سه شنبه, ۴ اردیبهشت , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

کار آفرینی و ریسک پذیری

اشتراک:
کار آفرینی و ریسک پذیری مهارت های زندگی
هر نوع فعالیتی در فرآیند اجراء با احتمال وقوع حادثه با مخاطراتی رو به روست که حاصل آن، می تواند از تحقق صد در صد خواسته مورد انتظار جلوگیری کند. بنابراین، احتمالی که موجب می گردد تا بازده مورد نظر حاصل نشود را «ریسک» می نامیم. این امر، اشاره به وضعیتی ناخوشایند دارد که ممکن […]

هر نوع فعالیتی در فرآیند اجراء با احتمال وقوع حادثه با مخاطراتی رو به روست که حاصل آن، می تواند از تحقق صد در صد خواسته مورد انتظار جلوگیری کند. بنابراین، احتمالی که موجب می گردد تا بازده مورد نظر حاصل نشود را «ریسک» می نامیم. این امر، اشاره به وضعیتی ناخوشایند دارد که ممکن است فرد یا سازمان، در معرض آن قرار گرفته و موجب زیان گردد. این وضعیت جدید می تواند یک حادثه ی زبانبار یا یک عمل بازدارنده و یا در بردارنده ی خطر، بی نظمی یا بی ثباتی در مسیر فعالیت ها باشد.
یکی از ویژگی های شخصیتی کارآفرینان، ریسک پذیری (مخاطره پذیری) است. در ذهن خیلی ها، ریسک پذیری، به خطر کردن افراطی تعبیر می شود، در صورتی که کارآفرینان، تمایل به قبول ریسک های متوسط و حساب شده دارند. بیشتر افراد تمایل دارند در نگرش خود نسبت به ریسک و خطر کردن، افراط نمایند. فرد محافظه کار، ریسک های بسیار کوچک را بر می گزیند که سود اندک اما مطمئن را به دنبال دارد، شاید به این دلیل که احتمال چندانی نمی رود که مشکلی پیش بیاید و در قبل آن، مورد سرزنش قرار گیرد اما کارآفرینان، حد متوسط را انتخاب می کنند، به این معنی که ریسک معتدل را ترجیح می دهند زیرا احساس می کنند کوشش ها و توانایی هایی شان، در نتیجه و حاصل کار، موثر خواهد افتاد.
در ذهن خیلی ها، ریسک پذیری، به خطر کردن افراطی تعبیر می شود، در صورتی که کارآفرینان، تمایل به قبول ریسک های متوسط و حساب شده دارند

به طور کلی، هر نوع ریسکی، مورد نظر کار آفرینان نیست، بلکه ریسک های معقول و حساب شده مدنظر است، یعنی کارآفرینان نه تنها ایده ها را به عنوان موقعیت کاری دنبال می کنند، بلکه خطرات موجود در این ایده ها را هم محاسبه می نمایند. خطرات، در قالب شانس یا عدم اطمینان هستند، وقتی کاری پرخطر محسوب می شود، بدین معنی ست که بازدهی آن نامطمئن است. به عبارتی دیگر، شانس شکست در آن کار به اندازه ی شانس موفقیت وجود دارد. وقتی کار آفرین، خطرات یک کار را محاسبه می کند، شانس موفقیت یا شکست را نیز در نظر می گیرد که کار را ادامه داده یا از آن صرف نظر کند و وقتی بی توجه به امکان شکست، تصمیم به ادامه می گیرد، با خطر مواجه شده است.

به خاطر وجود خطرات پیش بینی نشده در کارآفرینی، تنها اشخاص دلیر که مبارزات را می پذیرند، کارآفرین می شوند. بیشتر مردم از روبه رو شدن با خطر می ترسند، بنابراین پذیرای هیچ نوع خطری نیستند. این افراد، در کارهایی که صد در صد موفقیت آمیز نباشد، شرکت نمی کنند. کارآفرینان بر خلاف آنان، خطر را می پذیرند، توجه خود را معطوف شانس موفقیت می کنند و از شکست، هراسی ندارند. در عین حال، از امکان شکست آگاه بوده و به همین دلیل، کار برای شان جذاب تر می شود. محاسبات و پیش بینی کارآفرینان، اغلب از بروز ریسک های غیرضروری جلوگیری می کند.
کارآفرینان به طور کلی ۴ نوع ریسک را می پذیرند:
ریسک مالی

بیشتر کارآفرینان، سرمایه خود را از محل پس اندازها و اموال شخصی تامین می کنند و در صورت شکست، آن را از دست می دهند. کارآفرینان، خطر چنین ورشکستگی را می پذیرند و بسیاری از مردم از آن جا که نمی خواهند و نمی توانند پس انداز، خانه، اموال و حقوق خود را به خطر بیندازند، در تاسیس کسب و کار و پذیرش مخاطرات آن نیز موفق نیستند.
ریسک شغلی

این پرسش همیشه مطرح است که اگر کارآفرین در فعالیت اقتصادی خویش شکست بخورد، آیا می تواند شغلی برای خود پیدا کند یا به شغل پیشین باز گردد؟ چنین پدیده ای، بزرگ ترین نگرانی مدیرانی است که می خواهند یک شغل سازمانی مطمئن با حقوق بالا و مزایای عالی داشته باشند.
به طور کلی، هر نوع ریسکی، مورد نظر کار آفرینان نیست، بلکه ریسک های معقول و حساب شده مدنظر است، یعنی کارآفرینان نه تنها ایده ها را به عنوان موقعیت کاری دنبال می کنند، بلکه خطرات موجود در این ایده ها را هم محاسبه می نمایند

ریسک خانوادگی و اجتماعی

آغاز کسب و کار کارآفرینانه، زمان و انرژی زیادی می طلبد در نتیجه این تعهدات، کارآفرین ممکن است به واسطه ی تلاش عاشقانه ی خود، لطمات خانوادگی و اجتماعی مانند کمبودها و مشکلات ناشی از عدم حضور خود و تأثیرات آن روی نزدیکان و عزیزانش را متحمل شود.

ریسک روانی

شاید بزرگ ترین ریسکی که یک کارآفرین متحمل می شود، ریسک سلامت روان باشد. ریسک پول، خانه، همسر، فرزند و دوستان را به نوعی می توان تعدیل نمود اما تنش های روحی، استرس، اضطراب و سایر عوامل روانی که در نتیجه ی شروع و تداوم فعالیت کار آفرینانه بر کار آفرین عارض می شود، دارای تأثیرات جبران ناپذیری ست.
بنابراین «کارآفرینی» مستلزم ریسک بوده و منابع سازمان یا فرد کارآفرین، مدام در خطر باختن قرار دارد و این زمان- زمانی که مقدمه پیروزی های بعدی قرار گیرد- جزئی از کارآفرینی به حساب می آید. سودآوری، به عنوان یکی از نشانه های موفقیت افراد و سازمان های کارآفرین، از بازده بالا به دست می آید. در یک دنیای رقابتی، بازده بالا، مستلزم ریسک بالاست و ریسک پذیری کارآفرین، خطرات شکست های احتمالی ست که به شخص قدرت می دهد تا به فعالیت های ریسکی یا بازده بالا بپردازد.

ماهنامه شادکامی و موفقیت

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
مهارت های زندگی
بیشتر >
آرون گروپس