مشاهده : 247سلامتRSS

جامعه شناسی خانواده و مسائل اجتماعی

جامعه شناسی خانواده و مسائل اجتماعی
مجموعه ای عظیم به نام خانواده همیشه درحال تغییرات اجتماعی است، وهمچنین پاسخگویی تغییراتی است که دردرون و برون جامعه اتفاق می افتاد واین جریان به طوراجتناب ناپذیری صورت می گیرد. وقوع انقلاب صنعتی نقش بسزایی برخانواده بر جای گذاشت وآن گرفتن موقعیت وتولید اقتصادی ازخانواده بوده است.اینکه تغییردرون خانواده یک مسئله اجتماعی است یا […]
مجموعه ای عظیم به نام خانواده همیشه درحال تغییرات اجتماعی است، وهمچنین پاسخگویی تغییراتی است که دردرون و برون جامعه
اتفاق می افتاد واین جریان به طوراجتناب ناپذیری صورت می گیرد.

وقوع انقلاب صنعتی نقش بسزایی برخانواده بر جای گذاشت وآن گرفتن موقعیت وتولید اقتصادی ازخانواده بوده است.
اینکه تغییردرون خانواده یک مسئله اجتماعی است یا نوعی تطبیق پذیری است، خود موضوعی است که به ارزشها ودیدگاههای
افراد مربوط می شود.
همان طورکه می دانیم شاخصهای موجود درخانواده درحال روبه روشدن وتجربه مسائل اجتماعی گوناگونی مشتمل بر افزایش طلاق،
افزایش فرزندانی که ازخانواده جدا می شوند، کودکان ودختران خیابانی، افزایش نامشروعیت، دربعضی ازجوامع، افزایش تعداد خانواده های تک فرزندی
وخشونتها ومشکلات ناشی ازمسائل مربوط به زناشویی دردرون خانواده است.

خشونت روبه افزایش درون خانواده به عنوان یک مسئله اجتماعی وبه عنوان یک وراثت اجتماعی حتی برزندگی زوجهای جوان
که از خانواده خود جدا می شوند وزندگی جدیدی را آغازمی کنند نیزتاثیرزیادی دارد.
خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی نقش عمده ای درپیداش جامعه وعملکردهای اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی آن دارد.
براساس بنیاد خانواده است که جامعه و جوامع بزرگتربشری آغازمی شوند.
خانواده تا قبل ازانقلاب صنعتی ونظم جدید زندگی، قرنها به صورت کم وبیش ایستایی دوام داشت.
بعد ازوقوع انقلاب صنعتی وپیدایش الگوهای جدید، روابط خانواده تحت تاثیرمسائل مختلف قرارگرفت وبه همین شکل ازآن زمان به بعد،
خانواده درکشورهای مختلف دنیا ازنظرکمی وکیفی شکل متفاوتی به خود گرفتند.

شایان ذکراست که خانواده به عنوان محوراصلی جامعه وبعنوان برطرف کننده نیازهای مختلف انسان است.
وازاین روحرکت هرنوع اتفاقی که درجامعه رخ بدهد ویا حرکتی صورت بگیرد درگروه حرکت ویا کوشش خانواده است.
بطورکلی خانواده برطرف کننده نیازهای افراد واعضای خود می باشد که نهایت این افراد واعضاء باید با ایفای نقش خود
درجامعه توسعه اقتصادی، اجتماعی و تربیتی را دنبال واجرا کنند خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی مهمترین وظیفه را درقبال
خانواده خود دارد.
ویکی ازمهمترین وظایف خانواده تربیت اعضا وتوجه به تحصیل ورفتاراعضا خانواده است.

همچنین فرهنگ پذیری واجتماعی کردن اعضا ازخانواده شروع می شود وخانواده در این عرصه نقش بسیارمهمی دارد بخاطرهمین هست که
درچند دهه اخیردولتها و جوامع مختلف به خانواده اهمیت بیشتری داده وبرروی آنها سرمایه گذاری می کنند.

ویژگیهای ضروری خانواده

می توان گفت این ویژگیها موجب دوام و بقای خانواده نیزمی شود.
۱- روابط دایم وهمیشگی بین زوجین۲- ارتباطات زناشویی به صورت دایم ۳- بقای اعضا ۴- سکونت ویا زندگی مشترک

می
توان گفت به دنبال تاسیس خانواده، افراد تشکیل دهنده خانواده به طورمشترک با یکدیگرسکونت وزندگی می کنند وهمه اعضای خانواده
درکنارهم با مسائل ومشکلات بطورجدی مبارزه می کنند.
قابل ذکراست که جمعیت شناسی به عنوان یکی از جدیدترین شاخه های علوم اجتماعی ارتباط بسیار نزدیکی با خانواده دارد،
یعنی کیفیت وکارایی بهترخانواده درگروتعداد افراد واعضای آن است.

امروزجامعه شناسان وعلمای علوم اجتماعی تاکید وتوصیه زیادی برمحدود کردن بعد خانواده دارند.
یعنی اینکه اعضای خانواده درحد امکانات اقتصادی واجتماعی جامعه باید تنظیم شود.
همچنین می توان گفت که جامعه شناسی خانواده تاکید وتوصیه فراوان برارتباط بین مشاوره وخانواده دارد.
یعنی ازطریق برقراری پل ارتباط بین جریان مشاوره و خانواده ازبسیاری ازآسیبها می توان پیشگیری کرد.
مشاوره به عنوان فنی جدید تا حدود زیادی به سلامت خانواده کمک می کند وهمچنین نهاد تعلیم وتربیت ارتباط نزدیکی
با خانواده دارد.

یکی ازنیازهای اساسی خانواده که پیشرفت وسلامت جامعه نیز مبتنی برآن است، همان نهاد آموزش وپرورش است.
این دونهاد یعنی خانواده وآموزش وپرورش ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند.
خانواده سالمترنقش موثرتری دروظایف تربیتی، تکمیل وتکوین فرزندان، تقویت ومستعد کردن پتانسیلهای آنها دارد.
همین طورخانواده با سواد وتحصیل کرده بهترمی تواند درانتقال زمینه های تربیتی به فرزندان وسرمایه گذاری برروی آنها نقش داشته
باشد./خ-ش

جامعه شناسی مسائل اجتماعی و مددکاری اجتماعی -دکترمحمد تقی شیخیجامعه شناسی جمعیت – دکترمحمد تقی شیخی

پزشکان ایران

2009-07-12 / گردآوری:
مطالب مرتبط:

نو عروس

دادگاهی برای ملاقات پولی شاهزاده بحرینی با ستارگان سینمای هند|هر دقیقه صدهزار دلار؟!دادگاهی برای ملاقات پولی شاهزاده بحرینی با ستارگان سینمای هند|هر دقیقه صدهزار دلار؟!
بازی رضا عطاران در فیلم خانم یایا و صدمه ای که برای بازی در این فیلم خورد!بازی رضا عطاران در فیلم خانم یایا و صدمه ای که برای بازی در این فیلم خورد!
جنجال شکایت از علی دایی توسط امیرحسام شجاعیجنجال شکایت از علی دایی توسط امیرحسام شجاعی
خانه بازیگران مشهوری که در آتش سوزی وحشتناک کالیفرنیا خاکستر شد | از خانه کیم کارداشیان تا لیدی گاگا !خانه بازیگران مشهوری که در آتش سوزی وحشتناک کالیفرنیا خاکستر شد | از خانه کیم کارداشیان تا لیدی گاگا !
جشن تولد گلاب آدینه و رونمایی از پوستر مستند در جستجوی فریدهجشن تولد گلاب آدینه و رونمایی از پوستر مستند در جستجوی فریده
چهره های مشهور در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه تهرانچهره های مشهور در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه تهران
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۶۰۶) از بیزاری ریحانه پارسا از عشق تا سلفی مهناز افشار با سیبیل و موی سعید آقاخانی !!!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۶۰۶) از بیزاری ریحانه پارسا از عشق تا سلفی مهناز افشار با سیبیل و موی سعید آقاخانی !!!
اینستاگرام هنرمندان (۱۱۹) از تلاش فریبا نادری برای لاغری تا پست جدید ترلان پروانه !!!اینستاگرام هنرمندان (۱۱۹) از تلاش فریبا نادری برای لاغری تا پست جدید ترلان پروانه !!!
عکس های آزاده نامداری بدون چادر و شایعه مهاجرتش ؛ جنجالی بی‌پایان برای یک مجریعکس های آزاده نامداری بدون چادر و شایعه مهاجرتش ؛ جنجالی بی‌پایان برای یک مجری
همسر خارجی بازیگران و ورزشکاران ایرانی | از همسر میلیاردر کریم انصاری فرد تا ساعد سهیلی و همسر فرانسوی اش!همسر خارجی بازیگران و ورزشکاران ایرانی | از همسر میلیاردر کریم انصاری فرد تا ساعد سهیلی و همسر فرانسوی اش!
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۶۰۵) از تولد یکتا ناصر تا تبریک مهراوه شریفی نیا به خواهرش !!!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۶۰۵) از تولد یکتا ناصر تا تبریک مهراوه شریفی نیا به خواهرش !!!
تصاویر دیدنی از روز اول تا چهارم جشنواره فیلم کوتاه تهران | از تیپ نامتعارف ریحانه پارسا تا شلوار کوتاه نیکی مظفری!تصاویر دیدنی از روز اول تا چهارم جشنواره فیلم کوتاه تهران | از تیپ نامتعارف ریحانه پارسا تا شلوار کوتاه نیکی مظفری!
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
پیشگیری از نفخ با ترفندهای ساده را بیاموزیمپیشگیری از نفخ با ترفندهای ساده را بیاموزیم
طبخ مرغ بدون پوست و خطر ابتلا به سرطانطبخ مرغ بدون پوست و خطر ابتلا به سرطان
لباس مناسب در هنگام دویدنلباس مناسب در هنگام دویدن
سلامت قلب با پله نوردی تضمین میشود اما چگونه ؟سلامت قلب با پله نوردی تضمین میشود اما چگونه ؟
نحوه شست ‌و‌شوی صحیح سبزیجات چگونه است؟نحوه شست ‌و‌شوی صحیح سبزیجات چگونه است؟
افزایش خطر شکستگی استخوان در کودکانافزایش خطر شکستگی استخوان در کودکان
آشنایی با بیماری روزاسهآشنایی با بیماری روزاسه
ترکیدن آپاندیس چه علائمی دارد؟ترکیدن آپاندیس چه علائمی دارد؟
بهترین رژیم غذایی برای آب کردن چربی شکمبهترین رژیم غذایی برای آب کردن چربی شکم
میگرن با سکته مغزی مرتبط است؟میگرن با سکته مغزی مرتبط است؟
با این تغییرات کوچک وزنتان را سریع کم‌ کنیدبا این تغییرات کوچک وزنتان را سریع کم‌ کنید
آشنایی با داروی ایتراکونازول از دسته داروهای ضد قارچآشنایی با داروی ایتراکونازول از دسته داروهای ضد قارچ
با مصرف این میوه های پاییزی چربی هایتان را بسوزانیدبا مصرف این میوه های پاییزی چربی هایتان را بسوزانید
علت شب کوری چیست و چگونه درمان میشود؟علت شب کوری چیست و چگونه درمان میشود؟
گذاشتن مسواک داخل دستشویی ممنوع است میدانید چرا؟گذاشتن مسواک داخل دستشویی ممنوع است میدانید چرا؟
کاهش و بهبود درد کتف با ورزش درمانیکاهش و بهبود درد کتف با ورزش درمانی
آشنایی با داروی آرسنیک از دسته داروهای آنتی نئوپلاستیکآشنایی با داروی آرسنیک از دسته داروهای آنتی نئوپلاستیک
آشنایی با مزایا و معایب واکسن آنفولانزاآشنایی با مزایا و معایب واکسن آنفولانزا
جویدن غذا در جلوگیری از عفونت چه نقشی دارد؟جویدن غذا در جلوگیری از عفونت چه نقشی دارد؟
مهم ترین مزیت های ورزش در آب که تاکنون نمی دانسته ایدمهم ترین مزیت های ورزش در آب که تاکنون نمی دانسته اید
این افراد ۱۵ سال زودتر سرطان می گیرنداین افراد ۱۵ سال زودتر سرطان می گیرند
راهنمای گرفتن فشار خون | چگونه در خانه فشار خون بگیریم؟راهنمای گرفتن فشار خون | چگونه در خانه فشار خون بگیریم؟
شب کوری چیست و کدام ویتامین ها به بهبود آن کمک می کنند؟شب کوری چیست و کدام ویتامین ها به بهبود آن کمک می کنند؟
سوءهاضمه چیست؟ غذاهایی که نباید باهم خورده بشوند را بشناسیدسوءهاضمه چیست؟ غذاهایی که نباید باهم خورده بشوند را بشناسید
۱۰ماده غذایی که چند برابر تخم مرغ پروتئین دارند۱۰ماده غذایی که چند برابر تخم مرغ پروتئین دارند
بهترین روش درمان کمر درد ماساژ است یا داروی مسکن ؟؟بهترین روش درمان کمر درد ماساژ است یا داروی مسکن ؟؟
روشی جدید برای درمان سرفه و تنگی نفسروشی جدید برای درمان سرفه و تنگی نفس
دندان درد در اثر حساسیت چگونه است؟ / درد تیز و کوتاه دندان شامل حساسیت میشود؟دندان درد در اثر حساسیت چگونه است؟ / درد تیز و کوتاه دندان شامل حساسیت میشود؟
دلایل و درمان پوکی استخواندلایل و درمان پوکی استخوان
علایم نشان دهنده زمان مرگ | اغلب افراد هنگام مرگ درد نمی کشندعلایم نشان دهنده زمان مرگ | اغلب افراد هنگام مرگ درد نمی کشند
۶ ترفند برای خلاص شدن از بوی بد واژن + علت بوی بد واژن۶ ترفند برای خلاص شدن از بوی بد واژن + علت بوی بد واژن
احساس بوی بد واژن طبیعی نیست و باید به دنبال دلیل و رفع مشکل باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
بهترین مواد غذایی برای درمان یبوست های طولانی
بهترین رژیم غذایی برای آب کردن چربی شکم
کاهش فشار خون و کلسترول با آب کرفس
درمان پیچ خوردگی پا در خانه به روش های طبیعی
درمان کم خونی بارداری با رژیم غذایی
آیا پیشگیری از سرطان سینه امکان پذیر است؟
نکاتی برای داشتن پاهایی زیبا به صورت طبیعی
مشاهده خون در ادرار زنگ خطر است
لابیاپلاستی یا جراحی زیبایی واژن مناسب چه خانم هایی می باشد
بهترین چای برای کاهش وزن موثر و سم زدایی بدن
۱۱ درمان سرماخوردگی و آنفولانزا که واقعا موثرند
علت بی خوابی چیست؟ ۴ ترفند موثر برای درمان بی خوابی
بهترین داروهای طبیعی برای پیشگیری از پوکی استخوان
دلایل عقب افتادن پریود چیست
آیا برای درمان عفونت ادراری می توان از سرکه سیب استفاده کرد
بهترین روشهای خانگی برای درمان دندان قروچه در خواب
بهترین روش برای عادت دادن نوزاد به خواب شبانه چیست
علایم نشان دهنده زمان مرگ | اغلب افراد هنگام مرگ درد نمی کشند
بهترین روش درمان کمر درد ماساژ است یا داروی مسکن ؟؟
پیشگیری از آرتروز حتی برای جوانان با ۶ نکته کاربردی
درمان یبوست کودکان با روش های طبیعی
بدنسازی و زیبایی اندام با آناناس
درمان سرطان پروستات و تاثیر مکمل ها بر آن
درمان دیابت با ادویه ای قوی تر از متفورمین
چربی سوزی در خواب واقعیت دارد ؟
درمان رفلاکس معده با پرهیز غذایی
جراحی بینی یا رینو پلاستی چیست و برای چه کسانی مناسب است
آشنایی با روش های درمان چاقی از صفر تا صد
افزایش چربی سوزی و بهبود متابولیسم با ۷ نوشیدنی معجزه گر
برای ترک اعتیاد مواد مخدر روش های طبیعی بهتر است یا داروهای سم زدا
درمان یبوست با روش هایی طبیعی و فوری
علایم و عوارض بیماری کبد چرب و بهترین روش های درمان بیماری کبد چرب
درمان کبد چرب با داروهای موثر خانگی
گالری آرایش عروس
خرید اینترنتی بلیط هواپیما ( ارزان تر از همه جا )
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
مراقبت از پوست در فصل پاییز
مراقبت از پوست در فصل پاییز
آشنایی با داروی لوراتادین از دسته داروهای آنتی هیستامین
آشنایی با داروی لوراتادین از دسته داروهای آنتی هیستامین
مقابله با دلگیری پاییزی
مقابله با دلگیری پاییزی
۱۵ درمان خانگی برای سرفه بچه ها
۱۵ درمان خانگی برای سرفه بچه ها
راهنمای مصرف مواد غذایی در پاییز
راهنمای مصرف مواد غذایی در پاییز
با این روشها پاییزی بدون زکام را تجربه کنید
با این روشها پاییزی بدون زکام را تجربه کنید
۴ دستور برای کاهش آلرژی پاییزی
۴ دستور برای کاهش آلرژی پاییزی
آشنایی با داروی پرفنازین از دسته داروهای آرامبخش
آشنایی با داروی پرفنازین از دسته داروهای آرامبخش
فیلم پرشین ویامیران پرواز