شخصیت سالم این ویژگیها را دارا است

مشاهده : 1087
شخصیت سالم این ویژگیها را دارا است روانشناسی
هر فردی در جامعه دوست دارد شخصیت سالم و تثبیت کننده ای داشته باشد اما ویژگی های شخصیت سالم چیست

هر کسی یک دیدگاه خاصی برای شخصیت سالم در زندگی دارد اما مهمترین خصوصیات یک شخصیت سالم
چیست؟ در تعریف جامع شخصیت سالم باید گفت که فرد باید دارای سلامت روان کامل باشد و از اختلال روانی
خاصی رنج نبرد اختلالات روانی هم دسته بندی خاص خودشان را دارند در ادامه مطلب از پرشین وی قصد داریم
دیدگاه های مختلف پیرامون شخصیت سالم را مورد بررسی قرار دهیم

شخصیت سالم چیست؟

هیچ کس از داشتن آرامش بدش نمی آید.
می توان گفت تلاش ها ، کار و فعالیت های افراد برای رسیدن به آرامش در زندگی است.
دانستن معیار های سلامت روانی به شما کمک می کند تا سریع تر به تصویری که از آرامش و شادابی
در ذهنتان است ، دست یابید.

سلامت روانی و جسمانی خواست همه انسانهاست و همه در تلاشیم شخصیت های
سالمی درزندگی برای برقراری مناسبات سالم انسانی
پیدا کنیم.

اما آیا تا کنون اندیشیده اید که چه فردی ازشخصیت سالم بهره مند است .
گوردن آلپورت یکی از نخستین روان شناسی بود که توجه خود را به شخصیت سالم معطوف داشت.
از نظر وی افراد سالم در سطح معقول و آگاه عمل می کنند ،از قید و بندهای گذشته آزادند و
از نیروهایی که آنها را هدایت می کنند کاملا آگاهند و می توانند برآنها چیره شوند .
راهنمای اشخاص بالغ ، زمان حال ، هدفها و انتظارهایی است که از آینده دارند.

جنبه بنیادی شخصیت آدمی را مقاصد سنجیده و آگاهانه (امیدها و آرزوهای او ) تشکیل می دهد .
این هدفها ، انگیزه شخصیت سالم قرار می گیرد و بهترین راهنما برای فهم رفتار کنونی انسان هستند .
وجود آدمی برداشتن هدفهای دراز مدت استوار است و انسا ن را از حیوان ، کودک را از سالمند ،در
اکثر موارد ، شخصیت سالم را از بیمار متمایز می کند.

ویژگی های شخصیت سالم چیست؟

همه این فعالیتها ایجاد تنش می کند و در هر صورت تنها از راه تجربه ها و خطرهای تنش زاست
که بشر می تواند ببالد .
نگاه شخص سالم به آینده او را پیش میراند و این نگرش با هدفهای خاص خود شخصیت را یگانه می
سازد و سبب افزایش میزان تنش او می شود .

از دیدگاه آلپورت
گسترش مفهوم خود ،ارتباط صمیمانه خود با دیگران ، امنیت عاطفی ، ادارک واقع بینانه ، مهارتها و وظایف ،
عیینیت بخشیدن به خود و فلسفه یگانه سازندگی هفت معیار شخصیت سالم است.
ازسوی دیگر اریک فروم معتقد است که به سبب اهمیت نیروهای اجتماعی و فرهنگی برای درک یکایک اعضای جامعه ،باید
ساختار آن جامعه درگذشته و حال تجزیه و تحلیل گردد.
بنابراین شناسایی ماهیت جامعه کلید درک شخصیت متغیر انسان است .
شخصیت ،خواه سالم و ناسالم به فرهنگ بستگی دارد .
فرهنگ مانع یا حامی رشد و تکامل مثبت انسان است.

از دید فروم
فروم شخصیت انسان را بیشتر محصول فرهنگ میداند.
از نظر وی سلامت روان بستگی به این دارد که جامعه تا چه اندازه نیازهای اساسی افراد جامعه را برآورده
می کند ،نه اینکه فرد تا چه حد خود را با جامعه سازگار می کند .
در نتیجه سلامت روان بیش از آنکه امری فردی باشد .
مساله ای اجتماعی است .

شخصیت سالم

داشتن شخصیت سالم

جامعه ناسالم در بین اعضای خود دشمنی بدگمانی بی اعتمادی میآفریند و مانع از رشد کامل آنها می گردد .
درمقابل جامعه سالم به اعضای خود امکان می دهد به یکدیگر عشق بورزند ،بارور، کارآمد و خلاق باشند و قوه
تعقل و عینیت خود را بارورو نیرومند سازند .
از نظر مزلو نیز که یک روانشناس انسانگر است.

شخص سالم در حال خودشکوفایی یا تحقیق ذات است ،شخصی است که شایستگی بودن و شدن را داراست.درگ درست ازواقعیت
،ذهن بازداشتن به تجربه ها ، افکار ، اطلاعات جدید، وحدت شخصیت هویت راسخ ، خود را می شناسد و
برآن اساس رفتار می کند ،توانایی گسترش روابط صیمیانه ،خلاقیت و برخورداری از رفتار اخلاقی مبتنی بر اصول معنوی را
ویژگی های شخصیت سالم می داند و معقتد است افرادی که خواستار خود شکوفایی هستند به نوبه خود نیازهای سطوح
پایین تر شان (یعنی نیازهای جسمانی ، ایمنی ، تعلق ، محبت و احترام ) را برآورده سازند آنان دچار
بیمارهای روانی نیستند ،آنان الگوهای بلوغ ، پختگی و سلامتی هستند و با حداکثر استفاده از همه قابلیتها تواناییهایشان خویشتن
را فعلیت و تحقق می بخشند.

میدانند چسیتند ،کیسیتند و کجا می روند .
به اعتقاد وی جوانان نمی توانند کاملا خواستار تحقق خود باشند ،آنان احساس هویت نیرومند و استقلال ندارند ،
به رابطه عاشقانه پایدار نرسیده اند، اما می توانند به سوی تحقق خود پیش بروند و از خود ویژگیهای نشان
دهند که حاکی از توجه به بلوغ و سلامت روان باشد.

 

شخصیت سالم از دیدگاه مزلو

به اعتقاد مزلو ویژگی دیگرافراد خود شکوفا ، ادراک صحیح از واقعیت عینی شناخت عینی از موضوعهاو اشخاص پیرامون خود
به همانگونه که وجود دارد و تشخیص ریاکاری و نادرستی است.
شخصیتهای نا سالم ، جهان را با قالب ذهنی خویش ادارک می کنند و می خواهند به زور آن را
به شکل ترسها ، نیازها ، وارزشهای خود درآورند.ازسوی دیگر روان شناسان شناخت گرا ، براین باورند که شخص سالم
، رویدادهای محیط را با استفاده از روشهایی تعبیر و تفسیر می کند که به احساس خوب (یا امید )
می انجامند و او را قادر می سازند به اینکه برای حل مسائل زندگی خود مهارتهای خاصی را به بکار
برد.

وین و دایر با پیش کشیدن بحثی تحت عنوان تصویر اشخاصی که نقاط ضعف شخصیت خویش را از بین برده
اند.
معتقد است که این اشخاص همه چیز زندیگ را دوست دارند ، ازانجام هیچ کاری ناراحت نمیشوند .
اوقات خود را با شکوه و شکایت ، یا این آرزو که اوضاع طوردیگری باشد ، تلف نمی کنند.
نسبت به امور زندگی احساس شور و هیجان دارند .
خواست و توقعشان از زندگی تاحدی است که دستیابی به آ ن برابیشا ن امکان داشته باشد.
وقتی افراد دیگری نزدیک چنین افرادی هستند ، در وجود آنان هیچگونه ناله و شکایت یا حتی آههای افسوس بار
نمی بینند .

در مهمانی ها یا درتنهایی ، به سادگی به آنچه که در اطرافشان قراردارد خود را سرگرم میکنند .
تظاهر به لذت بردن نیم کنند .
بلکه هر آنچه را که هست بطور خردمندانه میپذیرند و توانایی شگفت انگیز در لذت بردن ازواقعیات دارند .
اگر لازم باشد که اوضاع و شرایطی عوض شود .
سعی در تغییر آن می کنند و از این تلاش و کوشش لذت می برند .
به راستی دوستدار زندگی هستند و تا حد امکان ازآن بهره میگیرند .

نکات داشتن شخصیت سالم

نگرش کارل را حرز به الگوی شخصیت سالم ،تصویر خوش بینانه ای از طبیعت انسان عرضه می کند که مضمون
عمده آن این ست که شخص باید فقط بر تجربه ای که خود از جهان دارد متکی باشد چرا که
این تجربه تنها واقعیتی است که هر فرد می تواند بشناسد.
به اعتقاد وی ، ادراک آگاهانه از خویشتن و دنیای پیرامون است که شخص راهدایت می کند ، نه نیروی
ناآگاهی که در اختیار و به فرمان او نیست.
تجربه هوشیار و آگاهانه زیربنای عاطفی انسان رامی سازند و شخصیت سالم ،اهمیت زمان حال و چگونگی ادراک آن ،بیش
از گذشته است .

البته نباید منکر تاثیر رویدادهای گذشته برشیوه نگرش کنونی شد زیرا رویدادها در میزان سلامت روانی انسانها موثر واقع می
شود ، اما تاکید عمده بر رویدادهای کنونی است نه آنچه در کذشته پیش آمده است .
راجرز برای شخصیت سالم ازخود پنداری مثبت و سالم سخن به میان می آورد و پذیرش احساسات ،عزت نفس ،ارتباط
خوب با دیگران ، زندگی کامل در زمان حال ، ادامه یادگیری چگونه آموختن ،ذهن بازداشتن به افکار خود ،
توانایی تصمیم گیری مستقل و خلاقیت را از خصایص شخص سالم برمی شمارد .

معیارهای سلامت روانی

براساس نظر کارشناسان سازمان جهانی بهداشت ، سلامتی نه فقط به فقدان بیماریو نقص عضو بلکه به حالت رفاه کامل
جسمی ، روانی و اجتماعی اطلاق می شود بنابراین تعریف ، سلامت روانی به عنوان یکی از معیارهای تعیین کننده
سلامت عمومی شناخهت می وشد.
فردی که از سلامت روانی برخوردار است ،ضمن احساس راحتی و آسایش قادر است در اجتماع به راحتی و بدون
اشکال به فعالیت بپردازد و ویژگی های شخصی وی در آن اجتماع ، موجب خشنودی و رضایت است.سلامت روانی و
بدنی لازم و ملزومند .

متخصصان علوم تغذیه و پژوهشگران تناسب فیزیکی ،بین سلامت روان و بدن با کیفیت تغذیه و میزان تحریک جسمی ،
ارتباط معناداری یافته اند .
مطالعات زیستی ـ شیمیایی مغز انسان نشان می دهد که سلامت روان و ذهن ،احتمالا به منظم و متعادل بودن
فعالیتهای الکتروشیمیایی سلولهای مغز ی و دستگاههای عصبی بستگی دارد .
به سختی می توان کسی را یافت که متعادل منطقی و آگاه به اعمال خود باشد هر فرد در دوره
هایی از ندگی خود دارای ویژگیهایی از قبیل شیدایی ، افسردگی ،اجتماعی بودن ،بیگانگی ، جست و خیز و انفعالی
بودن است ،بنابراین به شکلی رفتارهای غیرم نطقی را تجربه می کند.
تفاوت رفتارهای عادی و غیر عادی یک امر رتبه ای و درجه بندی شده است .

برخی از مردم بیش از دیگران غیر منطقی هستند.
و بعضی دیگر چنان غیر منظقی هستند که در زمینه سازگار شدن با زندگی به کمک نیاز دارند .
همچنین فرانکل اراده معطوف به معنا را ملاک سلامت روان می داند.
او نظریه معنا درمانی را برای درمان کسانی که زندگیشان بدون معناست معرفی می نماید .

شخصیت سالم

شخصیت سالم

اراده معطوف به معنا و معنای زندگی به نیاز مداوم انسان به جست و جستجو نه برای خویشتن بلکه برای
معنایی که به هستی ما منظور می بخشد ارتباط می یابد .
هرچه بتوانیم از خود فراتر رویم و خود را در راه چیزی یا کسی ایثار کنیم انسان تر می شویم
.
مجذوب شخص یا چیزی فراسوی خودشدن معیار نهایی رشد و پرورش شخصیت سالم است .
به اعتقاد فرانکل جوهر وجود انسان را سه عامل معنویت ،آزادی و مسولیت تشکیل می دهند .
برای دسترسی به سلامت روانی باید بپذیریم که در رفتار خود آزادی انتخاب داریم و این آزادی را هب کار
ببریم و مسوولیت انتخاب نیز با خودماست.
بنابراین سلامتی و عدم سلامتی روانی به مقدار زیادی ناشی از تجارب موفق و ناموفق در دوران تحصیلی و واکنشهای
معلمان و والدین نسبت به اآنان است .

زمانی که شخصیت کودک شکل نگرفته ،سالهای نخست زندگی تحصیلی خود را آغاز می کند ، در مسیر رشد و
بالندگی قرار می گیرد و درطول بهترین سالهای عمر خود ، با عوامل مختلف موثر بر تحول شناختی ،عاطفی و
اجتماعی به کنش متقابل می پردازد که نتیجه اش همان چیزی است که به صورت جوان ۱۹ ـ ۱۸ ساله
ای به جامعه تحویل داده می شود.
حال چنانچه این فرد به ویژگی ها و خصایص شخصیت سالم آشنا و در جهت کسب آنها تلاش کند.
زندگی ای سرشار ازامید ، شادی ، آرامش و همراه با موفقیت خواهد داشت.

بیشتر بدانید از ویژگی های شخصیت سالم

مواردی از قبیل اینکه وقتی به دیگران می‌رسید چگونه رفتار می‌کنید، یا موقع عصبانیت چه‌ طور واکنش
نشان می‌دهید، یا مثلا وقتی کسی به شما محبت می‌کند، از رفتار او چه برداشتی می‌کنید
و چگونه به آن پاسخ می‌دهید، همگی با نوع شخصیت شما ارتباط دارد.

پس به عبارت دیگر می‌توان گفت که شخصیت ما مجموعه‌ای از افکار، احساسات، هیجانات، رفتارها
و واکنش‌ها است که از نوجوانی و جوانی در ما شکل می‌گیرد و تاثیرات آن بر تمام جنبه‌های زندگی
سایه می‌افکند و در طول زندگی‌مان تقریبا الگوی ثابتی دارد.

اما شخصیت سالم واقعا چگونه است، چه خصوصیاتی دارد یا باید چه کیفیتی داشته باشد؟
برای پاسخ به این سوال لازم است دوباره به تعریف شخصیت در بالا نگاهی بیندازیم و به چند نکته دقت کنیم:

فراگیر بودن و تاثیرگذاری بر جنبه‌های مختلف زندگی، از شرایط اصلی شخصیت است، به این معنا
که شخصیت یک فرد تقریبا بر همه برخوردها و شرایط زندگی او تاثیرگذار است.

ثبات نسبی این خصوصیات در طول زندگی است، به این صورت که پس از شکل‌گیری در اوایل
جوانی، ادامه می‌یابند و با گذشت سال ها تفاوت کمی می‌کنند. به همین علت است
که نمی‌توان انتظار داشت افراد پس از ازدواج، زیاد تغییر کنند.

شخصیت سالم

شخصیت سالم

شخصیت هم شامل افکار، عقاید و برداشت‌های فرد است و هم شامل هیجانات، عواطف
و احساسات و هم توانایی کنترل و مدیریت این هیجانات و احساسات.

افراد دارای شخصیت سالم حتی در شرایطی که برای شان مطلوب نیست می‌توانند
خود را کنترل کنند و از خود انعطاف نشان دهند.

رفتار و برخوردهای ما در شرایط گوناگون نیز بخش مهمی از شخصیت‌مان را تشکیل می‌دهند.

پس شخصیت من را در صورتی می‌توان سالم دانست که صفات اخلاقی‌ام باعث شود تا بتوانم روابط مناسب
و پایداری با بیشتر افراد برقرار نمایم، بتوانم هیجانات و احساسات شدید و ناگهانی خود را کنترل کنم یا آنها
را به شکلی جامعه‌پسند بروز دهم و رفتارم با هنجارهای جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنم تفاوت اساسی
نداشته باشد، یا به عبارت دیگر بتوانم به شکل مناسبی خودم را با این هنجارها وفق بدهم. افراد دارای
شخصیت سالم حتی در شرایطی که برایشان دلخواه نیست می‌توانند خود را کنترل کنند و از خود انعطاف
نشان دهند یا برای تغییر شرایط محیطی، اقدامات لازم را انجام دهند.

خوب، اگر شما هم مثل من همه این خصوصیات را ندارید، لازم نیست خیلی نگران یا از خود ناامید
شوید. اگر حتی تعدادی از این خصوصیات را داشته باشید، به احتمال زیاد شما اختلال شخصیت ندارید!

دکترسلام / بیتوته

2019-11-11 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
متن های ممنوعه پیامک و چیزهایی که نباید به کسی اس ام اس بزنید متن های ممنوعه پیامک و چیزهایی که نباید به کسی اس ام اس بزنید
با مهم ترین موضوعات متن های ممنوعه پیامک ها برای ارسال به دیگران آشنا شده و از این موارد در اس ام اس های خود به دیگران استفاده نکنید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
از بالا رفتن سنم و پیر شدن بیزارم چگونه این حس منفی را از خود دور کنم؟
اگر استرس و اضطراب اطرافیان روی شما تاثیر میگذارد
اعتیاد به پورنو گرافی و نقش آن در زندگی زناشویی
عاشق شدن متولدین هر ماه و بروز رفتارهای خاص در آنها
مجموعه آزمون های حافظه به منظور تشخیص بیماری آلزایمر
آشنایی با «PHOBIA» یا ترس غیر منطقی (وحشت!)
ناراحتی متولدین هر ماه و چیزهایی که موجب بروز ناراحتی در آنها می شود
مهمترین راه پیشگیری از اختلالات هیجانی چیست؟
«افسردگی از الف تا ی» را بخوانید
با لجبازی همسرم چه کنم؟
تضعیف قوای شهوانی
چقدر عاشق همسر (معشوق) خود هستید؟ (تست)
روان‌شناسی خرافات و خرافه پرستی
شخصیت شناسی از روی چهره
چگونه زندگی خود را پر انرژی و فعال کنیم؟
چگونه انعطاف پذیر شویم
روش های درمان افسردگی بعد از زایمان
رهایی از اهمال کاری و به تعویق انداختن کارها با نکات کاربردی
راه‌های فرار از افکار مزاحم
خصوصیات والدین موفق
معیارهای رسیدن به خوشبختی را بیاموزیم
شخصیت شناسی از روی بستنی و طعم مورد علاقه تان
شخصیت تان چه رنگ و بویی دارد؟! جالبترین تست روانشناسی
چگونه یک شنونده خوب باشیم
جذاب ترین متولدین ماه ها و رتبه بندی آنها از کمترین به بیشترین
چگونه با بیماری سرطان کنار بیائیم