مشاهده : 731 تست روانشناسی, روانشناسی RSS

تست شخصیت شناسی جالب!

تست شخصیت شناسی جالب! روانشناسی
برای بدست اوردن اطلاعاتی از خلقیات و روحیات درونی خود بهتر است تست های دوانشناسی مختلفی را تست کنید ما در این مطلب یک تست شخصیت شناسی جالب برایتان اماده کرده ایم

هر انسانی نیاز دارد که خود را با تست های روانشناسی مختلف محک بزند و با روحیات و خلقیات
خود بیشتر اشنا شود . تست های روانشناسی می توانند کمک بزرگی برای برطرف کردن مشکلات
روحی و روانی باشند ما در این مطلب از پرشین ی برای شما عزیزان یک تست شخصیت شناسی جالب را
برای شما عزیزان آماده کرده ایم

تست شخصیت شناسی جالب

۱ــ دوست دارید چه نوع پرنده ای باشید؟
الف: شباهنگب: جغدج: عقابد: فلامینگوهــ : پنگوئن

۲ ــ کدام یک از آلات موسیقی را دوست دارید؟
الف: پیانوب: ویولنج: سازدهنید: گیتارهــ : دف

۳ــ فرض کنید شما مشخصه صورت کسی هستید، کدام قسمت از صورت او هستید؟
الف: چین و چروکب: لکهج: خال
زیبایید: کک و مکهــ : لبخند

۴ ــ کدام یک از برنامه های تلویزیونی برای شما جالب تر است؟
الف: اخبار و برنامه های مستندب: فیلم های درام و زندگینامهج: هیجانی و پلیسید:
عشقی و ماجراییهــ : کمدی و کارتون

۵ ــ کدام یک از بازی های شهر بازی را بیشتر دوست دارید؟
الف: ترن های هوایی سریع السیرب: قطار یا قایقج: نمایش و اجرای کمدید:
چرخ و فلک و وسایلی که سریع می چرخندهــ : هیچ کدام، من از شهربازی متنفرم

۶ ــ آیـا شـمـا
بـه اشـتـبـاهـات خـودتـان می خندید؟
الف: هرگزب: بندرتج: برخی مواقعد: معمولاهــ : همیشه

تست شخصیت شناسی جالب

تست شخصیت شناسی جالب

۷ ــ اگـر دوسـت شـمـا سـر بـه
سرتان گذاشت،چه عکس العملی نشان می دهید؟
الف: عصبانی می شویدب: ناراحت می شویدج: برایتان جالب استد: تلافی می کنیدهــ
: چندین برابر تلافی می کنید

۸ ــ اولین چیزی که صبح موقع بیدار شدن به فکرتان خطور می کند،چیست؟

الف: کار یا تحصیلب: مشکلات زندگیج: صبحانهد: روزی که در پیش داریدهــ : کاری که تا شب انجام خواهید داد

۹ ــ در زندگیتان چه شعاری دارید؟
الف: وقت طلاستب: سحرخیز باش تا کامروا باشیج: آنچه برای خود می پسندی،
برای دیگران هم بپسندد: زندگی کن و به دیگران هم اجازه زندگی کردن بدههــ : بی خیال باش، هرچه باداباد

۱۰ــ آیا به حیوانات علاقه مندید؟
الف: اصلاب: تعداد کمی از حیواناتج: برخی از حیواناتد: بیشتر حیواناتهــ : تمام حیوانات

۱۱ ــ شما لبخند می زنید؟
الف: هرگزب: بندرتج: گاهی اوقاتد: اغلبهــ : آنقدر زیاد که برخی فکر می کنند
دیوانه هستم

۱۲ ــ نظر دیگران راجع به شما اغلب کدام مورد است؟
الف: بی رحمب: سرد و بی احساسج:
زیباد: دوست داشتنیهــ : خوشگذران

۱۳ ــ شما احساس عشق و قدردانی خود را نشان می دهید؟
الف: هرگزب: بندرتج:
گاهید: اغلبهــ : حداکثر تا جایی که امکان دارد

تست شخصیت شناسی جالب

تست شخصیت شناسی جالب

حال امتیازات کنار گزینه هایی را که انتخاب کرده اید،جمع کنید.

گزینه الف۱ امتیار،گزینه ب ۲ امتیاز،گزینه ج ۳ امتیاز،گزینه د ۴ امتیاز و گزینه هــ ۵ امتیاز دارد.سپس امتیازات خودتان
از ۱۵ سوال تست را مطابق با متن های زیر مقایسه کنید.

اگر امتیاز شما بین یک تا ۲۰ باشد:
بدین معنی است که شما سوسن سفید هستید.مردم شما را به خاطر
پشتکارتان،ازجــــان و دل مــــایــــه گــــذاشــتــــن تــــان و مـوفـقـیـت هـایـتـان تقدیر می کنند.اهداف مشخصی دارید و فکرتان بر کارتان متمرکز است.احتمالا
فرزند اول خانواده هستید.احساستان را بسختی ابراز می کنید.
یکی از مهم ترین نگرانی های شما این است که چگونه در برابر افراد مختلف ظاهر شوید.اندیشه هایتان کمی متمایل
به بدبینی است.
اعتماد به نفس دارید ولی در باطن گاهی به خود اعتماد ندارید.

جواب تست شخصیت شناسی

اگر امتیاز شما بین ۲۱ تا ۵۴ باشد:
بدین معنی است که شما یک گل رز هستید. تست شخصیت شناسی جالب کمی تیغ دارید ولی
زیبایی های بسیاری دارید.حس شوخ طبعی دارید ولی از شنیدن جوک لذت می برید.احتمالا فرزند وسط خانواده هستید.مردم دوست دارند
دوروبر شما باشند.خونگرم هستید.دوستان صمیمی بسیاری دارید.زندگی را بـا دیـد واقـع بـیـنـانـه می نگرید.آگاهید که زندگی از خوبی ها و
بدی ها تشکیل شده است.قادرید شانس خودتان را با توجه به سـرمـایـه هـایـی کـه داریـد،امـتـحـان کـنید.سختکوش هستید و به اهدافتان
پایبندید.دوست دارید خودتان باشید و این مساله به شما اعتماد به نفس می دهد.
مشکل ترین مساله در زندگیتان یکنواخت بودن مسائل است.یکنواختی در هر مساله ای شما را آزار می دهد و باعث
کسل شدن روحیه شما می شود.

اگر امتیاز شما بین ۵۵ تا ۷۵ باشد:
بـدیـن مـعـنـی اسـت که شما یک گل آفتابگردان هستید در بستری از
گل های رز.یک ویژگی بارز در شما وجود دارد که باعث گرمادهی به دیگران و جلوه گری شــمـــا مـــی شـــود.مــمــکـــن
اســـت شــمــا کوچک ترین فرزند خانواده یا تنها فرزند باشید.
در وقت لازم جدی هستید، ولی دوستانتان شما را به عنوان یک شخص شوخ طبع می شناسند.از گفتن جوک لذت
می برید.گاهی شیطنت می کنید.مایلید که با افراد جدید و جالبی در زندگیتان آشنا شوید.با افرادی که هیچ وقت نمی
خندند،راحت نیستید. تست شخصیت شناسی جالب دید مثبتی به زندگی دارید.در همه چیز به دنبال خوبی ها
هستید.بیدی نـیـسـتـیـد کـه بـا هـر بـادی بـلـرزید.گرم،دوست داشتنی،باوفا
و اجتماعی هستید و هر کدام از این صفات می تواند دلیلی برای خوب بودن شما باشد.انرژی نامحدودی دارید
ولی انگیزه تان کم است.

بیشتر بدانید از اهمیت تست های روانشناسی

مردم بهترین عملکرد خود را در محیط‌های کاری‌ای نشان می‌دهند که باعلاقه‌مندی‌هایشان مطابقت دارد.
هماهنگ بودن فرد و محیط کار می‌تواند بهترین شرایط را ایجاد کند. وقتی کارهایی را انجام ‌دهید
که دوست دارید، از کار خود لذت می‌برید و علاقه‌مندی‌های خود را با یک شغل مطابقت می دهید.

جدا از شغل یا حرفه شما، کارهایی هستند که شما از انجام دادن آن‌ها لذت می‌برید.
کلید یافتن حرفه‌ای رضایت‌بخش این است که علاقه‌مندی‌های اساسی خود را با مشاغل
موردنظر مطابقت دهید. به‌عنوان‌مثال، اگر یک شخص اجتماعی تمام‌روز را تنها در یک دفتر
کار کند دیوانه می‌شود. یا اگر شخصیت هنری داشته باشید، احتمالاً از وجود قواعد
سخت‌گیرانه در کارتان متنفر خواهید بود. به همین دلیل است که تست روانشناسی شغلی می‌تواند بسیار مفید باشد.

اهمیت تست روانشناسی شخصیت

افراد پس از انجام تست های روانشناسی می توانند براساس نتایج بدست آمده
توانایی های خود را پرورش داده و برای زندگی آینده خود خط مشی مناسبی انتخاب نماید،
از طریق تست ها می توان برای هر گروه سنی معین هنجارهای مناسب مشخص ساخت
و نتایج بدست آمده از هر فرد را با هنجارهای قابل اطمینان مقایسه و ارزیابی کرد.
تست های روانشناسی افراد را بر اساس تفاوت های فردی موجود در آنها متمایز ساخته و فرد می تواند از استعدادها و قابلیت های خود، آگاه گردد.

برترین ها / موب یار

2019-08-08 / گردآوری:
برچسب ها:
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
دکتر بتول طاهریفیلم پرشین وی
شخصیت شناسی از روی گوشی دست گرفتن و افشای خصوصیات اخلاقی شخصیت شناسی از روی گوشی دست گرفتن و افشای خصوصیات اخلاقی
از روی نحوه گرفتن گوشی هوشمند در دست تان، می توانید به خصوصیات پنهان اخلاقی خود پی ببرید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
درمان فوری افتادگی پلک بدون جراحی و به آسانی !
فال روزانه
تعبیر خواب
رفتارهایی که در روابط زناشویی نباید تحمل کرد / گذشت بجا داشته باشید
نکات مهم کودکان و روابط زناشویی والدین
۷ کار مخرب در زندگی زناشویی که دست کمی از خیانت کردن ندارد
راز و رمزهای رابطه زناشویی موفق که باید بدانید
چه کنیم تا در زندگی زناشویی مان چشمها را به خود خیره کنیم؟
آقایان به هیچ وجه مرتکب این اشتباهات در زندگی زناشویی شان نشوند
با آشپزی در بهبود روابط زناشویی خود معجزه کنید
زندگی و روابط زناشویی همیشه عاشقانه داشته باشد
اگر این نشانه ها در زندگی مشترکتان وجود دارند روابط زناشویی شما در خطر است
این سیاست های زناشویی را باید هر زنی برای شوهر داری بلد باشد
شخصیت شناسی از روی دست و نحوه قفل کردن انگشتان در هم
برای زناشویی موفق تسلیم احساسات ناخوشایند نشوید!
با گوش دادن به این حرفهای همسر اختلافات زناشویی را حل میکند
برای همیشه قلب همسرتان برای شما خواهد بود / ترفندهای زناشویی جالب
کمبود اعتماد به نفس روی رابطه زناشویی شما این بلا را می آورد
مردان اگر این رازها را بدانند در روابط زناشویی همیشه موفق خواهند بود
مهم ترین نشانه های هشدار در دعواهای زناشویی که باید جدی بگیرید
سرد شدن روابط زناشویی با شبکه های اجتماعی !!
اینها مشکلاتی هستند که روابط زناشویی را آزار میدهند
رابطه زناشویی با این نشانه ها را باید کنار گذاشت
رابطه شما با پیام دادن زیاد سست تر خواهد شد/ زناشویی موفق چگونه است؟
زندگی زناشویی خود را با نگفتن این شش جمله بیمه کنید
خیانت زناشویی از این مشکلات سرچشمه میگیرد/ حتما بخوانید
ازدواج با یک مرد مطلقه و نکاتی که باید از قبل بدانید
زناشویی موفق / وزن کسانی که رابطه شاد دارند تغییر می کند
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن