مشاهده : 238 کودک و نوزاد RSS

با فرزندمان در مورد بلوغ حرف بزنیم!

با فرزندمان در مورد بلوغ حرف بزنیم! کودک و نوزاد
کودکان در سنی از زندگی خود بلوغ را تجربه می کنند و بهتر است قبل از رسیدن به این دوران از شرایط آن ها توسط والدینشان آگاهی داشته باشند

بلوغ دورانی از زندگی انسان هاست که در طول دوران زندگیشان اتفاق می افتد شرایط بلوغ باید توسط والدین به آن ها توضیح داده شود پس رابطه میان والدین و بلوغ فرزندان رابطه ای بسیار مستقیم است که باید والدین کودکانشان را از شرایط آن ها آگاهی داشته باشند تا بهتر بتوانند با آن ها مقابله کنند . بلوغ دورانی در زندگی انسان هاست که باید سپری شوند شرایطی ویژه دارد که باید سپری شود . جزئیات بیشتر درباره این خبر را در پرشین وی بخوانید.

رابطه والدین و بلوغ فرزندان

حرف زدن درباره بلوغ بافرزندانتان
از نظر لغوی، بلوغ یعنی کامل شدن و به حد کمال رسیدن.بلوغ دوره بحرانی انتقال از مرحله کودکی به بزرگسالی
و زمان کسب قدرت باروری است.در این دوره تغییرات دینامیک در مغز و غدد بدن باعث تغییرات جسمانی، روانی و
رفتاری می شود.

ثبات و تکوین شخصیت نوجوان در این دوره صورت می‌گیرد.بلوغ یک مرحله بحرانی است که در گذر از این دوره،
زیربنای زندگی بزرگسالی فرد پی‌ریزی می شود و ممکن است بسیاری از مشکلات روانی، بیماری‌های عفونی
، ازدواجهای ناموفق، حاملگی‌های زودرس
و مخاطره‌آمیز، صدمات و مرگ میر و مادر و کودک و در نهایت مشکلات عدیده جسمی و روحی ریشه در
این دوران داشته باشند.

با توجه به ابعاد مختلف جسمی، روانی و اجتماعی بلوغ سن شروع و مسائل خاص هریک از
آنها نیز دارای مشخصه خاص خود می باشد که قابل بررسی و پیگیری است.

بلوغ جزئی از فرایند رشد و نمو است و در این دوره از حیات انسانی، مجموعه‌ای از تغییرات جسمی و
روانی در فرد دیده می‌شوند.بروز این تغییرات معمولاً با بروز نگرانیها و سئوالاتی در فرد شروع می شود از قبیل
اینکه:

آیا من طبیعی هستم؟

چه اتفاقی دارد برای من می‌افتد؟

آیا گاهی این تغییرات در افراد دیگر هم اتفاق
می افتد؟

لذا گاهی چنین تغییرات جسمی و پاسخگوئی درست و مناسب به سوالات نوجوان، باعث خواهد شد تا حد
زیادی از نگرانیهایی که نوجوان در مورد تغییرات بدن خود دارد، کاسته شود.

والدین و بلوغ فرزندان

رابطه والدین و بلوغ فرزندان

ناآگاهی، مهمترین ضعف بهداشت بلوغ در جامعه ماست؛ این ناآگاهی نه تنها نوجوانان بلکه در بسیاری حوزه ها،
بزرگسالان جامعه
را هم در برمی گیرد و از این طریق به منشأ ناشناخته برای تولید آسیبهای دامنه دار اجتماعی تبدیل می
شود.

فرهنگ عرفی ما در یک نگاه کلی بلوغ را با احتیاط شدید و به صورت خاموش برگزار می کند و
متأسفانه در برخی شئون قومی آن را پدیده ای مزموم یا خجالت آور می شناسند.دامنه ناآگاهی برای پسران گسترده تر
است و از این رو بزه جنسی و رفتاری در میان مردان جامعه ما فراوانی بیشتری دارد و دنبال آسیبهای
دوران بلوغ که به صورت عقده های مزمن روانی، تلقیات نادرست و تمایل به فرهنگ منحط جنسی آشکار می
شود تا سنین پیش از ازدواج و حتی چندین سال پس از آن ادامه می یابد و بحران می آفریند.تحقیقات
تطبیقی نشان می دهد حداقل ۲۰ درصد نوجوانان جامعه از تغییرات جسمی و روحی بلوغ به نگرانی جدی دچار می
شوند.

گروهی از نوجوانان که والدین، مربیان و کارکردهای اجتماعی آنها را با این نوع تغییرات آشنا نکرده اند، دچار ترس،
اندوه و حتی افسردگی می شوند و از خود می پرسند این چه اتفاقی است که برای من می افتد،
آیا طبیعی است؟

اینجاست که آسیب های رفتاری در کمین وی قرار می گیرد و تباهی های زندگی اش را رقم می زند.باید
والدین با زبانی ساده و بدون پیچیدگی شرایط بلوغ را برای نوجوان تشریح کنند و به او اطلاعاتی متناسب با
سن و پیشرفت مراحل بلوغ ارائه کنند.نوجوان تازه بالغ باید پیش از شروع تغییرات عمده جسمی به آنها آگاه باشد
و بداند که دیگر کودکی خردسال و نوجوانی سر به هوا نیست و برای خود آقا یا خانمی شده که
جامعه و اطرافیانش انتظارهایی متناسب از وی دارند.

آگاهی های والدین و بلوغ فرزندان

از آنجا که بسیاری از والدین به دلیل موانع فرهنگی یا بر اساس شرمی نابه جا از ارائه توضیحات کامل
و جامع در این باره خودداری می کنند، آموزشهای اجتماعی دوره بلوغ اهمیتی دو چندان می یابند.برگزاری جشن تکلیف در
مدارس و حوزه های آموزش های بلوغ اقدامی فرخنده اما ناکافی است.

به نظر می رسد خلاء اصلی در این باره
طرح نشدن نکات آموزشی، بهداشتی و پزشکی بلوغ در کتابهای درسی است.در چنین شرایطی تلاش رسانه
های صوتی، تصویری و
مکتوب و اجرای برنامه های آموزشی از سوی نهادهای فرهنگی و حمایتی می توانند تا اندازه ای راهگشا باشند و
شرایط را برای ارائه آموزش های رسمی، کامل و متناسب درباره بلوغ مهیا کنند.

کمبود آگاهی درباره بلوغ در زمینه های رفتاری و روانی نیز مطرح است و بیشتر در رفتار بزرگسالان در تقابل
با نوجوانان نمایان می شود.اساس این ناآگاهی دردسرساز از برخی جبهه گیری های احتمالی و گاه غیرواقعی
در جامعه ناشی
می شود.این جبهه گیری بیش از آنکه واقعی و ملموس باشد، ناظر بر نوعی خود سانسوری است.

گویا مسئولان آموزشی و
فرهنگی جامعه از طرح صورت مسأله هم پرهیز می کنند و ابا دارند و گمان می کنند آموزش درباره مسائل
جسمی و روانی بلوغ نزد افکار عمومی به ترویج فساد و فحشا تبدیل شود؛ تفکری که همیشه چوب آن را
خورده ایم و عبرت نمی گیریم.

بلوغ یعنی کامل شدن و به حد کمال رسیدن.بلوغ دوره بحرانی انتقال از مرحله کودکی به بزرگسالی و زمان کسب
قدرت باروری است

اطلاعات مفید درباره والدین و بلوغ فرزندان

به راستی چرا باید بخشی از آموزش های حیاتی برای جامعه به دلیل ترس از شبهات و
قضاوتهای نادرست و احتمالاً متلک پرانی به نیازمندان آن ارائه نشود و آیا پیشگیری از آسیبهای این حوزه با فرهنگ
جامعه، متناسب تر نیست؟

آموزش بهداشت بلوغ در مدارس، بویژه در مقطع راهنمایی که مصادف با سنین بلوغ است با مشکلات و کمبودهای جدی
دست و پنجه نرم می کند.آموزشها چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم ارائه شود، همواره با حاشیه
امنیت همراه است و در عمل بخش بزرگی از محصلان نوجوان را به دلیل شرایط جامعه و ناپسند دانستن صحبت
در این باره در محیط های بیرونی و خانواده ها از دستیابی به اطلاعات کامل و جامع و متناسب محروم
می کند.

اگر قبول داشته باشیم که وظایف نظام آموزشی و پرورشی تنها در آموزش ریاضی، علوم، هندسه و تولید انواع و
اقسام نخبه و دانش آموز ممتاز خلاصه نمی شود و پرورشی هم در کار است که ابعاد جسمی، شخصیتی، روانی،
رفتاری و اجتماعی محصلان را در برمی گیرد، به ضعفهای جدی این نظام در حوزه مسائل اجتماعی نوجوانان و محصلان
پی می بریم.

به هر ترتیب نوجوان باید در دوران بلوغ روشهای حفظ سلامتش را بشناسد و بداند چه چیزی
بهداشت جسم و روانش را به خطر می اندازد تا بتواند با تهدیدهای بیرونی مقابله کند و از نوجوانی اش
در مسیر تکامل لذت ببرد.در این دوره تغییرات جسمی و روانی نوجوان سریع است.

احساسات، تفکر، رابطه های اجتماعی و منطق
وی رشد می کند و از این گذرگاه به شناخت خویش و محیط پیرامون اقدام می کند.این تغییرات ذاتاً مقدس
هستند و هدایت و کنترل آنها از طریق شناخت مقتضیات دوره بلوغ، وی را از گمراهی، گناه و آسیب نجات
می دهد.

بد نیست بدانید که : رابطه مستقیم والدین و بلوغ فرزندان

«نسرین یوسفی» کارشناس باروری مرکز بهداشت استان ایلام گفت: این دوره از مراحل رشد انسان که حد
فاصل کودکی و جوانی محسوب شده است مشخصه اصلی آن بلوغ و پدیدار شدن ویژگی‌های جسمی و
جنسی در فرد است، این دوره یک دوره خاص و مشخصی است که از طریق بعضی تغییرات در تکامل و
رشد فرد شناخته می‌شود . والدین و بلوغ فرزندان

این کارشناس باروری مرکز بهداشت استان ایلام اظهار کرد: بلوغ دوره نسبتا کوتاهی است که ۲ تا ۴
سال طول می‌کشد و در مرحله قبل از بلوغ صفات ثانویه جنسی (پیدایش مو در صورت پسران و در ناحیه
اندام‌های تناسلی در هردو جنس و تغییر آهنگ صدا در پسران) پدیدار می‌شود. برای شروع بلوغ طبیعی
، سن معینی وجود ندارد و در محیط‌های مختلف متفاوت است. عوامل متعددی از قبیل عوامل محیطی
، فرهنگی، موروثی، اجتماعی و تغذیه‌ای در پیدایش بلوغ موثر است .

وی افزود: به ظاهر شدن علائم بلوغ از جهت فیزیکی و هورمونی در دختران قبل از سن ۸ سالگی و در
پسران قبل از سن ۹ سالگی بلوغ زودرس اطلاق می‌شود. در ابتدا این کودکان بلندتر از همسن‌های خود
هستند ولی به دلیل بلوغ زودرس استخوان‌ها، در نهایت قد کوتاه‌تری در بلوغ خواهند داشت .

نی نی یار ، ایسنا

2019-09-03 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
دکتر بتول طاهریفیلم پرشین وی
تفاوت جنین‌های پسر و دختر تفاوت جنین‌های پسر و دختر
جنین های دختر در مقابل جنین های پسر استقامت بیشتری در مقابل برخی از بیماری ها دارند در ادامه مطلب ما فرق جنین پسر و دختر را مورد بررسی قرار خواهیم داد
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
مقدار و زمان شیر نوزاد
اعتیاد به بازی های کامپیوتری در کودکان
زمان جدا خوابیدن کودک از والدین
بهترین شامپو برای کودکان
چگونه بچه ها خوش خط می شوند؟
۹ ماده ی غذایی برای افزایش هوش و تمرکز بچه ها
بیدار کردن یا نکردن نوزاد برای شیر خوردن در خواب
برای خشک کردن موی کودک از سشوار استفاده نکنید
پیشگیری از اختلال یادگیری در دانش اموزان دبستانی
بررسی کودکان استثنایی و مشکلات مربوط به آنها
محرم و نامحرم را با این روش ها به بچه هایتان آموزش دهید
نکاتی مهم در نامگذاری کودکان دوقلو
خطرات تماشای زیاد تلویزیون برای کودکان
افتادن دندان های شیری
روشهای موثر در تربیت اخلاقی کودک
آموزش هنر به کودکان پیش دبستانی
اگزما در کودکان یکی از مشکلات شایع پوستی
چه زمانی برای سوراخ کردن گوش کودک مناسب است
احتمال تشکیل جنین پسر با فولیکول ۲۰
تسکین گوش ‌درد کودک
در هنگام تب کودکان از مصرف این دارو خوداری شود
حاضر جوابی کودک ، توصیه هایی برای تربیت صحیح
گوش و بینی نوزاد را چگونه تمیز کنیم؟
فرزند اول بودن چه مزایایی دارد؟
مطالب جالب و خواندنی در مورد کودک شما
روش تربیت کودک موفق در دوران مختلف زندگی
۱۰ روش‌ برای اصلاح بدخطی دانش‌آموزان
اسباب بازی های جالب برای کودکان + تصاویر
کودکان را چگونه شاد کنیم؟
اگر کودک ‌تان تخم‌ مرغ نمی‌خورد + عکس
فرزندم نوک زبانی حرف می زند چه کنم
سخت گیری والدین به کودکان
چگونه برای کلاس اولی ها محیط مدرسه را شادتر کنیم؟
کودکان هم عاشق می‌شوند!
چگونه استرس را در کودکان از بین ببریم؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن