مشاهده : 79کودک و نوزادRSS

شکل دهی به شخصیت کودکان

شکل دهی به شخصیت کودکان
شکل دهی به شخصیت کودکان[لینک ها فقط برای اعضا قابل نمایش هستند.برای عضویت کلیک کنید] SHAPING YOUR CHILD PERSONALITY هر پدر و مادری خواهان داشتن فرزندی با استعدادهای درخشان، مستقل و درعین حال انعطاف پذیر است و از اینکه نحوه تربیت آنان نتواند درشکل دهی مؤثّر ومفیدبه شخصیّت این فرزندان اثرگذار باشد، ابراز نگرانی می […]
شکل دهی به شخصیت کودکان[لینک ها فقط برای اعضا قابل نمایش هستند.
برای عضویت کلیک کنید] SHAPING YOUR CHILD PERSONALITY هر پدر و مادری خواهان داشتن فرزندی با استعدادهای درخشان، مستقل و
درعین حال انعطاف پذیر است و از اینکه نحوه تربیت آنان نتواند درشکل دهی مؤثّر ومفیدبه شخصیّت این فرزندان اثرگذار
باشد، ابراز نگرانی می کند.
برخی از روانپزشکان معتقدند که اگرچه ویژگیهای زیستی افراد نقش بسزایی درشکل دهی شخصیّت آنان ایفا می کنند، لیکن بسیاری
از والدین قادرند طبیعت فرد را تربیت نمایند.
مباحث زیر چکیده ای از راهکارهای آنان هستند : درک و تشخیـــص نــــوع شخصیّت: همچنان که گفته شدبعضی از متخصّصین
امور روانی نکته اصلی در پرورش کودکان را درک نوع شخصیّت آنان می دانند و از آنجایی که به وجود
۵ نوع مشخّص از شخصیّت معتقد می باشند، لذا براین باور ندکه والدین قادرند ازهمان ابتدا نوع شخصیّت فرزندان خود
را تشخیص دهند و از این شناخت بعنوان وسیله ای درراستای کمک به آنان استفاده نموده، این کودکان را بعنوان
افرادی خلّاق و یا بعبارتی به نمونه ای سالم در نوع شخصیّتی خود مبدّل سازند.
نوزادان با گرایشهای فیزیکی مختلفی که پایه در اصول بیولژیکی ( زیستی )، ژنتیکی و محیطی آنان دارند و درطیّ
مراحل تحوّلی پیش از تولّد، بدنبال رشد سیستم عصبیشان، شکل می گیرند، بدنیا می آیند.
درنتیجه مراقبین آنان قادرند مشخّص کنند که آیا نوع شخصیّتی این نوزادان ازانواع مشکلساز است و یا ممکن است بعنوان
افراد مفیدی تلقّی گردند.
گرین اسپن در این زمینه چنین توضیح می دهد که درسالهای اوّلیّه حیات، سیستم اعصاب هنوزاز انعطاف پذیری بالایی برخوردار
است و بدین ترتیب حقیقتا می توان نحوه عمل آن راتغییر داد.
وی درادامه اظهار میدارد که: نکته مهم آن است که مامی خواهیم چگونه طبیعت نوزادمان راتربیت کنیم ویا چگونه می
خواهیم به کودکمان کمک کنیم تا از فردی ترسو و مضطرب به انسانی با اعتماد بنفس و شهامت تبدیل شود.
دربرخی موارد، شخصیّت کودک ازهمان هشت ماه اوّل زندگیش قابل تشخیص است و با گذر زمان، هنگامی که به یک
نوزاد نو پا یا کودکی درسنّ پیش دبستانی تبدیل می گردد، کاملا معلوم است که وی کودکی خجالتی بوده در
برخورد با مسائل مختلف گوشهای خود را می گیرد، فرار می کند و به هر چیزی ضربه می زند و
یا ممکن است فردی لجوج، اهل مجادله، در خود فرورفته، بسیار گیج ( حتّی با مشکل در تعیین جهت )
و یا مستقلّ باشد.
انــــــواع شخصیّـــــــــت الف ) حسّــــاس : این نوزادان، کودکان و یا حتّی بزرگسالان بسیار حسّاس هستند و فطرتا گرایش زیادی
به ترسو یا مضطرب بودن دارند.
سابقا تصوّر می شد که این افراد مصداق کاملی ازانسانهای ترسو، محتاط و خجالتی هستند، اما امروزه به این نتیجه
که به این شکل نیست، چراکه این کودکان نسبت به محرکهای اساسی مانند تماسهای بدنی ( لمس ) و صداها،
حسّاس می باشند و بعنوان نمونه صدای گربه برای آنها به مثابه صدای غرّش شیر جلوه می کند.
بنابراین وقتی این کودکان در کلاسهای پرهیاهوی پیش دبستانی قرار می گیرند، بسیار ترسو بنظر می رسند و این در
حالی است که درخانه از رفتار خوبی برخوردارند.
به بیانی دیگر ظرفیّت آنان محدود است ودرنتیجه مهم آنست که مراقبین کودکان دارای شخصیّتی حسّاس، لازم است بگونه ای
آرامش بخش رفتار کرده برای آموزش رفتارهای مطلوب به آنها ، گام به گام پیش روند.
اگر ما به یک چنین کودکی، ازطریق ایجاد محیط پرورشی صحیح و امن کمک کنیم، پیشرفت زیادی نشان می دهد
و اعتماد بنفس و شهامت لازم را کسب می نماید؛ ولی در مقابل اگر ما دربرابر آنان تسلیم شویم، از
آنها افرادی ترسو و مضطرب با گرایش زیاد به افسردگی ساخته ایم.
ب ) جســــور و فعّــــــــال : این کودکان نسبت به کسب درون دادهای حسی تمایل و اشتیاق زیادی نشان میدهند
و بعنوان نمونه می بینیم که با گشتن درمحیط اطراف خود سعی دردستیابی به نکات جدید دارند.
این افراد از نظر شخصیّتی میتوانند دارای نگرشی منفی با روحیّه ای ضدّ اجتماعی باشند و یا درمقابل قادرند رشد
وپیشرفت نموده به افرادی با روحیّه رهبریّت و کوشا در ایجاد شرایط جدید و یا سیاستمداری موفّق تبدیل گردند.
هنگامیکه درمورد کودک حسّاس نسبت به صداها و تماسهای بدنی صحبت می کنیم، می بینیم که آنان از حسّاسیّت بالایی
برخوردارند ولی با بررسی گروه دوم در می یابیم که دربرابر محرّکهای مذکور حسّاسیّت بسیار کمتری نشان میدهند و بعنوان
نمونه تمایل زیادی به صداهای بلند داشته نسبت به درد وتنبیهات دیگران حسّاسیّتی بروز نمی دهند و حتّی از آن
لذّت هم می برند ؛ امّا باید توجّه کرد که این امر بدلیل نیاز به دریافت مقادیر زیادی از محرّکات
است نه بدلیل بی تفاوتی نسبت به تحقیر ویا داشتن روحی پست.
بااین تفاسیر ممکن است کودکان مذکور به اشتباه پرخاشگر شناخته شوند و اگر به جای درمان فقط بر آرام نمودن
او پافشاری گردد، قطعا با گذر زمان به فردی پرخاشگر تبدیل خواهند شد.
دربرخورد بااین گروه لازم است تعدادی دستور العمل را آماده نموده، در اختیار او قراردهیم تا بداند انتظارات ما از
او چیست و باید به این نکته توجّه شود که از تنبیه و کنار کشیدن او ازجمع خودداری نموده، ضروری
است تا با ایجاد محیطی بالنده و مناسب به پرورش او بپردازیم.
ج ) در خـــود فــــرو رفتـــه / کــــم واکنـــش : این کودکان توانایی بروز احساسات خودرا ندارند و مایلند در
خود فرورفته به رؤیاپردازی مشغول شوند؛ بعلاوه دربعضی از آنان هماهنگی کمی در اندامهای حرکتی دیده شده اصطلاحا به تنش
عضلانی کم مبتلا هستند.
برای جلب توجّه او لازم است با صدای کاملا بلند صحبت کرده برای جلب توجّهش فعّالیّتها وحرکات بدنی زیادی ضمن
صحبت با او از خود نشان داد.
این گروه از کودکان در گوشه ای نشسته، چنین وانمود می کنند که با خود مشغول بازی هستند و تمایل
زیادی نسبت به تنها ماندن نشان می دهند، بعلاوه به بازیهای کامپیوتری که بیشتر جنبه فعّالیّتهای انفرادی دارند ابراز علاقه
می نمایند.
باتوجّه به مطالب مذکور چنانچه بتوانیم آنان راازعالم درونیشان بیرون بکشیم ودربرخوردبادیگران فرصت فرار به آنها ندهیم، قادرخواهیم بود افرادی
بسیار خلّاق، گرم، دوست داشتنی و بعبارتی پرورش یافته به اجتماع تحویل دهیم.
د ) لجـــــوج و مخــــالف ( عنــــاد ورز ) : فردی با چنین ویژگی ، نسبت به هر چیز دیدی
مخالف ومنفی داشته، هر محرّکی که به گیرنده های حسی او مانند لامسه، شنو ایی و …
وارد می آید درذهن او یک تصویر بزرگ وواضحی جهت بررسی وتحلیل بوجود می آورد، او بعنوان یک تحلیلگر به
بررسی هرچیز درپیرامون خود می پردازد وتلاش زیادی برای کنترل محیط اطراف نموده، سعی می کند که خودش هیچگاه تحت
کنترل دیگران قرار نگیرد؛ اما علیرغم تمام تلاشها، اگر نتواند برمحیط پیرامون خود تسلّط لازم راپیدا کند و بعبارتی خودش
نیز تحت کنترل اطرافیان قرار گیرد، احساس ترس و اضطراب بسیاری به او دست میدهد و تلاش زیادی را مصروف
تغییر جهت این توجّه وتسلّط می نماید.
برای ریشه یابی این ویژگی، باید توجّه داشت که علّت اصلی این کوششها صرفا حفظ آرامش خود است وبا درنظرگیری
این نکته قادر خواهیم بود به او کمک کنیم تا انعطاف پذیرتر بوده با دیگران همکاری بیشتری نشان دهد و
در این رابطه تنها نکته کلیدی آن است که بهیچ وجه با او برخوردی تند وخصمانه نداشته باشیم.
ه ) بــــی دقت : این کودکان بسیار حواسپرت هستند بطوری که حتّی در بعضی موارد راه همیشگی خودراهم گم
می کنند؛ ازطرفی بسیاری از آنان بعنوان فردی با اختلال کمبود توجّه وتمرکز شناخته می شوتد و لازم است با
نظارت یک متخصّص تحت درمانهای دارویی با داروهایی همچون ریتالین قرارگیرند.
این گروه از کودکان درتواناییهایی همچون طرح ریزی و انجام فعّالیّتهای متوالی وسلسله وار ماننددنبال کردن راههای مختلف به مدرسه
ویا به خاطر آوردن محلّ قرار گرفتن اشیا مشکل دارند و در سنین بزرگسالی هم از آن دسته افراد محسوب
می شوند که هیچگاه نمی توان روی آنها بعنوان یک دستیار یا همکار خوب ودقیق حساب کرد، چراکه غالبا فراموش
می کنند اشیا را کجا گذاشته اند ویا به یاد نمی آورند که چه کاری می خواستند انجام دهند، مسیرهای
رسیدن به یک هدف را به خوبی دنبال نمی کنند و در مشاغل مختلف هم با مسائل ومشکلات عدیده ای
روبرو می گردند.
برای رفع مشکل این افراد ، برخی از متخصّصین امر توصیه می کنند که: ما می توانیم با افزایش توانایی
انجام فعّالیّتهای متوالی بعنوان یک فعّالیّت اصلی و پایه ای ازطریق اجرای یک سری تمرینهای ویژه و بدون مصرف دارو
، به آنها کمک کنیم ودر نهایت چنانچه احساس نیاز همچنان وجود داشت و شکستهای متوالی درانجام فعّالیّتهای مذکور مشاهده
گردید، می توان درکودکان بزرگتر ازدارودرمانی بعنوان انتخابی احتمالی وتحت نظارت متخصّص مربوطه، استفاده نمود.
نکته حائز اهمّیّت آن است که وضعیّت بیولژیکی فرد، الزاما سرنوشت وی رامقدّر نمیکند و در این راستا تشخیص نوع
کلّی شخصیّت کودک امری اساسی بنظر میرسد.
از آنجایی که برخی از والدین خود را بعنوان الگوی تربیتی فرزندانشان مسئول نمی دانند، لذا می توان آموزشهایی طرح
ریزی کرد و از آن طریق به ارائه قسمت عمده ای از راه حل پرداخت.
بر این اساس لازم است دربرنامه های خود نکاتی پیرامون اهمیّت شناخت اوّلیّه آنان از ابعاد هیجانی و فکری فرزندانشان
گنجانده، به ایشان کمک کنیم تا به کسب مهارتهای جدیدی که الزاما همکاری والدین را میطلبند بپردازند.
در راستای تحقّق این برنامه، والدین نیاز به ابزاری دارندکه می توان آن را ارائه بهترین اطّلاعات موجود دانست و
شامل دراختیار گذاردن اطّلاعاتی پیرامون انواع شخصّیت و چگونگی اعمال روشهای تربیتی مؤثّر برای هر نوع است.
با در نظرگیری ویژگیهای کودکان در مییابیم که آنان شخصّیتی خالص و یکدست نداشته بلکه دارای مخلوطی از انواع شخصیّتها
هستند بعنوان نمونه ممکن است ترکیبی از کمی مبارزه طلبی بهمراه اندکی حساسیت باشند.
امّا چنانچه بتوانیم این الگوها را درک کنیم، قادر خواهیم بود تا برخی از راه حلها را با هم ترکیب
و ملحق نماییم.
برطبق گزارشهای ارائه شده که بیش از نیمی از والدین ، متخصّصین و مربّیان هنوزبراین باورند که کودکان بایدتابع آنان
باشند بعبارتی تمامی تلاشهایی را که درراستای تربیت آنها بکار می برند درجهت سازگار نمودن آنان بااصول اجتماع نیست، بلکه
کودکان را بنا برسلیقه و الگوهای شخصی خودشان پرورش داده، برهمین اصل اجتماعی می نمایند.
دربین این افرادکسانی را با این باور کلّی می بینیم که بعضی از کودکان خارج ا ز این الگوها و
قالبها قرار می گیرند مانند آنکه بطور توارثی خجالتی تر و یا برونگراتر از بقیّه بنظر می رسند.
بسیاری از مربّیان نیز فکر میکنند که اگر ماصرفا محیط را باشرایط کودک متناسب سازیم ، وضعیّت او بهتر خواهد
شد.
هم اکنون نیز در بین عموم این فکر درحال شکل گیری و تکوین است که راههای تربیتی پیچیده تر را
استفاده نموده انواع مختلف شخصّیت را شناسایی کرده برای هر کودک روش پرورشی و نحوه ابراز محبّت متفاوتی اعمال نمایند.
و بهر ترتیب باید توجّه داشت که تربیت همه کودکان بایک شیوه مشابه امکان پذیر نخواهد بود بلکه همانطور که
علی رغم میزان علاقه یکسان ما به همه آنها، نحوه اظهار محبّتمان متفاوت است، به همان صورت نیز لازم است
شیوه تربیتی متناسب با نوع شخصیّت هر کودک رانیز اتّخاذ نماییم.
forum.niksalehi.com
2009-09-10 / گردآوری:

نو عروس

نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
آموزش مهارت مدیر شدن به فرزندانآموزش مهارت مدیر شدن به فرزندان
مدیریت فرزندان یک بحث جدی در تربیت فرزندان محسوب می شود اگر فرزند را خوب مدیریت کنیم او دارای اعتماد بنفس و در جامعه بهتر ظاهر میشود
سوژه های روز رو این جا ببینید !
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
۵۵ درصد نوزادان ایرانی از شیر مادر در ساعات اولیه تولد محروم هستند
زنده ماندن یک نوزاد بعد از هشت دقیقه ایست قلبی
اهمیت تماس پوستی مادر با نوزاد پس از تولد
دلیل مبتلا شدن نوزادان به عارضه شکاف کام
چگونه گریه نوزادان را تسکین دهیم؟
ارتباط دست‌و پا چلفتی بودن کودکان و چاقی آنها
تاثیر ماساژ در اعتماد به نفس کودکان
کشف علت باهوش شدن نوزادان با مصرف شیر مادر
تغذیه با شیر مادر هوش کودکان را افزایش می‌دهد
کشف هورمون مسئول تولید عشق بین مادر و فرزند
جراحی ریه های یک جنین از راه معده مادر انجام شد
توصیه های مراقبت از نوزادان و کودکان در منزل
ماده بیزوفنول به کار رفته در شیشه شیر
۹ روش برای ایجاد اعتماد به نفس در کودکان
تغذیه با شیرمادر ضریب هوشی را افزایش می‌دهد
تاثیر شیر مادر بر کاهش استرس کودکان
افزایش خطر بروز بیماری های تنفسی در نوزادان سزارین
نقش نوزادان در تولید هورمون اطمینان
پنج مورد از مزایای تغذیه با شیر مادر
روش جدید جراحی برای کاهش عارضه اسپاسم در نوزادان
گوش درد شایع ترین بیماری های کودکان
افزایش هوش کودک ۱ ساله با این روشها
آهن برای کودکان وغذاهای حاوی آهن
بلوغ زودرس در پسران و دختران
ایروبیک برای کودکان و فواید آن
دلیل شیر خوردن نوزاد از یک سینه
تغذیه کودکان مبتلا به سرطان چیست؟
تقویت جسمانی نوزاد | به کمک ۴ تمرین ورزشی
خـشـم کـودک رابا این راهکارها مهارکنید
فواید سبزی برای کودکان | چگونه کودکانمان را سبزی خور کنیم؟
کودکان روزانه چقدر چای می توانند بخورند؟
بیماری‌های ویروسی کودک | توصیه‌هایی برای والدین در آستانه فصل بهار
پیشگیری و درمان اسهال کوچولوها در سفر
کتاب خواندن برای نوزاد و نوپا
خطر خمیرهای بازی برای کودکان
گالری آرایش عروس
خرید اینترنتی بلیط هواپیما ( ارزان تر از همه جا )
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
آموزش مهارت مدیر شدن به فرزندان
آموزش مهارت مدیر شدن به فرزندان
۵۵ درصد نوزادان ایرانی از شیر مادر در ساعات اولیه تولد محروم هستند
۵۵ درصد نوزادان ایرانی از شیر مادر در ساعات اولیه تولد محروم هستند
زنده ماندن یک نوزاد بعد از هشت دقیقه ایست قلبی
زنده ماندن یک نوزاد بعد از هشت دقیقه ایست قلبی
اهمیت تماس پوستی مادر با نوزاد پس از تولد
اهمیت تماس پوستی مادر با نوزاد پس از تولد
دلیل مبتلا شدن نوزادان به عارضه شکاف کام
دلیل مبتلا شدن نوزادان به عارضه شکاف کام
چگونه گریه نوزادان را تسکین دهیم؟
چگونه گریه نوزادان را تسکین دهیم؟
ارتباط دست‌و پا چلفتی بودن کودکان و چاقی آنها
ارتباط دست‌و پا چلفتی بودن کودکان و چاقی آنها
تاثیر ماساژ در اعتماد به نفس کودکان
تاثیر ماساژ در اعتماد به نفس کودکان
فیلم پرشین ویامیران پرواز