مشاهده : 3021 کودک و نوزاد RSS

عقده های کودکی و نقش آن در بزرگسالی

عقده های کودکی و نقش آن در بزرگسالی کودک و نوزاد
در زمان کودکی اگر کمبود و عقده ای از طرف والدین برای کودکان موجود باشد این کمبود ها و عقده ها بعدتر ها در زمان بزرگسالی در شخصیت او تاثیر گذار خواهد بود

کمبود یا عقده یعنی محروم بودن از چیزی از طرف کسی که قرار بوده آن نیاز را برطرف کند
عقده های کودکی هم نیازهایی است که بدون پاسخ از سوی والدین برای کودکان باقی
مانده است و باعث شده تا کودک احساس حقارت و با بی ارزشی بکند این عقده ها در زمان
بزرگسالی در شخصیت او تاثیر می گذارد و باعث می شود تا این کمبودها و عقده ها به شیوه
های بسیار بدی در اطرافیان او نیز تاثیر منفی بگذارند . تاثیر عقده های کودکی را در پرشین
وی بخوانید.

تاثیر عقده های کودکی بر شخصیت

هرخانوده کوچکترین واحد اجتماعی است که بوسیله ازدواج زن و مرد تشکیل می شود و با
تولد فرزندان تکامل می‌یابد.
مهمترین و حساس ترین مرحله شکل گیری شخصیت، رفتار اجتماعی و خصوصیات فردی
انسان، مرحله کودکی هر فرد است که
این رفتا رها تا حدودی متاثراز محیط،آموزش ها و عوامل بازدارنده می باشد.
اهمیت زندگی خانوادگی برای کودکان به مراتب از افراد بالغ بیشتر است.

چراکه در اینجا است که کودک اولین تجربیات خود را در زیستن با دیگران می آموزد.
در محیط خانواده است که پایه رشد و فعالیت های آینده کودک گذاشته می شود.
اینکه در روابط ما با سایرین عشق و محبت حکمفرما است یا خصومت و نفرت، تا حد بسیار زیادی به
تربیت خانوادگی بستگی دارد.

اصولا کلیه رفتارهای دوران نوجوانی، جوانی و بالاتر، چه اجتماعی باشد ویا ضد اجتماعی،
در نتیجه تجربیات گذشته به وجود
می آید و با توجه به این تجربیات است که میتوان این حالات و رفتارها را توجیه کرد.در گام
نخست این خانواده است که کودک را به مسیر صحیح هدایت می کند یا بستر گناه و جرم
و انحراف را برای او مهیا می سازد.

انسان به دلیل ویژگی اجتماعی بودن خود از بدو تولد تحت تأثیر افکار، عقائد و رفتار اطرافیان قرار می گیرد
و بعدها به تقلید از این رفتارها و گفتارها، الگوهایی را که به نحوی در ارتباط با او هستند سرمشق
رفتاری خود قرار خواهد داد.

عقده های کودکی

تاثیر عقده های کودکی

دلیل عقده های کودکی

خمیرمایه مولفه های اصلی شخصیت متعادل و پویا یا متزلزل و آسیب پذیر کودکان و نوجوانان در کانون خانواده و
در سایه تعامل مطلوب با والدین، به ویژه مادر، شکل می گیرد.

ویژگی های زیستی و روانی- اجتماعی کودکان در سالهای اولیه رشد (هفت سال اول حیات) به گونه ای است که
بیشترین تعلق خاطر را به پدر و مادر دارند و می خواهند همواره همه وجود پدرو مادر خود را در
قبضه مهر خود داشته باشند.
از همین رو زیباترین و موثرترین روش پرورش فرزند در این دوران، حاکمیت مهر و محبت وسیطره عاطفی کودک
بر پیکره شخصیت پدر و مادر است.

بنابراین محرومیت های عاطفی، تنبیه، اعمال رفتارهای خشونت آمیز با کودک و تحمیل آزردگی ها
وناکامی های مکرر بر احساس
فرزندی با شاکله محبت پذیر، می تواند آسیب های اجتماعی به همراه داشته باشد.

گزل، پدر روانشناسی کودک می گوید: شخصیت کودک در پنج، شش سالگی نسخه کوچکی از جوانی
است که بعدا خواهد
شد.

کودکانی که از مهر و محبت پدری و مادری محروم مانده و عموما در عین برخورداری از نعمت پدر و
مادر، دچار بد سرپرستی شده اند و به گونه ای که انتظار می رود از تعامل عاطفی خوشایند و دوست
داشتنی با والدین بهره مند نمی شوند، با دنیایی از نگرانی و ناکامی، بی انگیزه و شکننده وارد مدرسه می
شوند.

تاثیر والدین در عقده های کودکی

بدیهی است شرایط محیطی حاکم بر فرایند رشد و تحول کودکان و نوجوانان، حیات جنینی و محیط زندگی قبل از
تولد و چگونگی محیط رشد و تحول بعد از تولد، ممکن است زمینه مستعدی باشد برای برخی آسیب پذیری های
فردی و کژروی های اجتماعی،چراکه اغلب رفتارهای ما، بر پایه یادگیری های محیطی دوران کودکی
، تجارب خوشایند، تلخی ها و
ناکامی ها و عقده های روانی است که پایدارترین تاثیر را در پدیدآیی شخصیت اجتماعی انسان دارند.

در حقیقت ضمن آنکه خلق و خوی افراد از نظرژنتیکی متفاوت است،اما نحوه تربیت صحیح، عدم بحران های
روحی،برخوردهای معقول
و سنجیده وپرهیز ازمحروم کردن کودک از حقوق ابتدائی، می تواند شخصیت مفید و مناسبی را در دوره جوانی،میانسالی و
کهولت، در یک فرد شکل دهد.

اما بر خلاف آن، افراد نامتعادل از نظر روحی و روانی،افراد بزهکار و شخصیت های
منفی غالباً در مرحله ای از دوران کودکی و نوجوانی خود به نحوی با یک یا چند محرومیت روبرو شده
اند و در سنین بالاتر تصمیم دارند از هر راه ممکن پوششی بر کمبودهای بوجود آمده در دوران کودکی و
نوجوانی خود بگذارند.

اما متاسفانه چون این محرومیت ها تبدیل به عقده های روانی شده اند شخص بیشتر طالب است تا
از راه انتقام و رفتار افراطی بر این عقده ها سر پوش بگذارد و به خواسته های خود دست پیدا
کند یا بسته به خلق و خوی خود راه انزوا و گوشه نشینی،افسردگی و خودآزاری را برگزیند.

خواسته های بچگانه در عقده های کودکی

بدین ترتیب عدم تربیت صحیح و توجه نکردن به خواسته های طبیعی و بچه‌گانه آنها و سختگیری‌های
بی‌مورد در بسیاری
موارد به تشکیل عقده‌های روانی منجر می‌شود و خواه ناخواه در بزرگسالی این عقده‌ها به
طرق مختلفی گشوده می‌شوند.

بطور کلی والدین هستند که بذر افکار و احساسات را در فرزندان خود می‌کارند، در بعضی از خانواده‌ها بذر عشق
، محبت احترام و اتکاء به نفس و آزادی و در بعضی دیگر ، بذر ترس ، گناه و اجبار
کاشته می‌شود.
طبیعی است که گاهی والدین بر سر کودکان خود داد بزنند و شاید اتفاق بیفتد که آنها را تنبیه بدنی
کنند.
آیا اینها والدین بدی هستند؟

البته که نه ، آنها هم انسانند و مسائل شخصی خود را دارند که باعث
می‌شود گاهی کنترل خود را از دست بدهند اما بعد با محبت یا عذرخواهی آن را جبران می‌نمایند ولی
تعدادی از والدین نیز هستند که مدام یک سری ناراحتی روی بچه‌های خود پیاده می‌کنند و این امر باعث خراب
کردن زندگی آنها می‌شود.

این رفتار مثل سم در دوران کودکی در تمام وجود کودک پخش شده و درد ناشی از آن به مرور
زمان با طفل بزرگتر می‌شود.

عواطفی از قبیل ترس، خشم، تمایلات جنسی و مهرمادری از مسائلی است که می‌بایست به دقت مورد توجه قرار گیرند.
کودک بیش از هر چیز نیاز به عاطفه دارد اما همین عواطف با همه نیکی و ارزش هرگاه از حد
معمول بگذرد و کودکان را عنان گسسته بار آورد خطرات براندازی را به دنبال خواهد داشت.

نقش وابستگی در عقده های کودکی

این مسئله بیشتر مربوط به سنین بعد از هفت‌سالگی است به هر حال کودک در مراحل اولیه از عواطف و
احساساتی برخوردار است که می‌بایست به گونه‌ای صحیح مورد توجه قرار گیرد و پرورش صحیح آن به عهده والدین است
وگرنه کودک دچار عقده خواهد شد و نهایتا راه انحراف را خواهد پیمود.فکر نمی‌کنید که تمامی مشکلاتی که پنهان یا
پیدا، خودتان یا تک‌تک اطرافیانتان به آن مبتلا هستید،

می‌توانند در کودکی شما ریشه داشته باشند و اگر همان زمان
حل و فصل می‌شدند، شما هیچ کدام از اتفاقات امروز را تجربه نمی‌کردید؟ در اینجا ازبحران هایی صحبت شده که
از همان کودکی سراغ‌ انسان آمده و تاثیرات ناخوشایندی در بزرگسالی‌ می‌گذارند:

وابسته و منفعل هستید؟

این افراد همیشه احساس
بی‌پناهی کرده و فکر می‌کنند اگر کسی مراقب‌شان نباشد و برای‌شان تصمیم نگیرد، از عهده ساده‌ترین کارها هم بر نمی‌آیند.
به همین دلیل است که در نوجوانی خود را روی دوش خانواده‌شان می‌اندازند و در آینده هم به‌دنبال همسری می‌گردند
که بتوانند برای ساده‌ترین کارها و تصمیم‌ها به او تکیه کنند.

این افراد چون خود را دچار کاستی‌ها و نقص‌های بسیار می‌بینند دوست دارند که به دیگری بچسبند و تنها در
کنار فرد دیگری احساس می‌کنند که کامل شده اند

بد نیست بدانید که : عقده های کودکی از نظر روانشناسان

روانشناسان کلاسیک معتقدند شما اگر موفقیت های بزرگی در زندگی بدست آوردید، حتما دلیلی
در پس این موفقیت وجود داشته که اگر شما آنرا بیابید، بدون شک آگاهی بیشتری برای بدست
آوردن موفقیت های بزرگتر در زندگی تان خواهید داشت.

یک مثال مهم و بارز در این خصوص وجود دارد که به مثال «شیر آب» معروف است؛ شما میتوانید
یک زمین خیس را با تلاش فراوان تا حدودی خشک کنید… اما اگر بتوانید شیر آب را ببندید، آن
زمین را خیس را میتوانید برای همیشه خشک کنید.

تا زمانی که شیر آب باز باشد، تمام تلاش شما در بهترین حالت نتایج سطحی خواهد داشت.
همانطور که خیلی از افراد عادی در حال حل مشکلاتشان به این شیوه هستند…

dvmjewish.com ، سوخته جت

2019-04-18 / گردآوری:
برچسب ها:
دکتر طاهری
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین ویدکتر طاهری
رازهای بلوغ دخترانرازهای بلوغ دختران
بلوغ دورانی از زندگی انسان هاست که برای آن ها اتفاق می افتد و ممکن است تغییرات بسیار زیادی را به همراه داشته باشد
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
علائم میگرن در کودکان
استرس مغز کودکان را تغییر میدهد
بلوغ زودرس را جدی بگیرید
آگاه کردن نوجوان از تغییرات دوره بلوغ
کنجکاوی های نوجوانان در آستانه بلوغ
کدام کودکان در معرض بلوغ زودرس اند؟
شعر کودکانه آقای باغبان
با فرزندمان در مورد بلوغ حرف بزنیم!
به کودکان خود برای غلبه بر استرس کمک کنید
تغذیه بچه‌ها در تعطیلات تابستان
آیا کودکان هم استرس را تجربه می کنند
بیمارى‏هاى ناشى از گرما در کودکان
بررسی علت شب ادراری کودکان و راه های درمان
میوه ای که باعث یبوست در کودکان می شود
یبوست کودک را درمان کنید
روشهای کاهش استرس در کودکان
علائم استرس کودک
آیا نوزاد شما یبوست دارد؟
جلوگیری از شب ادراری کودکان با این ۱۱ فرمان
چگونه به کودکانی که شب ادراری دارند کمک کنیم؟
نکاتی در مورد یبوست نوزادان
به کودک دچار اختلال استرس پس از سانحه چگونه کمک کنیم؟
بهترین راه برای از بین بردن استرس کودکان
بررسی علت یبوست در کودکان و راه های درمان
دلایل استرسی شدن کودک
آینده کودکان مبتلا به شب ادراری
بگذارید بچه ها یه کم استرس هم داشته باشند!
کلاس‌ های تابستانی مفید برای کودکان
مراقبت از نوزادان در تابستان
سلامت کودک در فصل تابستان
لباس مناسب نوزاد در تابستان کدام است
گرما زدگی در کودکان
کودکان و حساسیت های تابستانی
مزایا و معایب کلاس های تابستانی
۱۰ نکته مهم در سفر تابستانی با کودکان