پیامدهای این طولانی شدن اقتدار، تحقیر شخصیت هاست و باعث ایجاد مشکل می‌شود.در روابط حرفه‌ای، دانشگاه‌ها و فضاهای آموزشی نیز طولانی شدن اقتدارها باعث ایجاد اشکال می‌شود.

انتظارات، تا چه حد منطقی اند؟

تا به حال به پاسخ این سؤال اندیشیده‌اید که در جامعه ما تا چه حد انتظاراتمان از هم منطقی اند؟
جامعه ما جامعه‌ای پرتنش و پرچالش است. چالش در همه جوامع وجود دارد، اما تنش به ساختار جامعه مرتبط است. افزایش انتظارات در جامعه ما تا حدی ناشی از ورود ما به دوره جهانی شدن است؛ امری که در زندگی همه تأثیر گذاشته است (وجود کالاهای مختلف، ادغام جوامع و نزدیک شدن حوزه‌های زندگی به هم).

در این زمان نسبت به نسل پیش اطلاعات افراد از هر چیزی افزایش یافته است و بدیهی است که اطلاعات بر نوع رفتار و انتظارات بیش از حد تأثیر‌گذار است. می‌توان گفت واقعیت موجود باعث به‌وجود آمدن انتظارات شده است و انتظارات نیز بر واقعیت موجود تأثیرگذار است و شکاف بین واقعیت موجود و انتظارات باعث ایجاد چالش می‌شود. سعیدی می‌افزاید: اگر راه و شیوه درست را برای منطقی کردن انتظارات ندانید، کنش‌ها برای رسیدن به انتظارات خشم آلوده می‌شود و حتی به درگیری فیزیکی و روانی می‌انجامد.بروز انتظارات غیرمنطقی به این علت است که ما شیوه‌های کاهش چالش‌ها را نمی‌دانیم. وی نوع ابراز خواسته‌ها را در کسب نتیجه، ضروری می‌داند و در این زمینه می‌گوید: انتظارات یا منطقی‌اند یا غیرمنطقی. انتظارات منطقی اگر درست ابراز شود پذیرفته می‌شود و اگر درست ابراز نشود حذف می‌‌شود.

نتیجه دستور دادن

«باید» گفتن و دستور دادن باعث دوری، انزجار و لجاجت افراد می‌شود و نتیجه آن نیز سطحی و زودگذر است اما خواهش کردن نتیجه روانی مثبتی دارد. افسانه پور محمدی در این زمینه می‌گوید: اگر به جای«باید» از عبارت« بهتر است» استفاده شود نتیجه بسیار پایدار‌تر و مطلوب‌تر خواهد بود و بار منفی کلمه«باید» نیز گرفته می‌شود. وی همچنین معتقد است که درصورت طلبکارانه و دستوری برخورد کردن افراد، جامعه دچار سیکلی معیوب از تنش‌ها، فشارها، تقاضاهای برآورده نشده، ناکامی‌ها و سرکوب شدن‌ها می‌شود که اگر کسی در آن سیکل بیفتد، تلاش می‌کند احساس حقارت و خود کمتربینی خود را با فریاد کردن خواسته‌ها التیام بخشد و با استفاده از باید‌ها به‌دنبال شفای سطحی زخم‌های درونی خویش باشد.

ما بر مکالماتمان حاکم نیستیم و این از بینش‌هایمان نشأت می‌گیرد. باید گفتن ناشی از جهان بینی است که بر تعاملات و روابط جامعه ما حاکم است. سعیدی می‌گوید:به‌نظر من اگر این قضایا را به‌عنوان مکانیسم‌ها در نظر بگیریم باعث می‌شوند که چرخ جامعه کند حرکت کرده و جامعه‌ای پرتنش داشته باشیم.

برعکس آن رابطه‌های دوستانه و محترمانه در هر سطحی باعث سرعت و حرکت روان‌تر چرخ جامعه می‌شود. وی در ادامه می‌افزاید: رفتار درست و استفاده از کلمات و جملات درخواست گونه و همراه با احترام در هر سطحی باعث سالم‌تر و بهتر شدن روابط شده و فعالیت‌ها را کاراتر و نتایج آن را مثبت‌تر خواهد کرد.
همشهری آنلاین

2008-08-17
امتیاز بدهید
امتیاز : 4 تعداد رای : 1

نو عروس

نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
رایانمهر
ناگفته‌های زندگی شخصی بیانسه | از اجداد برده دار تا تناسب اندام بعد از بارداری!ناگفته‌های زندگی شخصی بیانسه | از اجداد برده دار تا تناسب اندام بعد از بارداری!
زندگینامه آلبرت شوایتزر پزشک , فیلسوف و موسیقیدان آلمانیزندگینامه آلبرت شوایتزر پزشک , فیلسوف و موسیقیدان آلمانی
زندگی آناشید حسینی ؛ عروس جنجالی و برند بازِ سفیر ایران !زندگی آناشید حسینی ؛ عروس جنجالی و برند بازِ سفیر ایران !
گذری بر زندگی «مریم بوبانی»، صدا و تصویر مادرانه یک زنگذری بر زندگی «مریم بوبانی»، صدا و تصویر مادرانه یک زن
خواهران منصوریان از زندگی شان می گویند ، عشق بروس لی و جکی چان بودیمخواهران منصوریان از زندگی شان می گویند ، عشق بروس لی و جکی چان بودیم
گفتگو با هوشنگ توکلی درباره زندگی مشترک با همسرشگفتگو با هوشنگ توکلی درباره زندگی مشترک با همسرش
گذری اجمالی بر زندگی ویسنته آمیگو خیرول گیتاریست مشهورگذری اجمالی بر زندگی ویسنته آمیگو خیرول گیتاریست مشهور
۱۵ حقیقت جالب و خواندنی درباره زندگی ناتالی پورتمن۱۵ حقیقت جالب و خواندنی درباره زندگی ناتالی پورتمن
از زندگی خصوصی «هیو جکمن» چه می‌دانید؟از زندگی خصوصی «هیو جکمن» چه می‌دانید؟
زندگی زنده‌یاد بهرام زند در گفتگویی منتشر نشده | سفر در زمان با بهرام زندزندگی زنده‌یاد بهرام زند در گفتگویی منتشر نشده | سفر در زمان با بهرام زند
گفتگو با الهام پاوه نژاد بازیگر درباره زندگی شخصیشگفتگو با الهام پاوه نژاد بازیگر درباره زندگی شخصیش
گپ و گفتی با مارال فرجاد درباره زندگی و کارهای اخیرشگپ و گفتی با مارال فرجاد درباره زندگی و کارهای اخیرش
با دارا خسروشاهی مدیر عامل جدید اوبر و زندگیش آشنا شویدبا دارا خسروشاهی مدیر عامل جدید اوبر و زندگیش آشنا شوید
تهمینه میلانی از زندگی کاری و موضوع فیلم هایش می گویدتهمینه میلانی از زندگی کاری و موضوع فیلم هایش می گوید
نگاهی به زندگی خانم سابرینا گونزالس پاسترسکی نابغه+فیلمنگاهی به زندگی خانم سابرینا گونزالس پاسترسکی نابغه+فیلم
گذری بر زندگی مهدی پوررهنما؛ قهرمانی بی‌ادعا و پرقدرتگذری بر زندگی مهدی پوررهنما؛ قهرمانی بی‌ادعا و پرقدرت
زندگی نامه جوزپه وردی، آهنگساز و اپرانویس محبوبزندگی نامه جوزپه وردی، آهنگساز و اپرانویس محبوب
گفتگو با شهرزاد کمال‌زاده بازیگر سریال سفر در خانه درباره زندگیشگفتگو با شهرزاد کمال‌زاده بازیگر سریال سفر در خانه درباره زندگیش
زندگی محمد بحرانی در ایام جام جهانی |با جناب خان به جام جهانی میرومزندگی محمد بحرانی در ایام جام جهانی |با جناب خان به جام جهانی میروم
گفتگو با حدیثه تهرانی بازیگر دریاچه ماهی درباره زندگیشگفتگو با حدیثه تهرانی بازیگر دریاچه ماهی درباره زندگیش
گفتگو با حمیدرضا آذرنگ درباره زندگی و بازیهای مختلفشگفتگو با حمیدرضا آذرنگ درباره زندگی و بازیهای مختلفش
زندگی شادی کرم‌ رودی؛ مادرِ معتادِ فیلم سینمایی دارکوبزندگی شادی کرم‌ رودی؛ مادرِ معتادِ فیلم سینمایی دارکوب
محمود فرشچیان از زندگی اش می گوید ، نقاش نام آشنای ایرانیمحمود فرشچیان از زندگی اش می گوید ، نقاش نام آشنای ایرانی
کوکسل بابا و زندگی جالبش ؛ کوچولوی بی‌اعصاب ولی محبوب فضای مجازی!کوکسل بابا و زندگی جالبش ؛ کوچولوی بی‌اعصاب ولی محبوب فضای مجازی!
۱۶ نکته جالب از زندگی رابرت دنیرو که از آن ها بی خبرید!۱۶ نکته جالب از زندگی رابرت دنیرو که از آن ها بی خبرید!
جمعه ۱۷ آگوست رابرت دنیرو بازیگر، کارگردان و تهیه‌کننده سرشناس سینما ۷۵ ساله شد که به همین بهانه مروری بر نکات مهم زندگی وی داریم.
به آسانی و فوری پولدار شوید ! بدون نیاز به صرف زمان و هزینه
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
زندگی جنجالی سلین دیون و راه های خرج کردن ثروت بی پایانش!
زندگی جالب و اعیانی ایرج میرزا، شاعرِ باحال و صریح الهجه مشروطه
زندگی امین تارخ؛ از تولد وسط کودتا تا آقا معلم بازیگران ایرانی!
زندگی محمدرضا هدایتی؛ از طغرل و پسرعمه زا تا کلاه برداری از او
ناگفته‌های زندگی شخصی بیانسه | از اجداد برده دار تا تناسب اندام بعد از بارداری!
زندگی محمد بن سلمان | از ناشی گری در ولیعهدی تا اصلاحات و شبه کودتا!
کیم کارداشیان و کانیه وست با زندگی عجیب و دلایل جدایی!
چارلیز ترون و نکات جالبی از زندگی پر هیجانش؛ از قتل پدرش تا رابطه با زن ها!
کوکسل بابا و زندگی جالبش ؛ کوچولوی بی‌اعصاب ولی محبوب فضای مجازی!
زندگی شادی کرم‌ رودی؛ مادرِ معتادِ فیلم سینمایی دارکوب
ریحانه پارسا؛ لیلای جنجالی سریال پدر
زندگی پرتلاطم جمیله جمیل؛ از تجاوز و سرطان تا فتح قله هالیوود
زندگی آناشید حسینی ؛ عروس جنجالی و برند بازِ سفیر ایران !
زندگی شهرام جزایری ؛ مردِ فرار های ناکام از کشور!| از نبوغِ بالا تا دستگیری در کانتینر عدس!
یک روز از زندگی ملانیا ترامپ در کاخ سفید | او و شوهرش در اتاق جدا می خوابند!
زندگی پرفراز و نشیب سیلا؛ ملکه جدید موسیقی ترکیه و محبوب ایرانیان
زندگی جالب یارا شهیدی ؛ از مدلینگ و بازی در هالیوود تا همکاری با هیلاری کلینتون!
ناتالی وود | زندگی ناتالی وود ؛ بازیگری که هیچ وقت معمای مرگ تراژدیک و مرموزش مشخص نشد!
زندگی آغاسی؛ از خوانندگی در لاله زار تا نمازی که هیچوقت ترک نکرد!
زندگی کایلی جنر | از خانواده جنجالی تا جوان‌ ترین میلیارد جهان
زندگی جذاب انگین اکیورک، از شروع با مسابقات استعداد یابی تا دوری از شبکه های اجتماعی
زندگی ، عشق، علایق و خاطرات جالب ویدا جوان
زندگی مریم میرزاخانی؛ ستاره‌ ای که خاموش نخواهد شد
زندگی جالب داوطلبان ایرانی سفر بی‌بازگشت به مریخ | از پسر نماینده سابق مجلس تا دانشجوی معماری!
زندگی هیجان انگیز گلشیفته فراهانی | بازیگری که از مهرجویی به ریدلی اسکات رسید
زندگی نیمار؛ پادشاه جوانی که سرنگون‌ شد و غلت زدنش سوژه همه شد!
راز های زندگی مارگو رابی؛ پرنسس خوش‌ شانس استرالیایی
زندگی مرضیه ابراهیمی | از اسیدپاشی تا ازدواج و نمایشگاه عکاسی
زندگی حسین هدایتی و ثروت تمام نشدنی اش
زندگی هدیه تهرانی؛ از شکار شدن توسط آزیتا حاجیان و محمدرضا شریفی نیا تا تصادف وحشتناک!
نگاهی به زندگی و مراسم ازدواج خاص و دیدنی جان اسنو و رز لزلی و مهمانان معروف این مراسم
زندگی جسیکا آلبا، از چهره محبوب مجلات سبک زندگی تا روی فرم آمدن پس از بارداری!
زندگی همسر رهبر کره شمالی | از زندگی در یک خانواده روشنفکر تا خوانندگی و استایل شیک
زندگی محمد حسین میثاقی ؛ از اجرای برنامه با سِرُم تا ناخوابی به علت پدر شدن!
زندگی آرات حسینی ؛ پسر عنکبوتی ۴ ساله ایرانی
با پارتیشن اداری چگونه محیط کار دوستانه خلق کنیم ؟
بهترین محصولات مراقبت از پوست تالگو مخصوص خانمها و آقایون
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
۱۶ نکته جالب از زندگی رابرت دنیرو که از آن ها بی خبرید!
۱۶ نکته جالب از زندگی رابرت دنیرو که از آن ها بی خبرید!
زندگی جنجالی سلین دیون و راه های خرج کردن ثروت بی پایانش!
زندگی جنجالی سلین دیون و راه های خرج کردن ثروت بی پایانش!
زندگی جالب و اعیانی ایرج میرزا، شاعرِ باحال و صریح الهجه مشروطه
زندگی جالب و اعیانی ایرج میرزا، شاعرِ باحال و صریح الهجه مشروطه
زندگی امین تارخ؛ از تولد وسط کودتا تا آقا معلم بازیگران ایرانی!
زندگی امین تارخ؛ از تولد وسط کودتا تا آقا معلم بازیگران ایرانی!
زندگی محمدرضا هدایتی؛ از طغرل و پسرعمه زا تا کلاه برداری از او
زندگی محمدرضا هدایتی؛ از طغرل و پسرعمه زا تا کلاه برداری از او
ناگفته‌های زندگی شخصی بیانسه | از اجداد برده دار تا تناسب اندام بعد از بارداری!
ناگفته‌های زندگی شخصی بیانسه | از اجداد برده دار تا تناسب اندام بعد از بارداری!
زندگی محمد بن سلمان | از ناشی گری در ولیعهدی تا اصلاحات و شبه کودتا!
زندگی محمد بن سلمان | از ناشی گری در ولیعهدی تا اصلاحات و شبه کودتا!
کیم کارداشیان و کانیه وست با زندگی عجیب و دلایل جدایی!
کیم کارداشیان و کانیه وست با زندگی عجیب و دلایل جدایی!
رایانمهرامیران پرواز