چرا عروس ها و مادرشوهر ها به تفاهم نمی رسند؟

مشاهده : 1840
چرا عروس ها و مادرشوهر ها به تفاهم نمی رسند؟ روانشناسی
برای اجتناب از دعواهای مادر شوهر و عروس همواره باید یکسری خط سیر را پیروی کنید تا بتوانید دچار مشکل نوشوبد در ادامه به بررسی علت اختلاف عروس و مادرشوهر خواهیم پرداخت

دعوای بین مادر شوهر و عروس یکی از دعواهای دیرینه است که همواره وجود داشته است
اما ریشه همه این اختلاف ها چیست و چگونه باید مدیریت کرد ؟
ما در این مطلب از پرشین وی قصد داریم به بررسی علت اختلاف عروس و مادرشوهر و همچنین
نکات مهم سازش عروس و مادر شوهر را به اشتراک بگذاریم

علت اختلاف عروس و مادرشوهر

– نگاهی به دلایل اختلاف عروس ها و مادرشوهرها

حتماً شنیده اید که می گویند مادرزنم چنین و چنان یا
مادر شوهرم فلان و بَهمان.
به نظر می رسد که مادرزن و مادرشوهر الگویی قالبی در زندگی مشترک انسان ها باشند.
گفتیم انسان ها و نه ایرانی ها و نه ایرانی ها، چون این مشکل ظاهراً در بسیاری از جوامع و
فرهنگ ها به چشم می خورد.

الگوی قالبی یا به عبارت بهتر، تصوری که از مادرشوهر یا مادر زن در ایران وجود دارد موجودی غالب است
که طرف مقابلش، یعنی داماد و بیشتر عروس را مغلوب و مطیع خود می خواهد و از این جا در
ارتباطات بین عروس یا داماد و مادرشوهر یا مادرزن شکلی از روابط پیش می آید که سرانجام به اختلافات بین
زن و شوهر می انجامد دعوا و اختلاف هم از این جا شروع می شود که عروس و داماد کلام
یا رفتار (گفته ها و اعمال) مادرزن یا مادرشوهر را نوعی دخالت در زندگی خود می دانند و رفتار آنها
را اهانت به خود تلقی می کنند از طرف دیگر، مادرزن یا مادرشوهر هم انتظار دارند که عضو تازه خانواده
احترام آنها را نگه دارد و جایگاهی خاص برایشان در نظر بگیرد.

علت اختلاف عروس و مادرشوهر

علت اختلاف عروس و مادرشوهر

این جا طرف سومی هم وارد ماجرا می شود، یعنی عروس یا داماد به این ترتیب، در این ماجرا تعاملی
سه جانبه وجود دارد: عروس، داماد و مادرزن یا مادرشوهر.
طرف سوم ماجرا معمولاً خود را چندان درگیر نمی کند، اما دو طرف دیگر، یعنی مادرزن یا مادرشوهر و عروس
یا داماد سعی می کنند حمایت وی را به دست آورند.
در حقیقت، آنها تلاش می کنند ائتلافی به ضرر طرف دیگر شکل دهند اما چرا بین مادرشوهر و عروس تا
حدی کمتر، بین مادر زن و داماد اختلاف و تعارض پیش می آید؟

علت اختلاف عروس و مادرشوهر چیست

به این ترتیب، مادر شکلی از نظارت را بر خانه و خانواده اعمال می کند (این وضوع به ویزه در
جوامع شرقی، از جمله در کشور ما نمود بارزتری دارد). او در خانه ای که خود در ساخت و برپایی
اش نقش داشته هویت خویش را می یابد و طبیعی است که هر فردی یا شرایطی که این نقش را
با مخاطره رو به رو کند یا عشق و عواطف فرزندان را از او به جانب دیگری بازگرداند نوعی تهدید
برای او، عواطفش، احساس ارزشمندی، هویت و در نهایت، حس نظارت او بر خانواده محسوب می شود.
این موضوع علت اصلی رفتار روان شناختی مادرشوهر یا مادرزن است.

به نظر روان شناس ها، پسر برای مادر ثمره تلاش ها و درگیری عاطفی اوست.
وقتی می بیند که پسرش به سمت زن دیگری رفته، با خود می اندیشد که مبادا تأثیرش را بر فرزندش
از دست داده باشد.

دلایل اختلاف عروس با خانواده شوهر

او وجوه این تأثیر را در اطاعت قبلی فرزند از خود، در مراقبتی که فرزند از او می کرد و
در احترامی که به وی می گذاشت می بیند و چون احساس می کند که پسرش دیگر به حد سابق
از وی اطاعت نمی کند و برایش احترام قائل نیست یا به اندازه کافی از او حمایت و مراقبت نمی
کند احساس می کند که فرزندش دیگر از وی تأثیر نمی پذیرد.
از سویی، زن دیگر که در این جا عروس است هم نمی تواند بپذیرد که شوهرش احساس امنیتی را که
انتظار دارد از او دریغ کند و انتظار دارد شوهر صددرصد عشق و محبتش را صرف او کند.

از این جاست که تعارض مادرشوهر و عروس بروز می کند.
بررسی ها نشان می دهد که حتی اگر عروسی احترام بالایی برای مادرشوهرش قائل باشد و بین آنها کمترین حد
تعارض و اختلاف وجود داشته باشد، باز هم از نظر وران شناختی نوعی گسست بین آنها وجود خواهد داشت.
این تعارض شخصی نیست، شخصیتی است.
این تعارض تلاش برای حفظ موقعیت از یک سو و ایجاد موقعیتی جدید از سوی دیگر و جلب توجه شوهر
(پسر) است.

راه حل اختلاف عروس و مادر شوهر

بعضی از روان شناسان اجتماعی نوعی تعارض بین نسلی را هم در این زمینه دخیل می دانند.
افکار و رفتار نسل ها با یکدیگر متفاوت است و این اختلاف سلایق و خواسته ها به تعارض مادرشوهر و
عروس می انجامد.

اما مادرشوهر و عروس یا مادرزن و داماد در چه زمینه هایی با یکدیگر اختلاف دارند؟ دکتر تری آپتر، روان
شناس دانشگاه کمبریج، در یک تحقیق با عده ای مادرشوهر و عروس و مادرزن و داماد مصاحبه کرد و سپس
به تحلیل نتایج آن پرداخت.

او بر اساس یافته های این بررسی، از وضعیت عروس و داماد و مادرشوهر و مادرزن می گوید از نظر
رابطه بین مادرشوهر و عروس، عروس ها رابطه خود را مادرشوهرهایشان «پرفشار»، «ناراحت کننده»، «سخت و دشوار» توصیف کرده اند.
مادرشوهرها هم رابطه با عروس هایشان را «پرتنش»، «سخت» و «ناراحت کننده» دانسته اند.
تعداد کمی از مادرشوهرها عروسان خود را «دوستی خوب و نازنین» یا «خوب مثل دختر خودم» دانسته اند.

دامادها عمدتاً پدر زن خود را «دوستی نزدیک» دانسته اند، چنان که عروس ها هم پدرشوهر خود را این گونه
توصیف کرده اند.
از سوی دیگر، پدرشوهرها هم عروس های خود را «به حد کافی خوب» دانسته اند.
دکتر آپتر، سپس، شکایت های عروس را از مادرشوهر بیان کرده است.

علت اختلاف عروس و مادرشوهر

علت اختلاف عروس و مادرشوهر

شکایت های عروس از مادرشوهر

* بی احترامی مادرشوهر و به رسمیت نشناختن هویت عروس به رغم عشق و محبت پسرشان.

* دخالت های نا بجا در زندگی زن و شوهر.
انگار آنها بچه اند و مادرشوهر باید آنها را تر و خشک کند.

* شرایط ایجاد شده نامساعد در خانواده شوهر

* دخالت در نحوه تربیت فرزند و نحوه خانه داری او (عروس)

* تنش ناشی از خواسته مادرشوهر برای همه چیز در بهترین حالت خود بود.

شکایت های مادرشوهر از عروس

* عدم درک خصومت عروس به خود و رفتار خویش

* اشتباه دانستن نظرهای مادرشوهر

* اجبار به حرف زدن با او برای راهنمایی

* بی توجهی به شوهر

* بی توجهی به زندگی و
آشفتگی خانه و خانواده اش

* گوش سپردن مدام به حرف های مادر و خواهر خودش

بیشتر بدانید از پیشنهاد به عروس ها

* عروس های فهیم می دانند که دنیا دار مکافات است. اگر امروز بد کنند،
در آینده بد خواهند دید؛ چراکه عروس های امروز، مادرشوهرهای فردایند.
* عروس هایی که دوست دارند محبوب همسرشان باشند، باید بدانند که بهترین
راه ورود به قلب همسران، ارتباط صمیمانه با خانواده (به خصوص مادرشوهر) است؛
لذا گلایه و شکایت های وقت و بی وقت، از مهر مادری داماد نمی کاهد، بلکه ارج
و منزلت خودتان در نگاه همسر از بین می رود. عروس های فهیم می دانند که
ی دعوی و رفتار غیراخلاقی با مادرشوهر از دست دادن عشق واقعی همسر است.

* عروس های فهیم باور دارند که مادرشوهر مانند مادر خودشان است؛ لذا با
کوچک ترین مشکلی دل گیر نشده و می دانند که هدف اصلی مادران خوش بختی فرزندشان است.

* گاهی کار کوچک و به ظاهر بی اهمیت عروس، می تواند تأثیری شگرف در
روحیه ی مادرشوهر داشته باشد؛ مثلاً برخیزید و یک فنجان چای گرم درست کنید
و با مقداری خرما یا بیسکوییت برای مادرشوهرتان که گوشه ای از منزل نشسته است ببرید.

به او لبخند گرمی زده و با احترام، از او پذیرایی کنید. این کار به ظاهر ساده و کوچک،
اگر صادقانه و با گرمی انجام پذیرد، در نظر او خدمت بزرگی است و آن را نشانه ی
عشق شما، مهربانی تان و… تلقی می کند و حتی شاید به این نتیجه برسد که با این کار نشان داده اید همسری خوب برای پسرش هستید!

* عروس ها باید شوهر خود را تشویق کنند تا بیش تر به مادر سر بزند؛ حتی هدیه هایی
تهیه کند و به مادرشوهر بدهد. این جا مادر ابراز رضایت مندی کرده و احساس می کند محبت فرزندش را از دست نداده است.

beytoote / hawzah

2021-01-03 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
متنفر بودن از کسی که دوستش دارید متنفر بودن از کسی که دوستش دارید
در این مطلب با تنفر از عشق و ناکامی در عشق و تبدیل عشق به نفرت آشنا خواهید شد. برای آشنایی بیشتر با ما همراه باشید .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
۱۰ نشانه اینکه در یک رابطه عاشقانه اشتباه هستید
رسیدن به آرامش درونی با ۸ راه کار موثر و بایدها و نبایدهای مفید
شخصیت شناسی از طریق زبان بدن
این نوشیدنی ضد افسردگی است
دلداری دادن آداب دارد
حیوان روز تولد هر شخص و قدرت های ماورایی او
دلیل اینکه تنبل ها موفق میشوند چیست؟؟!!!
با شوهر خسیس چطور باید رفتار کرد؟؟
شخصیت شناسی از روی انداختن کیف و شیوه حمل کیف
در ۶ روز حسادت را کنار بگذارید
با افرادی که پارانوئید دارند چگونه باید رفتار کرد
داشتن رابطه عاشقانه قبل از ازدواج بهتر است یا بعد ازدواج؟؟
این جملات برای کنترل کودک پرخاشگر معجزه میکند
چگونه انسان منفی نگری نباشیم؟
نوع لباس پوشیدن افراد موفق!!
با همکار قلدر خود که ما را تحقیر می کند چگونه رفتار کنیم؟
متن های ممنوعه پیامک و چیزهایی که نباید به کسی اس ام اس بزنید
از بالا رفتن سنم و پیر شدن بیزارم چگونه این حس منفی را از خود دور کنم؟
اگر استرس و اضطراب اطرافیان روی شما تاثیر میگذارد
اعتیاد به پورنو گرافی و نقش آن در زندگی زناشویی
عاشق شدن متولدین هر ماه و بروز رفتارهای خاص در آنها
مجموعه آزمون های حافظه به منظور تشخیص بیماری آلزایمر
آشنایی با «PHOBIA» یا ترس غیر منطقی (وحشت!)
ناراحتی متولدین هر ماه و چیزهایی که موجب بروز ناراحتی در آنها می شود
مهمترین راه پیشگیری از اختلالات هیجانی چیست؟
«افسردگی از الف تا ی» را بخوانید
فلایتیو