سه شنبه, ۸ فروردین , ۱۴۰۲

سیاره حاکم بر هر ماه و طالع بینی سیاره ها

اشتراک:
سیاره حاکم بر هر ماه روانشناسی
با ویژگی ها و خصوصیات خاص سیاره حاکم بر هر ماه اعم از ماه فروردین، اردیبهشت ، خرداد و ... آشنا شوید.

اکثر مردم با ۱۲ نوع نشانه بروج فلکی در ستاره شناسی آشنایی دارند، همان نشانه هایی که به عنوان
ماه تولد می شناسید. گرچه انرژی این دوازده نشانه مطمئنا به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردار
است ولی در واقع این سیاره ها در علم نجوم است که قلب و روح آنها را شکل می دهد. در مطلب
زیر با ویژگی های سیاره حاکم بر هر ماه بیشتر آشنا خواهید شد.

سیاره حاکم بر هر ماه

تحلیل و پیگیری کردن “حرکت سیارات” در نشانه های بروج فلکی و همین طور درک جنبه های
مختلف آنها به گزارش پرشین وی اساسا همان تعریف علم ستاره شناسی است، بنابراین درک معنای
آنها به تنهایی نیز اهمیت دارد و در کنار آن آشنایی با سیاره حاکم بر نشانه خودتان می تواند به درک
و شناخت بهتر طالع بینی تان کمک کند.

سیاره حاکم بر ماه فروردین: مریخ

سیاره سرخ مریخ که بر فروردینی ها حکمرانی می کند گویی از نظر ظاهری کاملا با خلق و خوی
چابک و فرز متولدین این ماه هماهنگی دارد. مریخ نماد احساسات، پرخاشگری، جاه طلبی و غرایز
حیوانی است و بنابراین با نشانه های آتش همانند برج فروردین همخوانی دارد. قدرت آن اساسا غیرقابل
توقف است. “مریخ برای فروردینی ها احساسات به همراه می آورد.” فروردینی ها به عنوان افرادی
با انرژی بی نهایت و مهارت های رهبری بالا شناخته می شوند. بنابراین آنها گاهی می توانند روحیه
یک جنگجو را پیدا کنند. اگر فروردینی باشید احتمالا تاثیر مریخ را در هر زمانی که ناگهان خود را
درگیر جروبحث های شدید می یابید و یا روحیه بسیار رقابتی پیدا می کنید، احساس کردید.

طالع بینی سیاره ها در بروج فلکی

سیاره حاکم بر ماه اردیبهشت: ناهید

سیاره حاکم بر هر ماه برای اردیبهشت، ناهید سیاره عشق است ولی در عین حال حاکم بر چیزهایی
مثل تجمل، لذت و ارزش هاست. به گزارش پرشین وی اردیبهشت با نشانه خاک مشخص می شود
و این بدین معنی است که روی چیزهای مادی و تجارب شهوانی متمرکز است و سیاره ناهید بیشترین
میزان تاثیر را روی برج اردیبهشت می گذارد.

سیاره حاکم بر ماه خرداد: عطارد

خردادی ها حراف و اجتماعی بوده و درست همانند عطارد، سیاره ارتباطات و تفکر، افرادی خردمند
هستند. ذات همیشه کنجکاو متولدین خرداد تلفیق زیبایی با سیاره عطارد دارد که با ویژگی تبادل
اطلاعات و یادگیری چیزهای جدید شناخته می شود. “عطارد به متولدین برج جوزا اجازه تفکر و
تحلیل موضوعات مختلف را می دهد.” خرداد (جوزا) متفکرترین برج با نشانه هواست و به لطف
سیاره حاکم بر آن، تیزهوش و سریع الفکر است.

تاثیر حرکت سیارات بر شخصیت افراد

سیاره حاکم بر ماه تیر: ماه

سیاره حاکم بر هر ماه برای تیر “ماه” است. سیاره ایست که بر عواطف و احساسات و چیزهایی که
به ما حس راحتی می دهد، حکمرانی می کند و در علم ستاره شناسی، سیاره ماه با برج خرچنگ
که نشانه آن آب است، ارتباط دارد. متولدین برج خرچنگ (تیر) بیشتر از دیگر برج های فلکی داری
عواطف مادرانه و پرورش دهنده هستند و در نتیجه به خوبی به ماهیت شهودی و حسی سیاره “ماه”
اجازه درخشیدن می دهد. به گزارش پرشین وی از آنجا که انرژی تیرماهی ها بسیار ملایم و احساسی
است، ماه می تواند بسیار آسیب پذیر و حساس برای این نشانه باشد و اگر تیرماهی باشید باید از ماه
متشکر باشید که به شما اجازه می دهد به خوبی با احساسات خود و حتی دیگران در ارتباط باشید.

سیاره حاکم بر هر ماهویژگی سیاره ها در طالع بینی

سیاره حاکم بر ماه مرداد: خورشید

می توان گفت مردادی ها به طور غیررسمی سلطان تمام برج های فلکی هستند، بنابراین مشخص
است سیاره حاکم بر آنها در مرکزیت منظومه شمسی: خورشید واقع شده است. مردادی ها درست
همانند سیاره حاکم بر آنها، عاشق مرکز توجه قرار گرفتن هستند و همانند خورشید، گرما، مثبت
اندیشی و پرتو درخشانی بر هرچیزی که دست بزنند، همراه آنهاست. خورشید سیاره انرژی، روحیه
و حیات است و برج اسد (مرداد) که تحت فرمان آن است نیز از این ویژگی ها بی نصیب نمانده
است. بنابراین اگر شما مردادماهی هستید باید برای اعتماد به نفس بی اندازه خود ممنون سیاره
خورشید باشید.

سیاره حاکم بر ماه شهریور: عطارد

سیاره حاکم بر هر ماه برای ماه شهریور عطارد است که وظایف مختلفی در علم ستاره شناسی دارد،
شاید به همین دلیل باشد که بر بیش از یک برج فلکی، حکمرانی می کند. در حالی که ویژگی ارتباط
محوری عطارد در خردادی ها پدیدار می شود، ویژگی اندیشمندی و تحلیلگری آن در برج سنبله
(شهریور) پدیدار شده است. شهریور دارای نشانه خاک است و وقتی همه چیز منظم باشد انرژی
جزئیات محوری او بارز می شود. عطارد سیاره زمان بندی و برنامه ریزیست و به خوبی با این برج
فلکی همگام است. اگر شهریوری هستید می توانید تاثیر عطارد را بر روی توانایی خود برای منظم
نگه داشتن چیزهای مختلف مثل پوشه ایمیل های خود، مشاهده کنید.

ویژگی سیاره های حکمران بر بروج فلکی

سیاره حاکم بر ماه مهر: زهره

سیاره زهره کاملا درمورد عشق و لذت است و بنابراین تعجبی ندارد به گزارش پرشین وی این سیاره
عشق زیادی دارد که می تواند آن را با دو نوع نشانه در برج فلکی سهیم شود. چرا که علاوه بر
اردیبهشت بر برج مه  که نماد تعادل و ارتباطات است نیز فرمانروایی می کند. از آنجا که برج میزان
(مهر) روی هارمونی رابطه ها متمرکز است، ویژگی رویایی و عاشقانه سیاره زهره باید نقش خود را
در اینجا ایفا کند. تاثیر سیاره زهره البته فراتر از عشق است، بلکه “سیاره زهره برای برج میزان
استعداد هنری و ابتکار نیز به همراه می آورد.” برج میزان همچنین برای داشتن نگاه زیباشناختی
معروف است و کاملا با نام دیگر سیاره زهره یعنی “سیاره زیبایی” مطابقت دارد.

سیاره حاکم بر ماه آبان: پلوتون

سیاره حاکم بر هر ماه برای آبان پلوتون است که از نام خدای دنیای زیرین و یا عالم اموات برگرفته
شده و در عین کوچکی سیاره بزرگی است که مسئول برخی از بزرگترین اتفاقات زندگی اعم از تولد
و مرگ، خلقت و نابودی و یا هرچیز پنهان در زیر سطوح است. به طور مشابه، انرژی برج عقرب
به طور طبیعی با جنبه های تاریک تر و رازآلودتر عالم وجود، عجین شده است. “پلوتون به برج
عقرب (آبان) اجازه تغییر و دگرگونی می دهد.” پلوتون دوست دارد در سختی ها تغییر کند و احتمالا
به دلیل همین تاثیر است که برج عقرب در بین دیگر بروج فلکی به “اسب سیاه” معروف است.

تاثیر حرکت سیاراتطالع بینی سیارات

سیاره حاکم بر ماه آذر: مشتری

سیاره شاد مشتری یک طلسم خوش شناسی در بروج فلکی است و بر برج کماندار شاد و خوش شانس
فرمانروایی می کند. تعجبی ندارد که به گزارش پرشین وی آذر ماهی ها به عنوان افرادی با مثبت
اندیشی و روحیه بالا شناخته می شوند. مشتری سیاره توسعه است، بدین معنی که عاشق یادگیری،
سفر و وسعت دادن به افق های دید خود است و تشنگی بی حدی برای دانش دارد. “سیاره مشتری
فلسفه برج کماندار را توسعه می دهد.” بنابراین برای همین انرژی است که سیاره مشتری قادر است
چیزهای جدید را امتحان کرده و به تجارب تازه، بله بگوید، چیزی که نشانه های دیگر بروج فلکی
قادر به انجام آن نیستند.

سیاره حاکم بر ماه دی: زحل

سیاره حاکم بر هر ماه برای دی زحل است. سیاره سخت گیر و قانون مند زحل، بر برج جدی حکمرانی
می کند و شاید به همین دلیل است که برج جدی (دی) تنها نشانه در بروج فلکی است که با ویژگی های
انظباط و سخت کوشی شناخته می شود که در حقیقت زحل برای ساختار خود به آن نیازمند است.
عنصر دی ماهی ها خاک است و هدف محور هستند که با رویکرد زحل کاملا منطبق است. “زحل
برای برج جدی ساختار به همراه می آورد” گرچه تاثیر زحل می تواند محدود باشد ولی با این حال
به برج جدی یاد می دهد از راه میان بر استفاده نکرده و در عوض یک بنیاد بسیار مستحکم و سخت
را بسازد.

خصوصیات سیاره حاکم بر هر ماه

سیاره حاکم بر ماه بهمن: اورانوس

اورانوس سیاره عجیب و غریب در بروج فلکی است و کاملا به تغییرات ناگهانی، موج الهامات
و به چالش کشیدن وضعیت وجود می پردازد. بنابراین کاملا قابل درک است که چرا حاکم بر
برج دلو (بهمن) است که با عنصر هوا شناخته می شود. انرژی برج دلو کمتر از یک انقلاب
نیست و به گزارش پرشین وی ایده های جدید و ابتکاری را بر چیزهای سنتی ترجیح می دهد و
همیشه نگاه به آینده دارد. اگر بهمن ماهی باشید برای روحیه سرکش خود باید ممنون سیاره
اورانوس باشید.

سیاره حاکم بر ماه اسفند: نپتون

سیاره حاکم بر هر ماه برای اسفند نپتون است، سیاره رویایی توهمات و قلمروهای معنوی که می توان
درک کرد چرا حاکم بر برج حوت است که با عنصر آب شناخته شده و به شدت حساس است. برج
حوت بسیار احساسی و شاعرانه است و شاید به همین دلیل بیشتر از دیگر بروج فلکی به چیزهای
معنوی و احساسی وابسته است و باید این ویژگی خود را مدیون سیاره نپتون بداند. “نپتون الهام بخش
برج حوت برای رویا پردازی و هنرمندی است.” معروف است اسفند ماهی ها در یک فانتزی رویایی
خود در دنیا زندگی می کنند که به طور مستقیم با هاله وهمی که سیاره نپتون بر هرچیزی می کشد،
ارتباط دارد.

تهیه و ترجمه: گروه روانشناسی پرشین وی

بخش اختصاصی پرشین وی

منبع: bustle

گردآوری:
اخبار مرتبط:
آرون گروپس
روانشناسی
بیشتر >
فرادرس