مشاهده : 5008 تعبیر خواب حرف الف RSS اشتراک:

تعبیر خواب اتاق

تعبیر خواب اتاق
منوچهر تهرانی اینگونه بیان می کند که اتاق در خواب به معنای دنیاست .اگر در اتاق بزرگ بودیم به معنای توانگری و اگر در اتاق کوچک بودیم به معنای فقر است .

دیدن اتاق در خوای تعابیر مختلفی دارد .ممکن است خواب ببینیم که وارد اتاقی می شویم .حال اینکه این اتاق چگونه,
است بزرگ یا کوچک و نور اتاق , فضای اتاق این ها همه معنایی خاص دارد . اتاق بزرگ در خواب نشانه خوبی دارد و آن ,
روزی زیاد است . اگر در خواب ببینیم که یک اتاق را کشف کردیم و پیدا کردیم به معنای کشف حقیقت است . برای دانستن,
تعبیر خواب اتاق با ما همراه باشید .

تعبیر خواب اتاق

تعبیر خواب اتاق خواب به روایت هانس کورت

هانس کورت در مورد تعبیر اتاق خواب می گوید:
اگر دخترى خواب اتاق خوابى تمیز و زیبا را ببیند، به معناى آن است که مردى ثروتمند به او پیشنهاد ازدواج مى‏ دهد.
مشاهده‏ اتاق خواب زیبا در خواب، علامت آن است که ثروتى غیرمنتظره از طریق فامیل، فرد ناشناس ,
و یا معامله‏ اى در تجارت به شما خواهد رسید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اتاق به نوشته نفایس الفنون تجسمی است از دنیا و محیط زیست. اگر اتاقی که در خواب خود می بینید,
و به آن وارد می شوید بزرگ و باشکوه باشد برای بیننده خواب توانگری و فرح و انبساط پیش می آید,
و اگر محقر و کوچک و فقیرانه باشد دنیا بر او تنگ می شود .

اتاق تنگ و تاریک و غور، تجسمی است از تنگی خلق و ناتوانی اخلاقی. اتاق روشن بخصوص اگر نور از سقف آن ,
ساطع باشد آینده ای روشن است برای بیننده خواب. اتاقی که درهای فراوان دارد فراخی روزی است ,
و گشادگی امور.

تام چت ویندرا:

اگر اتاقی در خواب ببیند، نشان زنی به عنوان مادر یا زنی است که محبت و عطوفت مادر را دارد، دلیل چنین,
تعبیری آنست که مادر را موجودی دانسته اند که می‌تواند انسان دیگری را در خودش جای بدهد دیدن,
اتاق نشانه رحم و شفقت نیز می‌تواند باشد دیدن اتاق بزرگ و روشن، نشانگر بزرگ مادر یا حالت والای مادری است،

معنی دیدن اتاق کوچک در خواب

اگر اتاقی با یک در ببیند، چنانچه اتاق کوچک و به نحوی آب در آن باشد دلیل رحم و شفقت است اگر مجموعه ای ,
از اتاقها را ببیند، دلیل آن باشد که عده ای از زنان با او ارتباط دارند و سرو کارش با زنان است,
اگر چیزی را در اتاق طبقه بالا ببیند، نشان دهنده اندیشه ای نو و والاست که به دانش و کارش رونق و اعتبار می‌دهد,

اگر اتاق زیر زمینی یا انبار در خواب ببیند، نشانگر آنست که در پی چیزی است که با وجود حضور در ناخود آگاه ,
او خودش هم نمی‌داند چیست اگر ببیند از اتاقی به اتاقی رفت، تعبیر انست که باید مرگ را مهیا بود,

و رخت به سرایی دیگر کشید اگر اتاقهای خالی را در خواب ببیند، دلیل آن است که خواب بین در روزهایی که,
به بطالت و بی حوصلگی گذرانده متاسف است.

لیلا درباره تعبیر اتاق خواب می گوید:

اتاق خواب در هر حال به معنى روابط جنسى و زناشویى است.
اگر در خواب خود را در اتاق خواب خودتان مشاهده کردید، بدین معنا است که دچار یأس ,
و ناامیدى خواهید شد.

و اگر در خواب خود را در اتاق خوابى ناآشنا دیدید، علامت آن است که با فردى آشنا مى‏شوید ,
که روابط دوستانه‏اى با او پیدا مى‏کنید.

تعبیر خواب اتاق خواب در کتاب سرزمین رویاها

خواب اتاق خواب خودتان را می بینید: تغییر در امور احساسی و عشقی
اتاق خواب خیلی لوکس یک شخص دیگر: در کارهای فعلی شما تاخیر بسیار وجود دارد.
یک اتاق خواب در یک آپارتمان: در مورد رازهای فامیلی باید سکوت اختیار کرد.
شما در یک اتاق هتل خوابیده اید: غیبت و پرگویی های احمقانه بزودی شروع میشود.
در اتاق خواب یک دوست خوابیده اید: شما گیج خواهید شد.

تعبیر دیدن اتاق در خواب

تعبیر خواب اتاق از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب اتاق ، نیات بد است

تعبیر خواب اتاق زیبا ، پیروزمندی است

تعبیر خواب اتاق فقیرانه ، توقعات بیجا است

تعبیر خواب مرتب کردن اتاق ، مراقب سلامتی خود باشید

تعبیر خواب اتاق از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب اتاق دیدن ، مدتی در خانه فعلی خود را خواهید ماند

روزنه , خواب گو

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب گربه در حالت ها و شرایط مختلف تعبیر خواب گربه در حالت ها و شرایط مختلف
با تعبیر خواب گربه در حالت ها و شرایط مختلف از گربه وحشی گرفته تا گربه سفید، گربه سیاه و .... آشنا شوید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
logo-samandehi