مشاهده : 1107 تست روانشناسی RSS

کدام نیمکره مغزتان فعال تر است؟ + تست روانشناسی

کدام نیمکره مغزتان فعال تر است؟ + تست روانشناسی روانشناسی
اگر شما هم جز آن دسته از افرادی هستید که میخواهید بدانید کدام نیم کره مغزی شما فعال تر است در این مطلب یک تست جالب برای محک زدنتان آماده کرده ایم

تست نیمکره مغز یک تست بسیار جالب است که مغز شما را به چالش می کشاند
و با استفاده از این تست می توانید بفهمید که کدام نیم کره از مغزتان فعال تر است
هر نیم کرزه مغز یک توانایی خاص و منحصر به فرد دارد که در این مطلب از پرشین وی مورد نقد و بررسی
قرار داده ایم در ادامه با ما همراه باشید تا تست جالب تست نیمکره مغز را امتحان کنید

تست نیمکره مغز

۱- آیا خودتان را متخصص تلقی می کنید؟
الف) بلهب ) خیرج ) در برخی از زمینه ها

۲- یادآوری اسم اشخاص برایتان راحت تر است یا چهره آنها؟
الف) چهره اشخاصب ) اسم اشخاصج ) هر دو به
یک اندازه

۳- در مواجهه با شکست،تست نیمکره مغز  کدام یک از گزینه های زیر، طرز برخوردتان را بهتر نشان می دهد؟
الف) ناامید شدن، دست کشیدن از آن کار و امتحان کردن چیزی جدیدب ) سعی، تلاش و کوشش
دوباره و دوبارهج ) شکست نابودکننده روح و روان است

۴- کدام یک از صفات زیر، بیشتر از بقیه وصف حالتان است؟
الف) شهودی و درونی هستمب ) اهل مطالعه و سنجیده
هستمج ) دقیق هستم

۵- کدام یک از گزینه های زیر، بیشتر با شما همخوانی دارد؟
الف) دوست دارم قوانین و مقررات خاص خودم را رعایت کنمب ) از عمل کردن به
قوانین و مقررات راضی و شاد هستمج ) گاهی اوقات قوانین و مقررات دست و پاگیر می شود و عصبانی
ام می کند

تست نیمکره مغز

مغز انسان شامل نرونهایی است که تعداد آنها به دهها میلیون می رسد

۶- زمانی که در یک جلسه گفتگو یا سخنرانی حضور دارید، کدام یک از گزینه های زیر
بیشتر برای شما صدق می کند؟

الف) بیشتر اوقات حواسم پرت می شود و به موضوعات دیگری فکر می کنمب
) به راحتی حواسم را روی مسئله سخنرانی متمرکز می کنمج ) فقط اگر موضوع را جالب تلقی کنم، می
توانم حواسم را روی آن متمرکز کنم

۷- آیا خودتان را شخصی منظم تلقی می کنید؟

الف) به هیچ وجهب
) بله، کاملاج ) بله، نسبتا

۸- هر چند وقت یک بار به دنبال حدس و گمان های شخصی خود
می روید؟

الف) هر وقت که بتوانمب ) به ندرتج ) گاهی اوقات

۹- اگر یکدفعه، هوس امتحان کردن یک
کار و سرگرمی خلاقانه جدید مثل نقاشی یا سفالگری به سرتان بزند، چه می کنید؟

الف) آن را امتحان می
کنم و بعد آن را به عنوان یکی از سرگرمی های بی شمار دیگرم توسعه می دهمب ) به احتمال
زیاد فقط به آن فکر می کنم و فراتر نمی رومج ) چند مرتبه آن را امتحان می کنم و
بعد سراغ سرگرمی دیگری می روم

تست نیمکره مغز جالب

۱۰- در مدرسه و دوران تحصیل، سر کلاس کدام یک از درس های زیر
بیشتر احساس راحتی می کردید؟

الف) هنرب ) ریاضیاتج ) جغرافی

۱۱- هر چند وقت یک بار، دوست دارید مبلمان
و تزیینات منزلتان را عوض کنید؟

الف) بیش از ۳ مرتبه ظرف ۵ سالب ) هر ۵ سال، یک مرتبهج
) ظرف هر ۵ سال، ۲ تا ۳ مرتبه

۱۲- وقتی مشغول شنیدن اخبار از تلویزیون هستید، کدام یک از
موضوعات زیر، بیشتر از همه توجه شما را به خود جلب می کند؟

الف) مسیر و موضوعات مربوط به طبیعت
و محیط زیستب ) سیاسیج ) ورزشی

۱۳- کدام یک از گروه های زیر بیشتر با روحیات شما سازگار هستند؟

الف) شخصی که از قوه تخیل زنده و پرشوری برخوردار استب ) شخصی که بلندپرواز و جاه طلب استج )
شخصی که از عقل سلیم و شعور خوبی برخوردار است

۱۴- نظرتان در مورد هنر مدرن چیست؟

الف) آن را
جالب و مهیج تلقی می کنمب ) اهمیت زیادی به آن نمی دهمج ) گاهی می توانم آن را جدی
تلقی کنم و گاهی بی اعتنا از کنارش می گذرم

تست نیمکره مغز

مخ بزرگترین بخش مغز است و حدود ۸/۷ وزن مغز را به خود اختصاص داده است

۱۵- هر چند وقت یک بار، به افکار و اندیشه
های خصوصی خودتان پناه می برید؟

الف) به وفورب ) خیلی به ندرتج ) گاه و بیگاه

۱۶- زمانی که
وارد یک سالن یا تالار می شوید، در حالی که بلیت رزرو شده ندارید، ترجیح می دهید روی صندلی کدام
سمت بنشینید؟

الف) سمت چپب ) سمت راستج ) فرقی نمی کند

۱۷- به نظر شما، مزیت بازنشسته شدن چیست؟

الف) برخورداری از وقت بیشتر برای آغاز فعالیت های جدید بی شمار دیگرب ) برخورداری از وقت بیشتر برای همنشینی
با اقوام و دوستانج ) راهی برای خروج از برنامه یکنواخت، منظم و کسل کننده کاری

۱۸- کدام یک از
صفات زیر، بیشتر از بقیه با شما سازگار است؟

الف) پیچیدهب ) واقع بینج ) عادی و گاهی منحصر به
فرد

۱۹- در حال حاضر، کدام یک از حالت زیر بیشتر با روحیه شما سازگار است؟

الف) متفکر، جدی و
دقیقب ) تحت فشار روحیج ) پرکار، پرمشغله و پر جنب و جوش

۲۰- آیاقادرید به طور تقریبی بگویید که
چند روز را بدون نگاه کردن به ساعت پشت سر گذاشته اید؟

انجام تست نیمکره مغز

الف) راستش درست نمی دانم چون گاهی زمان
را به کلی فراموش می کنمب ) بله، به راحتیج ) گاهی اوقات

۲۱- در صورت مواجهه با کدام یک
از موارد زیر، به شدت سرخورده، ناامید و عصبانی می شوید؟

الف) زمانی که وقت کافی برای انجام کارهایی که
دوست دارم، نداشته باشمب ) زمانی که در رأس امور مربوط به حرفه ام قرار نداشته باشمج ) زمانی که
پیشرفت ها، موفقیت ها، دستاوردها و کوشش هایم نادیده گرفته شود

۲۲- در مورد این جمله: «بزرگترین معلم و راهنما،
تجربه است»؛ نظرتان چیست؟

الف) کاملا با آن موافق هستمب ) اصلا موافق نیستمج ) موافقم

۲۳- در شرایط مطلوب،
کدام یک از گزینه های زیر را ترجیح می دهید؟

الف) حرفه ای که کاملا غیرقابل پیش بینی و توأم
با تجربیات بی شمار جدید باشدب ) داشتن یک حرفه مشخص و یکنواختج ) حرفه ای که فرصت یادگیری چیزی
جدید را در اختیارتان قرار دهد

تست نیمکره مغز

مخ شامل دو نیمکره است که از نظر شکل شبیه به هم هستند

۲۴- آیا تصور می کنید توضیح دهنده خوبی هستید؟

الف) بلهب ) خیرج )
در حد متوسط

۲۵- هنگامانجام کدام یک از موارد زیر بیشتر احساس راحتی به شما دست می دهد؟

الف) حین
انجام یک کار تخصص تر مثل کار کردن با موتور ماشین تان به منظور تعمیر آنب ) حین نوشتن یک
نامه یا گزارشج ) حین انجام یک کار دستی مثل نقاشی

حالا می توانید بفهمید چه تیپ انسانی هستید

جواب تست تست نیمکره مغز

حالا
جواب هایتان را با هم جمع کنید تا امتیازتان به دست بیاید.
برای هر سوال به گزینه الف ۲ امتیاز، به گزینه ب صفر امتیاز و به گزینه ج یک امتیاز دهید.

امتیاز ۳۵ تا ۵۰

شما کل نگر هستید

این امتیاز نشان می دهد شما یک شخص راست مغز هستید، یعنی
دوست دارید مسیر را به طور کلی مجسم و ادراک کنید.
به عبارت دیگر، به جای مشاهده جزییات سازنده و تشکیل دهنده، می خواهید تصویر اصلی و بزرگ را ببینید.

امتیاز ۱۶ تا ۳۴

همیشه تعارض دارید

امتیاز شما نشاندهنده این است که از تعادلی متناسب بین ۲ نیمکره چپ
و راست مغزتان برخوردارید؛ یعنی هیچ نیمکره ای بر دیگری غلبه و سلطه ندارد.
این نشان دهنده این است که شما بیشتر از یک شخص راست مغز یا چپ مغز، از کشمکش ها و
تضادهای درونی رنج می برید.تست نیمکره مغز همچنین در مواجهه با مشکلات، تعبیر و تفسیر اطلاعات با موانعی روبرو می شوید.
یعنی گاهی جزییاتی که برای نیمکره راست مغز مهم هستند، به واسطه نیمکره چپ نادیده گرفته می شوند و برعکس.
از جنبه مثبت، نقطه قوت این اشخاص در این است که آنها هنگام حل یک مشکل می توانند همزمان تصویر
اصلی و جزییات ضروری را ادراک کنند.

امتیاز کمتر از ۱۶

شما جزیی نگر هستید

این امتیاز نشان می دهد شما عمدتا یک شخص چپ مغز هستید.
نیمکره چپ مغز، تحلیلگر است و میل دارد به شیوه ای خطی و جزء جزء اطلاعات را بررسی کند.
به عبارت دیگر، از بخش های کوچک شروع کرده و به بالا می رود؛ در حالی که شخص راست مغز
برعکس عمل کرده و ابتدا تصویر اصلی و بزرگ را مجسم می کند.
شما می توانید حسابدار و برنامه دهنده خوبی باشید.

نیمکره راست غالب چیست؟

هنرمندهای بی برنامه کلی گرا

معمولا موسیقی راک را خیلی دوست دارندو به راحتی می توانند هنگام
مطالعه موسیقی گوش کنند یا تلویزیون ببینند.

به کند و کاو در آداب، مناسک، تشریفات، آیین علاقه دارند.
این افراد دوست دارند از این شاخه به آن شاخه بپرند و تغییر شغل دهند و این یک نقطه ضعف
محسوب می شود زیرا گاهی اوقات فرد خودش را با کارهای متعدد ناتمامی مواجه می بیند.

نیمه راست مغاز کمک می کند تا تصاویر دیداری درک شود و فرد آنچه را می بیندتشخیص دهد.
در واقع شاید درک تصاویر در آنها قوی تر باشدتست نیمکره مغز .

در اولویت بندی مشکل دارند.
معمولا یکباره و بدون اندیشه اقدام به کاری می کنند.
این افراد شخصیتی هنرمند دارند و یکی از دلمشغولی هایشان می تواند موسیقی، نقاشی یا …
باشد.
می توانند ورزشکارهای خوبی باشند؛ علاوه بر اینکه نویسنده های خوبی هم برای داستان های علمی و تخیلی می شوند.

معمولا حوصله خواندن دستورالعمل را ندارند و ترجیح می دهند کارهای خودشان را بدون هیچ مسیر مشخصی انجام دهند.

دوست دارند به جای توجه به جزییات سازنده، تصویر اصلی و بزرگ را ببینند.
در واقع نیمکره راست از تمام جزییاتی که به دست می آورد یک الگوی کلی می سازد تا بتواند مسیر
را به طور کامل مجسم کند.

فعالیت هایی مانند تخیل، توهم، درک فضایی اجسام و موسیقی در نیمکره راست قرذار دارد.

نیمکره چپ غالب چیست؟

همه چیز طبق برنامه

این افراد خیلی اهل برنامه ریزی و انجام دادن کارها طبق برنامه هستند.

اینها عقیده دارند برای تصمیم گرفتن نباید احساست را دخالت داد.

ریاضیات و علوم همیشه برای این افراد جالب است و دوست دارند ایده ها را به ترتیب و منظم پشت
سر هم بچینند تست نیمکره مغز.

تحقیق و پژوهش برایشان جالب است و عقیده دارند هر کاری را باید طبق دستورالعمل خاص آن کار انجام داد.

بیشتر ترجیح می دهند مطالب و داستان های واقعی بخوانند و هیچگاه نمی توانند یک نویسنده خوب علمی تخیلی شوند.
موسیقی کلاسیک را نسبت به دیگر انواع موسیقی ترجیح می دهند تست نیمکره مغز.

وسواسی و منظم هستند و جزییات کار برایشان مهمتر از نتیجه و چشم انداز است.

دنبال علل مادی و واقعی قضایا هستند نه تحلیل های متافیزیکی و خیالی.

این نیمکره مسئول و کنترل کننده زبان، بررسی های علمی، عقلانیت و خردمندی است.

برای به یاد آوردن از واژه ها سود می برند و اسامی را به جای چهره ها به یاد می
سپارند.

بیشتر بدانید از نیم کره راست و چپ مغز

ویژگی های نیمکره راست مغز

▪ سمت چپ بدن را کنترل می کند.
▪ مرکز درک تصاویر و مقررات است.
▪ قدرت تشخیص چهره ها را دارد.
▪ قدرت حل معما را دارد.
▪ درک رنگ و لحن صدا در این قسمت است.
▪ تخیل و خواب در این ناحیه است.
▪ قدرت خلاقیت و کشف کردن دارد.
▪ ورزش و حرکات موزون بدن در این ناحیه است.
▪ استعداد موسیقی در این قسمت است.
▪ حس لامسه و درک اشیا سه بعدی در این قسمت است.
▪ جهت یابی توسط این قسمت مغز صورت می گیرد.
▪ با هنرهای نقاشی و طراحی سر و کار دارد.
▪ مرکز احساسات و عشق و دوست داشتن است.

ویژگی های نیمکره چپ مغز

▪ قسمت راست بدن را کنترل میکند.
▪ ریاضیات و فلسفه را دوست دارد.
▪ نظم و طبقه بندی کردن را دوست دارد.
▪ همیشه منطقی و تحلیل گر با کارها برخورد می کند.
▪ با تنوع در زندگی مخالف است و زندگی منظم و از قبل تعیین شده را می پسندد.
▪ از انتقاد دیگران می هراسد.
▪ با جزئیات سرو کار دارد.
▪ پردازش اطلاعات و طبقه بندی را برعهده دارد.
▪ عجول است و حوصله ندارد.
▪ همه چیز را فقط با حرف زدن صرف توضیح می دهد. قدرت توضیح دادن مطالب را با مثال و شکل کشیدن ندارد.
▪ قدرت تخیل ندارد.
▪ استعداد موسیقی و نقاشی را ندارد.
▪ قدرت خلاقیت و کشف را ندارد.
▪ مرکز به خاطر سپردن کلمات و اعداد است.

مجله سرزمین پویا / تبیان

2019-07-27 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
دکتر بتول طاهریفیلم پرشین وی
راز جذابیت مردان از دیدگاه خانم ها راز جذابیت مردان از دیدگاه خانم ها
بسیاری از خانم ها یک خصوصیات خاصی از مردان را دوست دارند و انتظار دارند همسر آینده آنان نیز چنین شخصیتی را از خود بروز دهد در ادامه با این خصوصیات آشنا خواهیم شد
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
اگر یک کودک خجالتی و درونگرا دارید هرگز این برخوردها را با وی نکنید
عشق یکطرفه : کسی را دوست دارید که دوستتان ندارد؟
کارهایی که مردان را دیوانه میکند
بهترین طرز برخورد با وسواسی ها
خوش شانس ترین ماه تولد در سال ۲۰۲۰
چه کنم تا از اندوه و غم حسرت خوردن بر گذشته آسوده شوم؟
با یک عروس بی ادب و گستاخ چگونه برخورد کنیم؟
افسردگی در ایام نوروز را با این روشها تسکین دهید
ازدواج نکردن مردان به این دلایل عمده است
انگیزه یعنی چه؟| نگاهی به مفهوم انگیزه
گرایش دختران به رفتار پسرانه
وقتی کسی پشت سرم حرف میزند در این حالت چه کنم؟
تکنیک های شناخت افراد دورو
چطور وقتی عصبانی هستیم، خودمان را آرام کنیم؟
چرا برخی افراد چهره خود را زشت می‌بینند؟!
۶ نکته برای شاداب ‏تر و جوان ‏تر شدن
رفتار دختران وقتی پسرانه می شود
آلودگی هوا با اعصاب و روان ما چه می کند
جلب توجه مادرزن با روش هایی که محبت و احترام بیشتری به داماد پیدا کند
از مهمترین عوامل بروز سردردهای تنشی چیست
چه‌کنیم تا کودکان، مسؤولیت خطاهای شان را بپذیرند؟
زبان بدن دختری که دوستت دارد را با این نشانه ها بشناس
چگونه می توانیم علایق عشقی و احساسات شدید خود به کسی را کنترل کنیم؟
چگونه خشممان را مدیریت و کنترل کنیم؟
۱۰ مهارتی که باید به کودک آموخت
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن