مشاهده : 274 تست روانشناسی, روانشناسی RSS

جدیدترین و جالب ترین تست شخصیت

جدیدترین و جالب ترین تست شخصیت روانشناسی
اگر شما هم از دسته افرادی هستید که به تست های روان شناسی علاقه دارید و دوست دارید تا بیشتر خود را بشناسید , به شما پیشنهاد می کنیم تست جالبی را که در ادامه آورده شده است را انجام دهید.

تست های روانشناسی به افراد کمک می کنند که شخصیت درونی خود را بهتر بشناسند
و با روحیات و خلقیات خود بهتر آشنا شوند افرادی که از شخصیت های درونی خود بهتر آگاهی
دارند در برابر مشکلات می توانند خود مدیریتی بهتری داشته باشند ما در این مطلب از پرشین وی
قصد داریم یکی از جالب ترین تست شخصیت شناسی را برای شما عزیزان  ارائه دهیم

جالب ترین تست شخصیت شناسی

این تست، جدیدترین و جالب ترین تست شخصیت می باشد، اگر مایل هستید
شخصیت خود را بهتر بشناسید به این سوالات پاسخ دهید:
۱- فرض کنید شما مشخصه صورت کسی هستید,کدام قسمت ازصورت او هستید؟
الف : چین وچروکب : لکهج : خال زیبایید : کک ومکت :لبخند

۲- دوست دارید چه نوع پرنده ای باشید؟
الف : شباهنگ
ب : جغد
ج : عقابد
: فلامینگو
ت : پنگوئن

۳- کدام یک ازآلات موسیقی را دوست دارید؟

الف: پیانو ب : ویلون ج : سازدهنی د : گیتار ت
: دف

۴- کدام یک ازبرنامه های تلویزیونی برای شما جالب تراست؟
الف : اخباروبرنامه های مستند
ب : فیلم های درام وزندگی نامه
ج : هیجانی وپلیسی
د : عشقی وماجرایی
ت :کمدی وکارتون

۵- کدام یک ازبازی های شهربازی را بیشتردوست دارید؟
الف : هیچ کدام , من ازشهربازی متنفرم
ب : قطاریا قایق
ج : نمایش واجرای کمدی
د : چرخ وفلک
ووسایلی که سریع می چرخند
ت :ترن های هوایی سریع السیر

سوالات جالب ترین تست شخصیت شناسی

۶- آیا شما به اشتباهات خودتان می خندید؟

الف :
هرگزب : به ندرتج : برخی مواقعد: معمولات: همیشه

۷- اگردوست شما سربه سرتان گذاشت چه عکس العملی نشان می
دهید؟

الف : عصبانی می شویدب: ناراحت می شویدج : برایتان جالب استد: تلافی می کنیدت :چندین برابرتلافی می کنید

۸- اولین چیزی که صبح موقع بیدارشدن به فکرتان خطور می کند چیست؟

الف : کارویا تحصیلب: مشکلات زندگیج :
صبحانهد : روزی که درپیش داریدت : کاری که تا شب انجام خواهید داد
۹- درزندگیتان چه شعاری دارید؟

الف
:وقت طلاستب: سحرخیزباش تا کامروا باشیج : آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسندد : زندگی کن وبه
دیگران هم اجازه زندگی کردن بدهت : بی خیال باش , هرچه بادا باد

۱۰- آیا به همه حیوانات علاقه
مندید؟

الف : اصلاب: تعداد کمی ازحیواناتج : برخی ازحیواناتد: بیشترحیواناتت : تمام حیوانات
۱۱- شما لبخند می زنید؟
الف
: هرگزب: به ندرتج : گاهی اوقاتد :اغلبت : آنقدرزیاد که برخی فکرمی کنند دیوانه هستم

جالب ترین تست شخصیت شناسی

جالب ترین تست شخصیت شناسی

۱۲- نظردیگران راجع به
شما اغلب کدام مورد است؟
الف : بی رحمب : سرد وبی احساسج :زیباد : دوست داشتنیت : خوشگذران

۱۳-
شما احساس عشق وقدردانی خود را نشان می دهید؟

الف : هرگزب : به ندرتج : گاهید :اغلبت : حداکثرتا
جایی که امکان دارد

۱۴- شما اعتقاد دارید که برای شاداب بودن باید ساعاتی ازروز را منحصرا صرف خودتان کنید؟

الف :اصلاب: احتمالا نهج : گاهید : بله

ت : البته ,تا جایی که امکان دارد به خودتان می رسید

۱۵- آیا زندگی شما بابرنامه ریزی پیش می رود؟
الف : من حتی درتعطیلات هم برنامه ریزی می کنمب :
همیشه برنامه ریزی می کنمج : بستگی به روزهفته داردد :درصورت امکان اجازه می دهم که خودش پیش آیدت:همیشه بدون
برنامه ریزی روزها را طی می کنمحال امتیازات کنارگزینه هایی را که انتخاب کرده اید جمع کنید.

گزینه الف۱ امتیار, گزینه ب ۲امتیاز , گزینه ج ۳ امتیاز, گزینه د ۴ امتیاز, گزینه ت ۵ امتیازدارد سپس
امتیازات خودتان ازپانزده سوال تست را مطابق با متن ها در ادامه مطلب مقایسه کنید.

اگرامتیازشما بین ۱تا ۲۰باشد :

بدین معنی است که شما سوسن سفید هستید..
مردم شما را به خاطرپشتکارتان ,ازجان ودل مایه گذاشتنتان وموفقیت هایتان تقدیرمی کنند.اهداف مشخصی دارید وفکرتان برکارتان متمرکزاست.
احتمالا فرزند اول خانواده هستید.
احساستان را به سختی ابرازمی کنید.
یکی ازمهمترین نگرانی های شما این است که چگونه دربرابرافراد مختلف ظاهرشوید.اندیشه هایتان کمی متمایل به بدبینی است.
اعتماد به نفس دارید ولی درباطن گاهی به خود اعتماد ندارید.قادرهستید که هدفی تعیین کنید وبه آن برسید.بعضی مواقع دنیا
را با دیدی باریک بین می نگرید.

احساس می کنید که وقت کمی برای رسیدن به آرزوهایتان دارید.مواظب باشید جدی بودنتان شما را ازدنیای اطراف دورنکند.
خونسرد باشید واززندگیتان لذت ببرید.
کارهایی انجام دهید که ازآنها لذت می برید.
با انجام این دستورات قوه خلاقیت تان شکوفا می شود.
سعی کنید که بیشتربخندید وبا دیگران درتماس باشید.

جالب ترین تست شخصیت شناسی

جالب ترین تست شخصیت شناسی

اگرامتیازشما بین ۲۱تا ۵۴ باشد :

بدین معنی است شما یک گل رزهستید.
کمی تیغ دارید ولی زیبایی های بسیاری دارید.
حس شوخ طبعی دارید ولی ازشنیدن جوک لذت می برید.احتمالا فرزند وسط خانواده هستید مردم دوست دارند دوروبرشما باشند.
خونگرم هستید.
دوستان صمیمی بسیاری دارید.زندگی را بادید واقع بینانه می نگرید.
آگاهید که زندگی ازخوبی ها وبدی ها تشکیل شده است.
قادرید شانس خودتان را با توجه به سرمایه های که دارید امتحان کنید.
سخت کوش هستید وبه اهدافتان پایبندید.
دوست دارید خودتان باشید واین مساله به شما اعتماد به نفس می دهد مشکلترین مساله درزندگیتان یکنواخت بودن مسایل است.
یکنواختی درهرمساله ای شما را آزارمی دهد وباعث کسل شدن روحیه شما می شود.

به شما پیشنهاد می گردد که افق دیدتان را وسیع ترکنید.
مسایل جدیدی را تجربه وکشف کنید.
آنگاه متعجب خواهید شد که چه نتایج زیبایی به دست آورده اید ومهمترازهمه اینکه فراموش نکنید که درهمه چیزدنبال زیبایی
بگردید مخصوصا درخودتان.

جالب ترین تست شخصیت شناسی

جالب ترین تست شخصیت شناسی

اگرامتیازشما بین ۵۵ تا ۷۵ باشد :

بدین معنی است که شما یک گل آفتابگردان هستید دربستری ازگلهای رز.یک ویژگی
بارزدرشما وجود دارد که باعث گرمادهی به دیگران وجلوه گری شما می شود.
ممکن است شما کوچکترین فرزند خانواده ویا تنها فرزند باشید..دروقت لازم جدی هستید ولی دوستانتان شما را به عنوان یک شخص شوج طبع می شناسند.
ازگفتن جوک لذت می برید.
گاهی شیطنت می کنید.
مایلید که با افراد جدید وجالبی درزندگیتان آشنا شوید.

با افرادی که هیچ وقت نمی خندند راحت نیستید..دید مثبتی به زندگی دارید..درهمه چیزبه دنبال خوبیها هستید.
بیدی نیستید که با هربادی بلرزید.
گرم ,دوست داشتنی ,با وفا واجتماعی هستید وهرکدام ازاین صفات می تواند دلیلی برای خوب بودن شما باشد.
انرژی نامحدودی دارید ولی انگیزه تان کم است.
برای شما مشکل است که فقط برروی یک کارمتمرکز شوید به شما پیشنهاد می گردد که اجازه دهید مردم روی
جدی شما راهم ببینند همان طورکه چهره شاد شما را می بینند.
دراین صورت می خواهند که همیشه با شما باشند جالب ترین تست شخصیت شناسی .
به احساسات دیگران احترام بگذارید ازاین شاخه به آن شاخه نپرید وکاری راکه دوست دارید انتخاب کنید وتا پایان آن
را انجام دهید

بیشتر بدانید از اعتماد بنفس چیست؟

اعتماد به نفس یعنی توانایی و باورهای ذهنی درست و مهارت در انجام کاری

یعنی خودباوری در زمینه‌ای خاص، برای مثال  فردی درزمینه‌ی  نواختن گیتاپ

ر مهارت بالایی دارد و در آن حس اعتماد به نفس بالایی می‌کند همان فرد
ممکن است در زمنیه ی فروشندگی به‌شدت دچار کمبود اعتماد به نفس شود.

برای مثال خود من در زمنیه ی رانندگی به‌شدت احساس اعتماد به نفس
بالا می‌کنم اما درزمینه‌ی نقاشی و خطاطی به‌شدت احساس عدم اعتماد به نفس می‌کنم

لطفا همین حالا یک لیست ایجاد کنید و بنویسید که شما در چه زمینه هایی
احساس اعتماد به نفس بالا می کنید و در چه زمنیه هایی فکر می کنید
اعتماد به نفس پایینی دارید؟جداقل سه مورد از هر کدام را در لیستتان بنویسید.

اهمیت اعتماد به نفس:

اگر می خواهید به اهمیت اعتماد به نفس در زندگی پی ببرید کافی است به نکته
توجه کنید که آیا فرد موفقی را می شناسید که بدون داستن اعتماد به نفس در آن
زمینه به موفقیت رسیده باشد؟ برای مثال آیا شما از یک قهرمان بوکس توقع دارید که اعتماد به نفس پایینی در ورزش بوکس داشته باشد؟

به این نکته توجه کنید که آیا اگر افرادی که در زمینه ای موفق هستند در آن زمینه اعتماد به نفس نداشتند می توانستند موفق شوند؟

در مسیر موفقیت ممکن است برای افراد اتفاقات گوناگونی رخ دهد، از آسیب های ورشی،
بیماری، وشکستگی و از دست داند ناگهانی عزیزان، اگر افراد اعتماد به نفس کافی نداشته
باشند با از راه رسیدن اولین سختی ها و دشواری ها دست از تلاش می کشند و نمی توانند طعم شیرین موفقیت را حس کنند.

برای مثال یک قهرمان ورزشی را در نظر بگیرید، این فرد قبل از قهرمانی بارها در رقابت ها
شکست خورده، احتمالا بارها تا مرز رسیدن به موفقیت پیش آمده و هربار اتفاقی رخ داده
که نتوانسته موفق شود، اما دست از تلاش و پشت کار نکشیده و آنقدر ادامه داده
تا به نتیجه رسیده است و امروز قهرمان شده است. وقتی امروز  به گذشته ی
خود نگاه می کندف احتمالا می گوید اگر آن روز دست از تلاش بر میداشتم احتمالا امروز اینقدر موفق نبودم.

ناقلا / alimohammadian

2019-09-09 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
دکتر بتول طاهریفیلم پرشین وی
تست : آیا شما وسواس دارید تست : آیا شما وسواس دارید
بیماری وسواس یک اختلال روانی است که در انواع مختلف وجود دارد ما در این مطلب قصد داریم هر آنچه را که درباره این اختلال باید بدانید را برایتان توضیح دهیم
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
مواظب دنیای ویرانگر خودشیفته ها باشید
چه کسانی به روانپزشک نیاز دارند
آیا خانمها از یکدیگر متنفرند؟ و به هم حسادت می کنند؟
میزان عشق متولدین هر ماه و سرعت عاشق شدن آنها
عقده چیست؟ (همه چیز درمورد عقده های روانی)
چگونه در هر شرایطی خونسردی خود را حفظ کنیم؟
چگونه از درونگرایی خود فاصله بگیرم و برونگرا شوم؟
اگر به شکلات تلخ علاقه دارید این مطلب را حتما بخوانید!!
نیمه‌ گمشده خودتان را پیدا کنید + آزمون
با این کارها همیشه برای شوهر خود تازگی داشته باشید
آیا می دانستید محبت کردن بیش از حد یک نوع بیماری است
خصوصیات خنده دار متولدین ماه ها در برج های فلکی دوازده گانه
آیا داشتن دوست پسر ایرادی دارد؟!
رهایی از استرس در ۱۰ دقیقه
روانشناسی بندهای انگشت , رازهای شما را فاش می کند
چگونه بفهمم مرد مورد علاقه ام من را دوست دارد؟
لطفا کودک را به استرس نیندازید + راههای مقابله با استرس
چگونه کودک را به لباس پوشیدن تشویق کنیم؟
رابطه از طریق تلفن و چت با زن شوهردار
بهترین طرز برخورد با آدم‌های شکاک
نکات کلی در مورد گذاشتن قوانین خانه
خواندن ذهن از طریق چشم و دیگر اجزای صورت
تست آرامش اعصاب
کودکان بیش فعال چه آینده ای دارند
بررسی ازدواج از دیدگاه علمی
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن