مشاهده : 1884 روانشناسی RSS

سخت رویی چیست؟

سخت رویی چیست؟ روانشناسی
سخت رویی مولفه های مختلفی دارد افراد سخت روی دید خاص و مثبتی به زندگی دارند و خود را با انواع چالش ها محک می زنند در ادامه با افراد سخت روی بیشتر آشنا خواهیم شد

سخت رویی چیست؟ در مواقع سخت رویی یکی از مفاهیم روانشناسی مثبت گرا است
در واقع همون پایداری و مقاومت در برابر مشکلات خارجی را گویند کسانی که سخت روی
هستند زندگی را پر از چالش های سخت و مختلف می دانند که با استفاده از آن چالش ها
می توانند سختی ها را برای خود به فرصت تبدیل کنند در ادامه مطلب از پرشین وی به بررسی
این که سخت رویی چیست بیشتر خواهیم پرداخت

سخت رویی چیست

با آغاز سده بیست و یک، گروهی از روان‌شناسان به رهبری مارتین سلیگمان، روان‌شناس و پژوهشگری مشهور در رویکرد روان‌شناسی
بیماری گرا که نخستین بار، مفهوم ناتوانی اکتسابی را مطرح کرد، تصمیم گرفتند به بررسی یافته‌های پژوهشی خود در پنج
دهه گذشته با نام مکتب روان‌شناسی بیماری‌گرا بپردازند.
آنها به این نتیجه رسیدند که با وجود دستاوردهای چشمگیری که در یافتن درمان های موثر برای بیماریهای ذهنی و
رفتارهای ناکارآمد حاصل شده بود، در روان‌شناسی، در کل، توجه اندکی به رشد، توسعه و خود شکوفایی افراد سالم شده
بود.

در نتیجه، سلیگمان و همکارانش در صدد برآمدند، در جهت دهی دوباره به پژوهشهای روان‌شناختی، دو ماموریت کاملا جدید را
موردنظر قرار دهند: ?) کمک به افراد با شخصیت سالم، برای برخورداری از شادی و بهره وری بیشتر در زندگی؛
?) کمک به شکوفاسازی قابلیت های انسانی.
و بدین ترتیب بود که مکتب روان‌شناسی مثبت گرا ایجاد شد.

علم روان‌شناسی که در آغاز به جای مطالعه سلامت روان به بررسی بیماری روانی می پرداخت تا مدتها استعداد بالقوه
آدمی برای رشد و کمال را نادیده می گرفت.
اما در سالهای اخیر، شمار روزافزونی از روان‌شناسان، به قابلیت کمال و دگرگونی در شخصیت آدمی ایمان آورده اند.
تصویری که روان‌شناسان مثبت گرا از طبیعت انسان به دست می دهند خوش بینانه و امید بخش است، زیرا آنها
به قابلیت گسترش، پرورش، شکوفایی و کمال انسان و تبدیل شدن به آنچه در توان آدمی است، باور دارند.
سخت رویی، نه تنها ما را در قبال بیماری ها ایمن می کند بلکه باعث افزایش طول عمر نیز می
شود.

یکی ازمباحث مهم در روانشناسی مثبت گرا که بسیارمورد توجه قرار گرفته است،سخت رویی است.
اصطلاح سخت رویی در مورد افرادی به کار برده می شود که در برابر فشار روانی مقاوم تر هستند و
نسبت به بیشتر افراد کمتر مستعد بیماری هستند.

سخت رویی چیست

سخت رویی چیست

افرادی که دارای این ویژگی هستند معمولا بر زندگی خود کنترل بیشتری احساس می کنند، نسبت به آنچه انجام می
دهند تعلق خاطر بیشتری دارند، و در قبال عقاید و تغییرات جدید پذیرا هستند.
تحقیقات جدید تر نشانگرپیوندی نه تنها بین سخت رویی و بیماری بلکه بین سخت رویی و طول عمر می باشد.بنابراین
داشتن این ویژگی نه تنها ما را در قبال بیماری ها ایمن می کند بلکه باعث افزایش طول عمر نیز
می شود.
در ادامه این بخش به بررسی مولفه های سخت رویی،هدف از ایجاد آن و همچنین روش های ایجاد این ویژگی
در افراد می پردازیم.
سخت رویی یک سبک عمومی و یا شکلی از کارکردهاست که شامل مولفه های زیر می باشد:

۱٫
مولفه شناختی: مربوط به چگونگی تفسیر و درک رویدادها می باشد.

۲٫
مولفه رفتاری: نحوه عملکرد و رفتار در پاسخ به رویدادهای محیطی است.

۳٫مولفه هیجانی: مربوط به احساس یا روحیه عاطفی فرد می شود.
ویژگی های افراد سخت رو کوبازا(۱۹۷۹) بیان می کند که افراد دارای ویژگی سخت رویی دارای سه ویژگی هستند:

۱٫
تعهد: منظور توانایی درگیرشدن عمیق با فعالیت ها و رویدادهای زندگی است

۲٫
کنترل: فرد به این مساله اعتقاد داشته باشد که می تواند بر روی رویدادهای زندگی خود کنترل داشته و بر
روی آنها تاثیر بگذارد

۳٫چالش: منظور آن است که فرد علی رغم تغییرات زیادی که در زندگی با آن مواجه می شود، می تواند
همواره به رشد خود ادامه دهد فواید آموزش سخت رویی ۱٫
آموزش این ویژگی باعث رشد و پرورش ویژگی های فردی، روانی و شخصیتی از قبیل تطابق و سازگاری، انعطاف پذیری
و تاب آوری در افراد می شود.

سخت رویی چیست و دلیل آن

۲٫شناخت و پرورش مهارت ها و استعدادهای چندگانه (یعنی آموزش این مساله که افراد بتوانند در یک زمان به چند
نوع از ویژگی ها و استعدادهای خود توجه داشته باشند) از فواید دیگر این ویژگی به شمار می رود.
۳٫شناخت این مساله که استرس یک بخش طبیعی از زندگی است و این روش بهترین رویکرد نسبت به این مسائل
است، نه این که سعی کنیم با اجتناب یا پرخاشگری، با این نوع موقعیت ها مقابله کنیم.
۴٫افراد با دارا بودن این توانایی قادر می شوند استرس حاد و استرس مزمن را از هم تمیز داده و
روش های مقابله با آن را بیاموزند.

۵٫درک این مساله که همه انسان ها در زندگی روزمره استرس را تجربه می کنند، اما واکنش هر یک از
ما در مقابل این موقعیت ها متفاوت خواهد بود.
برای مثال برخی افراد واکنش های جسمانی و برخی واکنش های شناختی و روانی از خود بروز می دهند.

۶٫کسب توانایی در این حوزه که شیوه های تفکر منفی را به وسیله روش های تفکر مثبت جایگزین کنیم.
۷٫کسب مهارت در جهت مدیریت هیجان ها و در نتیجه کنترل علائم جسمانی از مشخصه های اصلی سخت رویی است.

۸٫استفاده از تجارب مثبت و ثمر بخش با دوستان و آشنایان در برخورد با موقعیت های استرس زا می تواند
از دیگرفواید سخت رویی باشد.

۹٫نکته آخر این که باید به این نکته توجه داشت که مدیریت تعارضات در محیط های اداری، آموزشی ، نظامی
و غیره بسیار بهتر و موثرتر از روش های توبیخ،بازداشت، تعلیق و اخراج می تواند مفید واقع شود.
نباید به اشتباه تصور کرد که برخوردها ی خشن وبسیار محکم در پرورش افرادی مقاوم و سخت رو موثر واقع
می شود.

بیشتر بدانید از ویژگیهای سخت رویی روانشناختی

حس کنجکاوی قابل توجه

تمایل به داشتن تجربه های جالب و معنی دار

اعتقاد به مؤثر بودن آنچه مورد تصور ذهنی قرار گرفته است

باور به اینکه تغییر، طبیعی است و هر محرک با اهمیتی می تواند موجب رشد و پیشرفت شود

ابراز وجود و نیرومندی

توانایی استقامت و مقاومت

این ویژگیهای مختلف می تواند در خصوص سازگاری با وقایع تنش آور زندگی مفید باشد (کوباسا، مری و پوکتی، ۱۹۸۲ ؛ به نقل از کیامرثی و همکاران، ۱۳۹۰).

منطق انتخاب این ویژگیها ارزیابیهای شناختی خوش بینانه ای است که می تواند به رغم تنش آور
بودن آنها باعث درک معنی دار و طبیعی ویژگیها از سوی فرد شود. با وجود این، تصمیم گیری قاطعانه
می تواند به یکپارچگی آنان در تجربه های آینده منجر شود؛ به این ترتیب افراد سرسخت، وقایع تنش آو
ر را به وقایع قابل تحملتر تبدیل می کنند (کیامرثی و همکاران، ۱۳۹۰).

همان گونه که از این مباحث پیداست، سرسختی روانشناختی به عنوان ویژگی مهم در ساختارشخصیت
افراد می تواند آنها را در برابر فشار های مختلف محیطی محافظت کند. در واقع می توان عنوان کرد که
افراد با سطح سرسختی روانشناختی قوی با توجه به صفات مبارزه جویی و ابراز وجود و نیرومندی
و استقامت در مقابل حوادث تنش زای محیطی کمتر دچار آسیبهای جسمانی و روانی می شوند؛
لذا اهمیت و ضروت سرسختی روانشاختی در این مباحث آشکار می شود .

سخت رویی چیست

سخت رویی چیست

در همین رابطه کوباسا و مدی مفهوم شخصیت سرسخت را به عنوان تبیینی برای ارتباط بین فشار روانی
با بیماریها در بعضی از پژوهشگران قرار گرفته است. سن سون، ویبه و مورگان [۶] طی پژوهش خود به
این نتیجه رسیدند که افراد سرسخت در مواجه با محرکهای تنش زا از خود می پرسند آیا استمرار مواجهه
با محرکهای تنش زا ارزش دارد یا خیر، اگر آنها به خود بقبولانند که این کار ارزشمند است، از طریق مبادرت
به راهبردهای خاص به طور غیر مستقیم سعی خواهند نمود فعالیت مورد نظر را به فعالیتی مثبت تر تبدیل کنند.

بنابراین اگر رغبت کافی برای عملکرد نباشد افراد سرسخت به طور فعال و عمداً خود را درگیر راهبردهایی
می کنند تا عملکرد را جالبتر نمایند. کوباسا سرسختی را متشکل از مجموعه ای از ویژگی های شخصیتی
می داند که در مواجه با حوادث فشارزای زندگی به عنوان منبعی از مقاومت و سپری محافظ عمل می کند.

این مجموعه ی ویژگی های شخصیتی بروز واکنش های افراد به شرایط یا رویدادهای بالقوه فشار زا را باز
می دارد (کوباسا، جانسون و سارسون، به نقل از شکرکن).این ویژگی اکتسابی( سخت رویی )
بر اساس نظر کوباسا از سه مولفه ی تعهد[۷]، کنترل و مبارزه جویی تشکیل شده است.

تبیان / psychsun

2020-05-23 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
دکتر بتول طاهریفیلم پرشین وی
چطور تیک های عصبی را درمان کنیم؟/ درمان بسیار راحت تیک های عصبی چطور تیک های عصبی را درمان کنیم؟/ درمان بسیار راحت تیک های عصبی
علل و منشا تیک های عصبی متفاوت است تیک های عصبی منشا روانی دارند ما در این مطلب قصد داریم بهترین راهها برای درمان تیک عصبی را به اشتراک بگذاریم
سوژه های روز رو این جا ببینید !
اگر به موبایل نیاز دارید ، به همین سادگی یه پاوربانک هدیه بگیرید
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
چطور آدم دروغگو را بشناسیم
غریزه مرد طلب و نیاز است و غریزه زن جلوه و ناز
می خواهم خواهرم را نصیحت کنم به او چه بگویم
ویژگی های ظاهری متولدین ماه ها از خصوصیات اندام تا صورت
دلایل گرایش پسرهای امروزی به دختران سن بالا!!
خیانت همسر یا توهم خیانت !!
ویژگی افراد سلطه جو چیست ؟
افزایش اعتماد به نفس از فواید ورزش یوگا است
چطور می‌توان دل پسر را به دست آورد؟
چگونه مردم را به خود جذب کنیم
نشانه های هوش هیجانی پایین در افراد را بشناسید
چگونه پذیرش مرگ را برای خود آسان کنیم؟
شخصیت افراد را از روی کتاب مورد علاقه آنها بشناسید!!
غذای مورد علاقه متولدین هر ماه در بروج فلکی
طلاقی از نوع ثبت نشده ! ( داستان واقعی زندگی مجتبی و ندا )
چند راهکار سرپایی برای مقابله با وسواس
روشهای شاد کردن دیگران در بدترین شرایط
اگر احساس کم رویی و خجالتی بودن دارید حتما به این نکات توجه کنید
خطوط روی مچ دست و رازهایی که از آینده افشا می کند
یک مصاحبه ۱۰ سوالی از همسر آینده
چگونه با تنهایی پس از طلاق کنار بیاییم؟
چگونه ذهنیت منفی خود را تغییر دهیم؟
اگر از ابراز احساسات به همسرتان خجالت می کشید
روانشناسی نقاشی های ناخودآگاه از افکار پنهان شما خبر می دهند
راز خوشبختی چیست؟ آیا شما خوشبخت هستید؟
تعبیر خواب
هواوی