مشاهده : 342 تست روانشناسی, روانشناسی RSS

جدیدترین تست روانشناسی در آمریکا!

جدیدترین تست روانشناسی در آمریکا! روانشناسی
تست های روانشناسی به افراد کمک می کند که بیشتر با روحیات درونی خود آشنا شوند ما در این مطلب برای شما عزیزان یک تست روانشناسی در آمریکا معتبر آماده کرده ایم که شخصیت خود را بهتر بشناسید

خیلی خوب است که گهگاهی به کنکاش شخصیت دروونی خود پی بببرید و با انواع تست های روانشناسی و خودشناسی
به کشف دنیای درون خود بپردازید ما در این مطلب از پرشین وی برای شما عزیزان علاقه مند حیطه روانشناسی یک تست روانشناسی در آمریکا معتبر
آماده کرده ایم که با توجه به آن می توانید به لایه های پنهان شخصیتی خود پی ببرید تست های روانشناسی کمک می کنند که شخصیت
خود را بشناسید و با توجه به روحیات و خلقیاتی که دارید برای خود تصمیمات مهمی بگیرید

تست روانشناسی در آمریکا

۱- فرض کنید شما مشخصه صورت کسی هستید,کدام قسمت ازصورت او هستید؟
الف : چین وچروکب : لکهج : خال زیبایید : کک ومکت :لبخند

۲- دوست دارید چه نوع پرنده ای باشید؟
الف : شباهنگب : جغدج : عقابد
: فلامینگوت : پنگوئن

۳- کدام یک ازآلات موسیقی را دوست دارید؟
الف: پیانوب : ویلونج : سازدهنید : گیتارت : دف

۴- کدام یک ازبرنامه های تلویزیونی برای شما جالب تراست؟
الف : اخباروبرنامه های مستندب :
فیلم های درام وزندگی نامهج : هیجانی وپلیسید : عشقی وماجراییت : کمدی وکارتون

۵- کدام یک ازبازی های شهربازی را بیشتردوست دارید؟
الف : هیچ کدام , من
ازشهربازی متنفرمب : قطاریا قایقج : نمایش واجرای کمدید : چرخ وفلک ووسایلی که سریع می چرخندت :ترن های هوایی
سریع السیر

۶- آیا شما به اشتباهات خودتان می‌خندید؟

الف : هرگزب : به ندرتج : برخی مواقعد: معمولات: همیشه

۷- اگردوست شما سربه سرتان گذاشت چه عکس العملی نشان می دهید؟

الف : عصبانی می‌شویدب: ناراحت می‌شویدج : برایتان
جالب استد: تلافی می‌کنیدت :چندین برابرتلافی می‌کنید

سوالات تست روانشناسی در آمریکا

۸- اولین چیزی که صبح موقع بیدارشدن به فکرتان خطورمی‌کند چیست؟

الف :
کارویا تحصیلب: مشکلات زندگیج : صبحانهد : روزی که درپیش داریدت : کاری که تا شب انجام خواهید داد

۹-
درزندگیتان چه شعاری دارید؟

الف :وقت طلاستب: سحرخیزباش تا کامروا باشیج : آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم
بپسندد : زندگی کن وبه دیگران هم اجازه زندگی کردن بدهت : بی خیال باش , هرچه بادا باد

۱۰-
آیا به همه حیوانات علاقه مندید؟

الف : اصلاب: تعداد کمی ازحیواناتج : برخی ازحیواناتد: بیشترحیواناتت : تمام حیوانات

۱۱-
شما لبخند می‌زنید؟

الف : هرگزب: به ندرتج : گاهی اوقاتد :اغلبت : آنقدرزیاد که برخی فکرمی کنند دیوانه هستم

 

۱۲- نظردیگران راجع به شما اغلب کدام مورد است؟

الف : بی رحمب : سرد وبی احساسج :زیباد : دوست
داشتنیت : خوشگذران

تست روانشناسی در آمریکا

تست روانشناسی در آمریکا

۱۳- شما احساس عشق وقدردانی خود را نشان می‌دهید؟

الف : هرگزب : به ندرتج : گاهید
:اغلبت : حداکثرتا جایی که امکان دارد

۱۴- شما اعتقاد دارید که برای شاداب بودن باید ساعاتی ازروز را منحصرا
صرف خودتان کنید؟

الف :اصلاب: احتمالا نهج : گاهید : بلهت : البته ,تا جایی که امکان دارد به خودتان
می‌رسید

۱۵- آیا زندگی شما بابرنامه ریزی پیش می‌رود؟

الف : من حتی درتعطیلات هم برنامه ریزی می‌کنمب : همیشه
برنامه ریزی می‌کنمج : بستگی به روزهفته داردد :درصورت امکان اجازه می‌دهم که خودش پیش آیدت:همیشه بدون برنامه ریزی روزها
را طی می‌کنم

جواب تست روانشناسی در آمریکا

حال امتیازات کنارگزینه هایی را که انتخاب کرده اید جمع کنید.گزینه الف۱ امتیار, گزینه ب ۲امتیاز ,
گزینه ج ۳ امتیاز, گزینه د ۴ امتیاز, گزینه ت ۵ امتیازدارد سپس امتیازات خودتان ازپانزده سوال تست را مطابق
با متن های زیرمقایسه کنید.

اگرامتیازشما بین ۱تا ۲۰باشد :

بدین معنی است که شما سوسن سفید هستید..مردم شما را به خاطرپشتکارتان ,ازجان ودل مایه گذاشتنتان
و موفقیت هایتان تقدیرمی کنند.اهداف مشخصی دارید وفکرتان برکارتان متمرکزاست .
احتمالا فرزند اول خانواده هستید.
احساستان را به سختی ابرازمی کنید.

یکی ازمهمترین نگرانی های شما این است که چگونه دربرابرافراد مختلف ظاهرشوید.اندیشه هایتان کمی متمایل به بدبینی است.
اعتماد به نفس دارید ولی درباطن گاهی به خود اعتماد ندارید.قادرهستید که هدفی تعیین کنید وبه آن برسید.بعضی مواقع دنیا
را با دیدی باریک بین می‌نگرید.
احساس می‌کنید که وقت کمی برای رسیدن به آرزوهایتان دارید.

مواظب باشید جدی بودنتان شما را ازدنیای اطراف دورنکند.
خونسرد باشید واززندگیتان لذت ببرید.
کارهایی انجام دهید که ازآنها لذت می برید.
با انجام این دستورات قوه خلاقیت تان شکوفا می شود.
سعی کنید که بیشتربخندید وبا دیگران درتماس باشید.

تست روانشناسی در آمریکا

تست روانشناسی در آمریکا

اگرامتیازشما بین ۲۱تا ۵۴ باشد :

بدین معنی است شما یک گل رزهستید.
کمی تیغ دارید ولی زیبایی های بسیاری دارید.
حس شوخ طبعی دارید ولی ازشنیدن جوک لذت می‌برید.احتمالا فرزند وسط خانواده هستید مردم دوست دارند دوروبرشما باشند.
خونگرم هستید.

دوستان صمیمی بسیاری دارید.زندگی را بادید واقع بینانه می‌نگرید.
آگاهید که زندگی ازخوبی ها وبدی ها تشکیل شده است.
قادرید شانس خودتان را با توجه به سرمایه های که دارید امتحان کنید.
سخت کوش هستید وبه اهدافتان پایبندید.

دوست دارید خودتان باشید واین مساله به شما اعتماد به نفس می‌دهد مشکلترین مساله درزندگیتان یکنواخت بودن مسایل است.
یکنواختی درهرمساله ای شما را آزارمی‌دهد وباعث کسل شدن روحیه شما می‌شود.

به شما پیشنهاد می‌گردد که افق دیدتان را وسیع ترکنید.
مسایل جدیدی را تجربه وکشف کنید.
آنگاه متعجب خواهید شد که چه نتایج زیبایی به دست آورده اید ومهمترازهمه اینکه فراموش نکنید که درهمه چیزدنبال زیبایی
بگردید مخصوصا درخودتان.

تست روانشناسی در آمریکا

تست روانشناسی در آمریکا

اگرامتیازشما بین ۵۵ تا ۷۵ باشد :

بدین معنی است که شما یک گل آفتابگردان هستید دربستری ازگلهای رز.یک ویژگی
بارزدرشما وجود دارد که باعث گرمادهی به دیگران وجلوه گری شما می‌شود.
ممکن است شما کوچکترین فرزند خانواده ویا تنها فرزند باشید..دروقت لازم جدی هستید ولی دوستانتان شما را به عنوان یک شخص شوج طبع می شناسند.
ازگفتن جوک لذت می‌برید.
گاهی شیطنت می‌کنید.
مایلید که با افراد جدید وجالبی درزندگیتان آشنا شوید.

با افرادی که هیچ وقت نمی‌خندند راحت نیستید..دید مثبتی به زندگی دارید..درهمه چیزبه دنبال خوبیها هستید.
بیدی نیستید که با هربادی بلرزید.
گرم ,دوست داشتنی ,با وفا واجتماعی هستید وهرکدام ازاین صفات می‌تواند دلیلی برای خوب بودن شما باشد.
انرژی نامحدودی دارید ولی انگیزه تان کم است.

برای شما مشکل است که فقط برروی یک کارمتمرکز شوید به شما پیشنهاد می‌گردد که اجازه دهید مردم روی جدی
شما راهم ببینند همان طورکه چهره شاد شما را می بینند.
دراین صورت می‌خواهند که همیشه با شما باشند.
به احساسات دیگران احترام بگذارید ازاین شاخه به آن شاخه نپرید وکاری راکه دوست دارید انتخاب کنید وتا پایان آن
را انجام دهید

بیشتر بدانید از ۵ بعد مهم شخصیت چیست؟

نظریه پنج صفت مهم، یکی از محبوب ترین نظریه‌هایی است که امروزه مورد قبول بیشتر روانشناسان است.
این نظریه بیان می‌کند که شخصیت انسان‌ها از ۵ بعد شخصیتی گسترده تشکیل شده است.
این بعدها شامل برون گرایی، توافق پذیری،وظیفه مداری، روان رنجوری و گشودگی است.

برونگرایی:
برونگرایی تحریک پذیری، اجتماعی بودن، پرحرفی، ابراز وجود و طیف وسیعی از بیان عاطفی است.
افرادی که برونگرا هستند دوست دارند انرژی مورد نیاز خود را از موقعیت‌های اجتماعی به دست آورند.
افرادی که کمتر برونگرا هستند (یا در طبقه بندی درونگرا قرار می گیرند) تلاش می‌کنند با احتیاط بیشتر رفتار کنند.

توافق پذیری:
این بعد شخصیتی در برگیرنده صفاتی همچون اعتماد، نوع دوستی، مهربانی، محبت و سایر رفتارهای

موافق اجتماعی است. افرادی که توافق پذیری بالایی دارند تلاش می‌کنند در بیشتر کارها مشارکت داشته باشند.
این در حالیست که افرادی با توافق پذیری کمتر ، رقابتی تر هستند.

تست روانشناسی در آمریکا

تست روانشناسی در آمریکا

وظیفه مداری:
ویژگی‌های اصلی این بعد در برگیرنده سطح بالایی از اندیشه، کنترل و رفتارهای مرتبط با هدف است.
افرادی که وظیفه مدار هستند سازمان یافته تر عمل می‌کنند و بیشتر از سایرین به جزییات دقت می‌کنند.

روان رنجوری یا روان نژند:
روان نژند یا روان رنجوری یک صفت شخصیتی است که بر اساس غم و اندوه، دمدمی مزاج بودن
و بی ثباتی عاطفی مشخص می‌شود. افرادی که چنین ویژگی شخصیتی دارند معمولا نوسانات خلقی،
اضطراب، دمدمی مزاج بودن، تحریک پذیری و غم و اندوه را تجربه می‌کنند. افرادی که روان رنجوری کمتری دارند ثبات عاطفی و احساسی بیشتری دارند.

گشودگی:
این صفت شخصیتی ویژگی‌هایی همچون تخیل و بینش را دارد. افرادی که این صفت را دارند اغلب طیف وسیعی
از تمایلات و علایق را خواهند داشت. این افراد کنجکاو ، خلاق و ماجراجو هستند. در مقابل افرادی که گشودگی کمتری دارند اغلب سنتی تر فکر می‌کنند و ممکن است با افکار انتزاعی مبارزه نمایند.

کلاب / مجله سلامت

2019-08-15 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
دکتر بتول طاهریفیلم پرشین وی
خوش شانس ترین ماه تولد در سال ۲۰۲۰ خوش شانس ترین ماه تولد در سال ۲۰۲۰
طبق پیش بینی منجمان متولدین پنج ماه فلکی از جمله خوش شانس ترین افراد در سال 2020 هستند.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
چه کنم تا از اندوه و غم حسرت خوردن بر گذشته آسوده شوم؟
با یک عروس بی ادب و گستاخ چگونه برخورد کنیم؟
افسردگی در ایام نوروز را با این روشها تسکین دهید
ازدواج نکردن مردان به این دلایل عمده است
انگیزه یعنی چه؟| نگاهی به مفهوم انگیزه
گرایش دختران به رفتار پسرانه
وقتی کسی پشت سرم حرف میزند در این حالت چه کنم؟
تکنیک های شناخت افراد دورو
چطور وقتی عصبانی هستیم، خودمان را آرام کنیم؟
چرا برخی افراد چهره خود را زشت می‌بینند؟!
۶ نکته برای شاداب ‏تر و جوان ‏تر شدن
رفتار دختران وقتی پسرانه می شود
آلودگی هوا با اعصاب و روان ما چه می کند
جلب توجه مادرزن با روش هایی که محبت و احترام بیشتری به داماد پیدا کند
از مهمترین عوامل بروز سردردهای تنشی چیست
چه‌کنیم تا کودکان، مسؤولیت خطاهای شان را بپذیرند؟
زبان بدن دختری که دوستت دارد را با این نشانه ها بشناس
چگونه می توانیم علایق عشقی و احساسات شدید خود به کسی را کنترل کنیم؟
چگونه خشممان را مدیریت و کنترل کنیم؟
۱۰ مهارتی که باید به کودک آموخت
۵ نکته برای اتخاذ بهترین تصمیمات در هنگام آشفتگی
استرس و راه‌های مقابله با آن
شخصیت شناسی از روی ناخن و راز نهفته شکل ناخن های دست
وضعیت مردان و زنان قبل و بعد از ازدواج
همدلی در دوران نامزدی
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن