گریه متولدین هر ماه در بروج فلکی

اشتراک:
گریه متولدین هر ماه در بروج فلکی روانشناسی
با سبک جالب گریه متولدین هر ماه در بروج فلکی آشنا شده و ببینید متولدین کدام ماه بر سر هرچیزی زیر گریه می زنند!

هر یک از متولدین ماه های مختلف به سبک خاصی گریه می کنند. برخی از آنها بر سر هرچیزی
اشکشان جاری می شود و برخی دیگر به این آسانی احساسشان را بروز نمی دهند. در زیر با
سبک گریه متولدین هر ماه آشنا می شوید.

گ ریه متولدین هر ماه

سبک گریه کردن فروردینی ها

فروردینی ها به صورت متناوب و پراکنده گریه می کنند. به گزارش پرشین وی گاهی اوقات برای
چیزی که اصلا به نظر نمی رسد دلیل خوبی باشد، زیر گریه می زنند. گریه کردن آنها همیشه با
آبریزش بینی و بیرون پریدن آب دهان همراه است. گرچه الزاما گریه زشتی ندارند ولی در شاد
کردن دیگران در زمان گریه کردن عالی هستند. آنها حتی می توانند نسبتا سریع خودشان را هم
بعد از کمی گریه کردن، شاد کنند!

سبک گریه کردن اردیبهشتی ها

اردیبهشتی ها گریه کننده های آسیب پذیر هستند. معمولا در این زمان همه سعی در مراقبت و
محافظت آنها دارند. اردیبهشتی ها اغلب از گریه کردن برای شکستن دیوار بین خود و دیگران
استفاده کرده و آسیب پذیری خود را نشان می دهند. وقتی گریه را شروع می کنند، نمی توانند جلو
آن را بگیرند و تا مدت زیادی بعد گریه کردن به فین فین کردن ادامه می دهند. آنها همچنین به
کوهی از چیزهای آرام کننده از مراقبت های شخصی و خوردن غذای خوب گرفته تا داشتن
کسی که او را در آغوش بگیرد، نیاز دارند تا دوباره به حالت طبیعی برگردند.

نوع گریه کردن افراد مختلف

سبک گریه کردن خردادی ها

گریه متولدین هر ماه برای خردادی ها بدین صورت است که وقتی نخواهند کسی گریه آنها را ببیند،
معمولا خودشان را سریع از احساساتشان جدا می کنند تا از گریه کردنشان جلوگیری کنند و اگر از
روی عمد بخواهند گریه کنند، بازهم می توانند از چشم هایشان اشک تولید کنند؛ حتی اگر خیلی هم
ناراحت باشند، توانایی کنترل اشک هایشان را دارند. به گزارش پرشین وی خردادی ها اغلب با داشتن
لبخند روی صورت گریه می کنند. همیشه بعد از گریه کردن به معنای واقعی احساس تحقیر و خوار
شدن پیدا می کنند، بنابراین سعی کنید به وضوح آن را نادیده بگیرید.

سبک گریه کردن تیر ماهی ها

تیرماهی ها عصبانی ترین شخص گریان در بین متولدین دیگر ماه ها هستند. آنها به دلایلی نظیر تحقیر
شدن، خجالت کشیدن، مواجه شدن با رفتار خشن و تند و یا ناکام ماندن در کارشان، ممکن است گریه
کنند. گریه های آنها بلند و همراه با سکسکه است و پیش از آنکه بتوانند دوباره صحبت کنند، باید آرام
شوند. آنها در آرام کردن دیگران در زمانی که گریه می کنند، عالی عمل می کننند و می خواهند بقیه
نیز همین کار را برایشان انجام دهند.

گریه متولدین هر ماهمدل گریه کردن متولدین ماه های مختلف

سبک گریه کردن مردادی ها

گریه متولدین هر ماه برای مردادی ها به این صورت است که آنها در تظاهر کردن به ناراحتی و گریه
ساختگی عالی هستند و همچنین در کنترل گریه های واقعی شان در بین جمع نیز مهارت دارند و ترجیح
می دهند پنهانی گریه کنند چرا که فکر می کنند، این کار زشت است. ولی وقتی زندگی به راستی به آنها
سخت می گیرد در بین جمع و با یک بغض غیرقابل کنترل، زیر گریه می زنند.

سبک گریه کردن شهریوری ها

شهریوری ها معمولا بی سر و صدا گریه می کنند و در حین گریه کردن دچار سکسکه می شوند.
آنها از گریه کردن در بین جمع اجتناب می کنند، حتی اگر نگه داشتن اشک هایشان دردناک باشد
و به گزارش پرشین وی در این مواقع آن موقعیت را ترک می کنند. گاهی نیز از گریه کردن به
عنوان شیوه ای برای کنار آمدن با استرس های شدید استفاده می کنند.

توصیف گریه متولدین هر ماه

سبک گریه کردن مهر ماهی ها

مهرماهی ها را می توانیم به عنوان گریه کننده های احساساتی و همدلانه توصیف می شوند. گریه
آنها به نوعی ترکیبی است، اگرچه در زمان گریه کردن بسیار بینی خود را بالا می کشند و مدام
فین فین می کنند ولی در عین حال نمی توانند گریه دیگران را ببینند و باید یا آنها را آرام کنند
و یا خودشان اتاق را ترک کنند. آنها بیشتر از آنکه برای مشکلات خودشان گریه کنند، برای دیگران
گریه می کنند.

سبک گریه کردن آبان ماهی ها

گریه متولدین هر ماه برای آبانی ها این است که آنها حتی از مردادی ها نیز در تظاهر به ناراحتی،
بهتر عمل کرده و از اشک هایشان به عنوان روشی برای رسیدن به هدف های شخصی شان استفاده
می کنند. گریه آنها زشت و همراه با فین فین مداوم است. اغلب به دلیل ناامیدی در قطع ارتباط
خودشان با احساساتشان گریه می کنند. گریه آنها بسیار بی ثبات است و در زمان گریه کردن نادانسته
و غیرعمد بر سر کسانی که سعی در آرام کردن آنها دارند، فریاد کشیده و با شدت عمل برخورد
می کنند.

مدل های گریه کردنتوصیف نوع گریه متولدین ماه های مختلف

سبک گریه کردن آذر ماهی ها

آذرماهی ها در گریه کردن مثل یک روح عمل می کنند. سخت می توانید آنها را در حین گریه کردن
پیدا کنید. آنها معمولا برای دردهای فیزیکی گریه می کنند. دردها و استرس های احساسی باید آنقدر
شدید باشد که آنها را به گریه وا دارد و به گزارش پرشین وی آنها در این مواقع ممکن است ساعت ها
در خلوت خود گریه کنند.

طالع بینی گریه متولدین هر ماه

سبک گریه کردن دی ماهی ها

گریه متولدین هر ماه برای دی ماهی ها این است که در خفا گریه می کنند. آنها اغلب گریه
نمی کنند ولی وقتی زیر گریه می زنند به سادگی می توان متوجه آن شد. دی ماهی ها بیشتر از
متولدین ماه های دیگر مستعد سرخ شدن چشم ها پس از گریه هستند. آنها تا حدی به آرامی گریه
می کنند و تقریبا هرگز برای یک فیلم، برنامه و امثال آن گریه نمی کنند.

سبک گریه کردن بهمنی ها

آنها ریز ریز اشک می ریزند. ۹۹درصد مواقع می توانند بدون کوچکترین صدایی گریه می کنند و
تنها اشک از روی گونه هایشان پایین می ریزد ولی به صورت بسیار نادر و شاید تنها ۱ درصد
ممکن است با صدای بلند گریه کنند که در این صورت یکی از بلندترین و زشت ترین گریه ها را
دارند تا حدی که در این مواقع متولدین ماه های دیگر باید ساعت ها سرشان را داخل بالش فرو کنند
ولی این نوع گریه ها تا مدت های بسیار طولانی اتفاق نمی افتد. آنها افرادی که مدام برای مسائل پیش
پا افتاده و جزئی گریه می کنند را درک نمی کنند، گرچه ممکن است خودشان بر سر چیزهای مورد
علاقشان مثل کتاب، فیلم و… گریه کنند.

گریان ترین افراد در بین متولدین هر ماه

سبک گریه کردن اسفندی ها

گریه متولدین هر ماه برای اسفندی ها منحصر به فرد است چرا که در مقایسه با متولدین دیگر
ماه ها، آنها بیشتر شبیه بچه ها می مانند و تقریبا بر سر هر چیزی زیر گریه می زنند. میزان
گریه کردن آنها از یک تا دوقطره اشک تا ساعت ها گریه کردن متغیر است. گریه آنها معمولا
بسیار خیس و همراه با فین فین کردن است و برای آن ممکن است میلیون ها جعبه دستمال کاغذی
مصرف کنند. آنها کمتر مستعد قرمزی چشم هستند ولی اکثر آنها اغب چشم های حساسی دارند.
آنها بیشتر از دیگران ممکن است بر سر فیلم ها، برنامه های تلویزیون، کتاب ها و … زیر گریه
بزنند. از آنجا که اغلب گریه می کنند، مردم معمولا گریه آنها را جدی نمی گیرند ولی اسفند ماهی ها
“همیشه” دلیلی برای گریه دارند (حتی اگر خودشان هم دلیل آن را ندانند.)

تهیه و ترجمه: گروه روانشناسی پرشین وی

بخش اختصاصی پرشین وی

منبع: watersignsofthezodiac

گردآوری:

دکتر طاهری

اخبار مرتبط:
روف گاردن های رویاییجراحی بواسیر ، سرپایی
فیلم پرشین وی
انتقاد چیست؟ انواع انتقاد کردن و شیوه درست انتقاد کردن کدامند؟ انتقاد چیست؟ انواع انتقاد کردن و شیوه درست انتقاد کردن کدامند؟

حتما شما هم گاهی دیگران را مورد انتقاد می کنید اما آیا درباره شیوه صحیح انتقاد چیزی میدانید در این مطلب به موضوع روش درست انتقاد از دیگران پرداخته ایم.

رمز و رازهای رابطه با خانواده شوهر ! چقدر درگیری قابل تحمل و پذیرفتنی است؟
نکات آموزنده برای از بین بردن خودشیفتگی(فرزندسالاری) کودکان
به چه کسانی شیرین عقل می گویند
افراد کم رو و خجالتی موفق می شوند؟
دختران در آرزوی پسر بودن
رازهای درونی خانم ها که بهتر است مردها از آنها با خبر باشند
میل جنسی تا پایان عمر با ماست!
مدارا و نرمش با همسر تا چه حدی جایز است
تاثیر گریه کردن زن ها در ارتباط با شوهر
از این زندگی تکراری خسته شدم!
به فرد داغدار آرام بخش ندهید
علت متنفر بودن از دیدن عکس خود
مهمترین علائم استرس در کودکان
شخصیت شناسی بر اساس انواع پیتزا
شخصیت شناسی زنان از روی کیف آن ها!
شخصیت شناسی براساس شکل ناخن های شما!
شخصیت شناسی از روی ماشین مورد علاقه
شخصیت شناسی فرم بینی
شخصیت درونی افراد را از روی عطر مورد علاقه آنها بشناسید!
چکاد بام