مشاهده : 55روانشناسیRSS

خلاقیت و عوامل مؤثر در پرورش آن

خلاقیت و عوامل مؤثر در پرورش آنروانشناسی
خلاقیت مقدمه ظهور استعدادها و ذوق ها است.چنانچه باب خلاقیت در میان جوامع بشری باز شود، همه استعدادهای آدمی شکوفا شده و رشد می نماید.خلاقیت عبارت است از بکارگیری تمام توانایی های ذهنی برای ایجاد یک تفکر یا راه حل جدید نسبت به خود شخص خلاق.تداوم حیاتی روانی در سیستم های شخصی یا گروهی به […]
خلاقیت مقدمه ظهور استعدادها و ذوق ها است.
چنانچه باب خلاقیت در میان جوامع بشری باز شود، همه استعدادهای آدمی شکوفا شده و رشد می نماید.
خلاقیت عبارت است از بکارگیری تمام توانایی های ذهنی برای ایجاد یک تفکر یا راه حل جدید نسبت به خود
شخص خلاق.
تداوم حیاتی روانی در سیستم های شخصی یا گروهی به بازسازی و تنوع هماهنگ نیازمند است.
از طرفی دیگر روح آدمی میل به واقعیت و حقیقت دارد.
از این دو به دست می آید که آدمی تا زمانی دارای حیات روانی سالم است که بتواند تنوع سالم
و هماهنگ و بازسازی مناسبی در روشها و فعالیتهای خود ایجاد کند.
لذا در یک جمله می توان اهمیت خلاقیت را به رشته تحریر درآورد: حیات روانی آدمی گره خورده با خلاقیت
است، با این بیان معلوم می شود که همه اقشار بشر بنا به اصل روحیه دارای خلاقیت و نوآوری هستند
و نباید تصور کرد که خلاقیت منحصر به افراد تیزهوش، با هوش یا با استعداد است، بلکه بواسطه خلاقیت است
که ذهن ها باز و استعدادها شکوفا می شود.
دکتر سیل وانو آریتی، روانکاو مشهور آمریکایی خلاقیت را سنتز سحر آمیز نامیده است و همچنین تعریف خلاقیت از نظر
ویلیامز «خلاقیت مهارتی است که می تواند اطلاعات پراکنده را به هم پیوند دهد و عوامل جدید اطلاعاتی را در
شکل تازه ای ترکیب کند و تجارب گذشته را با اطلاعات جدید برای ایجاد پاسخهای منحصر به فرد و غیرمتعارف
مرتبط سازد.
● نقش محیط در پرورش خلاقیت همه انسانها در کودکی از استعداد و خلاقیت برخوردارند، اما نداشتن محیط مناسب و
بی توجهی به این توانایی و عدم تقویت آن مانع بروز خلاقیت می شود.
محیط مساعد برای ایجاد رفتارهای خلاق را می توان از راه های مختلف به وجود آورد و باید آن را
براساس اصولی بنا کرد که به رفتار خلاق منجر شود، محیط یا جوی که به تحقق چنین هدفی می انجامد،
باید سه عامل را مد نظر داشته باشد که عبارتند از: عامل فیزیکی، عامل عقلانی و عامل عاطفی الف) عامل
فیزیکی شکل ظاهری کلاس در پرورش و ظهور خلاقیت و برانگیختن قوای خلاق دانش آموزان و آسان کردن فرآیند یادگیری
نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.
کلاس درس از نظر فیزیکی باید از ترتیبی برخوردار باشد که بتواند انواع فعالیتهای مجازی را که معلم می خواهد
انجام دهد در آن فراهم آورده شده باشد.
البته فراهم کردن محیط مناسب برای پرورش خلاقیت، به آن معنا نیست که در آن هیچ نظمی نباشد و دانش
آموزان هر کاری که دلشان می خواهد انجام دهند.
واقعیت این است که بازدهی رفتار خلاق به انضباط شخصی بسیار نیاز دارد.
عوامل فیزیکی که از نظر فراهم کردن جو فیزیکی کلاس عامل مهمی است، پیش بینی وسایلی است که بتوان از
طریق آن آثار دانش آموزان را در آن به معرض نمایش گذارد، نظیر: تخته ماهوتی، میز، قفسه و… در واقع
هر چیزی که بتوان از آن برای مهم تر جلوه دادن نمایش اختراعات دانش آموزان استفاده کرد، به این منظور
کمک خواهد کرد.
ب) عامل عقلانی به طور کلی ساختار فکری کلاس زمانی می تواند موجب رشد خلاقیت دانش آموزان شود که نیروی
تفکر و اندیشه را در آنها تقویت کند.
به این منظور، معلم باید مسایلی را در کلاس طرح کند که به تحقق و تأمل نیاز داشته باشد.
جو عقلانی مطلوب، آن است که بتواند دانش آموزان را برانگیزد.
در واقع انگیزه هایی که به دانش آموزان یک کلاس داده می شود، در آغاز حتماً باید به موفقیت انجامد.
از این طریق دانش آموز وادار می شود به کوشش های خود ادامه دهد، ریسک کند، تجربه کند، در رویارویی
با مسایل پیچیده شور و اشتیاق بیشتر به خرج دهد.
ج) عامل عاطفه ساختار عاطفی مناسب در کلاس درس می تواند توانایی خلاقیت را در همه دانش آموزان شکوفا سازد.
منظور از جو عاطفی آن است که دانش آموزان بتوانند احساس امنیت کنند و قادر باشند نسبت به محرک های
فیزیکی و عقلانی ارایه شده از طرف آموزگار و همسالان واکنش مطلوب نشان دهند.
یکی از اساسی ترین قدم ها در این زمینه، پرورش حس کنجکاوی است.
از نمودهای اساسی کنجکاوی، سؤال کردن و یافتن پاسخ است.
برای تقویت کنجکاوی، ایجاد فرصت تجربه و تحقیق ضروری است.
دانش آموز باید بتواند به مشاهده، آزمایش و جستجوی محیط و اشیای اطراف خویش بپردازد.
جو عاطفی در کلاس برای پرورش رفتار خلاق باید شرایطی را فراهم آورد که دانش آموزان ضمن آن بتوانند احساس
ارزش، تعلق و قدرت کنند.
● نقش آموزگار در شکوفایی خلاقیت آموزگار نقش مهمی را در پرورش خلاقیت دانش آموزان دارد و می تواند با
فضای آموزشی مناسب، محیط را برای خلاق بودن دانش آموزان فراهم کند.
با تشویق های متوالی باعث پرورش استعدادهای نهفته دانش آموزان شود.
خلاقیت یک توانایی عمومی است و کم و بیش در همه انسانها وجود دارد و این آموزگار است که باید
آن را کشف کند و به ظهور برساند.
آموزگار در اعطای توانایی به ابنای بشر همان نقش طبیعت مهربان را ایفا می کند.
با مهرورزی های آهسته و آرام و رهنمودهای در خور و شایسته، توانمندی های بالقوه و نهادینه هر کودک و
نوجوان را پالایش می دهد، جلوه و جلا می بخشد و هر یک را به وادی توانایی رهنمون می سازد.
آموزگاران باید برای پرورش خلاقیت به دانش آموزان امکان فکر کردن بدهند و تا حد امکان آنها را از انجام
فعالیتهای کلیشه ای و از پیش تعیین شده دور کنند.
آموزگاران دانش آموزان را در محیط آموزشی آنان محدود نکنند و وسایل متنوع در اختیار آنان قرار دهند و به
طور غیرمستقیم موجب شکوفایی خلاقیت دانش آموزان شوند.
شاید بتوان گفت، قلب عملکرد آموزگار در رابطه با خلاقیت شیوه های تدریس مناسب اوست به طور کلی برای پرورش
علم خلاقیت لازم است روشهای تدریس اکتشافی و فعال که مبتنی بر فعالیت دانش آموزان است، محور تدریس قرار گیرد
تا بتوان به یادگیری توأم با خلاقیت دست یافت.
به همین منظور ضرورت دارد که آموزگاران روش های تدریس خلاق را بشناسند تا آنها در کار خویش بهره ببرند.
همانطور که بیان شد، شیوه های آموزشی و یاددهی، با رشد و خلاقیت دانش آموزان ارتباط مستقیم دارند.
روشهای تدریس فعال با دادن آزادی عمل به فراگیران به آنها فرصت می دهند به جستجو و کشف مسایل بپردازند.
بدین ترتیب دانش آموز خود در فرآیند یادگیری دخیل می شود و انگیزه های درونی و به دنبال آن، امکان
بروز خلاقیت در او افزایش می یابد.
تورنس (۱۹۶۲) برای آموزش خلاقیت به آموزگاران پیشنهادهایی ارایه داده است که انجام آنها خلاقیت دانش آموزان را بیشتر می
کند.
این پیشنهادها عبارتند از: ۱) تفکر خلاق را با ارزش بدانید.
۲) دانش آموزان را به محرک های محیطی حساس تر کنید.
۳) دست کاری اشیا و عقاید را تشویق کنید.
۴) تحمل پذیری عقاید تازه را توسعه دهید.
۵) به کودکان یاد دهید که تفکر خلاق خود را معتبر بدانند.
pezeshkan.org
2010-12-14 / گردآوری:
برچسب ها:

نو عروس

علت استقبال از سریال بانوی عمارت چیست؟علت استقبال از سریال بانوی عمارت چیست؟
فاش شدن یک راز جالب درباره سریال بازی تاج و تخت !فاش شدن یک راز جالب درباره سریال بازی تاج و تخت !
مراسم پرستاره افتتاحیه اکران فیلم مارموز | از محمد جواد ظریف و همسرش تا آزاده صمدی!مراسم پرستاره افتتاحیه اکران فیلم مارموز | از محمد جواد ظریف و همسرش تا آزاده صمدی!
فهرست ۱۰۰ فیلم برتر جهان که انگلیسی نیستند/ ۴ فیلم ایرانی در فهرستفهرست ۱۰۰ فیلم برتر جهان که انگلیسی نیستند/ ۴ فیلم ایرانی در فهرست
زندگی احمدرضا دالوند؛ آخرین سخنان او پیش از درگذشتزندگی احمدرضا دالوند؛ آخرین سخنان او پیش از درگذشت
زندگی پیام صابری | از مادرش که نشان لژیون دونور را در فرانسه گرفته تا ازدواج جنجالی با زیبا بروفه!زندگی پیام صابری | از مادرش که نشان لژیون دونور را در فرانسه گرفته تا ازدواج جنجالی با زیبا بروفه!
زندگی مشترک پریانکا چوپرا و نیک جوناس چگونه آغاز شد؟ | از آشنایی تا تور ۲۳ متری لباس عروس!زندگی مشترک پریانکا چوپرا و نیک جوناس چگونه آغاز شد؟ | از آشنایی تا تور ۲۳ متری لباس عروس!
زندگی حسنا جلیل؛ جنجالی که این زن ۲۵ ساله در افغانستان به پا کردزندگی حسنا جلیل؛ جنجالی که این زن ۲۵ ساله در افغانستان به پا کرد
ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۱۲) از تولد خانوادگی امیرعلی اکبری تا تیپ مهمانی رونالدو و خانواده اش!ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۱۲) از تولد خانوادگی امیرعلی اکبری تا تیپ مهمانی رونالدو و خانواده اش!
درگذشت همسر هنرمندان در جوانی | از فریبا نادری و بنیامین تا زیبا بروفهدرگذشت همسر هنرمندان در جوانی | از فریبا نادری و بنیامین تا زیبا بروفه
مراسم تشییع پیام صابری با حضور چهره های مشهور (۲)| از پرستو صالحی تا نفیسه روشن!مراسم تشییع پیام صابری با حضور چهره های مشهور (۲)| از پرستو صالحی تا نفیسه روشن!
مراسم تشییع پیکر پیام صابری با حضور چهره های مشهور (۱)| از گریه های تلخ زیبا بروفه تا بغض امین حیایی!مراسم تشییع پیکر پیام صابری با حضور چهره های مشهور (۱)| از گریه های تلخ زیبا بروفه تا بغض امین حیایی!
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
خانمها از انجام این کارها در زندگی زناشویی شان به شدت دوری نمایندخانمها از انجام این کارها در زندگی زناشویی شان به شدت دوری نمایند
راه های درمان وسواس با راحت ترین روشهاراه های درمان وسواس با راحت ترین روشها
چگونگی برخورد با افراد دمدمی‌ مزاجچگونگی برخورد با افراد دمدمی‌ مزاج
افسردگی را از اتاق خواب خود بیرون کنیدافسردگی را از اتاق خواب خود بیرون کنید
بلوغ زودرس دختران و نکات مهم پیرامون انبلوغ زودرس دختران و نکات مهم پیرامون ان
از بین بردن تیک‌های عصبی کودکان با این راه‌کارهااز بین بردن تیک‌های عصبی کودکان با این راه‌کارها
بیماری اعتیاد جنسی یا هایپر سکشوال چیست؟بیماری اعتیاد جنسی یا هایپر سکشوال چیست؟
درمان وسواس با روش های طبیعیدرمان وسواس با روش های طبیعی
درمان افسردگی با طب سوزنی امکان پذیر است یا نه؟درمان افسردگی با طب سوزنی امکان پذیر است یا نه؟
شیرین شدن زندگی با این روش هاشیرین شدن زندگی با این روش ها
چگونه دقیقه نودی نباشیم؟!!چگونه دقیقه نودی نباشیم؟!!
فواید خشم از دیدگاه روانشناسیفواید خشم از دیدگاه روانشناسی
چگونه استرس امتحانات را کم کنیم؟چگونه استرس امتحانات را کم کنیم؟
استرس و رابطه مستقیم آن با دیابتاسترس و رابطه مستقیم آن با دیابت
توجه بیشتر به کودکان در خانواده‌هایی که پرتنش هستندتوجه بیشتر به کودکان در خانواده‌هایی که پرتنش هستند
فنون صحیح امتحان دادن را بدانیدفنون صحیح امتحان دادن را بدانید
رابطه بین خوشحالی و پول و خوشبختی چیست؟رابطه بین خوشحالی و پول و خوشبختی چیست؟
این علائم می‌گوید شما دچار افسردگی خفیف هستیداین علائم می‌گوید شما دچار افسردگی خفیف هستید
ویژگی‌های پدر و مادرهای موفق را بدانیدویژگی‌های پدر و مادرهای موفق را بدانید
انجام این کارها در شبکه‌های اجتماعی برای متأهل‌ها ممنوع !انجام این کارها در شبکه‌های اجتماعی برای متأهل‌ها ممنوع !
کاری کنید آرامش بر‌گردد!کاری کنید آرامش بر‌گردد!
کسب آرامش واقعی با ازدواج میسر است؟کسب آرامش واقعی با ازدواج میسر است؟
تشخیص افسردگی براساس عکس های اشتراکی زن و شوهرتشخیص افسردگی براساس عکس های اشتراکی زن و شوهر
نکاتی برای جواب رد محترمانه به درخواست ازدواج و آشنایینکاتی برای جواب رد محترمانه به درخواست ازدواج و آشنایی
روشی برای گوش کردن و مطالعه مؤثرروشی برای گوش کردن و مطالعه مؤثر
چگونه شخصیتی محبوب و دوست داشتنی ای پیدا کنیم؟چگونه شخصیتی محبوب و دوست داشتنی ای پیدا کنیم؟
تشخیص شخصیت از روی انگشتان دستتشخیص شخصیت از روی انگشتان دست
علائم بارز کمبود اعتماد به نفسعلائم بارز کمبود اعتماد به نفس
با همسر ولخرج خود چگونه برخورد کنیم؟با همسر ولخرج خود چگونه برخورد کنیم؟
ازدواج مجدد و تاثیر آن بر روابط فرزندانازدواج مجدد و تاثیر آن بر روابط فرزندان
به کودکان بیاموزید اگر گم شدند این کارها را انجام دهندبه کودکان بیاموزید اگر گم شدند این کارها را انجام دهند
گم شدن کودک بیش تر از چیزی است که فکرش را بکنید بنابراین آموزش کودکان برای زمان گم شدن امری حیاتی است.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
تاثیر منفی خانواده ناکارآمد بر کودکان
چطور به بهتر خوابیدن نوزاد کمک کنیم
دلیل پرحرفی کودکان و سوال پیچ کردن والدین
راه های درمان زیاد فکر کردن
چرا زوجین یک رابطه شکست خورده را تمام نمی کنند؟
افراد موفق و خاص این الگوهای رفتاری را در زندگی از خود نشان میدهند
علت کسلی صبح ها وقتی از خواب بیدار می شویم
با کودکان باهوش چگونه باید رفتار کرد
از اعتیاد عاطفی چه می دانید؟
۵ زبان عشق و دلبری که شناخت آن ها رابطه شما را دگرگون می کند
شک داشتن به شریک زندگیمان را چگونه کنترل نمائیم؟
راهکارهایی برای کسانی که ابراز احساسات برایشان دشوار است
چگونه میتوان با وجود مشکلات زندگی همچنان شاد و خندان بود؟
دلیل گریه کردن و اشک ریختن چیست
شاد بودن بیشتر برخی از افراد به چه دلیل است؟
۹ علامتی که  نشان می دهد نامزدتان به شما خیانت می کند
علائم بارز کمبود اعتماد به نفس
این دسته از مردان، همسران خود را مورد خشونت قرار می دهند
چگونه شخصیتی محبوب و دوست داشتنی ای پیدا کنیم؟
چگونگی تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر افراد
اضطراب امتحان و مقابله با آن
کسب آرامش واقعی با ازدواج میسر است؟
چگونه قلب شکسته را درمان کنیم و دوباره لبخند بزنیم
چه رفتارهایی باعث بدخلقی‌ در پاییز می شوند
خانمها از انجام این کارها در زندگی زناشویی شان به شدت دوری نمایند
مخرب ترین رفتارهای عاطفی در زندگی زناشویی
افسردگی خندان چیست؟ و چه علائمی دارد؟
رابطه بین خوشحالی و پول و خوشبختی چیست؟
شخصیت شناسی و شناخت سلامت افراد از روی گروه خونی
شباهت به یکدیگر در انتخاب همسر آینده چقدر اهمیت دارد
چگونه فشار روحی و عصبی خود را تخلیه کنیم؟
استرس و رابطه مستقیم آن با دیابت
خودگویی منفی چیست و چه تاثیراتی دارد
شیرین شدن زندگی با این روش ها
روانشناسی رنگها در روحیه افراد
گالری آرایش عروس
خرید اینترنتی بلیط هواپیما ( ارزان تر از همه جا )
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
به کودکان بیاموزید اگر گم شدند این کارها را انجام دهند
به کودکان بیاموزید اگر گم شدند این کارها را انجام دهند
تاثیر منفی خانواده ناکارآمد بر کودکان
تاثیر منفی خانواده ناکارآمد بر کودکان
چطور به بهتر خوابیدن نوزاد کمک کنیم
چطور به بهتر خوابیدن نوزاد کمک کنیم
دلیل پرحرفی کودکان و سوال پیچ کردن والدین
دلیل پرحرفی کودکان و سوال پیچ کردن والدین
راه های درمان زیاد فکر کردن
راه های درمان زیاد فکر کردن
چرا زوجین یک رابطه شکست خورده را تمام نمی کنند؟
چرا زوجین یک رابطه شکست خورده را تمام نمی کنند؟
افراد موفق و خاص این الگوهای رفتاری را در زندگی از خود نشان میدهند
افراد موفق و خاص این الگوهای رفتاری را در زندگی از خود نشان میدهند
علت کسلی صبح ها وقتی از خواب بیدار می شویم
علت کسلی صبح ها وقتی از خواب بیدار می شویم
فیلم پرشین ویامیران پرواز