مشاهده : 895 تست روانشناسی, روانشناسی RSS

تست شخصیت شناسی جالب!

تست شخصیت شناسی جالب! روانشناسی
برای بدست اوردن اطلاعاتی از خلقیات و روحیات درونی خود بهتر است تست های دوانشناسی مختلفی را تست کنید ما در این مطلب یک تست شخصیت شناسی جالب برایتان اماده کرده ایم

هر انسانی نیاز دارد که خود را با تست های روانشناسی مختلف محک بزند و با روحیات و خلقیات
خود بیشتر اشنا شود . تست های روانشناسی می توانند کمک بزرگی برای برطرف کردن مشکلات
روحی و روانی باشند ما در این مطلب از پرشین ی برای شما عزیزان یک تست شخصیت شناسی جالب را
برای شما عزیزان آماده کرده ایم

تست شخصیت شناسی جالب

۱ــ دوست دارید چه نوع پرنده ای باشید؟
الف: شباهنگب: جغدج: عقابد: فلامینگوهــ : پنگوئن

۲ ــ کدام یک از آلات موسیقی را دوست دارید؟
الف: پیانوب: ویولنج: سازدهنید: گیتارهــ : دف

۳ــ فرض کنید شما مشخصه صورت کسی هستید، کدام قسمت از صورت او هستید؟
الف: چین و چروکب: لکهج: خال
زیبایید: کک و مکهــ : لبخند

۴ ــ کدام یک از برنامه های تلویزیونی برای شما جالب تر است؟
الف: اخبار و برنامه های مستندب: فیلم های درام و زندگینامهج: هیجانی و پلیسید:
عشقی و ماجراییهــ : کمدی و کارتون

۵ ــ کدام یک از بازی های شهر بازی را بیشتر دوست دارید؟
الف: ترن های هوایی سریع السیرب: قطار یا قایقج: نمایش و اجرای کمدید:
چرخ و فلک و وسایلی که سریع می چرخندهــ : هیچ کدام، من از شهربازی متنفرم

۶ ــ آیـا شـمـا
بـه اشـتـبـاهـات خـودتـان می خندید؟
الف: هرگزب: بندرتج: برخی مواقعد: معمولاهــ : همیشه

تست شخصیت شناسی جالب

تست شخصیت شناسی جالب

۷ ــ اگـر دوسـت شـمـا سـر بـه
سرتان گذاشت،چه عکس العملی نشان می دهید؟
الف: عصبانی می شویدب: ناراحت می شویدج: برایتان جالب استد: تلافی می کنیدهــ
: چندین برابر تلافی می کنید

۸ ــ اولین چیزی که صبح موقع بیدار شدن به فکرتان خطور می کند،چیست؟

الف: کار یا تحصیلب: مشکلات زندگیج: صبحانهد: روزی که در پیش داریدهــ : کاری که تا شب انجام خواهید داد

۹ ــ در زندگیتان چه شعاری دارید؟
الف: وقت طلاستب: سحرخیز باش تا کامروا باشیج: آنچه برای خود می پسندی،
برای دیگران هم بپسندد: زندگی کن و به دیگران هم اجازه زندگی کردن بدههــ : بی خیال باش، هرچه باداباد

۱۰ــ آیا به حیوانات علاقه مندید؟
الف: اصلاب: تعداد کمی از حیواناتج: برخی از حیواناتد: بیشتر حیواناتهــ : تمام حیوانات

۱۱ ــ شما لبخند می زنید؟
الف: هرگزب: بندرتج: گاهی اوقاتد: اغلبهــ : آنقدر زیاد که برخی فکر می کنند
دیوانه هستم

۱۲ ــ نظر دیگران راجع به شما اغلب کدام مورد است؟
الف: بی رحمب: سرد و بی احساسج:
زیباد: دوست داشتنیهــ : خوشگذران

۱۳ ــ شما احساس عشق و قدردانی خود را نشان می دهید؟
الف: هرگزب: بندرتج:
گاهید: اغلبهــ : حداکثر تا جایی که امکان دارد

تست شخصیت شناسی جالب

تست شخصیت شناسی جالب

حال امتیازات کنار گزینه هایی را که انتخاب کرده اید،جمع کنید.

گزینه الف۱ امتیار،گزینه ب ۲ امتیاز،گزینه ج ۳ امتیاز،گزینه د ۴ امتیاز و گزینه هــ ۵ امتیاز دارد.سپس امتیازات خودتان
از ۱۵ سوال تست را مطابق با متن های زیر مقایسه کنید.

اگر امتیاز شما بین یک تا ۲۰ باشد:
بدین معنی است که شما سوسن سفید هستید.مردم شما را به خاطر
پشتکارتان،ازجــــان و دل مــــایــــه گــــذاشــتــــن تــــان و مـوفـقـیـت هـایـتـان تقدیر می کنند.اهداف مشخصی دارید و فکرتان بر کارتان متمرکز است.احتمالا
فرزند اول خانواده هستید.احساستان را بسختی ابراز می کنید.
یکی از مهم ترین نگرانی های شما این است که چگونه در برابر افراد مختلف ظاهر شوید.اندیشه هایتان کمی متمایل
به بدبینی است.
اعتماد به نفس دارید ولی در باطن گاهی به خود اعتماد ندارید.

جواب تست شخصیت شناسی

اگر امتیاز شما بین ۲۱ تا ۵۴ باشد:
بدین معنی است که شما یک گل رز هستید. تست شخصیت شناسی جالب کمی تیغ دارید ولی
زیبایی های بسیاری دارید.حس شوخ طبعی دارید ولی از شنیدن جوک لذت می برید.احتمالا فرزند وسط خانواده هستید.مردم دوست دارند
دوروبر شما باشند.خونگرم هستید.دوستان صمیمی بسیاری دارید.زندگی را بـا دیـد واقـع بـیـنـانـه می نگرید.آگاهید که زندگی از خوبی ها و
بدی ها تشکیل شده است.قادرید شانس خودتان را با توجه به سـرمـایـه هـایـی کـه داریـد،امـتـحـان کـنید.سختکوش هستید و به اهدافتان
پایبندید.دوست دارید خودتان باشید و این مساله به شما اعتماد به نفس می دهد.
مشکل ترین مساله در زندگیتان یکنواخت بودن مسائل است.یکنواختی در هر مساله ای شما را آزار می دهد و باعث
کسل شدن روحیه شما می شود.

اگر امتیاز شما بین ۵۵ تا ۷۵ باشد:
بـدیـن مـعـنـی اسـت که شما یک گل آفتابگردان هستید در بستری از
گل های رز.یک ویژگی بارز در شما وجود دارد که باعث گرمادهی به دیگران و جلوه گری شــمـــا مـــی شـــود.مــمــکـــن
اســـت شــمــا کوچک ترین فرزند خانواده یا تنها فرزند باشید.
در وقت لازم جدی هستید، ولی دوستانتان شما را به عنوان یک شخص شوخ طبع می شناسند.از گفتن جوک لذت
می برید.گاهی شیطنت می کنید.مایلید که با افراد جدید و جالبی در زندگیتان آشنا شوید.با افرادی که هیچ وقت نمی
خندند،راحت نیستید. تست شخصیت شناسی جالب دید مثبتی به زندگی دارید.در همه چیز به دنبال خوبی ها
هستید.بیدی نـیـسـتـیـد کـه بـا هـر بـادی بـلـرزید.گرم،دوست داشتنی،باوفا
و اجتماعی هستید و هر کدام از این صفات می تواند دلیلی برای خوب بودن شما باشد.انرژی نامحدودی دارید
ولی انگیزه تان کم است.

بیشتر بدانید از اهمیت تست های روانشناسی

مردم بهترین عملکرد خود را در محیط‌های کاری‌ای نشان می‌دهند که باعلاقه‌مندی‌هایشان مطابقت دارد.
هماهنگ بودن فرد و محیط کار می‌تواند بهترین شرایط را ایجاد کند. وقتی کارهایی را انجام ‌دهید
که دوست دارید، از کار خود لذت می‌برید و علاقه‌مندی‌های خود را با یک شغل مطابقت می دهید.

جدا از شغل یا حرفه شما، کارهایی هستند که شما از انجام دادن آن‌ها لذت می‌برید.
کلید یافتن حرفه‌ای رضایت‌بخش این است که علاقه‌مندی‌های اساسی خود را با مشاغل
موردنظر مطابقت دهید. به‌عنوان‌مثال، اگر یک شخص اجتماعی تمام‌روز را تنها در یک دفتر
کار کند دیوانه می‌شود. یا اگر شخصیت هنری داشته باشید، احتمالاً از وجود قواعد
سخت‌گیرانه در کارتان متنفر خواهید بود. به همین دلیل است که تست روانشناسی شغلی می‌تواند بسیار مفید باشد.

اهمیت تست روانشناسی شخصیت

افراد پس از انجام تست های روانشناسی می توانند براساس نتایج بدست آمده
توانایی های خود را پرورش داده و برای زندگی آینده خود خط مشی مناسبی انتخاب نماید،
از طریق تست ها می توان برای هر گروه سنی معین هنجارهای مناسب مشخص ساخت
و نتایج بدست آمده از هر فرد را با هنجارهای قابل اطمینان مقایسه و ارزیابی کرد.
تست های روانشناسی افراد را بر اساس تفاوت های فردی موجود در آنها متمایز ساخته و فرد می تواند از استعدادها و قابلیت های خود، آگاه گردد.

برترین ها / موب یار

2019-08-08 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
دکتر بتول طاهریفیلم پرشین وی
علاقه شما به ورزش خاص شخصیت درونی شما را لو میدهد علاقه شما به ورزش خاص شخصیت درونی شما را لو میدهد
شناخت شخصیت درونی با استفاده از ورزش مورد علاقه یکی از روش های بسبار جالب سنجش شخصیت است ما در این مطلب قصد داریم به بررسی شخصیت شناسی ورزشی بپردازیم
سوژه های روز رو این جا ببینید !
اگر به موبایل نیاز دارید ، به همین سادگی یه پاوربانک هدیه بگیرید
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
زنان از این ۱۰ مرد به شدت دوری کنید
من چه جور شخصیتی دارم
لکنت زبان را به راحتی درمان کنید
سبک عشق ورزی و ابراز علاقه متولدین ماه های مختلف
شخصیت سالم یعنی چه شخصیتی؟
اگر تمایل دارید نوجوانی افسرده نداشته باشید این توصیه ها را جدی بگیرید
چطور تیک های عصبی را درمان کنیم؟/ درمان بسیار راحت تیک های عصبی
چطور آدم دروغگو را بشناسیم
غریزه مرد طلب و نیاز است و غریزه زن جلوه و ناز
می خواهم خواهرم را نصیحت کنم به او چه بگویم
ویژگی های ظاهری متولدین ماه ها از خصوصیات اندام تا صورت
دلایل گرایش پسرهای امروزی به دختران سن بالا!!
خیانت همسر یا توهم خیانت !!
ویژگی افراد سلطه جو چیست ؟
افزایش اعتماد به نفس از فواید ورزش یوگا است
چطور می‌توان دل پسر را به دست آورد؟
چگونه مردم را به خود جذب کنیم
نشانه های هوش هیجانی پایین در افراد را بشناسید
چگونه پذیرش مرگ را برای خود آسان کنیم؟
شخصیت افراد را از روی کتاب مورد علاقه آنها بشناسید!!
غذای مورد علاقه متولدین هر ماه در بروج فلکی
طلاقی از نوع ثبت نشده ! ( داستان واقعی زندگی مجتبی و ندا )
چند راهکار سرپایی برای مقابله با وسواس
روشهای شاد کردن دیگران در بدترین شرایط
اگر احساس کم رویی و خجالتی بودن دارید حتما به این نکات توجه کنید
تعبیر خواب
هواوی
logo-samandehi