مشاهده : 2283کودک و نوزادRSS

عقده های کودکی و نقش آن در بزرگسالی

عقده های کودکی و نقش آن در بزرگسالیکودک و نوزاد
در زمان کودکی اگر کمبود و عقده ای از طرف والدین برای کودکان موجود باشد این کمبود ها و عقده ها بعدتر ها در زمان بزرگسالی در شخصیت او تاثیر گذار خواهد بود

کمبود یا عقده یعنی محروم بودن از چیزی از طرف کسی که قرار بوده آن نیاز را برطرف کند
عقده های کودکی هم نیازهایی است که بدون پاسخ از سوی والدین برای کودکان باقی
مانده است و باعث شده تا کودک احساس حقارت و با بی ارزشی بکند این عقده ها در زمان
بزرگسالی در شخصیت او تاثیر می گذارد و باعث می شود تا این کمبودها و عقده ها به شیوه
های بسیار بدی در اطرافیان او نیز تاثیر منفی بگذارند . تاثیر عقده های کودکی را در پرشین
وی بخوانید.

تاثیر عقده های کودکی بر شخصیت

هرخانوده کوچکترین واحد اجتماعی است که بوسیله ازدواج زن و مرد تشکیل می شود و با
تولد فرزندان تکامل می‌یابد.
مهمترین و حساس ترین مرحله شکل گیری شخصیت، رفتار اجتماعی و خصوصیات فردی
انسان، مرحله کودکی هر فرد است که
این رفتا رها تا حدودی متاثراز محیط،آموزش ها و عوامل بازدارنده می باشد.
اهمیت زندگی خانوادگی برای کودکان به مراتب از افراد بالغ بیشتر است.

چراکه در اینجا است که کودک اولین تجربیات خود را در زیستن با دیگران می آموزد.
در محیط خانواده است که پایه رشد و فعالیت های آینده کودک گذاشته می شود.
اینکه در روابط ما با سایرین عشق و محبت حکمفرما است یا خصومت و نفرت، تا حد بسیار زیادی به
تربیت خانوادگی بستگی دارد.

اصولا کلیه رفتارهای دوران نوجوانی، جوانی و بالاتر، چه اجتماعی باشد ویا ضد اجتماعی،
در نتیجه تجربیات گذشته به وجود
می آید و با توجه به این تجربیات است که میتوان این حالات و رفتارها را توجیه کرد.در گام
نخست این خانواده است که کودک را به مسیر صحیح هدایت می کند یا بستر گناه و جرم
و انحراف را برای او مهیا می سازد.

انسان به دلیل ویژگی اجتماعی بودن خود از بدو تولد تحت تأثیر افکار، عقائد و رفتار اطرافیان قرار می گیرد
و بعدها به تقلید از این رفتارها و گفتارها، الگوهایی را که به نحوی در ارتباط با او هستند سرمشق
رفتاری خود قرار خواهد داد.

عقده های کودکی

تاثیر عقده های کودکی

دلیل عقده های کودکی

خمیرمایه مولفه های اصلی شخصیت متعادل و پویا یا متزلزل و آسیب پذیر کودکان و نوجوانان در کانون خانواده و
در سایه تعامل مطلوب با والدین، به ویژه مادر، شکل می گیرد.

ویژگی های زیستی و روانی- اجتماعی کودکان در سالهای اولیه رشد (هفت سال اول حیات) به گونه ای است که
بیشترین تعلق خاطر را به پدر و مادر دارند و می خواهند همواره همه وجود پدرو مادر خود را در
قبضه مهر خود داشته باشند.
از همین رو زیباترین و موثرترین روش پرورش فرزند در این دوران، حاکمیت مهر و محبت وسیطره عاطفی کودک
بر پیکره شخصیت پدر و مادر است.

بنابراین محرومیت های عاطفی، تنبیه، اعمال رفتارهای خشونت آمیز با کودک و تحمیل آزردگی ها
وناکامی های مکرر بر احساس
فرزندی با شاکله محبت پذیر، می تواند آسیب های اجتماعی به همراه داشته باشد.

گزل، پدر روانشناسی کودک می گوید: شخصیت کودک در پنج، شش سالگی نسخه کوچکی از جوانی
است که بعدا خواهد
شد.

کودکانی که از مهر و محبت پدری و مادری محروم مانده و عموما در عین برخورداری از نعمت پدر و
مادر، دچار بد سرپرستی شده اند و به گونه ای که انتظار می رود از تعامل عاطفی خوشایند و دوست
داشتنی با والدین بهره مند نمی شوند، با دنیایی از نگرانی و ناکامی، بی انگیزه و شکننده وارد مدرسه می
شوند.

تاثیر والدین در عقده های کودکی

بدیهی است شرایط محیطی حاکم بر فرایند رشد و تحول کودکان و نوجوانان، حیات جنینی و محیط زندگی قبل از
تولد و چگونگی محیط رشد و تحول بعد از تولد، ممکن است زمینه مستعدی باشد برای برخی آسیب پذیری های
فردی و کژروی های اجتماعی،چراکه اغلب رفتارهای ما، بر پایه یادگیری های محیطی دوران کودکی
، تجارب خوشایند، تلخی ها و
ناکامی ها و عقده های روانی است که پایدارترین تاثیر را در پدیدآیی شخصیت اجتماعی انسان دارند.

در حقیقت ضمن آنکه خلق و خوی افراد از نظرژنتیکی متفاوت است،اما نحوه تربیت صحیح، عدم بحران های
روحی،برخوردهای معقول
و سنجیده وپرهیز ازمحروم کردن کودک از حقوق ابتدائی، می تواند شخصیت مفید و مناسبی را در دوره جوانی،میانسالی و
کهولت، در یک فرد شکل دهد.

اما بر خلاف آن، افراد نامتعادل از نظر روحی و روانی،افراد بزهکار و شخصیت های
منفی غالباً در مرحله ای از دوران کودکی و نوجوانی خود به نحوی با یک یا چند محرومیت روبرو شده
اند و در سنین بالاتر تصمیم دارند از هر راه ممکن پوششی بر کمبودهای بوجود آمده در دوران کودکی و
نوجوانی خود بگذارند.

اما متاسفانه چون این محرومیت ها تبدیل به عقده های روانی شده اند شخص بیشتر طالب است تا
از راه انتقام و رفتار افراطی بر این عقده ها سر پوش بگذارد و به خواسته های خود دست پیدا
کند یا بسته به خلق و خوی خود راه انزوا و گوشه نشینی،افسردگی و خودآزاری را برگزیند.

خواسته های بچگانه در عقده های کودکی

بدین ترتیب عدم تربیت صحیح و توجه نکردن به خواسته های طبیعی و بچه‌گانه آنها و سختگیری‌های
بی‌مورد در بسیاری
موارد به تشکیل عقده‌های روانی منجر می‌شود و خواه ناخواه در بزرگسالی این عقده‌ها به
طرق مختلفی گشوده می‌شوند.

بطور کلی والدین هستند که بذر افکار و احساسات را در فرزندان خود می‌کارند، در بعضی از خانواده‌ها بذر عشق
، محبت احترام و اتکاء به نفس و آزادی و در بعضی دیگر ، بذر ترس ، گناه و اجبار
کاشته می‌شود.
طبیعی است که گاهی والدین بر سر کودکان خود داد بزنند و شاید اتفاق بیفتد که آنها را تنبیه بدنی
کنند.
آیا اینها والدین بدی هستند؟

البته که نه ، آنها هم انسانند و مسائل شخصی خود را دارند که باعث
می‌شود گاهی کنترل خود را از دست بدهند اما بعد با محبت یا عذرخواهی آن را جبران می‌نمایند ولی
تعدادی از والدین نیز هستند که مدام یک سری ناراحتی روی بچه‌های خود پیاده می‌کنند و این امر باعث خراب
کردن زندگی آنها می‌شود.

این رفتار مثل سم در دوران کودکی در تمام وجود کودک پخش شده و درد ناشی از آن به مرور
زمان با طفل بزرگتر می‌شود.

عواطفی از قبیل ترس، خشم، تمایلات جنسی و مهرمادری از مسائلی است که می‌بایست به دقت مورد توجه قرار گیرند.
کودک بیش از هر چیز نیاز به عاطفه دارد اما همین عواطف با همه نیکی و ارزش هرگاه از حد
معمول بگذرد و کودکان را عنان گسسته بار آورد خطرات براندازی را به دنبال خواهد داشت.

نقش وابستگی در عقده های کودکی

این مسئله بیشتر مربوط به سنین بعد از هفت‌سالگی است به هر حال کودک در مراحل اولیه از عواطف و
احساساتی برخوردار است که می‌بایست به گونه‌ای صحیح مورد توجه قرار گیرد و پرورش صحیح آن به عهده والدین است
وگرنه کودک دچار عقده خواهد شد و نهایتا راه انحراف را خواهد پیمود.فکر نمی‌کنید که تمامی مشکلاتی که پنهان یا
پیدا، خودتان یا تک‌تک اطرافیانتان به آن مبتلا هستید،

می‌توانند در کودکی شما ریشه داشته باشند و اگر همان زمان
حل و فصل می‌شدند، شما هیچ کدام از اتفاقات امروز را تجربه نمی‌کردید؟ در اینجا ازبحران هایی صحبت شده که
از همان کودکی سراغ‌ انسان آمده و تاثیرات ناخوشایندی در بزرگسالی‌ می‌گذارند:

وابسته و منفعل هستید؟

این افراد همیشه احساس
بی‌پناهی کرده و فکر می‌کنند اگر کسی مراقب‌شان نباشد و برای‌شان تصمیم نگیرد، از عهده ساده‌ترین کارها هم بر نمی‌آیند.
به همین دلیل است که در نوجوانی خود را روی دوش خانواده‌شان می‌اندازند و در آینده هم به‌دنبال همسری می‌گردند
که بتوانند برای ساده‌ترین کارها و تصمیم‌ها به او تکیه کنند.

این افراد چون خود را دچار کاستی‌ها و نقص‌های بسیار می‌بینند دوست دارند که به دیگری بچسبند و تنها در
کنار فرد دیگری احساس می‌کنند که کامل شده اند

بد نیست بدانید که : عقده های کودکی از نظر روانشناسان

روانشناسان کلاسیک معتقدند شما اگر موفقیت های بزرگی در زندگی بدست آوردید، حتما دلیلی
در پس این موفقیت وجود داشته که اگر شما آنرا بیابید، بدون شک آگاهی بیشتری برای بدست
آوردن موفقیت های بزرگتر در زندگی تان خواهید داشت.

یک مثال مهم و بارز در این خصوص وجود دارد که به مثال «شیر آب» معروف است؛ شما میتوانید
یک زمین خیس را با تلاش فراوان تا حدودی خشک کنید… اما اگر بتوانید شیر آب را ببندید، آن
زمین را خیس را میتوانید برای همیشه خشک کنید.

تا زمانی که شیر آب باز باشد، تمام تلاش شما در بهترین حالت نتایج سطحی خواهد داشت.
همانطور که خیلی از افراد عادی در حال حل مشکلاتشان به این شیوه هستند…

dvmjewish.com ، سوخته جت

2019-04-18 / گردآوری:
برچسب ها:
دکتر طاهری
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین ویدکتر طاهری
علائم و درمان عفونت خون در کودکانعلائم و درمان عفونت خون در کودکان
تاثیر ماساژ در اعتماد به نفس کودکانتاثیر ماساژ در اعتماد به نفس کودکان
دلیل ناله‎های شبانه نوزاد چیست؟دلیل ناله‎های شبانه نوزاد چیست؟
آیا قنداق گرفتن نوزاد خطرناک است؟آیا قنداق گرفتن نوزاد خطرناک است؟
چگونه وزن کودک خود را بالا ببریم؟چگونه وزن کودک خود را بالا ببریم؟
از کجا بفهمیم کودکمان تب دارداز کجا بفهمیم کودکمان تب دارد
راه حلهایی برای رفع بی حوصلگی کودکراه حلهایی برای رفع بی حوصلگی کودک
دلایل و درمان بیماری گلو درد در کودکاندلایل و درمان بیماری گلو درد در کودکان
۱۰ نکته بهداشتی در مورد پوشک بچه۱۰ نکته بهداشتی در مورد پوشک بچه
بد اخلاقی کودک ۳ ساله – تاثیر غذابد اخلاقی کودک ۳ ساله – تاثیر غذا
روش جدید جراحی برای کاهش عارضه اسپاسم در نوزادانروش جدید جراحی برای کاهش عارضه اسپاسم در نوزادان
رفتارهای متفاوت جنسیتی در پسرانی که خواهر دارندرفتارهای متفاوت جنسیتی در پسرانی که خواهر دارند
قصه کودکانه گنج دزد دریائیقصه کودکانه گنج دزد دریائی
افزایش خطر بروز بیماری های تنفسی در نوزادان سزارینافزایش خطر بروز بیماری های تنفسی در نوزادان سزارین
آبله مرغان چیست؟ علایم و روش های درمان بیماری آبله مرغانآبله مرغان چیست؟ علایم و روش های درمان بیماری آبله مرغان
شعرکودکانه روز دانش آموزشعرکودکانه روز دانش آموز
بیماریهای شایع پوستی در کودکانبیماریهای شایع پوستی در کودکان
توصیه های مراقبت از نوزادان و کودکان در منزلتوصیه های مراقبت از نوزادان و کودکان در منزل
انتظارات معلمان مدرسه از اولیای دانش آموزانانتظارات معلمان مدرسه از اولیای دانش آموزان
کشف هورمون مسئول تولید عشق بین مادر و فرزندکشف هورمون مسئول تولید عشق بین مادر و فرزند
شعر کودکانه هوای پاکشعر کودکانه هوای پاک
غذاهای غنی از فیبر برای درمان یبوست در کودکانغذاهای غنی از فیبر برای درمان یبوست در کودکان
ارتباط دست‌و پا چلفتی بودن کودکان و چاقی آنهاارتباط دست‌و پا چلفتی بودن کودکان و چاقی آنها
نحوه ایجاد خودباوری در کودکاننحوه ایجاد خودباوری در کودکان
اهمیت تماس پوستی مادر با نوزاد پس از تولداهمیت تماس پوستی مادر با نوزاد پس از تولد
لباس خواب کودک در زمستان چگونه باشد؟لباس خواب کودک در زمستان چگونه باشد؟
آیا روروئک به زود راه افتادن کودک کمک می‌کند؟آیا روروئک به زود راه افتادن کودک کمک می‌کند؟
چگونه کودکانی معتقد به برابری جنسیتی پرورش دهیم؟‎چگونه کودکانی معتقد به برابری جنسیتی پرورش دهیم؟‎
اثر جر و بحث والدین بر مغز کودکاثر جر و بحث والدین بر مغز کودک
ایروبیک برای کودکان و فواید آنایروبیک برای کودکان و فواید آن
آسم شایع ترین بیماری مزمن بچه هاآسم شایع ترین بیماری مزمن بچه ها
آسم بیماری تنگی نفس است که اکسیژن به خوبی به مغز نمی رسد و فرد احساس تنگی در نفس می کند که این بیماری گاهی در کودکان بروز می کند
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
از بین بردن چاقی موضعی به آسانی و فوری !
تعبیر خواب
دلایل و درمان بیماری گلو درد در کودکان
بیماری اسهال در شیرخواران
شایع ترین بیماری های بهاری کودکان
آبله مرغان چیست؟ علایم و روش های درمان بیماری آبله مرغان
با آغاز فصل بهار چه بیماری هایی در کودکان شیوع پیدا می کند؟
بیماری تابستانی کودکان
عوامل موثر بر بیماری لب شکری + راه های درمان لب شکری در کودکان
سل؛ بیماری خطرناکی که دوباره بین کودکان شایع شده است
علائم و درمان بیماری کرون در کودکان / وقتی بچه‌ای دل‌درد می‌گیرد !
مولوسکوم یا نرم‌جوش بیماری‌های شایع در کودکان
علت و درمان بیماری حصبه در کودکان
بیماری کلیوی در کودکان
نشانه های بیماری چشم در کودکان
علائم بیماری دیابت در کودکان
اوریون بیماری شایع ویروسی کودکان
صرع در کودکان | تشخیص و درمان بیماری صرع
قصه ها و حکایت های شیرین برای کودکان
تغییر سبک بازی کودکان ; از هفت سنگ تا تبلت
آیا قنداق گرفتن نوزاد خطرناک است؟
دلایل ابتلای کودکان به دیابت
چگونه راست‌گویی را به کودک یاد بدهیم؟
روش های جمع کردن حواس کودکان موقع درس خواندن
تغذیه در کودکان مبتلا به گالاکتوزمی
بد اخلاقی کودک ۳ ساله – تاثیر غذا
به کودکان هنگام اسهال نوشابه ندهید
بازی های مناسب بچه های بیش فعال
۱۰ نکته بهداشتی در مورد پوشک بچه
نحوه ایجاد خودباوری در کودکان
هنگام بروز خفگی در نوزادان چه کار کنیم؟
درمان عفونت معده در کودکان با گیاهان دارویی
غذاهای غنی از فیبر برای درمان یبوست در کودکان
قصه کودکانه باغ گلابی
اثر شیر مادر بر ضریب هوشی نوزاد
اگر نوزاد شما دچار یبوست شد …
اعتراضات نی نی ۱۶ ماهه