تاریخ نشر :پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۱مشاهده : 84تست روانشناسی, روانشناسیRSSاشتراک:

تست روانشناسی؛ آیا حق تان را از دیگران می گیرید؟

تست روانشناسی؛ آیا حق تان را از دیگران می گیرید؟
برای شما تستی داریم  که می‌خواهیم با آن میزان ابراز وجود شما در جامعه و زندگی‌تان را بسنجیم. اینکه چقدر این اعتمادبه‌نفس را دارید که حق‌تان را از دیگران بگیرید و نگذارید دیگران آن را پایمال کرده و از شما سوءاستفاده کنند. در ادامه ۳۰ سؤال، به شما داده می‌شود. پاسخ شما باید مشخص کند […]

 تست روانشناسی؛ آیا حق تان را از دیگران می گیرید؟

برای شما تستی داریم  که می‌خواهیم با آن میزان ابراز وجود شما در جامعه و زندگی‌تان را بسنجیم. اینکه چقدر این اعتمادبه‌نفس را دارید که حق‌تان را از دیگران بگیرید و نگذارید دیگران آن را پایمال کرده و از شما سوءاستفاده کنند. در ادامه ۳۰ سؤال، به شما داده می‌شود. پاسخ شما باید مشخص کند که در موقعیت های مختلف چگونه ابراز وجود می‌کنید، حتی اگر این موقعیت‌ها  برایتان پیش نیامده باشد، فکر کنید اگر در آن موقعیت بودید، چه کار می‌کردید؟ هیچ سؤالی را بدون پاسخ نگذارید.

عبارت

همیشه

گاهی

هرگز

۱-آیا اگر فردی ناگهان در صف جلوی شما بایستد، اهمیت نمیدهید؟

۲-آیا برایتان سخت است از دوستی بخواهید لطفی در حقتان بکند؟

۳- اگر مدیرتان درخواست غیرمنطقی از شما بکند، پاسخ «نه» برایتان مشکل خواهد بود؟

۴-آیا برایتان سخت است که درخواست غیرمنطقی والدینتان را رد کنید؟

۵-آیا احساسات منفی خود به دیگران را در وقت مناسب بیان میکنید؟

۶-آیا به راحتی با مردمی که نمیشناسید، ارتباط برقرار میکنید؟

۷-اگر دوستی داشته باشید که مورد تایید والدینتان نباشد، آیا سعی میکنید که به آنها کمک کنید او را بهتر بشناسند؟

۸-اگر مشغول دیدن برنامه تلویزیونی مورد علاقهتان باشید و یکی از نزدیکان حواس شما را پرت کند، آیا از او میخواهید که ساکت باشد؟

۹- اگر نسبت به نامزد یا همسرتان عصبانی باشید، آیا بیان این خشم برایتان مشکل خواهد بود؟

۱۰-اگر دوستی که قرار بوده شما را به قرار مهمی برساند، ۱۵ دقیقه زودتر زنگ بزند و بگوید، نمیتواند بیاید، آیا ناراحتیتان را ابراز میکنید؟

۱۱- آیا نقش مهمی در تصمیمگیری برای چگونگی گذراندن اوقات فراغت با دوستان یا اقوام بازی میکنید؟

۱۲- آیا برایتان سخت است که تقاضای دیگران را رد کنید؟

۱۳- آیا اغلب عذرخواهی میکنید؟

۱۴- آیا برایتان سخت است به فروشنده «نه» بگویید؟

۱۵-آیا از صحبت کردن در بحث گروه کوچکی از دوستانتان، اجتناب میکنید؟

۱۶- آیا برایتان سخت است چیزی را که خریدهاید و دوست ندارید عوض کنید؟

۱۷- آیا به دیگران اصرار میکنید که سهم منصفانه از کارشان را انجام دهند؟

۱۸- اگر در یک رستوران خوب، غذایی تهیه کنند که از آن رضایت نداشته باشید، آن را به اطلاع پیش خدمت میرسانید؟

۱۹- اگر با عقیده مدیرتان مخالف باشید آیا جرات میکنید که نظر خود را بیان کنید؟

۲۰- درصورت ضرورت، آیا برایتان سخت خواهد بود که از والدینتان بخواهید لطفی در حق شما بکنند؟

۲۱- اگر به کسی علاقهمند باشید، برایتان سخت است که احساساتتان را به او بگویید؟

۲۲- اگر دوستی که مقدار کمی پول از شما قرض گرفته، بهنظر برسد که آن را فراموش کرده، آیا به او یادآوری میکنید؟

۲۳- اگر سخنان مدیرتان چنان نیشدار باشد که دیگر شوخی به حساب نیاید، آیا برایتان سخت خواهد بود تا ناراحتیتان را ابراز کنید؟

۲۴- اگر فروشنده مغازه به درخواست کسی پاسخ دهد که بعد از شماست، آیا به او موضوع را یادآوری میکنید؟

۲۵- اگر در تاکسی، راننده مبلغی بیش از کرایه رایج از شما طلب کند، آیا به او تذکر میدهید؟

۲۶- آیا در بیان رنجش خود نسبت به دوستی که بیدلیل از شما انتقاد کرده، تردید میکنید؟

۲۷- اگر مدیرتان حرفی بزند که بدانید صحت ندارد، آیا او را زیر سوال میبرید؟

۲۸-اگر صاحبخانهتان در انجام تعمیراتی که قول داده انجام دهد، کوتاهی کند، آیا نسبت به این موضوع اصرار میورزید؟

۲۹- آیا برایتان سخت است که از مدیرتان بخواهید که زودتر مرخصتان کند؟

۳۰- آیا برایتان سخت است که بهصورت لفظی عشق و محبتتان را به نامزد یا همسرتان بیان کنید؟

چه امتیازی می‌گیرید؟

در سوال‌های ۱-۲-۳-۴-۹-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۲۰-۲۱-۲۳-۲۶-۲۹-۳۰ به هر پاسخ هرگز ۲ امتیاز، به هر پاسخ گاهی یک امتیاز و به پاسخ‌های همیشه امتیازی ندهید.

 بنابراین در بقیه سؤال‌ها یعنی در سوال‌های ۵-۶-۷-۸-۱۰-۱۱-۱۷-۱۸-۱۹-۲۲-۲۴-۲۵-۲۷-۲۸- به هر پاسخ همیشه ۲ امتیاز، به هر پاسخ گاهی یک امتیاز و به پاسخ‌های هرگز امتیازی ندهید.

بالا‌ترین امتیاز در این آزمون ۶۰ خواهد بود، اگر نمره شما بین ۶۰-۴۰ باشد بیان‌کننده این است که شما جرات ابراز وجودتان در موقعیت‌های مختلف خوب است و اگر نمره شما بین ۳۹-۲۰ باشد

 شما در حد وسط قرار داشته و نیاز به تمرین بیشتر دارید و اگر نمره شما زیر ۱۹ باشد، میزان ابراز وجود و اعتماد به نفس در شما پایین است، شاید پیشنهادهای ما به شما کمک کند.

این نمره ها چه می گویند؟

اگر شما در این آزمون نمره پایینی آورده باشید احتمال دارد که حداقل ۲ مشکل داشته باشید؛ ابتدا، خود را از دیگران جدا نگه می‌دارید و نزدیک شدن به دیگران برای برقراری تماس اولیه که مهم است برایتان مشکل است. وقتی کسی به شما نزدیک می‌شود به راحتی نمی‌توانید کلمات مورد نظر‌تان را بگویید و از انتقال علاقه‌تان به آن فرد ناتوانید.

تمایل ندارید احساسات واقعی خود را بیان کنید حتی اگر این احساسات، مثبت باشند. نداشتن جرات، اغلب منجر به تنهایی و جداماندن از دیگران می‌شود. دومین مشکل اینکه اجازه می‌دهید دیگران از شما سوءاستفاده کنند.

اگر کسی تقاضای غیرمنطقی از شما داشته باشد، تمایلی به اعتراض از خود نشان نمی‌دهید. شما انتقاد و حرف‌های آزاردهنده را بدون اعتراض می‌پذیرید و اجازه می‌دهید که دیگران در برنامه‌تان دخالت کنند.

 اغلب شما ناتوانی خود را برای اعتراض خودخواهی دیگران، با گفتن این حرف به‌خود منطقی جلوه می‌دهید: «اعتراض کردن به دردسرش نمی‌ارزد.» یا با جمله «کار کوچکی است، نمی‌خواهم دوستم را ناراحت کنم.» ناتوانی خود را توجیه می‌کنید.

 رد نکردن یک یا ۲ و شاید هم تعدادی از تقاضاها کار سختی نیست. اما دیر یا زود، این تقاضاها اثر منفی خود را روی شما خواهند گذاشت.

 وقتی شما جرات ابراز وجود ندارید، کم‌کم از دوستانی که از شما تقاضاهای غیرمنطقی دارند رنجیده خاطر و ناراحت می‌شوید و چون برایتان مشکل است عقیده خود را بیان کنید یا به دوستان‌تان «نه» بگویید، کم‌کم از دوستان‌تان جدا می‌شوید، چون این تنها راهکار باقیمانده برای شماست.

چند راهکار و پیشنهاد

 نخستین قدم برای شما این است که دلیل تراشی‌هایی که باعث عقب ماندگی شماست را کنار بگذارید. بسیاری از شما ابراز وجود را با تهاجمی بودن اشتباه می‌گیرید.

ابراز وجود کردن از لحاظ اجتماعی کاری صحیح است، درحالی‌که تهاجمی بودن یک نوع توهین و حتی کاری خشن است.

مردم تهاجمی از شخصیت خود، برای ترساندن دیگران یا ایجاد تاثیر منفی استفاده می‌کنند، درحالی‌که کسانی که ابراز وجود می‌کنند، آن چیزی را که در ذهن‌شان است به روشی بیان می‌کنند که از لحاظ اجتماعی قابل‌قبول است و اجازه نمی‌دهند دیگران از آنها سوءاستفاده کنند. 

اینکه به دوست‌تان بگویید نیم ساعت دیر کردن او باعث ناراحتی‌تان شده تهاجمی بودن نیست بلکه احساس صمیمی بودن است. اگر هنگامی که دوست‌تان بخواهد اتومبیل شما را برای آخر هفته قرض بگیرد، «نه» بگویید، این جواب منفی یک پاسخ مناسب به یک درخواست کاملا نامناسب است.

در ارتباط برقرار کردن با دیگران پیشقدم شوید، حتی اگر سلامی کوتاه یا لبخندی گذرا باشد، می‌توانید قبل از انجام آن، در خانه کمی تمرین کرده و نقش بازی کنید تا انجام واقعی آن برایتان راحت‌تر باشد.

به یاد داشته باشید ابراز وجود‌کردن ضرورتا به معنای بالا بردن صدای‌تان یا انجام کارهای خشن نیست‌ بلکه به معنای روراست بودن در مورد آنچه به آن فکر کرده و احساس می‌کنید، است.

سخت نیست‌! یادتان باشد نخستین قدم را باید خودتان بردارید آن وقت می‌بینید که قدم‌های زیادی به سویتان برداشته خواهد شد.

منبع:مجله سیب سبز

2012-08-16
امتیاز بدهید
امتیاز : 4 تعداد رای : 5
برچسب ها:

نو عروس

حاشیه های هجدهمین جشن حافظ | از شوخی مهدی سلطانی با پسر و عروس هایش تا حرف هایی که مدیری نگفت!حاشیه های هجدهمین جشن حافظ | از شوخی مهدی سلطانی با پسر و عروس هایش تا حرف هایی که مدیری نگفت!
وقتی دوستان ریحانه پارسا به انتخاب او برای نقش لیلای پدر واکنش بد نشان دادندوقتی دوستان ریحانه پارسا به انتخاب او برای نقش لیلای پدر واکنش بد نشان دادند
شوخی مهران مدیری در جشن حافظ درباره سیگار کشیدنشوخی مهران مدیری در جشن حافظ درباره سیگار کشیدن
ازدواج امیر کاظمی و حاشیه هایی مربوط به هزینه این مراسم که آن هارا تکذیب کرد!ازدواج امیر کاظمی و حاشیه هایی مربوط به هزینه این مراسم که آن هارا تکذیب کرد!
زندگی امین تارخ؛ از تولد وسط کودتا تا آقا معلم بازیگران ایرانی!زندگی امین تارخ؛ از تولد وسط کودتا تا آقا معلم بازیگران ایرانی!
زندگی محمدرضا هدایتی؛ از طغرل و پسرعمه زا تا کلاه برداری از اوزندگی محمدرضا هدایتی؛ از طغرل و پسرعمه زا تا کلاه برداری از او
ناگفته‌های زندگی شخصی بیانسه | از اجداد برده دار تا تناسب اندام بعد از بارداری!ناگفته‌های زندگی شخصی بیانسه | از اجداد برده دار تا تناسب اندام بعد از بارداری!
زندگی محمد بن سلمان | از ناشی گری در ولیعهدی تا اصلاحات و شبه کودتا!زندگی محمد بن سلمان | از ناشی گری در ولیعهدی تا اصلاحات و شبه کودتا!
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۷۸) از تیپ زرق و برقی مریم معصومی در کنسرت محسن یگانه تا استایل ترلان پروانه در جشن حافظ!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۷۸) از تیپ زرق و برقی مریم معصومی در کنسرت محسن یگانه تا استایل ترلان پروانه در جشن حافظ!
تصاویر جدید جشن حافظ ۹۷ | از مهران غفوریان و همسرش تا سینا مهراد و ترلان پروانهتصاویر جدید جشن حافظ ۹۷ | از مهران غفوریان و همسرش تا سینا مهراد و ترلان پروانه
اینستاگرام هنرمندان (۸۶) از تعریف و تمجید عجیب بهنوش بختیاری از ریحانه پارسا تا نیوشا ضیغمی و همسرش در جشن حافظ!!!اینستاگرام هنرمندان (۸۶) از تعریف و تمجید عجیب بهنوش بختیاری از ریحانه پارسا تا نیوشا ضیغمی و همسرش در جشن حافظ!!!
هجدهمین جشن حافظ | از پریناز ایزدیار تا ریحانه پارسا و پدرشوهر عزیزش!هجدهمین جشن حافظ | از پریناز ایزدیار تا ریحانه پارسا و پدرشوهر عزیزش!
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
رایانمهر
اگر می خواهید موفق شوید این راز را بدانید!اگر می خواهید موفق شوید این راز را بدانید!
چرا هنوز مجرد هستید؟! با دلایل تنها بودن خود آشنا شوید!چرا هنوز مجرد هستید؟! با دلایل تنها بودن خود آشنا شوید!
کاری کنید آرامش بر‌گردد!کاری کنید آرامش بر‌گردد!
شروع سال نو با افزایش تمرکز بر خودشروع سال نو با افزایش تمرکز بر خود
شخصیت مشکی‌پوش‌ها را بهتر بشناسیدشخصیت مشکی‌پوش‌ها را بهتر بشناسید
تشخیص افسردگی با استفاده از تصاویر پست شده در شبکه‌های اجتماعیتشخیص افسردگی با استفاده از تصاویر پست شده در شبکه‌های اجتماعی
ویژگی‌های پدر و مادرهای موفق را بدانیدویژگی‌های پدر و مادرهای موفق را بدانید
پیشگیری از افسردگی با پوشیدن این رنگ هاپیشگیری از افسردگی با پوشیدن این رنگ ها
تشخیص افسردگی براساس عکس های اشتراکی زن و شوهرتشخیص افسردگی براساس عکس های اشتراکی زن و شوهر
آشنایی با نشانه‌های هشداردهنده خودکشیآشنایی با نشانه‌های هشداردهنده خودکشی
روشی برای گوش کردن و مطالعه مؤثرروشی برای گوش کردن و مطالعه مؤثر
راه های درمان وسواس با راحت ترین روشهاراه های درمان وسواس با راحت ترین روشها
تشخیص شخصیت از روی انگشتان دستتشخیص شخصیت از روی انگشتان دست
با همسر ولخرج خود چگونه برخورد کنیم؟با همسر ولخرج خود چگونه برخورد کنیم؟
راه کارهایی برای برخورد با کودک بد زبانراه کارهایی برای برخورد با کودک بد زبان
با انجام این کارها باعث تخریب شخصیت خودمان می‌شویمبا انجام این کارها باعث تخریب شخصیت خودمان می‌شویم
مهمترین علل مکیدن انگشت در کودکانمهمترین علل مکیدن انگشت در کودکان
با حل کردن جدول، ده سال جوان‌تر بمانید!با حل کردن جدول، ده سال جوان‌تر بمانید!
چگونه شرایط سخت را تحمل کنیم؟چگونه شرایط سخت را تحمل کنیم؟
شوهرتان خسیس نیست، بیمار است!شوهرتان خسیس نیست، بیمار است!
بیماری اعتیاد جنسی یا هایپر سکشوال چیست؟بیماری اعتیاد جنسی یا هایپر سکشوال چیست؟
قانون جذب چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟قانون جذب چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟
درمان وسواس با روش های طبیعیدرمان وسواس با روش های طبیعی
آیا بیش از حد حساس هستید؟آیا بیش از حد حساس هستید؟
درمان افسردگی با طب سوزنی امکان پذیر است یا نه؟درمان افسردگی با طب سوزنی امکان پذیر است یا نه؟
بررسی ۴ ترفند علمی موثر برای بالا بردن اراده و اعتماد به نفسبررسی ۴ ترفند علمی موثر برای بالا بردن اراده و اعتماد به نفس
چگونه دقیقه نودی نباشیم؟!!چگونه دقیقه نودی نباشیم؟!!
دو پیشنهاد برای مبارزه با خجالتی بودندو پیشنهاد برای مبارزه با خجالتی بودن
چگونه استرس امتحانات را کم کنیم؟چگونه استرس امتحانات را کم کنیم؟
چگونگی برخورد با افراد دمدمی‌ مزاجچگونگی برخورد با افراد دمدمی‌ مزاج
درمان افسردگی با طب سوزنی امکان پذیر است یا نه؟درمان افسردگی با طب سوزنی امکان پذیر است یا نه؟
اکثر افراد از مصرف دارو گریزان هستند و به دنبال روشی غیر دارویی برای درمان افسردگی هستند
به آسانی و فوری پولدار شوید ! بدون نیاز به صرف زمان و هزینه
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
نقش خواهر و برادر در زندگی افراد
جنون کندن مو را بیشتر بشناسید
برای شناخت بیشتر همسر آینده مان چه کارهایی انجام دهیم؟
زناشویی موفق| با این ترفندها به دعواها خاتمه دهید
بیماری اعتیاد جنسی یا هایپر سکشوال چیست؟
چند روش ساده برای رهایی از عذاب وجدان!
ترس از ازدواج در جوانان, دختران بیشتر است یا پسران؟
تاثیر زخم‌های عاطفی دوران کودکی در بزرگسالی
با شکست های زندگی خود چگونه مقابله کنیم؟
راه های صحیح برخورد با مردان متعصب
دو ویژگی مهم افراد خلاق
کاهش استرس در جلسه خاستگاری با این ترفندها
فاش شدن رازهایی درباره شخصیت تان از طیق میز کارتان
چگونه با فرزندمان رابطه دوستی داشته باشیم
خیال پردازی کودکان را جدی بگیرید
در هنگام رانندگی کردن چگونه میتوان آرامش خود را حفظ نمود؟
با حل کردن جدول، ده سال جوان‌تر بمانید!
با انجام این کارها باعث تخریب شخصیت خودمان می‌شویم
همسر ناسازگار و راهکار های سازگاری با او
خانمها وقتی این جملات را از زبان همسرشان بشنوند چندین برابر عاشق او می شوند
عوامل مؤثر بر انتخاب شغل
کنترل استرس و نکات کاربردی که باید بدانید
ریشه ترس چیست ؟
افسردگی همسر و دلایل بوجود آمدن آن
با کودکان ناسازگار چه کنیم؟
سوالهای قبل از ازدواج که حتما باید پرسیده شوند
خونسردی و کم حرف زدن مردان به خاطر چیست؟| با روانشناسی مردان بیشتر آشنا شوید
دلایل خیانت زوج های عاشق پیشه به یکدیگر
با همسر ولخرج خود چگونه برخورد کنیم؟
ترفندهای زنانه برای گرم کردن رابطه زناشویی
استرس در دوره نوجوانی و علل آن
برای اختلالات روانی چه روش درمانی مناسب است؟
نقش مسافرت در سلامت روان را بدانیم
استرس و افسردگی خود را با طب سوزنی درمان کنید
همسر معتاد و چگونه زندگی کردن با آنها
با پارتیشن اداری چگونه محیط کار دوستانه خلق کنیم ؟
بهترین محصولات مراقبت از پوست تالگو مخصوص خانمها و آقایون
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
درمان افسردگی با طب سوزنی امکان پذیر است یا نه؟
درمان افسردگی با طب سوزنی امکان پذیر است یا نه؟
نقش خواهر و برادر در زندگی افراد
نقش خواهر و برادر در زندگی افراد
جنون کندن مو را بیشتر بشناسید
جنون کندن مو را بیشتر بشناسید
برای شناخت بیشتر همسر آینده مان چه کارهایی انجام دهیم؟
برای شناخت بیشتر همسر آینده مان چه کارهایی انجام دهیم؟
زناشویی موفق| با این ترفندها به دعواها خاتمه دهید
زناشویی موفق| با این ترفندها به دعواها خاتمه دهید
بیماری اعتیاد جنسی یا هایپر سکشوال چیست؟
بیماری اعتیاد جنسی یا هایپر سکشوال چیست؟
چند روش ساده برای رهایی از عذاب وجدان!
چند روش ساده برای رهایی از عذاب وجدان!
ترس از ازدواج در جوانان, دختران بیشتر است یا پسران؟
ترس از ازدواج در جوانان, دختران بیشتر است یا پسران؟
رایانمهرامیران پرواز